Page 1

Symposium

Technische Inspectie Services

Ruimte voor een of meer logo’s van andere organisaties

22 september 2010


U aangeboden door Rijkswaterstaat Bouwend Nederland ProRail Neprom Provincies Verbond van Verzekeraars Branchevereniging TIS en CROW


Uw dagvoorzitter

Martin van Staveren

22 september 2010

3


Faalkosten en bouwkwaliteit

Martin van Staveren Adviseur


Falende technische inspectie? WELKOM


Reikwijdte falende inspectie WELKOM Enkele stakeholders:

• Bewoners in de kustgebieden Golf van Mexico • Amerikaanse overheid: president, toezichthouder • Hoofdverantwoordelijke: BP (UK)

• Onderaannemers: Halliburton (VS), Transocean


Gevolgen falende inspectie WELKOM Elf doden • Grootste mileuramp VS • Faillissementen

• Justitioneel onderzoek • Meer dan 6 miljard faalkosten • 50 % beurswaarde BP verdampt (50 miljard Euro) NB: vervanging defecte blow out preventer (TIS ACTIE?!) kost 1 dag stilstand (50.000 euro = 0,001% van de

waardedaling BP)


Falen door interactie van risico’s

Human

Direct te beïnvloeden

Regulation Indirect te beïnvloeden

Organization

RISICO

Industry

Techniek Methode Instrument TIS !

Politics


Inhoud WELKOM • Inleiding met BP case

• Wat is TIS? • Waarom TIS? • TIS karakteristieken


Wat is TIS? WELKOM • TIS = Technische Inspectie Service • Onafhankelijke & risicogestuurde toets voor borging bouwkwaliteit • Betreft bouwtechnische kwaliteit van ontwerp & uitvoering • Kan voorwaarde voor VGV (Verborgen Gebreken Verzekering) zijn • Uitvoering door TIS bureau (vanaf vandaag 6 bureau’s erkend)


Waarom TIS? WELKOM Andere rollen van partijen in de bouwsector • Opdrachtgever beperkt zich tot opdracht geven • Toetsing van kwaliteitsborging bouwers • Behoefte aan onafhankelijke & risicogestuurde toetsing • Noodzaak optimalisatie bouwkwaliteit en faalkostenreductie


Waarom TIS? WELKOM Faalkosten Bouwsector (weer) in de media, USP Marketing, augustus 2010 Circa 11 % van de omzet circa 5,5 miljard euro/jr Oplossing: MĂŠĂŠr evaluatiepunten

in het bouwproces (TIS)


TIS karakteristieken WELKOM •Twee pijlers: onafhankelijkheid & deskundigheid • Deskundigheid: • proces: risicoanalyse als basis voor toetsing • inhoud: bouwtechnische kennis & ervaring • Door risicosturing anders kijken: integraal, totale proces


Zonnige toekomst WELKOM TIS voor nieuwe rolverdeling in bouw

•TIS voor risicogestuurde toetsing van bouwkwaliteit • TIS voor monitoring van risicobeheersmaatregelen • TIS voor minder faalkosten en meer bouwkwaliteit


Visie op borging bouwkwaliteit

Elco Brinkman voorzitter Bouwend Nederland

22 september 2010

15


Ervaringen TIS bij de Hanzelijn

Jaap Balkenende Projectmanager ProRail

22 september 2010

16


Ruimte voor voettekst

17


Ruimte voor voettekst

18


Ruimte voor voettekst

19


Ruimte voor voettekst

20


Ruimte voor voettekst

21


Ruimte voor voettekst

22


Ruimte voor voettekst

23


Ruimte voor voettekst

24


Ervaringen TIS bij vastgoedproject CASA 400 Roel Roomer Projectmanager Bouwinvest

22 september 2010

25


CASA 400 Minimalisatie faalkosten Utrecht, 22 september 2010


BOUWINVEST • Wie zijn wij: volledige dochter van Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw) Vastgoedfondsen zijnde: • Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund N.V. • Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund N.V. • Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund N.V.

27

Minimalisatie faalkosten


Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Bouwinvest REIM is opgedeeld in drie businessunits: • Asset Management • Projectontwikkeling • Internationaal Wij hebben een totaal geïnvesteerd vermogen van 6 miljard Euro: • 4,5 miljard in direct vastgoed in Nederland; • 1,5 miljard in indirect vastgoed in Amerika, Europa en in de Aziatische landen.

28

Minimalisatie faalkosten


CASA 400 Casa 400 is een hotel in combinatie met studentenhuisvesting •De stichting Casa Academica is in 1958 opgericht door Frits Bolkenstein en een drietal studiegenoten

29

Minimalisatie faalkosten


CASA 400 In 1960 is gestart met de bouw van de Casa 400

30

Minimalisatie faalkosten


Nieuwbouw CASA 400 •

Het huidige hotel voldoet niet meer aan de nu geldende eisen en is zwaar verouderd. Er is door de stichting Casa Academica besloten om een nieuw hotel te bouwen en hiervoor een belegger te benaderen.

31

Bouwinvest is uiteindelijk de ontwikkelende belegger geworden.

In 2003 zijn wij gestart met het maken van plannen.

Architect:

Van den Oever en Zaaijer uit Amsterdam

Constructeur:

ABT uit Delft

Installatie-advies:

Intechno uit Rotterdam

Aannemer:

Dura Vermeer Bouw Amsterdam

Minimalisatie faalkosten


Nieuwbouw CASA 400 •

Nadat het definitief ontwerp gereed was hebben wij het bureau

SECO uit België ingeschakeld om een second opinie te maken met betrekking tot de constructies (betonskelet) en gevelconstructie.

Alle hoofdberekeningen van de constructie zijn gecontroleerd.

Detaillering van de gevel is gecontroleerd op waterdichtheid en op een verantwoorde manier van bevestiging aan het skelet.

32

Minimalisatie faalkosten


Nieuwbouw CASA 400

33

Minimalisatie faalkosten


Realisatie CASA 400 In 2007 zijn wij gestart met de bouwwerkzaamheden.

34

Minimalisatie faalkosten


Slaan van de heipalen

35

Minimalisatie faalkosten


Storten keldervloer

36

Minimalisatie faalkosten


Maken van betonskelet

37

Minimalisatie faalkosten


Aanbrengen prefab badkamers

38

Minimalisatie faalkosten


Aanbrengen van de gevels

39

Minimalisatie faalkosten


Afbouwen hotel

40

Minimalisatie faalkosten


Realisatie CASA 400 • Om te controleren of de werkzaamheden conform aannemingsovereenkomst werden uitgevoerd en de kwaliteit van de werkzaamheden goed werd uitgevoerd, hebben wij dagelijks toezicht op de bouw gehad • Om toch uit te sluiten dat de constructieve werkzaamheden niet goed uitgevoerd zouden worden, hebben wij SECO ingeschakeld om e.e.a. te controleren, zodat op voorhand de risico’s beter beheersbaar zijn

41

Minimalisatie faalkosten


Realisatie CASA 400 • Tijdens de realisatie van het hotel zijn er zowel door het dagelijks toezicht alsmede door SECO diverse zaken naar voren gekomen die door de aannemer aangepast moesten worden. • Enkele voorbeelden zijn: • Extra wapening in het betonskelet; • Bevestiging van de gevelelementen aan het betonskelet.

42

Minimalisatie faalkosten


Technisch rapport Seconed

43

Minimalisatie faalkosten


Realisatie CASA 400 • Het hotel is in februari 2010 opgeleverd en beschikbaar gesteld aan de exploitant Casa 400. Deze heeft tot en met april 2010 het afbouwpakket aangebracht en het hotel ingericht. In april heeft men proefgedraaid met het hotel en in juni 2010 zijn de eerste gasten ontvangen.

44

Minimalisatie faalkosten


Nieuwbouw CASA 400

45

Minimalisatie faalkosten


Conclusie • Doordat wij vooraf veel tijd en energie hebben gestoken in de voorbereiding van het project zijn er veel risico’s geëlimineerd;

• Over de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden zijn vooraf diverse afspraken gemaakt met de diverse aannemers; • De faalkosten waren minimaal mede door dagelijks toezicht en de steekproefsgewijze controle van SECO.

46

Minimalisatie faalkosten


Conclusie • De aannemer heeft de werkwijze als positief ervaren en nagenoeg geen geld uitgegeven aan faalkosten; • SECO zal ons een verklaring geven dat het hotel constructief goed gebouwd is. Deze verklaring kunnen wij gebruiken om een Verborgen Gebreken Verzekering af te sluiten.

47

Minimalisatie faalkosten


CASA 400

48

Minimalisatie faalkosten


CASA 400

49

Minimalisatie faalkosten


CASA 400

50

Minimalisatie faalkosten


CASA 400

51

Minimalisatie faalkosten


CASA 400

52

Minimalisatie faalkosten


Intermezzo

22 september 2010

53


Interview Wim Anemaat

naar dia’s

Directeur Techniek en Infrastructuur Rijkswaterstaat

Bouchra El Maroudi

naar dia’s

Allianz namens Verbond van Verzekeraars

Joost Wentink Voorzitter College van Deskundigen TIS

Jan Oege Zijlstra Hoofd Bouwprocesmanagement CROW 22 september 2010

54


Uitreiking Eerste certificaten

22 september 2010

55


BouwQ B.V. Jos Rooijakkers

22 september 2010

56


Seconed B.V. Wim Hoppenbrouwers

22 september 2010

57


BouwZeker B.V. Teun Winters

22 september 2010

58


Socotec Belgium B.v.b.a. Luc Tousseyn

22 september 2010

59


Lloyd’s Register Nederland B.V. Jack Doomernik

22 september 2010

60


Infrastructural Risk Inspections Peter Heijmans

22 september 2010

61


Afsluiting Napraten, hapjes en drankjes in het bedrijfsrestaurant tot ca. 17.45 uur

22 september 2010

62

overall%20presentatie%20symposium%20TIS  

http://www.crow.nl/Downloads/TIS/overall%20presentatie%20symposium%20TIS.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you