Page 1

Overzicht voorlopige veiligheidsklasse en carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen versie 2 - 8 juni 2009

Stof

Voorlopige veiligheidsklasse Carcinogeen Mutageen

Reprotoxisch* Opmerking * Alleen reprotoxisch voor de vruchtbaarheid is opgenomen.

(n) 1. metalen Antimoon Arseen Barium Cadmium Chroom Chroom III Chroom VI Kobalt Koper kwik kwik (anorganisch) kwik (organisch) lood molybdeen nikkel tin vanadium zink

1 1 2 3 1 1 3 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1

2. overige anorganische stoffen cyanide (vrij) cyanide (complex)

3 1

3. aromatische stoffen benzeen ethylbenzeen tolueen

3 1 1

Publicatie 132 - Werken in of met verontreinigde grond(water)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

1


Stof

Voorlopige veiligheidsklasse Carcinogeen Mutageen

Reprotoxisch* Opmerking * Alleen reprotoxisch voor de vruchtbaarheid is opgenomen.

(n) xylenen (som) styreen (vinylbenzeen) fenol cresolen (som)

1 1 1 2

4. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen benzo(a)pyreen PAK's (totaal) (som10)

1 3 3

5. gechloreerde koolwaterstoffen a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen monochlooretheen (vinylchloride) dichloormethaan 1,1-dichloorethaan 1,2-dichloorethaan 1,1-dichlooretheen 1,2-dichlooretheen (som) dichloorpropanen (som) trichloormethaan (chloroform) 1,1,1-trichloorethaan 1,1,2-trichloorethaan trichlooretheen (tri) tetrachloormethaan (tetra) tetrachlooretheen (per)

3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1

Publicatie 132 - Werken in of met verontreinigde grond(water)

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2


Stof

Voorlopige veiligheidsklasse Carcinogeen Mutageen

* Alleen reprotoxisch voor de vruchtbaarheid is opgenomen.

(n) b. chloorbenzenen monochloorbenzeen dichloorbenzenen (som) trichloorbenzenen (som) tetrachloorbenzenen (som) pentachloorbenzenen hexachloorbenzenen chloorbenzenen (som)

1 1 1 1 1 3 1

c. chloorfenolen monochloorfenolen (som) dichloorfenolen (som) trichloorfenolen (som) tetrachloorfenolen (som) pentachloorfenol chloorfenolen (som)

1 1 1 2 2 2

d. polychloorbifenylen (PCB's) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB's (som 7)

Reprotoxisch* Opmerking

Ja

1 1 1 1 1 1 1 1

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen monochlooranilinen (som)

Publicatie 132 - Werken in of met verontreinigde grond(water)

3


Stof

Voorlopige veiligheidsklasse Carcinogeen Mutageen (n)

pentachlooraniline dioxine (som l-TEQ) chloornaftaleen (som) 6. bestrijdingsmiddelen a. organochloorbestrijdingsmiddelen chloordaan (som) DDT (som) DDE (som) DDD (som) DDT/DDE/DDD (som) aldrin dieldrin endrin isodrin telodrin drins (som) a-endosulfan a-HCH b-HCH y-HCH (lindaan) HCH-verbindingen (som) heptachloor heptachloorepoxide (som) hexachloorbutadieen d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden MCPA

Publicatie 132 - Werken in of met verontreinigde grond(water)

Reprotoxisch* Opmerking * Alleen reprotoxisch voor de vruchtbaarheid is opgenomen.

3

1 2

2 2 2 3

2 2 2 1 2 2 2 2

1

4


Stof

Voorlopige veiligheidsklasse Carcinogeen Mutageen

Reprotoxisch* Opmerking * Alleen reprotoxisch voor de vruchtbaarheid is opgenomen.

(n) 7. overige stoffen asbest dibuthyl ftalaat minerale olie pyridine ethyleenglycal formaldehyde methanol butanol (1-butanol) methylethylketon

Publicatie 132 - Werken in of met verontreinigde grond(water)

3 3 1 1

Ja Ja

2 1 1

5

Meest_voorkomende_stoffen_voorlopige_veiligheidsklassen_T  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/Werken_in_verontreinigde_grond/Meest_voorkomende_stoffen_voorlopige_veiligheidsklassen_T.pdf