Page 1

Factsheet

”Sensorgestuurde gewasbescherming op sportvelden” Doel: Selectieve bestrijding van breedbladige onkruiden op sportvelden Projectleiding: Plant Research International (WUR) Proeflocaties: Amsterdam, Westmaas en Wageningen Periode: 2010-2012 Status: In 2011 is een bestaande beeldverwerkingstechniek aangepast voor toepassing op sportvelden. Vervolgens is deze techniek gekoppeld aan een voor dit doel gebouwde spuit. In 2011 is een prototype uitgetest, in 2012 een verbeterd prototype op praktijkschaal. Aan het eind van het project is de selectieve spuit waarschijnlijk klaar voor inzet in de praktijk.

Sensorgestuurde gewasbescherming op sportvelden. Links breedbladig onkruid (weegbree) in een sportveld, rechts is te zien hoe het beeldverwerkingsysteem dat herkent.

Omschrijving project Op sportvelden wordt veelal 1 à 2 maal per jaar volvelds gespoten tegen breedbladige onkruiden. MCPA is hierbij het meest gebruikte middel. De kans dat dit middel in het grond – of oppervlaktewater terecht komt is groot omdat sportvelden gewoonlijk goed gedraineerd zijn. Maar op een goed beheerd sportveld wordt vaak niet meer dan 10-15% van de oppervlakte ingenomen door breedbladige onkruiden. Dat betekent dat bij volvelds behandelen het grootste deel van het bestrijdingsmiddel terecht komt op plaatsen waar het niet nodig is. In dit project is een spuit ontwikkeld die het onkruid selectief bestrijdt, waardoor een grote reductie van middelverbruik bereikt kan worden. In het eerste jaar van het project is de beeldverwerkingstechniek aangepast en geïmplementeerd op een voor dit doel ontwikkelde spuit. In het tweede jaar is de spuit getest en verder ontwikkeld. Aan het eind van het project is de selectieve spuit naar verwachting klaar voor inzet in de praktijk.


Doelstelling Doel is een grote vermindering (50% of meer) van het middelverbruik voor bestrijding van breedbladige onkruiden op sportvelden te realiseren. Methode/techniek Met behulp van beeldverwerking kunnen breedbladige onkruiden onderscheiden worden van gras. Deze techniek is oorspronkelijk ontwikkeld voor de mechanische bestrijding van ridderzuring in de biologische melkveehouderij. In dit project wordt de techniek geschikt gemaakt voor bestrijding van breedbladige onkruiden (o.a. weegbree, varkensgras en klaver) in sportvelden. Resultaten In het begin van de projectperiode zijn opnamen gemaakt van breedbladig onkruid op sportvelden. Aan de hand daarvan is gekozen voor een camera- en beeldverwerkingssysteem dat én een goede herkenning geeft én een hoge verwerkingssnelheid mogelijk maakt. In het voorjaar van 2011 is een experimentele spuit op een aantal sportvelden in Wageningen getest. Op grond van de resultaten van die tests is de beeldverwerking aangepast om het effect van verschillen in belichting weg te nemen. De nieuwe beeldverwerking geeft in 80% van de gevallen correct aan of er al dan niet onkruid in beeld is. In de eerste helft van 2012 is een prototype op praktijkschaal gebouwd. Dit prototype bevat een module met vier camera’s om een werkbreedte van één meter te bereiken; twee of meer modules kunnen worden samengevoegd als een grotere werkbreedte gewenst is.

Prototype spuit. Zichtbaar zijn de rugspuitpomp en -tank die voor de spuitvloeistof zorgen, en de rij spuitdoppen aan de achterzijde van het apparaat: voor elke camera één. De camera’s en computers zijn ondergebracht in de aluminium behuizing. Het prototype wordt getrokken; een praktijkspuit zal op een quad gemonteerd worden

Betrokken partijen De projectleiding ligt bij Plant Research International. Andere betrokken partijen zijn: Arvoo Imaging Products b.v., Donker b.v. en Tumoba b.v. Contactpersoon Frits van Evert (0317-480573, frits.vanevert@wur.nl)

Project: Duurzaam Terreinbeheer en Waterkwaliteit Deelproject 4: Sensorgestuurde gewasbescherming op sportvelden Update: 13 september 2012

Factsheet%20WP4%20-%20Sensorgestuurde%20gewasbescherming%20sportvelden%20definitief  

http://www.crow.nl/Downloads/DTB/Factsheet%20WP4%20-%20Sensorgestuurde%20gewasbescherming%20sportvelden%20definitief.pdf