Page 1

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule A1000 - WO bibeko met ASVV

A1001 - WO bubeko met Handboek Wegontwerp

Publicatienr. 720 723 135 228 191 164a 164b 164c 164d 202

Titel publicatie ASVV 2004 ASVV 2012 Bebouwdekomgrenzen - aanbevelingen voor de locatie en inrichting Uitritten en uitritconstructies - toepassing en ontwerp Langzaam rijden gaat sneller - een handreiking Handboek wegontwerp - basiscriteria Handboek wegontwerp - stroomwegen Handboek wegontwerp - gebiedsontsluitingswegen Handboek wegontwerp - erftoegangswegen Handboek veilige inrichting van bermen (nasw)

Handreiking landbouwverkeer - wegen met gemengd verkeer buiten de 240 bebouwde kom Tweestrooksweg met inhaalstroken - verkenning voor toepassing en 263 ontwerp 225 Ontwerpsuggesties onderliggend wegennet 165 Hulpdiensten snel op weg A1002 - Werk in Uitvoering

AV 978 970 990 972 973 974 975 976

Aanvullende artikelen Maatregelen op autosnelwegen Beleid, proces en basisinformatie Maatregelen bij spoorwegovergangen Maatregelen naast de rijbaan Maatregelen op de rijbaan Maatregelen op fietspaden en voetpaden Maatregelen op kruispunten en rotondes Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering


977 Specificaties voor materieel en materiaal 991 Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden 514 Maatregelen op autosnelwegen 2013 A1003 - Wegontwerp Openbaar Vervoer

233 249 141 80 224 Fietsberaad 219a 219b 219c 219e 219f 219g 276 235 237

A1004 - Meubilair en installaties

215 222 D06-03 262 D08-03 130 207 188

Handboek halteplaatsen, incl. addendum Leidraad inpassing tram in stedelijk gebied OV-vriendelijke infrastructuur Bussluizen Richtlijn voor het inrichten van busbanen en busstroken Met de fiets naar de bus (ook opgenomen bij de module Fiets) Toegankelijkheid collectief personenvervoer - uitgangspunten Toegankelijkheid collectief personenvervoer - taxi's Toegankelijkheid collectief personenvervoer - bussen Toegankelijkheid collectief personenvervoer - looproutes Toegankelijkheid collectief personenvervoer - reis- en route-informatie

Toegankelijkheid collectief personenvervoer - basisvoorzieningen op ovvervoersknooppunten Handboek natransportmogelijkheden voor overstappunten Ontwerpwijzer overstappunten Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen Handboek lichtmasten Richtlijn bewegwijzering Plaatsing bewegwijzering bij rotondes

Richtlijn toeristische bewegwijzering Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens


168 Verbeteren veiligheid op en nabij AHOB-overwegen A1005 - Parkeren

311 232 134 291 293 284 254 176 234 162 159 170 317

Handboek parkeren Handboek parkeerverwijssystemen Richtlijn parkeerbebording Leidraad fietsparkeren (ook opgenomen bij module Fiets) Ontwerpwijzer parkeergarages Parkeeroplossingen in woonwijken - een ideeĂŤnboek Carpoolpleinen - van beleid tot uitvoering Richtlijn parkeercontrole Checklist keurmerk straatparkeren Kwaliteit straatparkeren: leidraad voor beleid - richtlijn voor uitvoering Effecten van parkeermaatregelen Leidraad categorisering van knooppunten - Hulpmiddel voor het ontwerp Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie

A1006 - Verkeersmanagement

290 213 246 268 313 183 243 265 142

Handboek verkeersmanagement Handboek verkeerslichtenregelingen Onderhoud verkeersregelinstallaties Selectieve toegang en doseren Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen Toeritdosering: plaatsingsproces, effecten en aanvullende maatregelen Handboek incident management voor het stedelijk en regionaal wegennet Verkeersmaatregelen bij evenementen Verkeersmanagement van attractiepunten en recreatiegebieden

A1007 - Verkeersveiligheid en Toegankelijkheid

153 Handboek ontwerpen voor kinderen 309 Seniorenproof wegontwerp 226 Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!


177 192 847 201 846 A10009 - Fiets

Gratis - Basisinformatie

126a 216 230 291 Fietsberaad 315 279 264 857

Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte Leidraad duurzaam veilige inrichting van bedrijventerreinen De goede 30-km/h-wijk maak je samen! Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte Sobere inrichting van 30- en 60-km/h-gebieden Fietsoversteken op rotondes Fietsstraten in hoofdfietsroutes Ontwerpwijzer fetsverkeer Leidraad fietsparkeren Met de fiets naar de bus Basiskenmerken wegontwerp, categorisering en inrichting van wegen Karakteristieken van voertuigen en mensen Handboek verkeerswetgeving Traverse: doorgaande weg binnen de bebouwde kom

Kennismodules%20vakgebied%20Verkeer%20en%20Vervoer  

http://www.crow.nl/Downloads/kennismodules/Kennismodules%20vakgebied%20Verkeer%20en%20Vervoer.pdf

Kennismodules%20vakgebied%20Verkeer%20en%20Vervoer  

http://www.crow.nl/Downloads/kennismodules/Kennismodules%20vakgebied%20Verkeer%20en%20Vervoer.pdf