Page 1

GeĂŻntegreerd samenwerken Grip op Zaken ! Van corrigeren naar creĂŤren


CreĂŤren van beweging die er toe doet

D

2


De Noodzaak voor verandering

Totaal Vermijdbare Kosten

Conflicten

Schade

Ongevallen

Fouten


Symptoom bestrijding Risicomijdend gedrag

Wantrouwen

Contracten

Risicomijdend gedrag

Ondernemend omgaan met Risico’s

Controle

Juridisering

Wantrouwen

Gebrek aan Samenwerking

Verantwoording Geven en Nemen

4


Black Box principe Mislukken in de voorbereiding is de Voorbereiding voor mislukking. Sturing

Eisen, wensen randvoorwaarden Eind Resultaat

Middelen

5


Drie Universele principes De Klant staat centraal De Mens maakt het verschil De illusie van controle

6


Sturen op de klantvraag PROJECTFASERING VAN INITIATIEF NAAR BEHEER & ONDERHOUD

Klantvraag / probleem Initiatief

Verbinden

Verrijken

Onderzoek

Vier basisprincipes voor Samenwerken en Vertrouwen Programma van Eisen (PvE)

Ontwerp

Initiatief Naar Realisatie

Voorbereiding

Doelstellingen, verwachtingen & belangen

Visie op Kansen, Risico’s en Sturing

Commitment op de uitvoering

Uitwerken van de samenwerking

Verwachting naar Oplossing

Realisatie

Beheer & Onderhoud

Uitvoeren

Uitwerken

7


Belangenpartijen Politiek Gebruiker

FinanciĂŤrs

Stadsontwikkeling

Beheer & Onderhoud

Opdrachtgever

Exploitatie

Omgeving

Bouw en Woning toezicht

Opdrachtnemer(s)

IB

Welstand Belanghebbenden

Adviseurs

Architect

Bevoegd gezag Nutsbedrijven

PROJECT Hulpdiensten

Raakvlakken derden

Overheidsorganisaties Vergunning verstrekkers


Verwachting


Resultaat


Organiseren van samenwerking Verbinden

Verrijken

Vier basisprincipes voor Samenwerken en Vertrouwen Belangen, verwachtingen afhankelijkheden

Visie op Kansen, Risico’s en Sturing

Commitment op de uitvoering

Uitwerken van de samenwerking

Uitvoeren

Uitwerken


Het belang van ketenintegratie Integrale benadering

Doelen & Verwachtingen

Omgeving

Realisatie

Ontwerp

Ontwerp

Werkvoorbereiding.


De mens staat centraal


Cirkel van invloed Slachtoffers geven hun toekomst weg

Cirkel van betrokkenheid

Cirkel van invloed

Uw

W

er k


Welke “zachte” kant ?


De illusie van Controle

Het onbewuste schrijft. Het bewustzijn herschrijft.

16


Feedback & Feedforward Tijd, Geld, Kwaliteit, Info, Organisatie

SIMO Analyse

Project

Onverwachte Ongewenste gebeurtenissen

context Feedforward (Dialoog) Sturen op gedrag

Prestatie

PM Systeem

Meten Feedback (PDCA) Sturen op Output


D

18

Presentatie-CROW-platform-gc-13-dec-2011  

http://www.crow.nl/Downloads/GC/Presentatie-CROW-platform-gc-13-dec-2011.pdf

Presentatie-CROW-platform-gc-13-dec-2011  

http://www.crow.nl/Downloads/GC/Presentatie-CROW-platform-gc-13-dec-2011.pdf