Page 1

Risicomanagement in b&u en gww Themabijeenkomst RISNET Ambassadeurs, 7 juli 2010

Niels van Ommen, Programmamanager RISNET

1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Programma 1. De Aftrap - RISNET Ambassadeurs - Thema: risicomanagement in b&u en gww 2. Presentaties - Gerrit de Heer (SBR) - Dik Gert Mans (Meged / Platform Constructieve Veiligheid) - Peter Wijkhuizen (Rijksgebouwendienst) - Bas Bloemers (Ballast Nedam) 3. Pauze (14.30 uur)

2 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Programma 3. Pauze 4. Discussie in groepen: - Groep 1 en 2: Wat zijn de 3 voornaamste verschillen? - Groep 3 en 4: Wat zijn de 3 voornaamste overeenkomsten? - Groep 5 en 6: Wat kunnen b&u en gww van elkaar leren? 5. Plenaire terugkoppeling 6. Paneldiscussie en conclusies 7. Afsluiting en netwerkborrel (16:30 uur) 3 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Wat wil RISNET?

4 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Wie zitten in RISNET?

5 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


RISNET: hoe?

Cursussen

RISNET Ambassadeurs

Hulpmiddelen

6 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Ambassadeurs 2010 Basisabonnement: Uitwisseling kennis en ervaring • Themabijeenkomsten • Digitaal netwerk: contact, nieuws, informatie • Netwerken in ‘alternatieve arena’ • Tools (gratis of met korting), korting op congres • Kosten: € 1.050 pp/per jaar. Bij aanmelden in juli: € 450 t/m 2010 Uitgebreid abonnement: Professionalisering, specialisatie • Voordelen basisabonnement • Toets expertise: inzicht in specialisatie • Profilering expertise en organisatie op website • Aanspreekpunt voor de sector • Korting op cursussen • Kosten: € 2.050 pp/per jaar. Bij aanmelden in juli: € 1.450 t/m 2010

7 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Profilering website

8 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Aanmelden! • Aanmelden: via website • Meer info: -

Website Flyer in handout Via andere Ambassadeurs

• Website: www.crow.nl/risnet 9 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Risicomanagement in b&u en gww

Procentueel liggen de faalkosten in de b&u (8,5%) lager dan in de gww (11,2%) Bron: USP Marketing Consultancy, 2008

10 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Risicomanagement in b&u en gww

In absolute getallen zijn de faalkosten in de b&u (â‚Ź 3,8 miljard) ruim twee keer zo hoog als in de gww (â‚Ź 1,7 miljard) Bron: Combinatie gegevens USP en CBS omzetdata, 2008

11 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Risicomanagement in b&u en gww In de b&u wordt bij aanbestedingen veel meer gebruik gemaakt van preselectie (56%) en de toepassing van EMVI-criteria (31%) dan bij de gww (respectievelijk 6% en 12%) Bron: Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, 2009

12 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Risicomanagement in b&u en gww

Procentueel gezien is het aantal arbeidsongevallen in de b&u (4,1%) en gww (4,4%) nagenoeg gelijk Bron: Rapport Arbouw, 2008

13 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Risicomanagement in b&u en gww

Vaak genoemde verschillen tussen de b&u en gww hebben betrekking op het ontwerp- en uitvoeringsdomein, de rol van de architect, het type opdrachtgever (publiek/privaat) en de contractvormen Bron: Verzameld werk, RISNET, 2009-2010

14 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Introductie_RISNET_Ambassadeurs  
Introductie_RISNET_Ambassadeurs  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/PDF-RISNET/Introductie_RISNET_Ambassadeurs.pdf