Page 5

10:02:03 10 08:56

Algemeen

In samenwerking met InfraTech

Negen symposia tijdens CROW Infraweek

De volgende symposia worden in die week gehouden: • Specificeren op basis van Systems Engineering • Onderhoudsarme wegen in slappe ondergrond • Kabels en Leidingen: zorgvuldig graafproces bij watergangen, verontreinigde grond en bomen • CROW Systematiek Wegbeheer geactualiseerd • Duurzaam wegbeheer en duurzaam samenwerken in de gww • Asfalt: nieuwe kansen! • Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering • Ondernemend aanbesteden • Nieuwe fietspaden

CROW staat tijdens de InfraTech met een stand in de centrale hal op standnummer 140. Hier is onder meer achtergrondinformatie te vinden over alle onderwerpen die in de negen symposia aan de orde komen. Ook kunnen bezoekers er vragen voorleggen aan CROWprojectmanagers die bij deze onderwerpen nauw betrokken zijn. www.crow.nl/infraweek

11 - 14 januar i Ahoy R 2011 otterd am

Foto: Herman Stöver

CROW bundelt zijn symposium- en congresaanbod in de CROW Infraweek die tegelijkertijd met de InfraTech plaatsvindt, van 11 tot 14 januari in Ahoy in Rotterdam. Bezoekers kunnen zich apart voor deze symposia inschrijven. Ze beslaan een ochtend of een middag, worden afgesloten met een lunch- of dinerbuffet en zijn goed te combineren met een bezoek aan InfraTech. Dit maakt de CROW Infraweek een uitgelezen gelegenheid om kennis op te frissen en vakgenoten te ontmoeten.

nr. 7 | oktober/november 2010 CROW etcetera | 7

03_Domein_0_Algemeen.indd 7

27-10-10 10:05

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf