Page 1

RAW-Catalogus Bepalingen Versie december 2010

Errata (Gepubliceerd 21-05-2012)

1


Woord vooraf In dit ‘Errata’ zijn correcties opgenomen op de RAW-Catalogus Bepalingen, versie december 2010. Deze correcties hebben betrekking op fouten die in de RAW-Catalogus Bepalingen voorkomen zoals deze onderdeel uitmaakt van de bestekmaakprogrammatuur. Deze fouten kunnen gevolgen hebben voor een overeenkomst die tot stand is gekomen met behulp van deze catalogus. Wij adviseren bestekschrijvers de in dit bestand opgenomen errata handmatig aan te passen in het door hen opgestelde bestek, indien van toepassing.

CROW dr.ir. I.W. Koster, directeur

2


Errata

RAW-CATALOGUS BEPALINGEN, VERSIE DECEMBER 2010: ERRATA

Artikel 01.17.05: omnummeren naar 01.17.07. Artikel 01.17.05 lid 01: ‘....artikel 01.17.05....’ moet zijn: ‘....01.17.07....’. Artikel 22.04.02 lid 02: ‘....artikel 22.07.13 lid 01 sub a,b en c....’ moet zijn: ‘....artikel 22.06.04 lid 01 sub a, b, c, en d....’; ‘....kwaliteitsaspecten....’ moet zijn: ‘....eigenschappen....’; ‘....onderzoeksmethoden.’ moet zijn: ‘....beproevingsmethoden.’. Artikel 22.04.02 lid 03: ‘....artikel 22.07.14....’ moet zijn: ‘....artikel 22.06.05....’. Artikel 22.04.03 lid 01: ‘....artikel 22.03.12....’ moet zijn: ‘....artikel 22.03.04....’. Artikel 22.07.21 lid 01: ‘....artikel 22.07.23....’ moet zijn: ‘....artikel 22.07.16....’. Artikel 22.07.22 lid 01: ‘....artikel 22.05.22....’ moet zijn: ‘....artikel 22.05.05....’; ‘....artikel 22.02.21....’ moet zijn: ‘....artikel 22.02.15....’; ‘....artikel 22.02.22....’ moet zijn: ‘....artikel 22.02.16....’. Artikel 22.47.01 vervalt Artikel 22.47.02 vervalt Artikel 22.52.02 lid 01 aanwijstekst: ‘….artikel 4.5.1 van de uitvoeringsregeling van het bouwstoffenbesluit.’ moet zijn: ‘….artikel 3.9.2 lid 9 van de Regeling Bodemkwaliteit.’ Artikel 35.15.03 lid 06: ‘....Standaard 2005....’ moet zijn: ‘....Standaard 2010....’. Artikel 52.04.02 lid 02: ‘....artikel 52.07.06 lid 01 sub a,b en c....’ moet zijn: ‘....artikel 52.06.01 lid 01 sub a, b, c, en d....’; ‘....kwaliteitsaspecten....’ moet zijn: ‘....eigenschappen....’; ‘....onderzoeksmethoden.’ moet zijn: ‘....beproevingsmethoden.’. Artikel 52.04.02 lid 03: ‘....artikel 52.07.08....’ moet zijn: ‘....artikel 52.06.03....’; ‘....Standaard 20105...’ moet zijn: ‘....Standaard 2010....’; ‘....kwaliteitsaspecten....’ moet zijn: ‘....eigenschappen....’; ‘....onderzoeksmethoden.’ moet zijn: ‘....beproevingsmethoden.’. Artikel 52.04.02 lid 04: ‘....artikel 52.07.09....’ moet zijn: ‘....artikel 52.06.04....’; ‘....kwaliteitsaspecten....’ moet zijn: ‘....eigenschappen....’; ‘....onderzoeksmethoden.’ moet zijn: ‘....beproevingsmethoden.’.

3

Errata%20Catalogus%20Bepalingen%20gepubliceerd%2021-05-2012  

http://www.crow.nl/Downloads/RAW/Vastgestelde%20RAW-teksten/Errata%20Catalogus%20Bepalingen%20gepubliceerd%2021-05-2012.pdf

Errata%20Catalogus%20Bepalingen%20gepubliceerd%2021-05-2012  

http://www.crow.nl/Downloads/RAW/Vastgestelde%20RAW-teksten/Errata%20Catalogus%20Bepalingen%20gepubliceerd%2021-05-2012.pdf