Page 8

Leefomgeving www.crow.nl/leefomgeving

betrokkenen kunnen verklaren. Het past in het streven van de gemeente Nijmegen naar een duurzame openbare ruimte. Een ruimte voor nu, maar ook voor de toekomst. Een voorwaarde is inspelen op de (woon)wensen en voorkeuren van de bewoners uit de wijk.

Beheer leidend Voorheen werd het beheer gestuurd door bestekbeschrijvin­ gen, nu is juist het beheer leidend. Dit vraagt ook om extra kwaliteit vanuit stedenbouw. De politiek moet in Nijmegen net als elders besluiten over bezuinigingen en heeft veel invloed op eventuele nieuwbouw­ en herindelingsplan­ nen. Dit stelt de beheerafdeling in staat om zich te profileren als het spin in het web en om creatiever om te gaan met geld. Daar waar vroeger beheer een technisch aspect betrof, wordt nu uitgegaan van vier waarden: gebruiks­ waarde, technische waarde, bele­ vingswaarde en milieuwaarde. In Nijmegen is het tijd voor gediffe­ rentieerd beheer. De kracht van het gedifferentieerd beheer is de eigen identiteit in de woonwijk in combinatie met het oplossen van de problemen van deze tijd. Het is hierbij van belang om burgers aan te sporen om betrokken te zijn bij hun eigen woonomgeving. Met deze aanpak hoopt de gemeente Nijmegen binnen drie jaar de achterstand weggewerkt te hebben. Intussen komt er geen nieuwe beplanting. Alle toe­ komstbestendige beplanting is reeds aanwezig en behoeft alleen onderhoud of dunning. De huidige bezuinigingen vragen om een andere aanpak van beheer; minder budget vraagt om meer creativiteit.

www.levende-stad.nl

9 december, Amersfoort

Nationaal Openbare Ruimte Congres Het Nationaal Openbare Ruimte Congres is verplaatst naar 9 december. Ook de locatie is gewijzigd. Het congres vindt plaats in gebouw Icoon in Amersfoort-Vathorst en wordt georganiseerd door Stedelijke Interieur en CROW. Thema is deze keer: ‘Te duur? Zo haal je meer uit je openbare ruimte’.

Het thema is bijzonder actueel: gemeenten worden hard geraakt door bezuinigingen en zullen met flink lagere budgetten aan de slag moeten. Grote vraag is hoe de kwaliteit van de openbare ruimte overeind kan blijven. Wat is mogelijk? Kostenreductie? Meer overlaten aan de burger? Efficiencyslagen? Innovatieve contracten? Vallen opbrengsten te kapitaliseren? Hoe dan ook moet voorkomen worden dat goedkopere aanleg leidt tot duurder beheer. De verschillende opties worden in de loop van de dag gepresenteerd en in deelsessies komen praktijkvoorbeelden aan bod die verder uitgediept worden. www.nationaalopenbareruimtecongres.nl

levendestad@crow.nl

10 | CROW etcetera nr. 7 | oktober/november 2010

04_Domein_1_Leefomgeving.indd 10

26-10-10 16:10

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf