Page 1

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule A1000 - WO bibeko met ASVV

A1001 - WO bubeko met Handboek Wegontwerp

A1002 - Werk in Uitvoering

Publicatienr. 720 723 135 228 191 164a 164b 164c 164d 202 240 263 225 165 AV 970 990 972 973 974 975 976 977 515 991

Titel publicatie ASVV 2004 ASVV 2012 Bebouwdekomgrenzen - aanbevelingen voor de locatie en inrichting Uitritten en uitritconstructies - toepassing en ontwerp Langzaam rijden gaat sneller - een handreiking Handboek wegontwerp - basiscriteria Handboek wegontwerp - stroomwegen Handboek wegontwerp - gebiedsontsluitingswegen Handboek wegontwerp - erftoegangswegen Handboek veilige inrichting van bermen (nasw)

Handreiking landbouwverkeer - wegen met gemengd verkeer buiten de bebouwde kom Tweestrooksweg met inhaalstroken - verkenning voor toepassing en ontwerp Ontwerpsuggesties onderliggend wegennet Hulpdiensten snel op weg Aanvullende artikelen Beleid, proces en basisinformatie Maatregelen bij spoorwegovergangen Maatregelen naast de rijbaan Maatregelen op de rijbaan Maatregelen op fietspaden en voetpaden Maatregelen op kruispunten en rotondes Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering Specificaties voor materieel en materiaal Specificaties voor materieel en materiaal 2013 Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden


514 Maatregelen op autosnelwegen 2013 A1003 - Wegontwerp Openbaar Vervoer

233 249 141 80 224 219a 219b 219c 219e 219f 219g 276 235 237

A1004 - Meubilair en installaties

A1005 - Parkeren

215 222 D06-03 262 D08-03 130 207 188 168

Handboek halteplaatsen, incl. addendum Leidraad inpassing tram in stedelijk gebied OV-vriendelijke infrastructuur Bussluizen Richtlijn voor het inrichten van busbanen en busstroken Toegankelijkheid collectief personenvervoer - uitgangspunten Toegankelijkheid collectief personenvervoer - taxi's Toegankelijkheid collectief personenvervoer - bussen Toegankelijkheid collectief personenvervoer - looproutes Toegankelijkheid collectief personenvervoer - reis- en route-informatie

Toegankelijkheid collectief personenvervoer - basisvoorzieningen op ovvervoersknooppunten Handboek natransportmogelijkheden voor overstappunten Ontwerpwijzer overstappunten Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen Handboek lichtmasten Richtlijn bewegwijzering Plaatsing bewegwijzering bij rotondes

Richtlijn toeristische bewegwijzering Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens Verbeteren veiligheid op en nabij AHOB-overwegen

311 Handboek parkeren


232 134 293 284 254 176 234 162 159 170 317

Handboek parkeerverwijssystemen Richtlijn parkeerbebording Ontwerpwijzer parkeergarages Parkeeroplossingen in woonwijken - een ideeĂŤnboek Carpoolpleinen - van beleid tot uitvoering Richtlijn parkeercontrole Checklist keurmerk straatparkeren Kwaliteit straatparkeren: leidraad voor beleid - richtlijn voor uitvoering Effecten van parkeermaatregelen Leidraad categorisering van knooppunten - Hulpmiddel voor het ontwerp Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie

A1006 - Verkeersmanagement

290 213 246 268 313 183 243 265 142 321

Handboek verkeersmanagement Handboek verkeerslichtenregelingen Onderhoud verkeersregelinstallaties Selectieve toegang en doseren Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen Toeritdosering: plaatsingsproces, effecten en aanvullende maatregelen Handboek incident management voor het stedelijk en regionaal wegennet Verkeersmaatregelen bij evenementen Verkeersmanagement van attractiepunten en recreatiegebieden Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013

A1007 - Verkeersveiligheid en Toegankelijkheid

153 309 226 177 192

Handboek ontwerpen voor kinderen Seniorenproof wegontwerp Veilig oversteken? Vanzelfsprekend! Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte Leidraad duurzaam veilige inrichting van bedrijventerreinen


A1008 - Fiets

Gratis - Basisinformatie

126a Fietsoversteken op rotondes 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes 230 Ontwerpwijzer fetsverkeer 315 Basiskenmerken wegontwerp, categorisering en inrichting van wegen 279 Karakteristieken van voertuigen en mensen 264 Handboek verkeerswetgeving

Kennismodules%20vakgebied%20Verkeer%20en%20Vervoer%20090413  

http://www.crow.nl/Downloads/kennismodules/Kennismodules%20vakgebied%20Verkeer%20en%20Vervoer%20090413.pdf