Page 1

Errata in Handboek wegafzettingen 96a Artikel 978(96a) 051116: Legenda maatregelfiguren, pagina 19 In de rechterkolom dient de term ’Afgedekte verkeerssignalering’ gewijzigd te worden in ’Permanente verkeerssignalering’. In de rechterkolom dient de term ’Afgedekte permanente verkeerssignalering’ gewijzigd te worden in ’Afgedekte verkeerssignalering’. In de rechterkolom dient de term ’werkvlak’ gewijzigd te worden in ’werkruimte’. 060202: Figuur 96a-03, pagina 24 In de tabel dient de volgende opmerking te worden toegevoegd: Het voertuig gebruikt in figuur 96a-03c bestaat uit een opvallend RWS-voertuig (geel met retroreflecterende markering en zwaailichten of alternerende knipperlichten) of een voertuig dat is uitgerust met een klein actieraam met bord J16 en gele alternerende lampen. 050819: Figuur 96a-12, pagina 43 De bakens aan de linkerzijde van de figuur staan verkeerd. De schuine rood-witte arcering dient niet van rechtsboven naar linksonder te lopen maar wel van linksboven naar rechtsonder te lopen: het verkeer dient de bakens ’aan de lage zijde’ te passeren. 050819: Figuur 96a-28, pagina 75 Enkele borden en symbolen zijn weggevallen: er staan slechts zwarte figuurtjes. De twee verkeersborden dienen bord F8 te zijn. In het nulpunt dient de gele actiewagen te staan. Het zwarte rechthoekje moet een actieraam met bord J16 zijn. In drie andere actieramen is het bord J16 onvolledig (alleen de rode rand van het bord is zichtbaar).

Handboek%20wegafzettingen%2096a%20pdf  

http://www.crow.nl/Downloads/WIU/RWS-beleidsuitgangspunten%20voor%20verkeersmaatregelen%20bij%20wegwerkzaamheden%20op%20rijkswegen/Handboek%...

Handboek%20wegafzettingen%2096a%20pdf  

http://www.crow.nl/Downloads/WIU/RWS-beleidsuitgangspunten%20voor%20verkeersmaatregelen%20bij%20wegwerkzaamheden%20op%20rijkswegen/Handboek%...