Page 1

Risnet themabijeenkomst Risico’s & Aanbesteden Deventer, 4 december 2012


Voorstellen Henberto Remmerts • Consultant bij Tauw • Productmanager Risicomanagement en Contracteren • Risnet-Ambassadeur: • • • •

Publicatie 274 Risico’s & Aanbesteden (R&A) Trainer R&A Toolbox Effectief Risicomanagement (ERM) Trainer ERM


Om te beginnen …. Risnet staat voor :Vertrouwen, openheid en communicatie ‘Faalkosten in de GWW: 11% van omzet.’ Bron: Persbericht USP Bouwsignalen. USP Marketing Consultancy, 2010.

‘Onderling wantrouwen verhindert vaak goede samenwerking.’ Bron: Infrasector. Risicomanagement urgenter dan ooit. ING-rapport 2009.


Aanleiding: top-6 knelpunten 1.

Openheid versus mededinging (onvoldoende vertrouwen, beperkende regelgeving)

2.

Geen gezamenlijke risico-inventarisatie en -allocatie voorafgaand aan inschrijving

3.

Geen generieke verdeling van risico’s beschikbaar

4.

Het meedenken van ON/inschrijver wordt niet beloond/gestimuleerd

5.

Hoe risico-inventarisatie en -beheersing beoordelen?

6.

Hoe om te gaan met risico’s gerelateerd aan vergunningen en ondergrond

4


5


Ontwerp aanbestedingsproces 0. Initiatieffase

1.1 Voorbereiding

Uitvoeren risicoanalyse (Risman) Marktconsultatie/Contractafweging

I. Aankondigen, aanmelden en selecteren

1.2 aankondigen en aanmelden

1.3 kwalificatie

II. Informeren en inlichten

Ervaringseisen t.a.v Risicomanagement Risico(ver)deling -UAV-GC

1.4 uitnodigen tot inschrijven

-Vraaggerelateerde risico -Oplossingsspecifieke risico’s

1.5 inlichtingen

(Individuele) inlichtingen 1.6 inschrijven door geselecteerden

Inschrijving met risicodossier III. Inschrijven, beoordelen en gunnen

IV. Contracteren

1.7 beoordelen en gunnen

1.8 sluiten contract

RM als onderdeel van de EMVI (oa beheersmaatregelen) 6


Risico(ver)deling • UAV-GC (zwart/wit risico’s) • Vraaggerelateerde risico • Oplossingsspecifieke risico’s

• Grijsgebied risico’s verdelen op basis van • Beinvloedbaarheid, draagkracht, verantwoordelijkheid, ect

• (Ver)delen • Toedelen • Maximaliseren/aftoppen gevolgen cq risicoparameter • Verdelen (alliantiegedachte)


(Individuele) inlichtingen Inlichtingen • Mogelijkheden tot aanvullen risico’s

• Mogelijkheden tot wijzigen initiële allocatie

Individuele inlichtingen • Bespreken oplossing en haar specifieke risico’s


RM als EMVI-onderdeel

Onderdeel van de aanbieding • Operationalisering van risicomanagement • Beheersmaatregelen aan opdrachtnemer gealloceerde vraaggerelateerde risico’s • Inventarisatie oplossingspecifieke risico’s • Beheersmaatregelen oplossingsspecifieke risico’s

Beoordeling beheersmaatregelen • • • • •

Relatie met oorzaak en gevolg Verwachte effectiviteit, omvang restrisico Robuustheid/bedrijfszekerheid (van de maatregel) Introductie nieuwe risico’s/neveneffecten Afhankelijkheid derden


Knelpunten en oplossingen 1.

Openheid versus mededinging (onvoldoende vertrouwen, beperkende regelgeving)  Individuele informatie uitwisseling, bescherming oplossingsspecifieke informatie

2.

Geen gezamenlijke risico-inventarisatie en -allocatie voorafgaand aan inschrijving  Concrete communicatiemomenten tijdens aanbesteding (marktconsultatie, inlichtingen, informatie uitwisseling)

3.

Geen generieke verdeling van risico’s beschikbaar  Handvatten voor allocatie grijsgebiedsrisico’s


Knelpunten en oplossingen 4.

Het meedenken van ON/inschrijver wordt niet beloond/gestimuleerd  Risicomanagement onderdeel van EMVI

5.

Hoe risico-inventarisatie en –beheersing beoordelen?  Handvatten voor risicomanagement als EMVI criterium

6.

Hoe om te gaan met risico’s gerelateerd aan vergunningen en ondergrond  Handvatten voor (ver)delen, maximaliseren of delen


Kernboodschap Risico’s inventariseren en expliciet maken • • • •

Investeer in voortraject Samen risico’s inventariseren Risico’s bij juiste partij Daadwerkelijk risico’s beheersen, als positief alternatief voor: • ‘Over de schutting gooien’ • ‘Indekken’ • ‘Geheim houden’

Open communicatie en bewuste allocatie

Optimale verdeling

Daadwerkelijke risicobeheersing

Faalkosten, vertraging, geschillen 12


Aan de slag


Contractafweging ????

Interne context - Structuur/Cultuur - FinanciĂŤn - Beleid - Kennis en ervaring - Capaciteit

Externe context - Politiek/Maatschappij - Wet-&regelgeving - Markt

Keuze contractvorm ĂŠn bouworganisatievorm

????

Projectcontext - Geld/Tijd/Kwaliteit - Invloed OG - Complexiteit - Risicoprofiel 15


Ad 3. Inventarisatie oplossingsspecifieke risico’s

16


Voorbeeld vaststellen EMVI

Inschrijver A B C D

Inschrijvingssom Rapportcijfer risicodossier € 1.015.000,00 8,8 € 895.500,00 6,5 € 935.000,00 5,8 € 985.000,00 7,3

Rapportcijfer 10 9 8 7 6

Waarde in EUR € 175,000.00 € 31,250.00 € 81,250.00

Rapportcijfer Waarde in ontwerp EUR 7,9 € 142,500.00 6,0 € 0.00 7,8 € 135,000.00 8,6 € 195,000.00

Waarde Rapportcijfer € 250,000.00 10 € 187,500.00 9 € 125,000.00 8 € 62,500.00 7 € 0.00 6

Evaluatieprijs

Ranking

€ 697.500,00 € 864.250,00

1 3

€ 708.750,00

2

Waarde € 300,000.00 € 225,000.00 € 150,000.00 € 75,000.00 € 0.00

17

Presentatie%20Henberto%20Remmerts%20Tauw  

http://www.crow.nl/Downloads/RISNET/Presentatie%20Henberto%20Remmerts%20Tauw.pdf