Page 1

CO2 prestatieladder Vlaardingen • • • • •

Beschrijving organisatie De zoektocht Waarom CO2 prestatieladder Prestatieladder bij reconstructie kademuur Koningin Wilhelmina haven Tips voor de invoering


Beschrijving organisatie • • • •

Gemeente Vlaardingen, 70.000 inwoners 15.000.000 € aanbesteed bedrag / jaar Ingenieursbureau 13 fte Werkwijze gebaseerd op contracteren / regisseren


De zoektocht • • • • •

Duurzaam inkopen conform Agentschap.nl Co2 reductie in coalitie akkoord Duurzaamheid programma Dubocalc, Greencalc, EMVI, Milieukeur, co2 ladder etc Geen eigen expertise / geen capaciteit


Waarom CO2 prestatieladder • • • • •

Relatief eenvoudig in te voeren door gemeente Minder expertise en capaciteit benodigd Kosten inzichtelijk d.m.v. Gunnen op Waarde (EMVI) Gebruikt kennis en innovatie van de markt Bewezen concept (pro-rail)


Prestatieladder bij reconstructie kademuur Koningin Wilhelmina haven • • • •

Vervangen kademuur van 200 m lang 3 inschrijvers, laagste inschrijving 2,7 mln Maximaal te behalen totale fictieve korting (EMVI) €380.000 Maximaal te behalen korting co2 ladder €80.000


Tips voor de invoering • • • • •

Bestuurlijk draagvlak. Geschiktheid eigen organisatie. Programma duurzaamheid Vastleggen in beleid CROW

Gemeente%20Vlaardingen%20-%20Peter%20de%20Block  

http://www.crow.nl/Downloads/CO2%20Prestatieladder/Gemeente%20Vlaardingen%20-%20Peter%20de%20Block.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you