Page 1

Welkom bij: VISI - gebruikersbijeenkomst 17 februari, Utrecht

Twitter: #VISIbouw


Programma: 09:00 – 09.30 uur

Inloop / opening

09.30 – 10.30 uur

Presentatie Project CU2030 Rondleiding

10.30 – 11.45 uur

Voortgang Open Standaard (JPE) VISI in relatie met SE & BIM (HW en HB) Centrale Gebruikersgroep (RZ)

11.45 - 12:15 uur

VISI 2012

Afsluiting / lunch

Opening_17feb_2012_VISI_Bijeenkomst  

http://www.crow.nl/Downloads/VISI/bijeenkomsten/17022012/Opening_17feb_2012_VISI_Bijeenkomst.ppt