Page 1

Leergang RAW-bestekken in uitvoering Meer informatie: kijk op www.crow.nl/cursussen, mail naar klantenservice@crow.nl of bel (0318) 69 53 15.

Verbreed én verdiep uw kennis Met de leergang cursussen van CROW krijgt u kennis en inzicht in alle aspecten rondom een onderwerp. Er zijn drie CROW-leergangen: RAW-bestekken in voorbereiding, RAW-bestekken in uitvoering en leergang Geïntegreerde contractsvormen. Elke leergang heeft basis- en verdiepingscursussen. Na elke cursus ontvangt u een certificaat. Alle certificaten van een leergang geven recht op het CROW Leergang Certificaat. Leergang RAW-bestekken in uitvoering De onderwerpen in deze leergang omvatten de belangrijkste aspecten waar uitvoerenden mee te maken krijgen bij het werken met RAW-bestekken. De leergang bestaat uit de volgende cursussen: ■

Basiscursus UAV De U.A.V. 1989/2012 is het kader van het traditionele samenwerkingsconcept. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwerp(bestek) en een opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. Daarnaast is er een directie die toezicht houdt op de naleving van de overeenkomst. Meer info: klassikaal - 1 dag - € 498,- per deelnemer - meerdere data/locaties - cursuscode 4111*

Basiscursus RAW Vergroot uw kennis van RAW met de Basiscursus RAW. Omdat er bij gww-projecten vaak sprake is van complexe situaties, tracés en constructies, komt het aan op duidelijke afspraken. Die afspraken zijn gebundeld in de RAW-systematiek. Tijdens de cursus leert u de beginselen van deze systematiek. Meer info: klassikaal - 1 dag - € 498,- per deelnemer - meerdere data/locaties - cursuscode 4112*

Vervolg: Uitvoeren met RAW Met deze cursus doet u de kennis op om RAW-bestekken uit te voeren. In de cursus komen aan de orde: RAW en uitgangspunten, relatie tussen bestek en bijlagen, beschrijving van het werk, wijzigingen op het bestek, meer en minderwerk, bepalingen. Meer info: klassikaal - 1 dag - € 498,- per deelnemer - meerdere data/locaties - cursuscode 4115*

Vervolg: Rekenen met RAW en UAV De juiste cijfers op de goede plek. Dat leert u met deze cursus. Uitgangspunt is een inschrijvingsstaat van een aannemer voor een gefingeerd werk. Zowel de rol van de aannemer als van de opdrachtgever komen hierin aan bod en worden klassikaal uitgewerkt. Meer info: klassikaal - 1 dag - € 498,- per deelnemer - meerdere data/locaties - cursuscode 4220*

Vervolg: Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV Leer in deze cursus hoe u optimaal toezicht houdt op projecten in de grond-, water- en wegenbouw. De controleaspecten van de RAW-systematiek komen aan bod, inclusief de aspecten die voortkomen uit de U.A.V. 1989/2012. Meer info: klassikaal - 1 dag - € 509,- per deelnemer - meerdere data/locaties - cursuscode 4140*

Voor wie zijn deze cursussen? De cursussen zijn voor alle professionals die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of begeleiding van bestekken in de civieltechnische sector waaraan de U.A.V. 1989/2012 ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld: bestekschrijvers, calculators, projectleiders, uitvoerders, directievoerenden. Gewenste niveau: mbo niveau 4. Meer informatie en inschrijven Kijk op www.crow.nl/cursussen, type in het zoekveld ‘Cursussen zoeken…’ de cursuscode in. Heeft u vragen? Mail naar cursus@crow.nl of bel de CROW-klantenservice, (0318) 69 53 15.

De genoemde prijzen zijn exclusief btw. Prijswijzigingen voorbehouden. De algemene leveringsvoorwaarden verkoop en dienstverlening CROW zijn van toepassing. Bekijk deze voorwaarden op www.crow.nl/shop of mail naar klantenservice@crow.nl.

FS17%20Leergang%20RAW-bestekken%20in%20uitvoering  

http://www.crow.nl/Downloads/Cursussen/FS17%20Leergang%20RAW-bestekken%20in%20uitvoering.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you