Page 1

Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

319

Laagtemperatuurasfalt (lta) voor een duurzame verharding

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

12-12-2012

33.00

317

Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

8-10-2012

50.00

316

De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012

Publicatie

Milieu

Drukwerk

6-9-2012

32.00

315

Basiskenmerken wegontwerp – Categorisering en inrichting van wegen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

8-10-2012

50.00

313

Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

16-4-2012

40.00

313a

Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen – Uitwerking deel C: Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIP’s)

Bijlage

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

20-12-2012

0.00

313b

Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen – Uitwerking deel C: Parkeerroute Informatiesystemen (PRIS)

Bijlage

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

20-12-2012

0.00

313c

Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen – Uitwerking deel C: Toerit Doseer Installaties (TDI's)

Bijlage

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

20-12-2012

0.00

313d

Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen – Uitwerking deel C: Verkeerssignaleringssysteem (MTM)

Bijlage

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

20-12-2012

0.00

312

Baten van de openbare ruimte

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

18-7-2012

59.00

311

Handboek parkeren

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-8-2012

85.00

310

Effectief terugdringen van korte ritten

Publicatie

Milieu

Drukwerk

9-12-2011

40.00

309

Seniorenproof wegontwerp

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

24-11-2011

50.00

308

Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen – Richtlijn zorgvuldig graafproces

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

9-12-2011

32.00

D308t

Toolbox publicatie 308

Bijlage

Bouwprocesmanagement

Download(Zip)

17-1-2012

0.00

307

Kabels en leidingen in verontreinigde bodem – Richtlijn voor veilig en zorgvuldig werken aan ondergrondse lijninfrastructuur

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

9-12-2011

40.00

306

Kiezen voor effectieve overgangsconstructies

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

5-12-2011

50.00

305

Verkeersgeneratie leisure

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

27-10-2011

32.00

304

Van langsvlakheid naar restzetting

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

2-11-2011

59.00

303

Duurzaam Veilig en Shared Space – een vergelijking

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

16-5-2011

32.00

302

ROA-bewegwijzering 2012

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

8-10-2012

50.00

301

Recreatieve stad-landverbindingen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

23-9-2011

69.00

300

Licht en ruimte – openbare verlichting in de omgeving

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

2-4-2012

59.00

299

Barrièrewerking van lijninfrastructuur

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

23-9-2011

40.00

1


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

298

Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen – GCW-2012

Publicatie

Milieu

Drukwerk

15-3-2012

59.00

296

Samenwerken bij gladheidsbestrijding

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

21-4-2011

32.00

295

Wegverhardingen op slappe bodem

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

30-12-2010

51.00

294

Afstemmen en hinderanalyse bij werk in uitvoering

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

17-3-2011

40.00

293

Ontwerpwijzer parkeergarages

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-4-2011

59.00

292

Management van de openbare ruimte

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

12-10-2011

32.00

D292a

Download proces- en instrumentenkaart behorende bij CROW-publicatie 292

Bijlage

Leefomgeving

Download(pdf)

12-10-2011

0.00

291

Leidraad fietsparkeren

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

30-12-2010

51.00

290

Handboek verkeersmanagement

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

12-5-2011

98.00

289

Handboek specificeren

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

5-9-2011

97.00

288

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

8-7-2010

70.00

287

Stille wegdekken

Publicatie

Milieu

Drukwerk

15-6-2010

59.00

286

Wegverbredingen in cementbeton

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

2-6-2010

32.00

285

Asfalt in weg- en waterbouw

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

23-8-2010

70.00

284

Parkeeroplossingen in woonwijken – een ideeënboek

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-12-2009

59.00

283

Opleidingseisen Specifieke deskundigheid winterdienst

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

15-8-2009

32.00

282

Mechanisch aanbrengen elementenverharding – Verantwoorde afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

15-1-2010

40.00

282a1

Instructiekaart Mechanisch aanbrengen elementenverharding (pdf)

Brochure

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

4-2-2010

0.00

282a2

Instructiekaart Mechanisch aanbrengen elementenverharding (set van 10 exemplaren)

Brochure

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

15-2-2010

14.50

282a3

Instructiekaart Mechanisch aanbrengen elementenverharding (set van 25 exemplaren)

Brochure

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

15-2-2010

19.50

281

Materialen in (constructieve) ophogingen en aanvullingen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-2009

57.00

280

Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

23-3-2012

70.00

279

Karakteristieken van voertuigen en mensen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

14-6-2010

71.00

278

Anders kijken naar bereikbaarheid

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-12-2009

40.00

277

Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering – Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

26-2-2010

40.00

2


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

276

Handboek natransportmogelijkheden voor overstappunten

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-4-2009

59.00

275

Samen werken aan innovatie

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-11-2009

49.00

274

Risico's & Aanbesteden

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-10-2008

40.00

273

Succesvolle openbare ruimtes

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

15-11-2008

59.00

273a

Place Game bij publicatie 273 Succesvolle openbare ruimtes

Bijlage

Leefomgeving

Download(pdf)

1-11-2008

0.00

271

Inspiratie voor integrale planvorming

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-9-2009

59.00

270

Gladheid voorspellen, voorkomen, bestrijden

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-10-2008

59.00

269

Handboek aanleg verkeersregelinstallaties

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

16-12-2009

70.00

268

Selectieve toegang en doseren

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

30-1-2009

59.00

267

Functies en eisen voor het wegverkeer – van wegennet tot bouwstof

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-10-2008

50.00

266

Leidraad inrichting openbare ruimte

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

15-11-2008

40.00

265

Verkeersmaatregelen bij evenementen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-8-2008

70.00

264

Handboek verkeerswetgeving

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-2008

59.00

263

Tweestrooksweg met inhaalstroken

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-7-2008

40.00

262

Richtlijn toeristische bewegwijzering

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-7-2008

32.00

261

Handboek verkeersveiligheid

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2008

97.00

260

LZV’s op het onderliggend wegennet

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

17-2-2009

40.00

259

Plattelandswegen mooi en veilig – een beeldenboek

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-6-2008

97.00

258

Onkruidbeheer op verharding

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-10-2008

40.00

257

Turborotondes

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-6-2008

70.00

255

Machinaal straatwerk

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

15-11-2007

32.00

254

Carpoolpleinen – van beleid tot uitvoering

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2007

32.00

253

Gunnen op waarde

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

15-12-2007

40.00

252

Nieuwe wegen, nieuwe kansen – probabilistiek in de wegenbouw

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

15-10-2007

40.00

250

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen – Richtlijn zorgvuldig graafproces

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

15-1-2008

32.00

D250a

Instructiekaart zorgvuldig graven

Brochure

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

21-4-2010

0.00

D250t

Toolbox publicatie 250

Bijlage

Bouwprocesmanagement

Download(Zip)

17-1-2012

0.00

249

Leidraad inpassing tram in stedelijk gebied

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-9-2007

50.00

3


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

248

Handboek verkeersonderzoek

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-1-2008

59.00

247

Stroefheid van wegverhardingen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

15-10-2007

40.00

246

Onderhoud verkeersregelinstallaties

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

6-7-2007

32.00

244

Richtlijn verkeersplateaus

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-3-2007

32.00

243

Handboek Incident Management voor het stedelijk en regionaal wegennet

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-4-2007

50.00

242

Zelfscan ontwerp en beheer – Openbare ruimte maken en beheren, een samenspel

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

10-11-2006

23.50

241

Handleiding Kwaliteitsnet Goederenvervoer

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-11-2006

31.00

240

Handreiking landbouwverkeer – Wegen met gemengd verkeer buiten de bebouwde kom

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

8-12-2006

49.00

239

Karakteriseren van dunne asfaltdeklagen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-4-2007

54.00

238

Stappenplan bouwproces parkeergarages

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

8-12-2006

39.00

237

Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-5-2007

49.00

236

Leidraad gladheidsbestrijdingsplan

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-9-2006

32.00

235

Ontwerpwijzer overstappunten

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

20-10-2006

39.00

234

Checklist keurmerk straatparkeren

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-9-2006

40.00

233

Handboek halteplaatsen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2006

58.00

232

Handboek parkeerverwijssystemen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-5-2007

50.00

231

Handboek natuursteenbestrating

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-10-2006

49.00

230

Ontwerpwijzer fietsverkeer

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

10-4-2006

86.00

228

Uitritten en uitritconstructies

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-9-2006

31.00

227a

Goederenvervoer en bedrijventerreinen – Planproces

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-2005

31.00

227b

Goederenvervoer en bedrijventerreinen – Routering vrachtverkeer

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-2005

23.50

226

Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2006

49.00

225

Ontwerpsuggesties onderliggend wegennet

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-2005

38.00

224

Richtlijn voor het inrichten van busbanen en busstroken

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-2005

38.00

223

Kwarts in de GWW

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-9-2005

30.00

222

Richtlijn bewegwijzering

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-7-2005

112.00

4


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

221

Stedenbouw en verkeer – een selectie uit de gereedschapskist van Bach / Urban design and traffic – a selection from Bach´s toolbox

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-2006

76.00

220

Handleiding cementbetonverhardingen – basisconstructies

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-7-2005

50.00

219a

Toegankelijkheid collectief personenvervoer – Uitgangspunten

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2005

31.00

219b

Toegankelijkheid collectief personenvervoer – Taxi's

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2005

31.00

219c

Toegankelijkheid collectief personenvervoer – Bussen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2005

31.00

219e

Toegankelijkheid collectief personenvervoer – Looproutes

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2006

31.00

219f

Toegankelijkheid collectief personenvervoer – Reis- en route-informatie

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

9-2-2006

40.00

219g

Toegankelijkheid collectief personenvervoer – Basisvoorzieningen op ovknooppunten

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-12-2007

32.00

218a

Wegen naar een schonere lucht

Publicatie

Milieu

Drukwerk

1-7-2005

32.00

218b

Maatregelen voor een schonere lucht

Publicatie

Milieu

Drukwerk

1-12-2005

52.00

218c

Plannen voor een schonere lucht

Publicatie

Milieu

Drukwerk

31-3-2006

32.00

218e

Handboek milieuzonering vrachtverkeer

Publicatie

Milieu

Drukwerk

1-12-2007

40.00

218-I

Inlegvel bij publicatiereeks 218 a t/m e

Bijlage

Milieu

Download(pdf)

1-3-2008

0.00

218f

Schonere lucht bij een betere doorstroming

Publicatie

Milieu

Drukwerk

15-11-2008

32.00

218g

(Schoon) vrachtverkeer op busbanen

Publicatie

Milieu

Drukwerk

1-2-2010

40.00

218h

51 Vragen en antwoorden over verkeer en luchtkwaliteit – Feiten en cijfers Publicatie

Milieu

Drukwerk

15-1-2010

32.00

218j

Luchtkwaliteit en de vormgeving van laad- en loslocaties

Publicatie

Milieu

Drukwerk

26-2-2010

32.00

218k

Dynamisch verkeersmanagement en luchtkwaliteit

Publicatie

Milieu

Drukwerk

8-7-2010

40.00

218l

Stedelijke distributie, meer dan luchtkwaliteit

Publicatie

Milieu

Drukwerk

5-10-2010

49.00

218m

Parkeren en luchtkwaliteit

Publicatie

Milieu

Drukwerk

5-10-2010

49.00

218n

Touringcars en luchtkwaliteit

Publicatie

Milieu

Drukwerk

18-2-2011

26.00

218o

Lokale luchtcompensatie – Verkenning van gebiedsheffing ten behoeve van lokale luchtkwaliteit

Publicatie

Milieu

Drukwerk

27-5-2011

40.00

218p

Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit – Wanneer is meten zinvol?

Publicatie

Milieu

Drukwerk

26-4-2011

32.00

218q

Bestelverkeer en luchtkwaliteit

Publicatie

Milieu

Drukwerk

28-7-2011

40.00

218r

Bromfietsen: schoner en stiller

Publicatie

Milieu

Drukwerk

28-6-2011

40.00

5


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

218s

Mobiliteitsmanagement en luchtkwaliteit

Publicatie

Milieu

Drukwerk

9-12-2011

40.00

218t

Beplanting en luchtkwaliteit

Publicatie

Milieu

Drukwerk

2-4-2012

40.00

218u

Handreiking stedelijke tunnels en luchtkwaliteit

Publicatie

Milieu

Drukwerk

11-10-2012

40.00

218v

Mobiliteitsmanagement van goederen en personen bij bedrijven

Publicatie

Milieu

Drukwerk

11-10-2012

40.00

P218-1

Solve pakket: Bevoorrading

Serie

Milieu

Drukwerk

28-11-2011

99.00

P218-2

Solve pakket: Leefbare en schone wijken

Serie

Milieu

Drukwerk

28-11-2011

99.00

P218-3

Solve pakket: Voorrang voor schone voertuigen

Serie

Milieu

Drukwerk

28-11-2011

74.00

217

Verkeersveiligheidspalet voor vracht- en bestelverkeer

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-2005

0.00

216

Fietsstraten in hoofdfietsroutes

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-4-2005

0.00

215

Handboek lichtmasten

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-2005

40.00

214

Verblijfs(duur)heffing

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

22-11-2005

40.00

213

Handboek verkeerslichtenregelingen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

2-1-2006

99.00

212

UAVgc: ruim baan voor innovatieve contracten

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-12-2004

53.00

210

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt - aandacht voor de teerproblematiek

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

15-5-2007

54.00

210a

Zakboekje Vrijkomend asfalt

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

15-9-2007

17.50

209

Afvalbakken in de openbare ruimte – Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-3-2005

58.00

208

Handboek infozuilen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-2005

40.00

207

Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-1-2005

54.00

206

Trambaanconstructies in stedelijk gebied

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-12-2004

37.00

205

Richtlijn Functionele eisen wegfunderingen

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-11-2004

37.00

204

Betrouwbaarheid van zettingsprognoses

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-2-2005

60.00

202

Handboek Veilige inrichting van bermen – Niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-2004

53.00

201

Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-7-2004

53.00

199

Grip op stroefheid

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-2004

37.00

198

Rijden in de ruimte

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2004

37.00

197

Reis- en route-informatie op en nabij vervoersknooppunten

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-12-2004

59.00

6


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

195

Handleiding uitvoering betonwegenbouw

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-7-2004

37.00

194

Stedenbouw en Verkeer werken samen aan het straatontwerp

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-3-2005

6.00

193

Rotondes in cementbeton

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2004

53.00

192

Leidraad duurzaam veilige inrichting van bedrijventerreinen – Hulpmiddel Publicatie bij het ontwerp

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-2003

52.00

191

Langzaam rijden gaat sneller – Een handreiking voor verkeerskundigen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2004

53.00

D191

Langzaam rijden gaat sneller – Aanpassingen simulatieprogramma

Software

Verkeer & Vervoer

Download(Exe)

1-12-2005

0.00

190

Handboek gemotoriseerde tweewielers – Een Handreiking voor veilig wegontwerp, wegonderhoud en wegbeheer

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-2003

36.00

189

Keuzemodel wegconstructies

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-6-2005

32.00

D189b

Keuzemodel wegconstructies (KMW 1.1)

Software

Infrastructuur

Download(Exe)

4-12-2008

99.00

188

Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-12-2003

36.00

187

VISI Handboek – Een fundament voor digitale samenwerking

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-6-2003

49.00

186

Volumetrische ontwerpmethode – Richtlijn vooronderzoek steenmastiekasfalt 0/11

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-9-2003

36.00

229

Leidraad Aanbesteden van Geïntegreerde Contracten

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-4-2006

39.00

185

Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-6-2003

52.00

184

Toegankelijkheid openbaar busvervoer – Aanbevelingen voor een gelijkvloerse in- en uitstap

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-12-2003

36.00

183

Toeritdosering: plaatsingsproces, effecten en aanvullende maatregelen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-7-2003

36.00

181

Afrekenen met zwerfafval – Een werkmethode om zwerfafval te meten en aan te pakken

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-4-2003

108.00

218i

Kruispunten en luchtkwaliteit – Een vergelijking tussen rotondes, verkeerslichten en groene golven

Publicatie

Milieu

Drukwerk

10-2-2010

59.00

180

Warmlopen voor koude bitumineuze mengsels

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2003

52.00

179

Warm hergebruik van asfalt – Stand van zaken 2002

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-4-2003

36.00

178

Risicoanalyse secundaire materialen – Leidraad voor de wegenbouw

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-4-2003

36.00

177

Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2002

50.00

176

Richtlijn parkeercontrole

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-5-2004

53.00

7


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

174

Naar ondernemend beheer van de openbare ruimte – Over organisatie en bekostiging

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-7-2002

35.00

173

Schuimbeton voor wegen en terreinen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-5-2002

50.00

172

Richtlijn verkeersdrempels

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-5-2002

35.00

171

Richtlijn voor het akoestisch bewust ontwerpen en uitvoeren van laad- en loslocaties

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-12-2002

50.00

170

Leidraad categorisering van knooppunten – Hulpmiddel voor het ontwerp

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-4-2002

35.00

169

Modellen voor wegbeheer – Eindrapport SHRP-NL

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-2002

77.00

168

Verbeteren veiligheid op en nabij AHOB-overwegen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-5-2002

35.00

165

Hulpdiensten snel op weg

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2002

50.00

164

Handboek Wegontwerp

Serie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2002

302.00

164A

Handboek Wegontwerp – Basiscriteria

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2002

72.00

164B

Handboek Wegontwerp – Stroomwegen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2002

72.00

164C

Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2002

86.00

164D

Handboek Wegontwerp – Erftoegangswegen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2002

72.00

163

Vervoersprestatie op Locatie (VPL)

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2001

39.00

162

Kwaliteit straatparkeren: leidraad voor beleid – richtlijn voor de uitvoering Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2001

39.00

160

Doorgaand gewapende betonverhardingen – Autosnelwegen en overige toepassingen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-1-2001

50.00

159

Effecten van parkeermaatregelen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-2001

42.00

157

Dunne asfaltverhardingen: dimensionering en herontwerp

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-1-2002

73.00

D157

Quasar: Quick Analysis of Asphalt Roads

Software

Infrastructuur

Download(Exe)

1-1-2002

0.00

D157a

Dunne asfaltverhardingen - Bijlage VII BELLS3

Bijlage

Infrastructuur

Download(pdf)

15-4-2009

0.00

D156

Nomenclatuur van weg en verkeer

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Cd-rom

18-10-2006

38.00

155

Handleiding ontwerpen verbreding aardebaan van wegen en spoorwegen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-7-2001

61.00

154

Beheer Vliegveldverhardingen op netwerkniveau

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-12-2000

33.00

8


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

153

Handboek Ontwerpen voor kinderen – Aanbevelingen voor een kindvriendelijke inrichting van de verblijfs- en verkeersruimte

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-2000

33.00

151

Handleiding onderhoudsmaatregelen en reparatietechnieken ongewapende cementbetonverhardingen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-2000

64.00

150

Toepassingsrichtlijn voor EPS in de wegenbouw

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-2000

33.00

149

Toepassing radartechniek in de wegenbouw

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-9-2000

33.00

147

Wegbeheer 2011

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

19-12-2011

70.00

146a

Handboek visuele inspectie 2011

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

19-12-2011

40.00

146b

Handleiding globale visuele inspectie 2011

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

19-12-2011

40.00

145

Beheerkosten openbare ruimte

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-3-2004

76.00

144

Toetsingskader IBC-maatregelen

Publicatie

Milieu

Drukwerk

1-3-2000

29.00

143

Secundaire bouwstoffen voor de wegenbouw

Publicatie

Milieu

Drukwerk

1-11-1999

24.00

142

Verkeersmanagement van attractiepunten en recreatiegebieden

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-4-2000

33.00

141

OV-vriendelijke infrastructuur

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-1999

36.00

140

Geïntegreerd ontwerpen van asfaltmengsels en asfaltverhardingen met COMPASS

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-10-1999

24.00

139

Voegen in betonnen vliegveldverhardingen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-9-1999

36.00

138

Autodate – Een auto binnen bereik in de wijk

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-8-1999

32.00

137

Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2010

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-2-2010

65.00

137a

Rekenmodel SSK-2010

Software

Aanbesteden & Contracteren

Download(Excel)

29-4-2011

0.00

136

Uniformering evaluatiemethodiek cementbetonverhardingen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-1999

39.00

D136

UEC-SLAB, versie 2.00 (update)

Software

Infrastructuur

Download(Exe)

1-1-2001

0.00

135

Bebouwdekomgrenzen – Aanbevelingen voor locatie en inrichting

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-7-1999

32.00

134

Richtlijn parkeerbebording

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-1999

28.00

132

Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water (4de Publicatie geheel herziene druk)

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-1-2009

78.00

131

Standaardisatie strooimachines – de juiste apparatuur voor elke specifieke situatie

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-12-1998

39.00

130

Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-1998

11.50

128

Dichtheid steenfunderingen – Nucleair meten

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-6-1998

28.00

9


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

127

Lokale verbindingen en hoofdinfrastructuur – Opheffen of handhaven?

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-6-1998

32.00

126

Eenheid in rotondes

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-3-1998

16.50

126A

Fietsoversteken op rotondes

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-12-2002

23.50

125

Werken met de richtlijn IBC-maatregelen – Evaluatie van reguliere werken Publicatie en ervaringsprojecten

Milieu

Drukwerk

1-4-1998

28.00

123

Nachtwerk vliegveldverhardingen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-10-1997

28.00

122

Blauwdruk RAW 2000 – Managementsamenvatting

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-12-1997

11.50

117

Modelkwaliteitsplan voor de GWW - Herziening publicatie 65

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-7-1997

19.50

111

Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-1996

21.50

108

Halve stenen in de straat

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-11-1996

28.00

104

Gemodificeerd bitumen – Technische, arbeidshygienische en milieuaspecten

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-8-1996

28.00

103

ZOAB rest levensduur

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-7-1996

28.00

102

SMA Afdruipen afgelopen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-6-1996

28.00

96

Handleiding Veilig werken aan wegen 2003 (voorheen publicatie 129)

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-6-2003

50.00

95

Geen vrees voor de frees – Hergebruik van asfalt met wapening

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-12-1995

28.00

93

Op naar functionele asfaltmengsels

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-6-1995

24.00

92

Deflectieprofiel geen valkuil meer

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-8-1995

28.00

89

Wegwijzers maken voetgangers wegwijs

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-1994

24.00

87

Uitvoeringstechniek nat grondwerk

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-8-1994

25.00

86

Een eigen plek voor de fiets – Beleidswijzer voor veilig stallen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-6-1994

10.00

80

Bussluizen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-1-1994

21.50

78

Straatwerk vergeleken

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-12-1993

28.00

77

Verticale drainage

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-1993

19.50

72

Betonoverlagen op vliegvelden

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-4-1993

24.00

70

Tijdvensters voor vrachtverkeer

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-3-1993

21.50

69

Asfaltwapening: zin of onzin?

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-2-1993

17.50

66[A B D]

Handleiding aanpak gevaarlijke situaties Deel A, B en D

Serie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-1992

36.00

10


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

66A

Handleiding aanpak gevaarlijke situaties – Band A Leidraad voor de selectie van gevaarlijke situaties

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-1992

14.50

66B

Handleiding aanpak gevaarlijke situaties – Band B Referentiecijfer

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-1992

14.50

66C

Handleiding aanpak gevaarlijke situaties – Band C Aanpak van gebieden

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-5-1993

28.00

66D

Handleiding aanpak gevaarlijke situaties – Band D Aanpak gevaarlijke locaties (AVOC)

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-1992

14.50

66E

Handleiding aanpak gevaarlijke situaties – Band E Aanpak groepen specificieke ongevallen (ASPE)

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-3-1993

24.00

66F

Handleiding aanpak gevaarlijke situaties – Band F Leeswijzer

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-4-1996

21.50

64

Asfaltoverlagen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-10-1992

28.00

54

Landbouwverkeer op geëigende banen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-7-1991

21.50

52

Zichtbaar veilig – Retroreflectie op verkeersborden

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-1991

21.50

42

Dimensionering van betonsteenverhardingen voor wegen

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-2-1991

17.50

41

Bijzondere verhardingen rondom en in gebouwen

Publicatie

Leefomgeving

Drukwerk

1-8-1990

15.00

33A

Betonwegen, deel A: Natuurlijke ondergrond en aardebaan – funderingen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-4-1991

21.50

33B

Betonwegen, deel B: Betonstaal

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-2-1990

17.50

33C

Betonwegen, deel C: Beton voor betonverhardingen

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-9-1996

28.00

33D

Betonwegen, deel D: Dimensionering

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-1994

17.50

D1070

Handboek CO2-prestatieladder

Brochure

Aanbesteden & Contracteren

Download(pdf)

21-2-2012

0.00

D1068-1

Normenoverzicht gww (30-8-2011)

Serie

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

5-12-2011

0.00

1069

Jaarverslag 2011

Brochure

Algemeen

Drukwerk

4-5-2012

0.00

D1069

Jaarverslag 2011 (pdf)

Brochure

Algemeen

Download(pdf)

4-5-2012

0.00

D1067

Jaarverslag 2010

Brochure

Algemeen

Download(pdf)

30-6-2011

0.00

1066

Kennis naar de praktijk! – cursus- en opleidingsprogramma 2011-2012

Brochure

Algemeen

Drukwerk

30-5-2011

10.00

D1066

Kennis naar de praktijk! – cursus- en opleidingsprogramma 2011-2012

Brochure

Algemeen

Download(pdf)

30-5-2011

0.00

D1057a

Modelspecificatie TISsen

Supplement

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

15-4-2010

0.00

D1057b

Modelovereenkomst TISsen

Supplement

Bouwprocesmanagement

Download(Word)

15-4-2010

0.00

1030

Mogen wij kennis met u maken?

Brochure

Algemeen

Drukwerk

14-2-2007

10.00

11


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

1022

CROW en het infrabouwproces – De samenhang van het gereedschap

Brochure

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

2-10-2006

10.00

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

6-6-2012

32.00

991(96a/96b) Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden 990(96b)

Maatregelen bij spoorwegovergangen – Werk in Uitvoering

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

15-2-2008

70.00

990a

Erratum bij Maatregelen bij spoorwegovergangen (artikel 990)

Erratum

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

13-3-2009

0.00

989(96a/96b) Werk in Uitvoering Pakket 96a/96b

Serie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-11-2005

345.00

988(96b)

Werk in Uitvoering Pakket 96b

Serie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-11-2005

305.00

987(96a)

Werk in Uitvoering Pakket 96a

Serie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-11-2005

145.00

986

Verdichtingscontrole via handsonderingen

Infoblad

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-3-2005

10.00

979(96b)

Handboek wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom 96b

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-7-2005

44.00

978(96a)

Handboek wegafzettingen op autosnelwegen 96a

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-7-2005

37.00

977(96a/96b) Specificaties voor materiaal en materieel – Werk in Uitvoering 96a/96b

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

23-5-2005

44.00

976(96a/96b) Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering – Werk in Uitvoering 96a/96b

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-11-2005

55.00

975(96b)

Maatregelen op kruispunten en rotondes – Werk in Uitvoering 96b

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

15-4-2005

55.00

974(96b)

Maatregelen op fietspaden en voetpaden – Werk in Uitvoering 96b

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

15-4-2005

37.00

973(96b)

Maatregelen op de rijbaan – Werk in Uitvoering 96b

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

15-4-2005

55.00

972(96b)

Maatregelen naast de rijbaan – Werk in Uitvoering 96b

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

15-4-2005

55.00

514

Maatregelen op autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96a

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

14-1-2013

59.00

970(96a/96b) Beleid, proces en basisinformatie – Werk in Uitvoering 96a/96b

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-1-2005

37.00

968

Stroefheid voor voetgangers

Infoblad

Leefomgeving

Drukwerk

7-4-2010

15.00

967

Sma mengselontwerp

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

15-7-2009

10.00

966

Herziening wegdekcorrecties voor twee categorieën dunne geluidreducerende asfaltdeklagen

Infoblad

Milieu

Drukwerk

1-6-2009

10.00

965

Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h

Infoblad

Milieu

Drukwerk

5-12-2008

10.00

964

Handreiking wegdekcorrectie voor elementenverharding

Infoblad

Milieu

Drukwerk

5-12-2008

10.00

963

Gladheidsbestrijding op maat

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

23-10-2006

10.00

962

Perspectieven voor prefab lijninfrastructuur

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-9-2005

10.00

961

Het voorkomen van schade aan ZOAB door onderhoud

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-4-2004

10.00

960

Ontmenging van ZOAB

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2004

10.00

12


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

953

Wegoppervlakeigenschappen 2. Stroefheid van Wegdekken

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-2004

10.00

952

Uitgeborsteld beton: stil, veilig en duurzaam!

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-2003

10.00

951

Onderhoud en kosten van betonwegen

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-8-2003

10.00

D940

Verkeerskundige Werkdagen 2005

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Cd-rom

1-6-2005

51.00

D939

TRIWEG

Publicatie

Bouwprocesmanagement

Cd-rom

1-7-2005

99.00

D938

European Airport Pavement Workshop 2005

Publicatie

Infrastructuur

Cd-rom

1-12-2005

59.00

D937

BOMA (BeslissingsOndersteunend Model Asfaltverhardingen)

Publicatie

Infrastructuur

Cd-rom

1-4-2006

99.00

D935

BESCON

Publicatie

Leefomgeving

Cd-rom

1-7-2005

235.00

934

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW cd-rom 60-userversie

Publicatie

Milieu

Cd-rom

7-12-2006

1,315.00

933

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW cd-rom 25-userversie

Publicatie

Milieu

Cd-rom

7-12-2006

787.00

932

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW cd-rom 10-userversie

Publicatie

Milieu

Cd-rom

7-12-2006

528.00

931

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW cd-rom 5-userversie

Publicatie

Milieu

Cd-rom

7-12-2006

350.00

930

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW cd-rom 1-userversie

Publicatie

Milieu

Cd-rom

7-12-2006

177.00

D926a

Afwegingsmodel Wegen (AMW 1.1)

Software

Infrastructuur

Download(Excel)

4-12-2008

99.00

D925

VENCON 2.0 – Dimensioneringsprogramma voor betonwegen

Publicatie

Infrastructuur

Cd-rom

1-2-2005

206.00

880

Visi Merk

Artikel

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

15-12-2011

0.00

881

Model projectschets Visi-pilot

Artikel

Bouwprocesmanagement

Download(Word)

15-12-2011

0.00

882

Procedure keurmerk VISI

Artikel

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

15-12-2011

0.00

883

Stappenplan VISI pilot

Artikel

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

15-12-2011

0.00

884

VISI – Doelstellingen, grondbeginselen en begrippenkader

Bijlage

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

15-12-2011

0.00

885

VISI-Communicatie en informatie-uitwisseling in UAV-GC

Artikel

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

15-12-2011

0.00

886

Leidraad Visi-systematiek versie 1.3

Artikel

Bouwprocesmanagement

Download(Zip)

28-2-2012

0.00

D877

Projectsleutel EMVI-module

Software

Aanbesteden & Contracteren

(Web)applicatie

15-11-2012

147.00

860

Op weg naar duurzame mobiliteit – Inspiratie uit Transumo-projecten

Serie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

21-1-2010

76.00

857

Traverse: doorgaande weg binnen de bebouwde kom

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-1-2003

11.50

847

De goede 30-km/h-wijk maak je samen!

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2005

32.00

844

Duurzaam veilige inrichting van wegen binnen de bebouwde kom - een gedachtevorming

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-2000

11.50

13


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

801

Specificeren van beschikbaarheid – Deel 2 in de reeks Hoe specificeer je dat?

Infoblad

Aanbesteden & Contracteren

Download(pdf)

25-8-2011

10.00

800

Specificeren van duurzaamheid – Deel 1 in de reeks Hoe specificeer je dat?

Infoblad

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

23-2-2011

10.00

721

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW – versie 2006 (verzamelband met losbladige inhoud)

Publicatie

Milieu

Drukwerk

7-12-2006

180.00

720

ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-4-2004

143.00

723

ASVV 2012 - Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

13-12-2012

165.00

706

ROA Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-2000

84.00

705

ROA Veilige inrichting van bermen

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-5-1999

27.00

696

Maatregelen tegen booggeluid van railverkeer

Infoblad

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-4-2003

10.00

D695

Verkeerskundige werkdagen 2003

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Cd-rom

1-6-2003

52.00

694

Wegbouwkundige Werkdagen 2002

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-5-2002

130.00

690

Ondernemend beheer werkt

Brochure

Infrastructuur

Drukwerk

1-6-2002

16.50

687

De opkomst van kleine voertuigen

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-9-2001

15.50

686

Onderhoudsmaatregelen en reparatietechnieken ongewapende cementbetonverhardingen

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-9-2001

10.00

683

Fietsparkeerwijzer

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-8-2001

18.50

682

Verkeerskundige Werkdagen 2001

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-5-2001

89.00

681

Wegbouwkundige Werkdagen 2000

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-5-2000

110.00

679

Verkeerskundige Werkdagen 2000

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-2-2000

83.00

674

Workshop Vliegveldverhardingen 1997

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-10-1997

24.00

666

Grondradar voor laagdiktebepaling

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-1-2002

10.00

652

Nat- of droogstrooien, de afwegingen

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-5-2003

10.00

650

Gemeenschappelijk Functioneel Ontwerp Verkeer en Vervoer

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-1-1997

67.00

649

Samenvatting Richtlijn voor het akoestisch bewust ontwerpen en uit uitvoeren van laad- en loslocaties (publ. 171)

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-1-2003

10.00

648

Verbetering aanvangsstroefheid van SMA

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-1-2003

10.00

14


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

647

Asbest en stofbestrijding in de wegenbouw

Infoblad

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-10-2002

10.00

639

Voorbeeldenbrochure fietsparkeren in centrumgebieden

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-4-2001

10.00

637

Schadebeeld scheurvorming

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2000

10.00

636

Tweelaags zoab

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2000

10.00

601

Zout, kan het iets minder? – richtlijn voor effectievere inzet van dooimiddelen

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

7-12-2012

10.00

635

Onderhoudstechnieken voor asfaltwegen

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2000

10.00

634

Steenslagasfaltbeton

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2000

10.00

633

Gemodificeerd bitumen

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2000

10.00

632

Zwaarbelaste verhardingen

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2000

10.00

617

Dutch Specification System for Works of Civil Engineering Constructions (herziene uitgave)

Brochure

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-4-2002

10.00

616

The RAW Specification

Brochure

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-7-2002

10.00

609

Rafeling automatisch gedetecteerd

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-8-2005

10.00

608

Juridische aspecten van wintergladheidsbestrijding

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

1-5-2003

10.00

607

Naar integraal beheer van de openbare ruimte – Visie en onderzoeksrichtingen

Brochure

Leefomgeving

Drukwerk

1-10-2002

16.50

606

Stallen in praktijk – Voorbeelden van gemeentelijke fietsparkeerprojecten

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-1-1996

10.00

599

Handboek Zandboek

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-5-2004

99.00

D580

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr 21 Beheer en exploitatie van parkeren

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

15-4-2007

10.00

D579

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 20 Parkeren en vastgoedwaarde

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

17-8-2006

10.00

D578

Van Parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 19 De klant centraal in het parkeerbeleid

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

30-5-2006

10.00

D577

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 18 Openbaar Brochure parkeren – de kosten, de opbrengsten en de maatschappelijke lasten

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-2-2006

10.00

D576

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 17 Parkeren in woongebieden – een nieuw probleem

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-2-2006

10.00

Brochure

15


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

D575

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 16 Parkeren en het locatiebeleid – de consequenties op nieuwe en bestaande locaties

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-2-2006

10.00

D574

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 15 De buitenwereld van parkeren

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-2-2006

10.00

D573

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 14 Procestechnieken voor de nieuwe parkeeropgave – de gereedschapskist voor de procesmanager

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-12-2005

10.00

D572

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 13 Brochure Geïntegreerd parkeerbeleid: de uitdaging voor het werkveld – een inleiding op de procesmatige aspecten van parkeerbeleid

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-12-2005

10.00

D571

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 12 Beargumenteerd kiezen voor parkeernormen – Het gebruik van de nieuwe parkeerkencijfers

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-8-2005

10.00

D570

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 11 Park&Ride (P+R) in het buitenland

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-3-2005

10.00

D569

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 10 Overstappunten, ervaringen met Park&Ride (P+R) in Nederland

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-12-2004

10.00

D568

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 9 Parkeren in Brochure Europees perspectief

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-5-2004

10.00

D567

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 8 De ontwikkeling van het parkeerbeleid in Nederland

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-4-2004

10.00

D566

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 7 Loopafstanden bij winkelgebieden

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-12-2003

10.00

D565

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 6 Parkeerbeleid is meer dan parkeren

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-5-2003

10.00

D564

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 5 Parkeerregulering: toepassing en effecten

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-4-2003

10.00

D563

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 4 Chipkniponly-betalen voor parkeren

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-3-2003

10.00

D562

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 3 Mobiel betalen voor parkeren

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-9-2002

10.00

D561

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 2 Mechanische parkeersystemen

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-5-2002

10.00

16


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

D560

Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 1 Geïntegreerd parkeren: Hoofdpuntennotitie

Brochure

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-5-2002

10.00

559

Toepassing van EPS in de grond-, weg- en waterbouw

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-1-2001

15.50

558

Focus op de praktijk – Van rationeel naar adaptief beheer van de openbare buitenruimte

Brochure

Leefomgeving

Drukwerk

1-3-2001

30.00

557

Gezichtspunten – Beheer en onderhoud openbare ruimte

Brochure

Leefomgeving

Drukwerk

1-6-1999

21.50

556

Wijken voor autodaten – Ideeën en ontwerpen

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-12-1999

17.50

550

Cementgebonden secundaire materialen in de wegenbouw

Brochure

Infrastructuur

Drukwerk

1-9-1998

53.00

D513

CIMpel

Software

Infrastructuur

Cd-rom

1-9-2005

6,000.00

472

RAW 2010 in kort bestek...

Brochure

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

10-1-2011

10.00

D472

Download RAW 2010 in kort bestek...

Brochure

Aanbesteden & Contracteren

Download(pdf)

14-2-2011

0.00

471

Pakket gladheidsbestrijding

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

6-12-2010

94.00

470

Standaard RAW Bepalingen 2010

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

17-1-2011

89.75

465

Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten 2009

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

15-11-2009

50.00

465a

Overzicht Aanbevelingen – Leidraad Aanbesteden

Bijlage

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

15-11-2009

10.00

464

Pakket Standaard RAW Bepalingen 2005 + Standaard RAW Bepalingen Wijziging mei 2008

Serie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-5-2008

91.00

463

Standaard RAW Bepalingen 2005, Wijziging mei 2008

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-5-2008

19.50

460

Standaard RAW Bepalingen 2005

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

10-10-2005

76.00

D455

Effectief omgaan met risico's – van denken naar doen

Brochure

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

13-10-2010

0.00

453

RAW-romptekstenbestand (eenmalig)

Software

Aanbesteden & Contracteren

Download(Exe)

1-1-1998

61.00

D452

Standaard UitwisselingsFormaat voor globale visuele inspectiebestanden (versie 2.0)

Artikel

Infrastructuur

Download(pdf)

15-12-2011

0.00

451

Model Agreement UAV-GC 2005 and General Explanatory Notes

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-9-2007

20.50

448

Nucleair meten - nu ook op zand en AVI-bodenas

Infoblad

Infrastructuur

Drukwerk

15-6-2007

10.00

446

Managementsamenvatting Kwaliteitsnet Goederenvervoer

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

15-11-2006

10.00

445

Opleidings- en exameneisen parkeercontroleur

Brochure

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-5-2006

26.00

D444a

Normenoverzicht GWW 2008-9

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Download(pdf)

1-12-2008

0.00

443

UAV-GC-2005

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-3-2005

41.00

17


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

442

Geschillenregeling & DRB-reglement

Rapport

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-3-2004

11.00

439

VISI Management introductie – Een fundament voor digitale samenwerking

Rapport

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-6-2003

18.50

436

RAW Standard Conditions 2000 incl. Revisions december 2002

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-12-2002

77.00

435

Standaard RAW Bepalingen 2000 incl. Wijziging december 2002

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-12-2002

58.00

434

RAW Standard Conditions – Revisions december 2002

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-12-2002

11.50

433

Standaard RAW Bepalingen – Wijziging december 2002

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-12-2002

11.50

432

RAW Standard Conditions 2000

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-10-2002

64.00

431

Cursusbestek CROW

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-4-2009

20.50

430

Standaard RAW Bepalingen 2000

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-10-2000

43.00

420

Parking policies and the effects on economy and mobility – Report on COST Action 342

Rapport

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-8-2005

30.00

D420

Parking policies and the effects on economy and mobility – Report on COST Action 342

Rapport

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-8-2005

0.00

415

RAW inzicht

Brochure

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-9-2004

10.00

412

Risicoregeling GWW 1995, 2e herziene uitgave

Brochure

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-11-1997

17.50

410

Bestekken in de grond-, water- en wegenbouw

Publicatie

Aanbesteden & Contracteren

Drukwerk

1-10-2007

55.00

D12-01

Beschrijving van het Fietscomfortmetingmodel

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

31-5-2012

0.00

D12-02

CPX trailer comparison – round robin test data analysis

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

31-5-2012

0.00

D12-02a

Additional guidelines...

Bijlage

Infrastructuur

Download(pdf)

31-5-2012

0.00

D12-02b

Aanvullende richtlijnen...

Bijlage

Infrastructuur

31-5-2012

0.00

D11-08

FWD Correlation Trial 2011

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

24-1-2012

0.00

D11-07

Falling Weight Deflectometer calibration guide

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

25-8-2011

14.50

D11-06

Europees asfalt in Nederland

Rapport

Aanbesteden & Contracteren

Download(pdf)

29-9-2011

14.50

D11-05

Achtergrondrapport Ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

26-1-2012

0.00

D11-04

Hardlopen, doodlopen? – Verkenning van urgentie en procesoplossingen voor tijdsdruk in de infrastructurele bouw

Rapport

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

17-1-2012

0.00

D11-03

Adviesmethode voor het bepalen van de conditie van start- en landingsbanen onder regenachtige omstandigheden

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-3-2011

14.50

D11-02

Pilot trucknavigatie Drenthe

Rapport

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

20-4-2011

0.00

18


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

D11-01

Specifications for runway surface dressings on airfields

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

24-1-2011

14.50

D10-04

Actualisering DRAFT

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

25-6-2010

14.50

D10-03

FOD op vliegveldverhardingen – Inventarisatie literatuur en procedures

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

8-3-2010

0.00

D10-02

Stroefheid voor voetgangers (en ander langzaam verkeer)

Rapport

Leefomgeving

Download(pdf)

7-4-2010

14.50

D10-01

Regie in de ondergrondse infrastructuur

Rapport

Bouwprocesmanagement

Download(pdf)

15-3-2010

0.00

D09-07

FWD Correlation Trial 2009

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

15-12-2009

0.00

D09-05

Staalvezelbeton in de wegenbouw

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-9-2009

0.00

D09-04

Risicoanalyse asfaltverhardingen

Rapport

Infrastructuur

Download(Zip)

1-7-2009

27.00

D09-03

Runway roughness characterization, using Power Spectral Density and Boeing/ICAO method

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

15-6-2009

0.00

D09-02

Richtlijn volumetrisch ontwerp steenmastiekasfalt

Rapport

Infrastructuur

Download(Zip)

15-7-2009

27.00

D09-01

Correlation trial of friction measurements on runways 2008

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

15-3-2009

0.00

D08-03

Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes

Rapport

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-8-2008

0.00

D08-02

Rolgeluid lagevloertrams

Rapport

Milieu

Cd-rom

1-5-2008

27.00

D08-01

FWD Comparative Day 2007

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-2-2008

0.00

D07-07

Handreiking risicoanalyse betonverhardingen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

15-9-2007

0.00

D07-06

Literature survey on operational runway friction measurement

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

15-5-2007

0.00

D07-05

Nucleair meten – nu ook op zand en AVI-bodemas

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

15-6-2007

0.00

D07-03

Aanbeveling voor het beoordelen van langsvlakheid van vliegveldverhardingen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-5-2007

0.00

D07-03a

Means of compliance for the evaluation of airport pavement roughness

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-5-2007

0.00

D07-02

Karakteriseren van dunne asfaltdeklagen – Achtergrondrapport

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-4-2007

0.00

D07-01

Integraal ketenbeheer: beleid zonder spijt – Model voor een verantwoorde inzet van bouwstoffen in de gww-sector

Rapport

Milieu

Download(pdf)

1-2-2007

0.00

D06-11

Nano-clay modification of bitumen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

14-11-2006

0.00

D06-09

COMPASS+ – de volgende stap in het specificeren van asfaltmengsels

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-10-2006

0.00

D06-07

Handreiking geluidskartering van tramverkeer

Rapport

Milieu

Download(pdf)

1-5-2006

0.00

D06-06

Literature survey on existing design methods for flexible pavements – Intermediate report of the CROW Working Group on Design Tool for Asphalt Pavements Phase 1 and 2

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-6-2006

0.00

19


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

D06-06/I

Appendix I to Report D06-06 Literature survey...

Bijlage

Infrastructuur

Download(pdf)

1-6-2006

0.00

D06-06/II

Appendix II tot CROW-report Literature survey ...

Bijlage

Infrastructuur

Download(pdf)

1-6-2006

0.00

D06-05

Qualification Protocol for Candidate Self-wetting Friction-measuring Devices on Dutch Airfields

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

3-4-2006

0.00

D06-04

FWD Comparative day 2005

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

3-4-2006

0.00

D06-03

Plaatsing bewegwijzering bij rotondes

Rapport

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-2-2006

0.00

D06-02

Correlation Trial and Harmonisation Modelling of Friction Measurement on Runways

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-2-2006

0.00

D06-01

Survey on Airport Pavement Roughness Assessment

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-2-2006

0.00

D05-07

Toepassing kengetallen goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen

Rapport

Verkeer & Vervoer

Download(pdf)

1-11-2005

0.00

D05-06

Guideline on PCN Assignment in the Netherlands

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-9-2005

0.00

D05-06/a

Guideline on PCN Assignment in the Netherlands – Field survey and material testing (Addendum to CROW-report D05-06)

Bijlage

Infrastructuur

Download(pdf)

1-5-2006

0.00

D05-06/b

Directive on Pavement Strength Data Reporting Format (Appendix 5 bij CROW-report D05-06)

Bijlage

Infrastructuur

Download(pdf)

1-9-2005

0.00

D05-05

Innovatieve prefab toepassingen in de lijninfrastructuur

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-9-2005

0.00

D05-04

Detectie rafeling door middel van textuurlasermetingen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-8-2005

0.00

D05-04a

Erratum Bijlage XIII bij CROW-rapport 05-04

Erratum

Infrastructuur

Download(pdf)

1-8-2006

0.00

D05-03

Verkeersveiligheidsaspecten van wegoppervlakeigenschappen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

3-5-2004

0.00

D05-02

Continue Verdichtingscontrole

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

15-6-2005

0.00

D05-01

Ondiepe sonderingen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-4-2005

0.00

D04-13

Evaluatie Wegbeheer

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-12-2004

0.00

04-12

Goede Praktijkvoorbeelden Gebiedsontsluitingswegen

Rapport

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-10-2004

26.00

D04-11

Alternatieven voor teerhoudend antiskid op startbanen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-6-2004

0.00

D04-10

Onderbrekingen in (vliegveld)verhardingen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-9-2004

0.00

D04-09

The PCN Runway Strength Rating and Load Control System

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-8-2004

0.00

D04-07

Integraal Ketenbeheer – Afwegen of afschuiven

Rapport

Milieu

Download(pdf)

1-9-2004

0.00

D04-06

Toepassingsmogelijkheden voor polymeer gemodificeerd asfalt op vliegveldverhardingen

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-11-2004

0.00

D04-04

Verdichting van de zandbaan

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-3-2004

0.00

20


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

D04-03

FWD Comparative Day 2003

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-3-2004

0.00

D04-02

Ontmenging ZOAB ontrafeld

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-3-2004

0.00

D04-01

Dakafval: grondstof of stof voor discussie? Beschrijving van mogelijke verwerkingsroutes

Rapport

Milieu

Download(pdf)

1-2-2004

0.00

03-11

Technisch rapport verkeersdrempels

Rapport

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-1-2003

37.00

D03-10

Correlation of Self-wetting Friction-Measurement Devices Evaluation of the ESDU method

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-12-2003

0.00

D03-09

Optimalisatie van uitgeborsteld beton en bepaling van de Cwegdek

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-11-2003

0.00

D03-08

Onderzoeksresultaten CROW-werkgroep Evaluatie Onderhoudservaringen Rapport Betonwegen

Infrastructuur

Download(pdf)

1-8-2003

0.00

D03-07

Onderbrekingen in (vliegveld)verhardingen – Fase 1 Inventariserend onderzoek

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-7-2003

0.00

D03-06

A Literature Survey on Tire Surface Friction on Wet Pavements Application of Surface Friction Testers

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-9-2003

0.00

D03-03

Maatregelen booggeluid railverkeer

Rapport

Infrastructuur

Download(pdf)

1-4-2003

0.00

02-08

Functionele eigenschappen wegfunderingsmaterialen gebonden en ongebonden (FEWG en FWEO)

Rapport

Bouwprocesmanagement

Drukwerk

1-4-2003

43.00

02-04

Naar integraal beheer van de openbare ruimte – Visie en onderzoeksrichtingen

Rapport

Leefomgeving

Drukwerk

1-11-2002

26.00

02-02

International Comparative Day Falling Weight Deflectometers 2001

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-6-2002

19.50

02-01

State-of-the-Art-Studie Verkeersveiligheid en kwaliteit van de leefomgeving

Rapport

Milieu

Drukwerk

1-4-2002

19.50

01-04

Recommendations and Guidelines for Embedded Rail Systems

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-6-2001

18.50

01-03

Aanbevelingen en Richtlijnen voor de Toepassing van Ingegoten Spoorconstructies

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-2001

18.50

01-02

Achtergrondrapport verbreding aardebaan van wegen en spoorwegen

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-7-2001

18.50

01-01

Fietsparkeerbeleid in centrumgebieden – Lessen uit de empirie

Rapport

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-3-2001

15.50

00-06

Zeer Open Beton in de Wegenbouw – Beschrijving van de huidige technische kennis en ervaring

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-12-2000

17.50

99-02

Klein onderhoud aan wegverhardingen

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-5-1999

17.50

98-10

Langeduurgedrag ongewapende betonwegen

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-1998

17.50

21


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs €

98-06

Dunne overlagen in beton

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-1998

17.50

98-04

Onderhoudsrichtlijnen voor cementbetonverhardingen – Eindrapportage

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-6-1998

17.50

97-08

Langsscheuren in autosnelwegen met een ongewapende betonverharding

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-1997

22.00

97-07

Stroefheid van Cementbetonwegen

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-9-1997

17.50

97-05

Akoestisch effect van zielblokken op booggeluid bij trams

Rapport

Milieu

Drukwerk

1-7-1997

17.50

97-04

Toepassing zeer open beton (zob)

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-6-1997

17.50

97-03A

Concrete in railway structures

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-1997

17.50

97-03N

Cementbeton in de spoorwegbovenbouw

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-4-1997

17.50

96-06

Proef regionalisatie gladheidsbestrijding gedurende de periode 1992-1995

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-7-1996

11.50

96-04

Evaluatiemodellen betonverhardingen – State of the art van literatuur

Rapport

Infrastructuur

Drukwerk

1-7-1996

17.50

96-03

Eindrapport Onderzoek Gesloten Trambaanconstructies OGT

Rapport

Leefomgeving

Drukwerk

1-2-1996

17.50

96-02

Optische verplaatsingsmetingen in trambanen

Rapport

Leefomgeving

Drukwerk

1-2-1996

17.50

REC26

Road safety manual

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

6-5-2009

97.00

REC25

Design manual for bicycle traffic

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

8-6-2007

87.00

REC23

The quality of on-street parking: – policy guideline – implementation guideline

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-6-2003

52.00

REC22

Roads and car parks on foam concrete

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-1-2003

52.00

REC21

Sekundäre Baustoffe für den Straßenbau

Publicatie

Milieu

Drukwerk

1-12-2001

34.00

REC20

Recycled materials in road construction

Publicatie

Milieu

Drukwerk

1-11-2001

34.00

REC19

4th International Workshop on design theories and their verification of concrete slabs for pavements and railroads

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-11-2000

91.00

REC17

Deflection profile – not a pitfall anymore

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-5-1998

28.00

REC16

Night-time airport pavement construction

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-4-1998

28.00

REC15

ASVV – Recommendations for traffic provisions in built-up areas

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-3-1998

124.00

REC14

3rd International Workshop on the design and evaluation of concrete pavements

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-9-1994

61.00

REC12

Radverkehrsplanung von A bis Z – Das Niederländische Planungshandbuch für fahrradfreundliche Infrastruktur

Publicatie

Verkeer & Vervoer

Drukwerk

1-11-1995

39.00

22


Lijst van CROW-uitgaven per 23 januari 2013 Art.nr.

Titel

Soort

CROW-domein

Verschijningsvorm Verschenen prijs â‚Ź

REC4

Surface Cracking in Asphalt Layers

Publicatie

Infrastructuur

Drukwerk

1-3-1990

32.00

23

Lijst%20CROW-uitgaven%20per%2023%20januari%202013  

http://www.crow.nl/Downloads/Publicaties/Lijst%20CROW-uitgaven%20per%2023%20januari%202013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you