Page 1

3d-radartechniek verder ontwikkeld

ir. Michiel-Martijn Willemsen


Introductie radartechniek

• Elektromagnetische golven • Grond- of luchtgekoppeld • Meetfrequentie • Diëlektrische constante

2


Voordelen 3d-radartechniek

De belangrijkste voordelen van de 3d-radar op een rijtje:

• Vlakdekkend inmeten

Operator PC GPS Reference Station

GeoScope Radar Unit

Effectieve breedte van 1,7 m, grote horizontale resolutie mogelijk

• Frequentiebereik

Ante nna a rray irection Inline d

12V DC 8 Amps

Van 150 MHz tot 3000 MHz, goede resolutie op elke diepte

• Meetsnelheid Snelheden tot 80 km/u mogelijk,

Cr os slin e

dir ec tio n

Target

geen verkeersmaatregelen benodigd 3


Voorbeeld vlakdekkend inmeten Schiphol 04-22

4


Voorbeelden radardata

5


Voorbeelden radardata

6


Voorbeelden radardata

7


Toepassingsgebied 3d-radar

Naast het bepalen van laagdiktes van de verhardingsconstructie kan de 3d-radar ook ingezet worden voor: • Brugdekinspecties, opsporen wapening • Detectie van verdraaiing van stootplaten • Opsporen holle ruimtes/grondverstoring • Opsporen detectielussen/Meshtrack • In kaart brengen van verbredingsconstructies en/of reparatievakken 8


Stellingen

Stelling 1: (3d-)Radarmetingen zouden standaard onderdeel moeten uitmaken van de basisinformatie die bij tenders ter beschikking wordt gesteld

9


Stellingen

Stelling 2: In de wegenbouw zou meer gebruik gemaakt moeten worden van GIS en GPS gekoppelde data.

10


Vragen ???

11

Infradagen_presentaties-87_Willemsen  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/Infradagen_presentaties_2010/Infradagen_presentaties-87_Willemsen.pdf