Page 1

Overlaging A1- Hoevelaken Barneveld

Risicomanagement in de Praktijk • Wilhelm van Eeken Rijkswaterstaat Utrecht • Folkert Metselaar BAM Wegen B.V.


Projectbeschrijving HOE-BA

Vervangen ZOAB door 2 laags ZOAB, DVM Uitvoering oktober 2009, 4 weekenden 2 x 8 km

Spitstrook in 2003 aangelegd, opengesteld in 2007 op 80 km/u, 2009 op 100 km/u; 2

Rijkswaterstaat Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

20 augustus 2010


Doel van deze sessie Antwoorden geven op de vragen • …Wat hield RGPM in per fase van het project ? • …Wat zijn voorbeelden van RGPM? • …Hoe heeft RGPM hier in de praktijk gewerkt? Aan de hand van project Hoevelaken Barneveld Projectfase •Scope •Plan van aanpak / projectorganisatie •Inkoop-afweging •Contract schrijven •Aanbesteding •Realisatie •Nazorg / beheer

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 3


Traject RWS •Scope •Plan van Aanpak •Projectorganisatie •Inkoop afweging •Contract schrijven

BAM •Aanbesteding

•Plan van aanpak •projectorganisatie

•Realisatie

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 4


Scope-fase • Karakteristiek risicoprofiel van dit project: omgevingsmanagement – Bewoners – Doorstroming / Verkeersmanagement – Spoedwet aandacht • Overige risico’s – Toestand onderlaag – Samenwerking District Utrecht en Dienstkring Oost Nederland • 2 verkeerscentrales • 2 districten • 2 Beleidsafdelingen

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 5


Plan van aanpak / projectorganisatie • Keuze voor het team door Dienst Utrecht: – Asfaltonderhoud – Ervaring met verkeershinder gevoelige werken • Aanpassingen in het team: – Vrijgestelde omgevingsmanager – Veiligheidsadviseur – Asfaltdeskundigheid – Zeer nauwe relatie met beheerder (wegendistrict Apeldoorn)

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 6


Fase van de inkoopafwegingen • UAV GC met EMVI, Openbaar Europees aanbesteden • Europees • EMVI: – Projectorganisatie (0.5M) – Minimalisatie verkeershinder (1M) – 1,5 miljoen EMVI korting op een geraamd bedrag van 8 miljoen

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 7


Contractfase • Contracteisen verkeerskader: – minimaal 1 rijstrook beschikbaar per rijrichting in weekend – Uitvoering oktober – november 2009 – WBU (werkbare uren) mag ook • Referentie: 3 weekenden in 2003 • RWS: intensieve communicatie à la 2003 • Contracteisen 2-laags asfalt – Geheel volgens landelijke modellen (onderbouw,bovenbouw) – Bestaande onderlaagrisico bij RWS • Beheersing bij de markt (weer, uitloop etc.) Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 8


Aanbestedingsfase RWS • In voorlichting / Inlichtingen / Individuele inlichtingen gecommuniceerd over: – Verkeerskader • Afweging WBU vs Weekenden – Onderlaag – Definitie verkeershinder niet vastgelegd: • Hinder moet minimaal zijn – Het belang van maandagmorgen 5:00

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 9


Aanbestedingsfase BAM • • • •

Verkeershinder bepalend was voor succes Aanpak middels geïntegreerd projectteam Tweelaags AsfaltSpreidmachine (TAS) beperkt risico’s Strategy-to-win sessie: – Ongewenste topgebeurtenis: Niet aannemen van project – Brainstormsessie voor succesfactoren – Geen “ja-maar” mentaliteit • Niet vastleggen verkeershinder daagt uit • “Winnende” oplossing uit ander probleem 1,5 miljoen EMVI korting op een bedrag van 3,6 miljoen

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 10


systeem met contraflow

3

11

-

1

€1.000.000 EMVI minimalisatie verkeershinder Cijfer 9 voor de BAM: – 2 rijstroken overdag en 1 ‘s nachts per richting – 4 km barrier (op en af in 1 weekend) Rijkswaterstaat Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld – 1e herfstvakantieweekend geen werkzaamheden

20 augustus 2010


0,5 M EMVI voor PMP Cijfer 9 voor de BAM: • BABOS mbt weersvoorspelling • Robuuste planning • Reserve materieel en materiaal • Juist Go / No Go beslissingen • Timekeeper • Inloop scenario’s • Afbreekscenario’s • Uitloopscenario’s

12

Rijkswaterstaat Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

20 augustus 2010


Risicobeheersing in de uitvoering - soft 1. Teambuilding (projectleiding, doorstroming, techniek) 2. Aannemer veel vertrouwen gegeven 3. Oog voor menselijk maat 4. Open communicatie over eigen “onvolkomenheden�

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 13


Doorstroming

Projectleiding

Techniek / toetsing

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 14


5 kernwaarden • • • • •

Veilig werken 5:00 uur van de weg af Geen verrassingen Binnen budget Vrijdag 10.00 uur: point of no return

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

VRIJDAG NA 10.00 UUR

Rijkswaterstaat 15


Onderlaag 16

Toplaag Rijkswaterstaat Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

20 augustus 2010


Risicobeheersing in de uitvoering - hard • 1. Transparante afweging Go – No Go • 2. RWS wilde elke dag geïnformeerd worden • 3. Continue monitoring van verkeer in doorstromingsteam • 4. Bijwoonpunten voor onderlaag-risico

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 17


Ad. 2 Informatievoorziening RWS

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 18


Ad. 3 2 Extra beheersmaatregelen van RWS om risico doorstroming verder te minimaliseren

Eerst splitsen dan ritsen

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Reistijdinformatie

Rijkswaterstaat 19


Toplaag

1.10 zone Onderlaag

20

Rijkswaterstaat Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

20 augustus 2010


Veiligheidsrisisco’s • 1,10 werkruimte bewaakt door Safteykeeper • Tijdens ploegwisseling “janklijstjes “ • Essentiële punten opgenomen in AKVI • Beheersmaatregelen opnemen in risicodossier • Beheersmaatregelen item bij GO-NOGO beslissing

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 21


Projectresultaat • BAM heeft zich verdiept in de RWS doelen • Werk gerealiseerd binnen gestelde tijd en budget • Geen ongevallen door de werkzaamheden • Filevorming binnen de verwachtingen, 2 uitzonderingen • Samenwerking OG-ON goed verlopen, open communicatie • Issues snel afgehandeld 

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 22


Issues • • • •

Kantschades DVM: verlichting, lussen, luskoppelkast Verkrijgen van de juiste kruizen Dronken rijders

• • • •

Stroefheid en remvertraging Veilig werken (1.10 zone) Teerhoudend asfalt vluchtstrook Functioneren van rotatiepaneel

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 23


En wat kost het allemaal wel niet ? • Contractafwijkingen afgehandeld tijdens project • Contractafwijkingen hebben tot weinig discussies geleid • Oorzaak : een goede project start-up (PSU) • Kosten PSU: 2 % van de contractafwijkingen

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 24


Verdeling afwijkingen Project A1 Hoevelaken Barneveld (586k)

Teambuilding; € 9.271 ; 2%

Teerhoudend asfalt; € 171.300 ; 29% Verkeerskundige Maatregelen; € 264.668 ; 45%

DVM; € 61.300 ; 10%

Tussenlaag; € 79.800 ; 14% Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 25


Stelling 1: Go- NoGo momenten dienen in ELK project opgenomen te worden

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 26


Stelling 2: De opdrachtgever dient ALLE risico’s mondeling te bespreken

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 27


Stelling 3: E.M.V.I. is risico’s afkopen

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 28


Onthoudt: Alles wat achteraf is te verklaren is vooraf te voorspellen!

Risicogestuurd Projectmanagement A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat 29

Project%20HoeBa%20A1  

http://www.crow.nl/Downloads/Congressen/Congres%20Risicomanagement%202010/Project%20HoeBa%20A1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you