Page 36

Cursussen & Opleidingen www.crow.nl/cursussen

CROW reikt eerste diploma uit

Kwaliteit visueel weginspectie gewaarborgd

Woensdag 29 september heeft CROW voor de eerste keer het diploma ‘Visueel Inspecteur Wegen’ uitgereikt aan twintig cursisten. De geslaagden hebben de nieuwe inspecteursopleiding, bestaande uit een theoretisch en praktijkgedeelte, met goed gevolg afgerond. Met dit nieuwe diploma is de markt verzekerd van gediplomeerde inspecteurs. Hiermee hebben de opdrachtgevers de zekerheid dat ze goed gekwalificeerd personeel inhuren en de inspecties professioneel worden uitgevoerd. De nieuwe toets is ingesteld op verzoek van de branche om gekwalificeerde inspecteurs te onderscheiden van degenen die niet aan de eisen van de wegbeheerders voldoen. Op dit moment bieden verschillende instanties cursussen aan voor visueel inspecteur, gebaseerd op de CROW-publicaties ‘Handboek Visuele inspectie’ en ‘Handleiding globale visuele inspectie’. De officieel erkende examens voor theorie en praktijk zijn alleen bij CROW af te leggen.

Hoge kwaliteit De theoriecursus duurt drie dagen en wordt afgesloten met een theorie-examen. Als de cursist een voldoende haalt, mag hij of zij deelnemen aan het praktijkexamen. Uitgangspunt hiervoor is dat de cursist voorafgaand aan het praktijkexamen heeft meegelopen of voldoende ervaring in de praktijk heeft opgedaan. Wie is geslaagd voor beide examens mag zich officieel ‘Visueel Inspecteur Wegen’ noemen. De examens

worden gecontroleerd door de examencommissie, waarin leden van de Gebruikersgroep Wegbeheer van CROW zijn vertegenwoordigd. In deze gebruikersgroep zijn leden van alle wegbeherende instanties in Nederland vertegenwoordigd. De visueel inspecteurs blijven hun kennis bijhouden door één keer in de vijf jaar een opfriscursus te volgen. Dit is noodzakelijk om het diploma geldig te houden.

Over visuele inspecties Visuele inspecties zijn een belangrijk onderdeel van de CROW-systematiek voor wegbeheer. Deze systematiek wordt in heel Nederland toegepast, behalve op Rijkswegen. Visuele inspecties zijn nodig om op objectieve wijze de ernst en omvang van schade van asfalt, elementen en betonwegen vast te leggen en onderhoudsmaatregelen te plannen.

nr. 7 | oktober/november 2010 CROW etcetera | 41

11_Curs_Opl_artikel.indd 41

26-10-10 16:16

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf