Page 31

Bouwprocesmanagement www.crow.nl/bouwprocesmanagement

veilige inzet van verkeersregelaars. “Om dit te realiseren, bestaat de werkgroep uit vertegenwoordigers van disciplines die bij wegwerkzaamheden betrokken zijn. Natuurlijk wegbeheerders, maar dus ook politie, aannemers en deskundigen met kennis van de groensector en veilig werken aan de weg”, zegt Van Dongen. “Op die manier kunnen we alle kennis, ervaring en belangen meenemen bij de ontwikkeling van een evenwichtige richtlijn. We staan momenteel aan het begin van dat proces. In eerste instantie hebben we ons laten informeren over de relevante wet- en regelgeving. Dat is het vertrekpunt om de verantwoordelijkheden en potentiële risico’s te inventariseren en daarbij passende opleidingseisen en maatregelen te formuleren.”

Praktischeinsteek zodat zowel voor de regelaar als voor verkeersdeelnemers een overzichtelijke situatie ontstaat.”

Bredevertegenwoordiging Het doel van de werkgroep is het ontwikkelen van richtlijnen die wegbeheerders handvatten bieden voor de effectieve en

Een kandidaatverkeersregelaar tijdens het examen

Met het eindresultaat wil de werkgroep duidelijkheid verschaffen over de vraag wanneer verkeersregelaars ingezet kunnen worden, hoe dit het best kan gebeuren en vooral ook welke kennis, competenties en omstandigheden dit vereist. Van Dongen: “De werkgroep wil een afwegingenmodel afleveren dat weg-

beheerders en opdrachtnemers concreet ondersteunt. Daarbij is de praktijk wel het uitgangspunt. Met een praktische richtlijn willen we de kloof tussen wetgeving en praktijk overbruggen. Daarbij moet ook duidelijk zijn aan welke opleidingseisen de regelaars moeten voldoen.” Fluit vult aan: “We willen mensen niet met extra werk opzadelen of ze een uur door een publicatie laten bladeren. De richtlijnen moeten helder zijn. De wegbeheerder moet gestimuleerd en geholpen worden om de juiste afwegingen te maken. Waar nodig kan hij of zij dan in overleg treden met opdrachtnemers of bijvoorbeeld de politie. Zo draagt de werkgroep structureel bij aan een verkeerssituatie waarbij veiligheid centraal staat en eventuele risico’s inzichtelijk en beheersbaar zijn. Dan weten we ook zeker dat de mensen die vandaag examen doen, binnenkort hun werk veilig en onder de beste omstandigheden kunnen uitvoeren.”

www.crow.nl/wiu Ludolf Schouten, projectmanager Bouwprocesmanagement, schouten@crow.nl

CROW-werkgroepVerkeersregelaars Staand (vlnr): Ludolf Schouten (CROW), Rien Fluit (Politie Hollands Midden), Jan Loopik (Traffic Service Nederland), Jan Polman (IPC-Groen), Eeltje Hoekstra (Rijkswaterstaat), Kees van Dongen (werkgroepbegeleider namens CROW) Zittend (vlnr): Jan van Tilburg (provincie Limburg), Bert Henzen (Grontmij/vakgroepsecretaris), Hans van Hofwegen (MOT Opleiden en Trainen)

36 | CROW etcetera nr. 7 | oktober/november 2010

09_Domein_6_Bouwprocesmanagement_2.indd 36

26-10-10 16:13

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf