Page 1

28-5-2013

De CO2-Prestatieladder Verleden, heden en toekomst

Seminar CO2-Prestatieladder Golden Tulip Hotel, Zoetermeer, 16 mei 2013 Gijs Termeer, Projectleider CO2-Prestatieladder, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

1


28-5-2013

Opbouw • Doel en korte historie van de CO2-Prestatieladder • Hoe werkt de CO2-Prestatieladder? 1.

Als certificeringsschema en managementsysteem

2.

De ladder en aanbestedingen

• Stand van zaken en toekomst

2


28-5-2013

Doel van de ladder? “De CO2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiĂŤnt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.â€?

3


28-5-2013

Eind 2007: Het spoor is al groen! Dus waar maken we ons druk om? Begin 2009: start ontwikkeling CO2-Prestatieladder Eind 2009: eerste aanbesteding met CO2-statieladder. 2010: De impact is veel groter dan ProRail ooit had verwacht! Zomer 2010: Interesse andere (landelijke) opdrachtgevers

4


28-5-2013

Daarnaast • Grote aanbesteders in de GWW in Nederland streven naar één helder instrumentarium voor duurzaamheid bij aanbestedingen • Nieuwe aanbestedingsvormen: functioneel specificeren, oplossingsvrij, TCO • Eind 2010: Andere aanbestedende organisaties besluiten de CO2-Prestatieladder te gaan gebruiken bij aanbestedingen

5


28-5-2013

16 maart 2011 Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

6


28-5-2013

SKAO • Schemabeheerder en schema-eigenaar • Bestuur uit drie geledingen (opdrachtgevers, bedrijfsleven, samenleving) • Adviesraad • Centraal College van Deskundigen (CCvD) • Technische Commissie (TC) • Secretariaat

7


28-5-2013

Hoe werkt de ladder? 1. Als certificeringsschema en managementsysteem -SKAO en SGS Nederland

2. De ladder en aanbestedingen - CROW en Vlaardingen

8


28-5-2013

Hoe werkt de ladder?

9


28-5-2013

10


28-5-2013

Vier invalshoeken • Inzicht • Reductie van de uitstoot • Transparantie en dialoog • Participatie, samenwerking en initiatief

11


28-5-2013

Vijf niveaus • Van kwalitatief naar kwantitatief • Van eigen uitstoot naar keten • Van interne naar externe communicatie • Van deelname naar eigen initiatief • Van doelstelling naar resultaten

12


28-5-2013

Kernpunten ladder • Gebasseerd op Capability Maturity Model: bedrijf groeit naar volwassenheid in CO2-management • Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie. Ruimte voor inventiviteit bedrijven • Focus op CO2 en ketenbenadering; energiebesparing, efficiënte productie en gebruik materialen, duurzame energie • Nadruk op bedrijfsvoering; werkt door in opdrachten • Bedrijven kiezen zelf doelstelling. • Transparantie en dialoog versterken ambitie

13


28-5-2013

Kernpunten ladder • Samenwerking verbetert CO2-prestatie sector en keten • Ladder is investering die zichzelf terugverdient (via besparingen en voordeel in aanbestedingen) • Bedrijf gaat zijn CO2-uitstoot “managen”:

• Beoordeling vindt één maal per jaar plaats door Certficerende Instelling

14


28-5-2013

Stand van zaken • 328 certificaten afgegeven, – groei zet door – Ongeveer 10 certificaten per maand – Steeds meer sectoren

15


28-5-2013

16


28-5-2013

Stand van zaken • Meer en meer opdrachtgevers in verschillende sectoren gebruiken de ladder bij aanbestedingen

17


28-5-2013

Stand van zaken • SKAO en certificeringsschema in juli 2012 geaccepteerd door RvA onder accreditatienorm 17021 voor managementsystemen • Handboek versie 2.1 uitgegeven op 18 juli 2012 • Eerste branchegerichte toelichting: Ingenieurs • Ladder onderdeel van Aanpak Duurzaam GWW • Eerste bedrijven dalen niveau op de ladder

18


28-5-2013

2013 en verder • Doorontwikkeling instrument in CCvD • Ontwikkeling Visie en Strategie 2013-2015 • Verlaging kosten systeem: bijdrage aan SKAO 15% omlaag en bijdrage per beoordeling geschrapt • Handleiding CO2-Prestatieladder • Kennisdeling

19


28-5-2013

Website: www.CO2-prestatieladder.nl

20


28-5-2013

Meer weten: www.CO2-prestatieladder.nl en/of gijs.termeer@skao.nl

21

SKAO%20-%20Gijs%20Termeer  

http://www.crow.nl/Downloads/CO2%20Prestatieladder/SKAO%20-%20Gijs%20Termeer.pdf

SKAO%20-%20Gijs%20Termeer  

http://www.crow.nl/Downloads/CO2%20Prestatieladder/SKAO%20-%20Gijs%20Termeer.pdf