Page 1

Risicomanagement Gemeentelijke projecten


• Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Enschede & Utrecht

•  Totaalleverancier risicomanagement; advies implementaties, in company training, software •  Onafhankelijke en praktische aanpak •  Zelfstandige verankering risicomanagement


Visie risicomanagement •  Gemeenten lopen een breed scala aan risico’s •  De meeste risico’s worden goed beheerst •  Innovatie en risicomanagement gaan zeer goed samen •  88% van elk risico heeft als oorzaak menselijk handelen •  80% van de gemeentelijke risico’s zijn hetzelfde


Agenda •  •  •  • 

Inleiding risicomanagement Cultuur Risicoanalyse Borging


Inleiding risicomanagement


Ontwikkeling risicomanagement Integraal risicomanagement Deelgebieden risicomanagement

Act of God

• Bewustzijn tijdperk

• Informatie tijdperk

• Industriële tijdperk

• Agrarisch tijdperk

• Tijd

• 1800

• 1900

• 2000

• 2100


Nieuwe richtlijn (ISO31000) •  Principes

• Raamwerk

• Proces

• L

• P • D

• A • C

• Hoe kijken wij als organisatie naar risico’s en risicomanagement?

• Hoe borgen wij het in onze organisatie?

• Hoe voeren wij een risicoanalyse uit?


Actuele ontwikkelingen •  •  •  • 

Partijen trekken zich terug uit projecten Bezuinigingen dwingen tot keuzes Uithollen van reserve grex Actualisatie GREX geeft vaak somber beeld, zelfs zonder de risico’s •  Wat zijn de risico’s van elk project en wat zijn de risico’s als we stoppen?


Hoe kijken wij naar risicomanagement? Cultuur


Wist u dat… •  Een project vanuit een publieke instelling in Europa gemiddeld 22 % over budget gaat? –  Bij rails 32% –  Bij kunstwerk 25% –  Bij weg 20%


Vertrouwen en risicomanagement •  Vertrouwen –  is de verwachting dat mensen/organisaties ons niet in de steek laten, ook al is dat mogelijk

•  Vertrouwensbreuk –  ontstaat iedere keer dat de verwachting dat een risico zich niet zal voordoen onterecht blijkt

•  Vertrouwenssprong –  wagen mensen wanneer al een substantieel deel van de onzekerheden en risico's is afgedekt


ARIE

Risicomanagement

Risico manage ment Wat zou Arie doen?


Principes projecten •  Elk contract gaat over risico’s •  Er blijven ALTIJD risico’s voor de (lokale) overheid •  Elk onbenoemd risico is winst voor de projectontwikkelaar •  Gedurende het project neemt het aantal risico’s af •  Tijdselement gedurende project belangrijker voor opdrachtgever


Menselijk handelen •  Verschillende personen/ afdelingen (budget)verantwoordelijk voor projecten •  Overdacht op cruciale momenten •  GREX, planning, en risicoanalyse niet in een hand. •  Risicoanalyses vaak tezamen met private partijen gedaan •  Risicoanalyse vaak in te laat stadium en verplicht nummer •  Onderschatting vertraging •  Geen managing expectations door 1 datum en 1 bedrag


Proces Hoe herken ik de nep – risicoanalyse


Proces van de analyse •  •  •  •  • 

Cultuur open? Sluit de analyse aan bij de actuele context? Verschillende specialismen betrokken Reflectiemomenten Doorlooptijd realistisch


Uitkomsten van de analyse •  Is de risicodefinitie helder geformuleerd? Is de gebeurtenis te begrijpen? •  Is er voor alle geïdentificeerde risico’s een inschatting gemaakt van kans en impact, vertaald in financiële termen? •  Is er sprake van een risico-identificatiestructuur die vanuit verschillende soorten risico’s kijkt en naar verschillende soorten activiteiten of deelprojecten? •  Blijkt uit de risicoanalyse op welke wijze de verschillende risico’s ten opzichte van elkaar zijn gewogen? •  Kan er op deze risico’s gestuurd worden? •  Niet te politiek gekleurd? Verkapte budgetaanvraag?


Raamwerk Hoe borg ik het in mijn organisatie


Organisatie •  •  •  •  • 

Commitment Bewustzijn Mandaat Draagvlak Verantwoordelijkheden

•  •  •  •  • 

Instrumenten Middelen Frequentie Rapportage Positionering

Zet het op de agenda !


Project risicoraamwerk


Stappen 1.  Inventariseer bestaande beheersing en risicoanalyses en risicocultuur 2.  Ontwerp organisatie-brede risicotaal 3.  Zorg voor heldere positionering (stuurgroep/ werkgroep) 4.  Commitment 5.  Vergroot kennis en kunde medewerkers 6.  Centraal en decentraal op de agenda 7.  Check kwaliteit & frisheid analyses


Vragen? Dank voor uw aandacht! Robert ‘t Hart r.hart@risicomanagement.nl Elke week een blog over risicomanagement op; http://robertthart.wordpress.com

stadswerk-presentatie-V5  

http://www.crow.nl/Downloads/RISNET/Bijeenkomsten/stadswerk-presentatie-V5.pdf