Page 1

Intern risicomanagement bij opdrachtnemers


Bas Klaver

Michiel Kool


Wat doet PRO6 managers? • Complexe bouwprojecten succesvoller maken door hoogwaardig projectmanagement & advies • Opdrachtgevers & opdrachtnemers • Infra-, utiliteits-, industriebouw • Motto: Resultaat door inspiratie!


Wat doet Dura Vermeer? • Innovatieve ontwikkelende onderneming in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. • Samen met klanten, partners en medewerkers ambities waarmaken • 2800 werknemers, 1 miljard omzet


Motto van vandaag


Thema’s vandaag • Verschil intern/extern risicomanagement? • Optimaliseren risicomanagementproces • De (on)aantrekkelijkheid van risicomanagement • Samen meer rendement uit risicomanagement


‘Intern’ risicomanagement ON • Risicomanagement vanuit drijfveren ON • Contract • Geld • Tijd • Kwaliteit


‘Extern’ risicomanagement ON? • Risicomanagement vanuit drijfveren OG • Signaalfunctie? • Windowdressing? • Top 10 lijstje om aan contract te voldoen?

• Meerwaarde!


In- en extern risicomanagement OG


Motto van vandaag


Planning

Systems Engineering

Werkplannen Contract

Calculatie Risicomanagement?

Implementeren kun je leren...


Symptomen uit de praktijk • Men heeft weinig kennis van risicomanagement • De meerwaarde/doel is niet duidelijk • Risicomanagement wordt als ‘er bij’ ervaren • Risicodatabase niet optimaal ingericht • Verantwoordelijkheden niet duidelijk • Risicobeleid niet helder • Wordt niet integraal toegepast • Onvoldoende samenwerking binnen de organisatie


• Risicodatabase niet optimaal ingericht

• De meerwaarde is niet duidelijk

• Verantwoordelijkheden niet duidelijk

• Men heeft weinig kennis van risicomanagement

• Risicobeleid niet helder

• Risicomanagement wordt als ‘er bij’ ervaren

• Niet ingebed in de communicatiestructuur

Oorzaken in structuur en cultuur


Welke stappen nemen?


Stap 1. Bepaal gezamenlijk het doel en belang van risicomanagement


Doel van risicomanagement • Faalkostenbeheersing • Bevorderen ononderbroken voortgang • Bevorderen vertrouwen in het project • Bevorderen interne communicatie • Innovatie


Stap 2. Beschrijf het risicomanagementproces


Risicomanagement over de projectfasen


Stap 3. Beschrijf de risicomanagementorganisatie

Koepel

portefeuillehouder

Risicomanagement

Disciplines


Stap 4: Definieer taken en verantwoordelijkheden


Stap 5: Optimaliseer de communicatiestructuur • Zorg voor ritme in het proces • Bekijk de interne communicatiestructuur • Risico’s niet alleen op agenda, maar ook bespreken (top 5/10)

• Acties/maatregelen SMART wegzetten • Bekijk de externe communicatiestructuur bijv. met OG


Stap 6. Beschrijf het risicobeheerssysteem • Tegenwoordig vaak online database • Informatie op een centrale plaats • Risicomanager beheert • Projectmedewerkers gebruiken • Beknopte handreiking


ResumĂŠ 1. Definieer het belang en doel van risicomanagement

2. Beschrijf het risicomanagementproces 3. Bepaal de risicomanagementorganisatie

4. Taken en verantwoordelijkheden 5. Communicatiestructuur

6. Beschrijf het beheerssysteem


Lekker ‘’blauw’’ zeg.....


Risicomanagement?


Managers in de bouw • We willen/moeten risicogestuurd werken dus:

• Verandering top down ‘‘uitrollen’’ • Een roadshow en presentatie door de KAM-functionaris • De procedure wordt aangepast (voor OG) • Wie niet volgt wordt (niet) aangesproken op zijn gedrag


De wetenschap vertelt ons dat... • We teveel gebruik maken van antecedenten om gedrag te (willen) veranderen

• Gedrag bepaald wordt door de consequenties die het oplevert • Positieve korte termijn consequenties sneller tot gewenst gedrag leiden • Negatieve consequenties ongewenst gedrag verminderen, maar geen goed gedrag aanleren • Mensen zelf meestal het beste in staat zijn om eigen gedrag te sturen


bron: Rietdijk, 2008


Waarom risicomanagement (on)aantrekkelijk is...


Weinig positieve korte termijn consequenties

Risicosessie is een Poolse landdag

Ik durf mijn risico’s niet te delen

Pffff... dat dossier!

Mijn collega’s doen het ook niet

Faalkostenbeheersing!

Window dressing om een betaalstop te voorkomen

Risicomanagement is ‘‘erbij’’


bron: Rietdijk, 2008


Simpel maar doeltreffend:

Het juiste gedrag belonen!


Samen meer rendement uit risicomanagement


Risico’s en kansen • Klassiek: Informatie achter houden om ‘intern’ te profiteren • Toekomst: Win-win situaties creëren

• Wat houdt ons tegen?


Samen risico’s managen • Inzicht in en begrip voor: • Elkaars doelen (Bepalen doel RM) • Elkaars problemen (Inventariseren risico’s) • Elkaars sterktes (Vaststellen beheersmaatregelen) • Elkaars gedrag: cultuur en leiderschap


Gedrag: RM aantrekkelijk Tel sell voor techneuten • Korte vs. Lange termijn • Positief vs negatief • Zeker vs onzeker

De risicoborrel

• Persoonlijk vs. bedrijfsmatig

Kans van de week


Extern winnen, intern beginnen

Vertrouwen als uitgangspunt

EĂŠn doel

Positieve contractincentives


Intern risicomanagement bij opdrachtnemers


Stelling 1

Opdrachtgevers zijn naïef wat betreft intern risicomanagement bij ON’s


Stelling 2

Opdrachtgevers zijn naïef wat betreft intern risicomanagement bij ON’s

Presentatie%20Bas%20Klaver%20en%20Michiel%20Kool  

http://www.crow.nl/Downloads/RISNET/Bijeenkomsten/Presentatie%20Bas%20Klaver%20en%20Michiel%20Kool.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you