Page 1

Leergang RAW-bestekken in voorbereiding Meer informatie: kijk op www.crow.nl/cursussen, mail naar klantenservice@crow.nl of bel (0318) 69 53 15.

Verbreed én verdiep uw kennis Met de leergang cursussen van CROW krijgt u kennis en inzicht in alle aspecten rondom een onderwerp. Er zijn drie CROW-leergangen: RAW-bestekken in voorbereiding, RAW-bestekken in uitvoering en leergang Geïntegreerde contractsvormen. Elke leergang heeft basis- en verdiepingscursussen. Na elke cursus ontvangt u een certificaat. Alle certificaten van een leergang geven recht op het CROW Leergang Certificaat. Leergang RAW-bestekken in voorbereiding De onderwerpen in deze leergang omvatten de belangrijkste aspecten waar bestekschrijvers en beoordelaars van bestekken mee te maken krijgen bij het opstellen van RAW-bestekken. De leergang bestaat uit: ■

Basiscursus UAV De U.A.V. 1989/2012 is het kader van het traditionele samenwerkingsconcept. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwerp(bestek) en een opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. Daarnaast is er een directie die toezicht houdt op de naleving van de overeenkomst. Meer info: klassikaal - 1 dag - € 498,- per deelnemer – meerdere data/locaties - cursuscode 4111*

Basiscursus RAW Vergroot uw kennis van RAW met de Basiscursus RAW. Omdat er bij gww-projecten vaak sprake is van complexe situaties, tracés en constructies, komt het aan op duidelijke afspraken. Die afspraken zijn gebundeld in de RAW-systematiek. Tijdens de cursus leert u de beginselen van deze systematiek. Meer info: klassikaal - 1 dag - € 498,- per deelnemer – meerdere data/locaties - cursuscode 4112*

Vervolg: Beschrijven met RAW De RAW-systematiek is een belangrijk middel om projectafspraken te bundelen. Maar hoe stelt u een RAW-bestek op en hoe beoordeelt u RAW-beschrijvingen? De cursus helpt u daarbij. Meer info: klassikaal - 1 dag - € 498,- per deelnemer – meerdere data/locaties - cursuscode 4113*

Vervolg: Bepalen met RAW De RAW-systematiek is een belangrijk middel om projectafspraken te bundelen. Maar hoe gaat u om met Standaard RAW Bepalingen? En wat doet u met aanvullingen of afwijkingen? Deze cursus geeft u de informatie die u nodig heeft. Meer info: klassikaal - 1 dag - € 498,- per deelnemer – meerdere data/locaties - cursuscode 4114*

Voor wie zijn deze cursussen? De cursussen zijn voor alle professionals die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of begeleiding van bestekken in de civieltechnische sector waaraan de U.A.V. 1989/2012 ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld: bestekschrijvers, calculators, projectleiders, uitvoerders, directievoerenden. Gewenste niveau: mbo niveau 4. Meer informatie en inschrijven Kijk op www.crow.nl/cursussen, type in het zoekveld ‘Cursussen zoeken…’ de cursuscode in. Heeft u vragen? Mail naar cursus@crow.nl of bel de CROW-klantenservice, (0318) 69 53 15.

De genoemde prijzen zijn exclusief btw. Prijswijzigingen voorbehouden. De algemene leveringsvoorwaarden verkoop en dienstverlening CROW zijn van toepassing. Bekijk deze voorwaarden op www.crow.nl/shop of mail naar klantenservice@crow.nl.

FS16%20Leergang%20RAW-bestekken%20in%20voorbereiding  

http://www.crow.nl/Downloads/Cursussen/FS16%20Leergang%20RAW-bestekken%20in%20voorbereiding.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you