Page 1

Maatregelen met mobiele rijstrooksignalering Werk in Uitvoering 96b


Figuur 96b-11-MRS – Werken vanaf en op de rijbaan Versmallen tot één rijstrook Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie IV – Werken vanaf de rijbaan Situatie V – Werken op de rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

B2

F2

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

a 100 km/h

100/70

80 km/h

80/50km/h3)

B2/F2

70 km/h

70/50

km/h3)

B2/F2

60/30

km/h3)

B2/F2

50 km/h

50/30

km/h3)

B2/F2

30 km/h

30 km/h

B2/F2

> 1 dag (cont.)

> 1 dag (herh.)

≤ 2 uur

B2/F2 ≤ 30 min

60 km/h

(figuur) zie 96b-35 96b-11a-MRS zie 96b-35 96b-11a-MRS zie 96b-35 96b-11a-MRS zie 96b-35 zie 96b-11b zie 96b-35 96b-11b-MRS zie 96b-35 zie 96b-11b ≤ 1 dag

km/h3)

Opmerkingen bij figuren: 4

5

7

10 15 43

Bij een smalle middenberm of fysieke overrijdbare scheiding dient bij afzetting van de rechterrijstrook gekozen te worden voor een afzetting conform figuur 96b-12 of 96b-13. Bij werkzaamheden in de middenberm en/of op de linkerrijstrook wordt de afzetting gespiegeld ten opzichte van de middenas van de rechter rijbaan. Afhankelijk van de breedte van de middenberm wordt langs beide rijbanen een afzetting geplaatst (afhankelijk van de situering van de werkzaamheden ten opzichte van tegenrichting). Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de werkzaamheden extra risico's voor de weggebruikers met zich meebrengen (bijvoorbeeld een diepe sleuf), kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn. Op wegen met Vmax = 60 en 30 km/h is veelal geen asmarkering aanwezig. Bij een smalle (of geen) middenberm dient bord J16 ook voor de tegenrichting geplaatst te worden. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

Veiligheidsruimte b

Onderlinge afstanden

c

d

≥ 50 m

200 m

200 m

≥ 30 m

100 m

100 m

≥ 30 m

100 m

100 m

≥ 10 m

50 m

50 m

e

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m e 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a) 3) Voor toepassing snelheidsbeperking, zie § 3.8


96b-11a-MRS

96b-11b-MRS

30-50 m

30-50 m

15

15

4

4

5

5

7

b

b

7

nulpunt

c

c

nulpunt

a

a

43

d tot 2d

d tot 2d

43

a 43

a

10

43

10


Figuur 96b-12-MRS – Werken vanaf en op de rijbaan Versmallen tot één rijstrook Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie IV – Werken vanaf de rijbaan Situatie V – Werken op de rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

C2 of

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

a 100 km/h

100/70 km/h3)

C2

80 km/h

80/50 km/h3)

C2

70 km/h

70/50 km/h3)

C2

(figuur) zie 96b-35 96b-12-MRS ≥ 50 m n.v.t. zie 96b-35 96b-12-MRS ≥ 30 m n.v.t. zie 96b-35 96b-12-MRS ≥ 30 m n.v.t. zie 96b-13 zie 96b-13-MRS zie 96b-13 > 1 dag (cont.)

> 1 dag (herh.)

≤ 2 uur

≤ 1 dag

≤ 30 min

60 km/h 50 km/h 30 km/h

Opmerkingen bij figuren: 7

9

19

20 43

Veiligheidsruimte b

Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de werkzaamheden extra risico's voor de weggebruikers met zich meebrengen (bijvoorbeeld een diepe sleuf), kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn. Bij Vwiu = Vmax kan als extra herhaling wel het bord A1 worden geplaatst, het bord F8 wordt niet geplaatst (vooral in situaties met V85 > Vmax). Bij een werkvaklengte < 150 m (inclusief veiligheidsruimte) worden de borden met een 'enkele slinger' vervangen door borden met een 'dubbele slinger' en blijft het slingerbord aan het einde van het werkvak achterwege. Voor maatvoering slingers, zie bijlage IV. In slingers worden geleidebakens hartop-hart 5 m geplaatst. Bij werkzaamheden ≤ 1 dag kan de tijdelijke markering achterwege blijven. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

Onderlinge afstanden

c

d

200 m

200 m

100 m

100 m

100 m

100 m

e

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m e 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a) 3) Voor toepassing snelheidsbeperking, zie § 3.8


96b-12-MRS X

X

b

7

30-50 m

20

30-50 m

19

nulpunt 9

9

30-50 m

c

c

9

a

d tot 2d

43

a 43

X

X


Figuur 96b-13-MRS – Werken vanaf en op de rijbaan Versmallen tot één rijstrook Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie IV – Werken vanaf de rijbaan Situatie V – Werken op de rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

C2 of

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

Veiligheidsruimte (figuur) b zie 96b-12-MRS zie 96b-12-MRS zie 96b-12-MRS zie 96b-35 zie 96b-13 n.v.t. zie 96b-35 96b-13-MRS ≥ 10 m n.v.t. zie 96b-35 zie 96b-13 n.v.t.

a

50/30 km/h3)

C2

30 km/h

30 km/h

C2 > 1 dag (cont.)

50 km/h

> 1 dag (herh.)

C2

≤ 2 uur

60/30 km/h3)

≤ 30 min

60 km/h

≤ 1 dag

100 km/h 80 km/h 70 km/h

Opmerkingen bij figuren: 7

9

19

20 43

Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de werkzaamheden extra risico's voor de weggebruikers met zich meebrengen (bijvoorbeeld een diepe sleuf), kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn. Bij Vwiu = Vmax kan als extra herhaling wel het bord A1 worden geplaatst, het bord F8 wordt niet geplaatst (vooral in situaties met V85 > Vmax). Bij een werkvaklengte < 150 m (inclusief veiligheidsruimte) worden de borden met een 'enkele slinger' vervangen door borden met een 'dubbele slinger' en blijft het slingerbord aan het einde van het werkvak achterwege. Voor maatvoering slingers, zie bijlage IV. In slingers worden geleidebakens hartop-hart 5 m geplaatst. Bij werkzaamheden ≤ 1 dag kan de tijdelijke markering achterwege blijven. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

Onderlinge afstanden

c

d

50 m

50 m

e

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m d 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a) 3) Voor toepassing snelheidsbeperking, zie § 3.8


96b-13-MRS X

X

b

7

30-50 m

20

30-50 m

19

nulpunt 9

9

30-50 m

c

c

9

a

d tot 2d

43

a 43

X

X


Figuur 96b-14-MRS – Werken vanaf en op de rijbaan Versmallen tot één rijstrook Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie IV – Werken vanaf de rijbaan Situatie V – Werken op de rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

C1

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

a 100 km/h

100/70 km/h3)

C1

80 km/h

80/50 km/h3)

C1

70 km/h

70/50 km/h3)

C1

(figuur) 96b-14-MRS n.v.t. 96b-14-MRS ≥ 30 m n.v.t. 96b-14-MRS ≥ 30 m n.v.t. zie 96b-15 zie 96b-15-MRS zie 96b-15 > 1 dag (cont.)

> 1 dag (herh.)

≤ 2 uur

≤ 1 dag

≤ 30 min

60 km/h 50 km/h 30 km/h

Opmerkingen bij figuren: 7

9

19

43

Veiligheidsruimte b ≥ 50 m

Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de werkzaamheden extra risico's voor de weggebruikers met zich meebrengen (bijvoorbeeld een diepe sleuf), kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn. Bij Vwiu = Vmax kan als extra herhaling wel het bord A1 worden geplaatst, het bord F8 wordt niet geplaatst (vooral in situaties met V85 > Vmax). Bij een werkvaklengte < 150 m (inclusief veiligheidsruimte) worden de borden met een 'enkele slinger' vervangen door borden met een 'dubbele slinger' en blijft het slingerbord aan het einde van het werkvak achterwege. Voor maatvoering slingers, zie bijlage IV. In slingers worden geleidebakens hartop-hart 5 m geplaatst. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

Onderlinge afstanden

c 200 m

d 200 m

e 200 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m e 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a) 3) Voor toepassing snelheidsbeperking, zie § 3.8


9 30-50 m

b

c

19

30-50 m

500-1000 m

c 30-50 m

d tot 2d

b

43

d

X

e

500-1000 m

96b-14-MRS

X

7

43

43

X

nulpunt 9

9 43

19

43

X

a

a


Figuur 96b-15-MRS – Werken vanaf en op de rijbaan Versmallen tot één rijstrook Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie IV – Werken vanaf de rijbaan Situatie V – Werken op de rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

C1

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

Veiligheidsruimte (figuur) b zie 96b-14-MRS zie 96b-14-MRS zie 96b-14-MRS zie 96b-15 n.v.t. 96b-15-MRS ≥ 10 m n.v.t. zie 96b-15 n.v.t.

a

50/30 km/h3)

C1

30 km/h

30 km/h

C1 > 1 dag (cont.)

50 km/h

> 1 dag (herh.)

C1

≤ 2 uur

60/30 km/h3)

≤ 30 min

60 km/h

≤ 1 dag

100 km/h 80 km/h 70 km/h

Opmerkingen bij figuren: 7

9

19

43

Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de werkzaamheden extra risico's voor de weggebruikers met zich meebrengen (bijvoorbeeld een diepe sleuf), kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn. Bij Vwiu = Vmax kan als extra herhaling wel het bord A1 worden geplaatst, het bord F8 wordt niet geplaatst (vooral in situaties met V85 > Vmax). Bij een werkvaklengte < 150 m (inclusief veiligheidsruimte) worden de borden met een 'enkele slinger' vervangen door borden met een 'dubbele slinger' en blijft het slingerbord aan het einde van het werkvak achterwege. Voor maatvoering slingers, zie bijlage IV. In slingers worden geleidebakens hartop-hart 5 m geplaatst. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

Onderlinge afstanden

c

d

50 m

50 m

e

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m d 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a) 3) Voor toepassing snelheidsbeperking, zie § 3.8


30-50 m

30-50 m

b

c

30-50 m

d tot 2d

b

43

500-1000 m

c

X

d

500-1000 m

96b-15-MRS

X

7

43

43

19 9

9

9 43

43

X

X

19

a

a

nulpunt


Figuur 96b-23-MRS – Werken op de volledige rijbaan Rijstrook/rijstroken verleggen naar andere rijbaan Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie VII – Werken op de volledige rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

B2

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

a 100 km/h

100/70 km/h3)

(figuur) n.v.t. 96b-23-MRS ≥ 50 m n.v.t. 96b-23-MRS ≥ 30 m n.v.t. 96b-23-MRS ≥ 30 m zie 96b-24 zie 96b-24-MRS zie 96b-24

B2

80 km/h

80/50

km/h3)

B2

70 km/h

70/50 km/h3)

B2

> 1 dag (cont.)

> 1 dag (herh.)

≤ 2 uur

≤ 1 dag

≤ 30 min

60 km/h 50 km/h 30 km/h

Opmerkingen bij figuren: 4

19

20 23

43

Veiligheidsruimte b

Bij een smalle middenberm of fysieke overrijdbare scheiding dient bij afzetting van de rechterrijstrook gekozen te worden voor een afzetting conform figuur 96b-26. Bij een werkvaklengte < 150 m (inclusief veiligheidsruimte) worden de borden met een 'enkele slinger' vervangen door borden met een 'dubbele slinger' en blijft het slingerbord aan het einde van het werkvak achterwege. Voor maatvoering slingers, zie bijlage IV. In slingers worden geleidebakens hartop-hart 5 m geplaatst. Bij werkzaamheden ≤ 1 dag kan de tijdelijke markering achterwege blijven. Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) voertuigkerende barrier als rijrichtingscheiding plaatsen. Alleen wanneer vanwege andere overwegingen (zoals bereikbaarheid hulpdiensten of exceptioneel transport) een barrier niet wenselijk of niet mogelijk is, kan in stuaties met Vwiu ≤ 50 km/h ook bij langdurige werkzaamheden gekozen worden voor het plaatsen van MRS’en met contraflow aanduidingen. Bij toepassing van MRS’en met contraflow-aanduiding in plaats van een barrier als rijrichtingscheiding altijd een snelheidsbeperking toepassen. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

Onderlinge afstanden

c

d

200 m

200 m

100 m

100 m

100 m

100 m

e

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m e 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a) 3) Voor toepassing snelheidsbeperking, zie § 3.8

Opmerking algemeen: Maatregel kan ook bestaan uit MRS'en in inleidende bebording (figuur 96b-23-MRS) in combinatie met inrichting wegvak met tijdelijk verkeer in twee richtingen conform figuur 96b-23.


a

500-1000 m

4

b

19

30-50 m

30-50 m

c

30-50 m

d tot 2d

b

43

30-50 m

c

500-1000 m

X

nulpunt

d tot 2d

30-50 m

96b-23-MRS

X

23 20

43

43

nulpunt

a 43

43

19

23

X

20

43

43

X

a

a


Figuur 96b-24-MRS – Werken op de volledige rijbaan Rijstrook/rijstroken verleggen naar andere rijbaan Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie VII – Werken op de volledige rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

B2

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

Veiligheidsruimte (figuur) b zie 96b-23-MRS zie 96b-23-MRS zie 96b-23-MRS n.v.t. zie 96b-24 n.v.t. 96b-24-MRS ≥ 10 m n.v.t. zie 96b-24

a

50/30 km/h3)

B2

30 km/h

30 km/h

B2 > 1 dag (cont.)

50 km/h

> 1 dag (herh.)

B2

≤ 2 uur

60/30 km/h3)

≤ 30 min

60 km/h

≤ 1 dag

100 km/h 80 km/h 70 km/h

Opmerkingen bij figuren: 4

10 19

20 43

Bij een smalle middenberm of fysieke overrijdbare scheiding dient bij afzetting van de rechterrijstrook gekozen te worden voor een afzetting conform figuur 96b-27. Op wegen met Vmax = 60 en 30 km/h is veelal geen asmarkering aanwezig. Bij een werkvaklengte < 150 m (inclusief veiligheidsruimte) worden de borden met een 'enkele slinger' vervangen door borden met een 'dubbele slinger' en blijft het slingerbord aan het einde van het werkvak achterwege. Voor maatvoering slingers, zie bijlage IV. In slingers worden geleidebakens hartop-hart 5 m geplaatst. Bij werkzaamheden ≤ 1 dag kan de tijdelijke markering achterwege blijven. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

Onderlinge afstanden

c

d

50 m

50 m

e

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m d 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a) 3) Voor toepassing snelheidsbeperking, zie § 3.8

Opmerking algemeen: Maatregel kan ook bestaan uit MRS'en in inleidende bebording (figuur 96b-24-MRS) in combinatie met inrichting wegvak met tijdelijk verkeer in twee richtingen conform figuur 96b-24.


10

10

a

500-1000 m

b

19

30-50 m

30-50 m

c

30-50 m

4

30-50 m

c

d tot 2d

b

500-1000 m

X

nulpunt

d tot 2d

30-50 m

96b-24-MRS

X

20

43

43

43

nulpunt

a 43

43

X

19

43

43

X

a

a


Figuur 96b-26-MRS – Werken op de volledige rijbaan Rijstrook/rijstroken verleggen naar andere rijbaan Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie VII – Werken op de volledige rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

C2

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

a 100 km/h

70 km/h

C2

80 km/h

50 km/h

C2

70 km/h

50 km/h

C2

(figuur) n.v.t. 96b-26-MRS ≥ 50 m n.v.t. 96b-26-MRS ≥ 30 m n.v.t. 96b-26-MRS ≥ 30 m zie 96b-27 zie 96b-27-MRS zie 96b-27 > 1 dag (cont.)

> 1 dag (herh.)

≤ 2 uur

≤ 1 dag

≤ 30 min

60 km/h 50 km/h 30 km/h

Opmerkingen bij figuren: 7

19

20 43

Veiligheidsruimte b

Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de werkzaamheden extra risico’s voor de weggebruikers met zich meebrengen (bijvoorbeeld een diepe sleuf), kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn. Bij een werkvaklengte < 150 m (inclusief veiligheidsruimte) worden de borden met een 'enkele slinger' vervangen door borden met een 'dubbele slinger' en blijft het slingerbord aan het einde van het werkvak achterwege. Voor maatvoering slingers, zie bijlage IV. In slingers worden geleidebakens hartop-hart 5 m geplaatst. Bij werkzaamheden ≤ 1 dag kan de tijdelijke markering achterwege blijven. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

Onderlinge afstanden

c

d

200 m

200 m

100 m

100 m

100 m

100 m

e

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m e 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a)

Opmerking algemeen: Maatregel kan ook bestaan uit MRS'en in inleidende bebording (figuur 96b-26-MRS) in combinatie met inrichting wegvak met tijdelijk verkeer in twee richtingen conform figuur 96b-26.


19 d tot 2d

20

c

30-50 m

43

nulpunt 30-50 m

b

30-50 m

b

7

43

a

X

30-50 m

c

X

500-1000 m

d tot 2d

a

nulpunt

500-1000 m

96b-26-MRS

X

43

43

a 43

19

43

43

X

a


Figuur 96b-27-MRS – Werken op de volledige rijbaan Rijstrook/rijstroken verleggen naar andere rijbaan Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie VII – Werken op de volledige rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

C2

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

Veiligheidsruimte (figuur) b zie 96b-26-MRS zie 96b-26-MRS zie 96b-26-MRS n.v.t. zie 96b-27 n.v.t. 96b-27-MRS ≥ 10 m n.v.t. zie 96b-27

a

30 km/h

C2

30 km/h

30 km/h

C2 > 1 dag (cont.)

50 km/h

> 1 dag (herh.)

C2

≤ 2 uur

30 km/h

≤ 30 min

60 km/h

≤ 1 dag

100 km/h 80 km/h 70 km/h

Opmerkingen bij figuren: 7

19

20 43

Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de werkzaamheden extra risico’s voor de weggebruikers met zich meebrengen (bijvoorbeeld een diepe sleuf), kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn. Bij een werkvaklengte < 150 m (inclusief veiligheidsruimte) worden de borden met een 'enkele slinger' vervangen door borden met een 'dubbele slinger' en blijft het slingerbord aan het einde van het werkvak achterwege. Voor maatvoering slingers, zie bijlage IV. In slingers worden geleidebakens hartop-hart 5 m geplaatst. Bij werkzaamheden ≤ 1 dag kan de tijdelijke markering achterwege blijven. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

Onderlinge afstanden

c

d

50 m

50 m

e

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m d 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a)

Opmerking algemeen: Maatregel kan ook bestaan uit MRS'en in inleidende bebording (figuur 96b-27-MRS) in combinatie met inrichting wegvak met tijdelijk verkeer in twee richtingen conform figuur 96b-27.


a

43 c

30-50 m

19

nulpunt 30-50 m

b

30-50 m

d tot 2d

b

43

43

X

30-50 m

c

X

500-1000 m

d tot 2d

a

nulpunt

500-1000 m

96b-27-MRS

X

7

43

20

43

a 43

19

43

X

a


Figuur 96b-28-MRS – Werken op de volledige rijbaan Rijstrook/rijstroken verleggen naar andere rijbaan Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie VII – Werken op de volledige rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

C2

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

100 km/h

70 km/h

C2

80 km/h

50 km/h

C2

70 km/h

50 km/h

C2

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

a

(figuur) n.v.t. 96b-28-MRS ≥ 50 m n.v.t. 96b-28-MRS ≥ 30 m n.v.t. 96b-28-MRS ≥ 30 m zie 96b-29 zie 96b-29-MRS zie 96b-29

Opmerkingen bij figuren:

13 20 43

Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de werkzaamheden extra risico’s voor de weggebruikers met zich meebrengen (bijvoorbeeld een diepe sleuf), kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn. Binnen de bebouwde kom blijft de afstandsaanduiding achterwege. Bij werkzaamheden ≤ 1 dag kan de tijdelijke markering achterwege blijven. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

> 1 dag (cont.)

> 1 dag (herh.)

≤ 2 uur

≤ 1 dag

≤ 30 min

60 km/h 50 km/h 30 km/h

7

Veiligheidsruimte b

Onderlinge afstanden

c

d

e

200 m

200 m

200 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m e 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a)


X

43

a

43

X d

e

30-50 m

30-50 m

1-3

30-50 m

Y

c

a b

30-50 m

13

30-50 m

30-50 m

X

30-50 m

c

X

1-3

d tot 2d

96b-28-MRS Y

3-5 m

20

7

nulpunt

13

3-5 m

Y

Y


Figuur 96b-29-MRS – Werken op de volledige rijbaan Rijstrook/rijstroken verleggen naar andere rijbaan Maatregel met mobiele rijstrooksignalering Toepassingsgebied naar plaats van het werk: Situatie VII – Werken op de volledige rijbaan Toepassingsgebied naar wegtype:

C2

Toelichting Vwiu, toe te passen maatregelen en onderlinge afstanden: V85/Vmax1)

Vwiu2)

Wegtype

Tijdsduur

Maatregel

Veiligheidsruimte (figuur) b zie 96b-28-MRS zie 96b-28-MRS zie 96b-28-MRS n.v.t. zie 96b-29 n.v.t. 96b-29-MRS ≥ 10 m n.v.t. zie 96b-29

a

30 km/h

C2

30 km/h

30 km/h

C2

Opmerkingen bij figuren: 7

20 43

Bij langdurige werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de werkzaamheden extra risico’s voor de weggebruikers met zich meebrengen (bijvoorbeeld een diepe sleuf), kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn. Bij werkzaamheden ≤ 1 dag kan de tijdelijke markering achterwege blijven. MRS in oplegger of skid-uitvoering plaatsen op bestaande vluchthaven of op tijdelijke opstelplaats.

> 1 dag (cont.)

50 km/h

> 1 dag (herh.)

C2

≤ 2 uur

30 km/h

≤ 30 min

60 km/h

≤ 1 dag

100 km/h 80 km/h 70 km/h

Onderlinge afstanden

c

d

e

50 m

50 m

50 m

f

Opmerkingen bij tabel: 1) De hoogste waarde van V85 en Vmax is maatgevend voor de keuze van de maatregel en de afstanden b t/m d 2) Vmax is maatgevend voor Vwiu (a)


X

a c

30-50 m

d

b

e

30-50 m

30-50 m

20 30-50 m

30-50 m

1-3

30-50 m

X

43

30-50 m

c

X

1-3

d tot 2d

96b-29-MRS

Y Y

3-5 m

7

nulpunt

a 43

3-5 m

X

Y

Y

Maatregelen%20met%20mobiele%20rijstrooksignaleringfiguren  

http://www.crow.nl/Downloads/WIU/RWS-beleidsuitgangspunten%20voor%20verkeersmaatregelen%20bij%20wegwerkzaamheden%20op%20rijkswegen/Maatregel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you