Page 1

Behorende bij CROW-publicatie 157 Dunne asfaltverhardingen: dimensionering en herontwerp Bijlage VII Bepaling asfalttemperatuur met BELLS3-model BELLS3-temperatuurvoorspelling Voer de volgende data in: Oppervlaktemperatuur (째C) Afwijking lokale tijd van universele tijd (hele uren) Tijdstip van testen (uur) Tijdstip van testen (minuten na heel uur) Lengtegraad van testplaats in hele graden (째) Gemiddelde luchttemperatuur van vorige dag (째C) Diepte waarvoor verhardingstemperatuur wordt gewenst (mm)

15,0 2 12 5 5 11,6 75

Verhardingstemperatuur (째C)

13,4


D157a_Bijlage_VII_Dunne_asfaltverhardingen-BELLS3  

http://www.crow.nl/nl/binaries/pdf/Publicaties/D157a_Bijlage_VII_Dunne_asfaltverhardingen-BELLS3.pdf