Page 30

Bouwprocesmanagement

rs vereistdejuisteafwegingen” regelaar, weggebruiker en wegwerker ontstaan. Door met de werkgroep praktische richtlijnen op te stellen, willen we die risico’s voorkomen.”

Veiligheidsrisico’s De vraag hoe regelaars ingezet moeten worden en welke deskundigheid vereist is, blijft vaak onbeantwoord. Volgens Kees van Dongen, CROW-begeleider van de werkgroep, zijn de bestaande richtlijnen op zich helder. “In de richtlijn Werk in Uitvoering 96a/96b is het uitgangspunt dat verkeersmaatregelen altijd de voorkeur hebben boven de inzet van een verkeersregelaar. De afweging om een verkeersregelaar in te zetten, moet dus zorgvuldig gemaakt worden omdat aan die inzet altijd veiligheidsrisico’s kleven.” Bij de inzet van verkeersregelaars is uiteenlopende wetgeving van kracht. Die varieert van de correcte toepassing van de verkeersregels tot en met Arbo-wetgeving. “Omdat het een relatief nieuw fenomeen is hebben wegbeheerders moeite met de goede inzet van regelaars. Er zijn bijvoorbeeld diverse soorten verkeersregelaars, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Daar is hun opleiding en ervaring op afgestemd.” Maar in de praktijk is er volgens Fluit een groot verschil tussen een verkeersregelaar bij evenementen en een beroepsregelaar. “De eerste categorie zijn vaak vrijwilligers die na een korte instructie een verkeersstroom tijdens een hardloopwedstrijd of braderie begeleiden. Dat

is heel wat anders dan het verkeer op een drukke kruising in Amsterdam veilig regelen. Dan komt naast veiligheid ook de doorstroming in beeld. De beroepsregelaars die hier vandaag examen doen, hebben een stevige theoretische en praktische basis. Ze nemen alle veiligheidsaspecten in acht, communiceren direct met de verschillende verkeersdeelnemers en passen de verkeersregels correct toe. Zij zijn goed getraind en getest om gevaarlijke situaties of irritatie bij weggebruikers te voorkomen.”

Woensdag 17 november Rotterdam

SymposiumVerontreinigde grondhalenenbrengen www.crow.nl/congressen

Kees van Dongen (links) en Rien Fluit kijken nauwlettend toe tijdens het praktijkexamen van kandidaat-verkeersregelaars

Risico’sbeheersen Als de inzet van een verkeersregelaar bij werkzaamheden toch de beste oplossing blijkt, moet dit gebeuren volgens de geldende wet- en regelgeving. Van Dongen: “De volgende stap is dan een risicoafweging waarbij de aansprakelijkheid voor de wegbeheerder, opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk is. Het is belangrijk dat de eisen voor de inzet van verkeersregelaars goed zijn vastgelegd in het contract. Dan weet de aannemer wat er van hem verwacht wordt en kan hij daarnaar handelen.” Ook inzicht in de deskundigheid van de regelaar en het creëren van veilige omstandigheden maken de risico’s beter beheersbaar. “De inzet van verkeersregelaars is meer dan iemand met opvallende kleding en een fluit op een kruispunt neerzetten. Het stelt bepaalde eisen aan de omgeving. Zo kan het verstandig zijn om vooraf de rijbaan te verkleinen van twee rijstroken naar één,

nr. 7 | oktober/november 2010 CROW etcetera | 35

09_Domein_6_Bouwprocesmanagement_2.indd 35

26-10-10 16:13

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf