Page 1

Keuzeboom verkeersmaatregelen WiU behorend bij CROW-uitgave ‘Maatregelen op autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96a’ Uitvraag werkzaamheden

Startpunt ‘Maatregelen op autosnelwegen’ 96a richt zich op verkeersmaatregelen waarbij er op één rijbaan sprake is van een gecombineerde werk- en verkeersruimte (zowel het afsluiten of verleggen van rijstroken als het omleiden via de andere rijbaan). Het volledig afsluiten van wegvakken en daarbij omleiden via andere wegen valt buiten ‘Maatregelen op autosnelwegen’ 96a

Inventariseer beleids- en projectuitgangspunten

Legenda

Bepaal kenmerken werkzaamheden: tijd en plaats

Paragraaf 2.3.1

1 Vinden de werkzaamheden plaats binnen obstakelvrije zone?

Begin- en eindpunt Proces/activiteit/handeling NEE

Geen maatregel noodzakelijk Bord J16 plaatsen bij werkzaamheden langer dan een dag (figuur 110)

Beslissingsmoment (geeft een vraag weer waar met ‘ja’ of ‘nee’ op geantwoord kan worden)

JA Paragraaf 2.3.2

2 Kunnen de werkzaamheden in het verkeer worden uitgevoerd?

NEE

Afsluiten en omleiden Zie richtlijndeel Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering

Document Gegevens of input/output

JA Paragraaf 2.3.3 JA

NEE 41 Werkzaamheden rechts naast de rijbaan?

3 Werkzaamheden korter of gelijk aan 30 minuten op één plek?

NEE

Rijdende afzettingen

Stationaire afzettingen

40 Werkzaamheden op de rijbaan?

4 Werkzaamheden duren korter dan één dag?

NEE

JA

NEE

JA

43 Werkzaamheden buiten 1,10 m vanaf de rechter kantstreep?

JA

50 Werkzaamheden duren korter dan twee weken?

Opstellen verkeersplan noodzakelijk

NEE

JA 51 Kunnen de wegwerkzaamheden uitgevoerd worden met bakens?

Standaard maatregel

JA 44 Wegwerkers in de voertuigen of stop&go?

NEE

JA 42 Werkzaamheden buiten 3,5 m van de kantstreep?

45 Werkzaamheden op óf alleen de rechter óf alleen de linker rijstrook?

NEE

20 Werkzaamheden vinden plaats buiten 1,10 m vanaf de kantstreep?

21 Werkzaamheden vinden plaats op de vluchtstrook of spitsstrook?

NEE

JA

JA

NEE

Zonder Met signalering signalering

Figuur 420

Figuur 450, 441

Figuur 440, 441

Paragraaf 4.2

Figuur 440

Figuur 140, 141

52 Voldoende restcapaciteit om verkeer volledig op de rijbaan te houden?

25 NEE

NEE

Voldoende restcapaciteit bij afsluiten rijstrook?

22 Werkzaamheden rechts naast de rijbaan?

NEE

27

JA

23 Werkzaamheden buiten 3,5 m van de kantstreep?

26 Werkzaamheden vinden plaats vanaf links?

NEE

Figuur 120

Figuur 230

NEE

JA Voldoende restcapaciteit bij afsluiten rijstrook? JA NEE

JA

JA Figuur 430

Maak in verkeersplan gebruik van figuren 510-925

NEE

JA

JA

Figuur 410

NEE

JA 24 Werkzaamheden vinden plaats op één rijstrook?

JA

JA

NEE

Figuur 210

Figuur 220

NEE

28 Werkzaamheden vinden plaats vanaf links? JA

Figuur 240

Figuur 250, 311

Figuur 250, 310

Figuur 130

Paragraaf 4.1

NEE

Afzetting met tijdelijke barrier op rijbaan Gebruik voorbeelden uit figuren 510-680

Contraflowsysteem Gebruik voorbeelden uit figuren 710-730

Hoofdstuk 5

Keuzeboom%20bij%20CROW-uitgave%20P514%20Maatregelen%20op%20autosnelwegen%202013  

http://www.crow.nl/ecf/uploads/Publicaties/Keuzeboom%20bij%20CROW-uitgave%20P514%20Maatregelen%20op%20autosnelwegen%202013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you