Page 1

Conversietabel proefnummers Standaard 2005 - Standaard 2010 Standaard 2005 1 2 3 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.0

Standaard 2010 1 2 3

Naam van de proef

British Standard B.S. 1377: 1990

Korrelverdeling (areometerproef) Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm Verdichtingsgraad van aardebaan- of funderingsmateriaal Dichtheid van aardebaan- of funderingsmateriaal in-situ CMC-methode Kunststoffoliemethode Zandmethode Steekringmethode Dichtheid van zand en steenfunderingsmaterialen in-situ (grindmethode) Dichtheid van steenfunderingsmaterialen in-situ (nucleaire methode) Dichtheid van aardebaan- of funderingsmateriaal Verband tussen vochtgehalte en dichtheid van aardebaan- of funderingsmateriaal (proctorproef)

vervallen

6 7 8 vervallen 9

5.2 6.0 6.1 6.2 6.3 7 8 9.0 9.1

10 11.0 11.1 11.2 11.3

9.2 10 11.0 11.1 11.2 11.3 12.0 12.1 12.2 12.3 13 14 15 16.0 16.1 16.2 17 18 19

12.2 102

vervallen vervallen 12.0 12.1

vervallen 13 103 104 vervallen 106 107 vervallen 105 vervallen 14 vervallen NEN-EN 1744-1 NEN-EN 1744-1 NEN-EN 1097-2 15 NEN-EN 933-5

20 21

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52.0 52.1 52.2 53 54 55 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 57.0

Verwijzing naar document

4 5

5.1

22.0 22.1 22.2 22.3 23.0 23.1 23.2 24.0 24.1 24.2 24.3 25 26

Vervallen

vervallen vervallen vervallen 16 17 18 vervallen 19 20 21.0 21.1 21.2 21.3 22 vervallen NEN 8005 en NEN-EN 206-1, NEN-EN 12390-2 en NEN-EN 12390-3. NEN 3945. NEN-EN 12594. NEN-EN-ISO 3838 NEN-EN 12592 NEN-EN 1426 NEN-EN 12591, Annex B. NEN-EN-ISO 2592 NEN-EN 12607-2 NEN-EN 1430 NEN 3957, NEN-EN 13075-1 en NEN-EN 13075-2. NEN-EN 12697-14 NEN-EN 1429 NEN-EN 13074 NEN-EN 1431 NEN 3947 NEN-EN 13357. NEN 3960. NEN-EN 13358 vervallen NEN-EN 1427. vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen NEN-EN 933-5 NEN-EN 933-3 vervallen NEN-EN 1097-8 2e ontwerp NEN 6244 77 77.1 77.2 77.3 77.4 77.5 77.6 78

Proctordichtheid van steenmengsels voor verhardingslagen (éénpuntsproctorproef) Korrelverdeling (zeefproef) Droge voorzeving Natte zeving Droge nazeving Gloeiverlies van zand Gehalte aan calciumcarbonaat Bepaling gehalte aan minerale deeltjes kleiner dan 20 µm Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 µm Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 µm met behulp van de cilinder van Atterberg Geschiktheid van zand voor verwerking Waterdoorlatendheid van grond Waterdoorlatendheid (normale proef) Waterdoorlatendheid bij 95% van de maximumproctordichtheid Baggerwaterdoorlatendheid Draagvermogen van aardebaan- of funderingsmateriaal (C.B.R.-proef) Normale en verzwaarde C.B.R.-proef Verband tussen C.B.R.-waarde en vochtgehalte Toename van de C.B.R.-waarde van steenmengsel Vochtspanningskarakteristiek van zand (pF-proef) Zandequivalent Plasticiteit van grond Bestendigheid van steen of steenachtig materiaal Dicalciumsilicaatbestendigheid van hoogovenslakmengsel IJzerbestendigheid van hoogovenslakmengsel Verbrijzelingsfactor van steen of steenachtig materiaal Fijnheidsgetal Gehalte aan ronde en ongebroken stukken van steen Wijziging van de eisen, gesteld aan de korrelverdeling van steenmengsels, ingeval deze zijn samengesteld uit steensoorten van verschillende dichtheid Afmetingen van steen voor steenfunderingen Geschiktheid van zand en de bepaling van het cementgehalte van zandcement en de druksterkte van gebonden funderingen Geschiktheid van zand voor de bereiding van zandcement Benodigd gehalte aan cement Druksterkte van een uit een gebonden fundering geboorde cilinder Schadelijke organische bestanddelen van zand Fulvozuurproef pH-methode Geschiktheid van water voor gebonden funderingen of schraal beton Sulfaatgehalte Chloridegehalte Kaliumpermanganaatgetal Mengkwaliteit van zandcement Gehalte aan cement van zandcement Karakteristieke kubusdruksterkte van schraal beton Equiviscositeitstemperatuur (EVT) van bitumen en vloeibitumen Voorbereiding van monsters van bitumineuze materialen Dichtheid van bitumineuze materialen (pyknometermethode) Gehalte aan onoplosbare bestanddelen van bitumineuze materialen Penetratie van bitumineuze materialen Penetratie-index (PI) Vlam- en ontbrandingspunt (Cleveland openkroesmethode) Invloed van warmte en lucht op bitumen (Thin-Film Oven Test) Soort van bitumenemulsie Stabiliteit van bitumenemulsie, bepaald door mengen met mineraal aggregaat Gehalte aan water van bitumineuze materialen Zeefrest van bitumenemulsie Afscheiding van bitumen uit bitumenemulsie Destillatie van bitumenemulsie Uitstroomtijd met de ISO- en DIN-uitstroombeker Uitstroomtijd STV van bitumineuze materialen Weerstand tegen verdringing door water van bitumineuze materialen Destillatie van vloeibitumen en bitumenoplossingen Destillatie van teerproducten Verwekingspunt ring en kogel van bitumineuze materialen Gehalte aan teerzuren van teerproducten Gehalte aan naftaleen van teerproducten Ontmengingsgetal van teerbitumen Gehalte aan bitumen van teerbitumen Korrelvorm van steenslag Gehalte aan ‘rond’ (natuurlijk) korreloppervlak Gehalte aan platte stukken Weerstand tegen verbrijzeling onder statische belasting Polijstgetal (PSV) Gehalte aan vuursteen Vooronderzoek van asfalt Dicht asfaltbeton Open asfaltbeton Grindasfaltbeton en steenslagasfaltbeton Zeer open asfaltbeton Steenmastiekasfalt Emulsie-asfaltbeton Marshallproef en gyratorverdichter


Conversietabel proefnummers Standaard 2005 - Standaard 2010 Standaard 2005 57.1 57.2 58 59 60.0 60.1 60.2 60.3 61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 62.0 62.1 62.2 63.0 63.1 63.2 64 65.0 65.1 65.2 66.0 66.1 66.2 66.3

Standaard 2010 78.1 78.2

NEN-EN 13179-2 NEN-EN 1097-4 79 NEN-EN 1097-7 NEN-EN 1097-6 vervallen vervallen NEN-EN 1744-1 paragraaf 16. 97 vervallen vervallen NEN-EN 1097-5. 98 99 NEN-EN 1744-4. vervallen 100 80.0 80.1 80.2 81.0 81.1 81.2 vervallen 82

68 69 70 71 72 73 74 75.0 75.1 75.2 75.3

83 84 85

116 117 118 119 120 121

Verwijzing naar document

vervallen

67

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85A 86 87 88 88A 89 90 91 92 93 94 95 95A 96 97 98 99 100 101 102 103 103A 104 104A 105 105A 105B 106 107 107A 108 109 110 111 112 113 114 115

Vervallen

vervallen 86 vervallen 87 vervallen 73 74 75 NEN-EN 1436 voor de bepaling van de stroefheid van markeringen; NEN-EN 1790 voor de bepaling van de stroefheid van voorgevormd markeringsmateriaal NEN 3968 NEN 3969 NEN 3970 NEN-EN 1344 NEN-EN 1344 23 NEN-EN 771-1 Annex C. vervallen vervallen NEN-EN 771-1 Annex C. vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen NEN-EN 1871. NEN-EN 1871. NEN-EN 1871. NEN-EN 1871. NEN-EN 1871. NEN-EN 1871. NEN-EN 1436. NEN-EN 1871. NEN-EN 1463-1, NEN-EN 471. NEN-EN 1871. NEN-EN 1790. NEN-EN 1423 en NEN-EN 1424. NEN-EN 1423 en NEN-EN 1424. NEN-EN 1423 en NEN-EN 1424. NEN-EN 1871. vervallen NEN-EN 1871. NEN-EN 1871. NEN-EN 1871. NEN-EN 1463-1. vervallen vervallen NEN-EN 1790. NEN-EN 1463-1. 24 88 89 76 90 NEN 5180 en NEN EN 13383-1. NEN 5180 en NEN-EN 13383-1. NEN 5180 en NEN-EN 13383-1. NEN 5180 en NEN-EN 13383-1. 25 26 27 vervallen NEN-EN 13652

Naam van de proef Verband tussen belasting en vervorming van asfalt (Marshallproef) Onderzoek proefstukken vervaardigd met een gyrator Bitumengetal van vulstof Holle ruimte van vulstof Dichtheid van mineraal aggregaat Dichtheid van steen of steenachtig materiaal Dichtheid van vulstof (pyknometermethode) Droge dichtheid van granulaat voor verhardingslagen van steenmengsel en asfaltgranulaat voor gebonden funderingen Oplosbaarheid van vulstof en poederkalk Oplosbaarheid in zoutzuur van vulstof Oplosbaarheid in water van vulstof Gehalte aan direct in water oplosbaar hydroxide van vulstof Gehalte aan direct in water oplosbaar hydroxide van poederkalk Massaverlies bij verhitting van vulstof en poederkalk Vochtgehalte van vulstof Massaverlies na verwarming bij 150 °C van poederkalk Watergevoeligheid van vulstof en poederkalk Watergevoeligheid van vulstof Watergevoeligheid van poederkalk Zwelling van poederkalk Gehalte aan bitumen van warm bereid asfalt Soxhletextractie (directe methode) Decanteerbekercentrifugemethode (verschilmethode) Verdichtingsgraad van asfalt Grindasfaltbeton, steenslagasfaltbeton, open en dicht asfaltbeton Steenmastiekasfalt Zeer open asfaltbeton Dichtheid van het proefstuk van asfalt (dichtheid van het materiaal met ingesloten lucht, bijvoorbeeld boorkern, Marshallproefstuk of tegel) Dichtheid van het mengsel van asfalt (dichtheid van het materiaal zonder ingesloten lucht) Gehalte aan poriën (holle ruimte) van asfalt Vullingsgraad van asfalt Gehalte aan water van asfaltspecie Gehalte aan bitumen van koudasfalt bereid met bitumenemulsie Watergevoeligheid van koudasfalt Gehalte aan bitumen van koudasfalt bereid met vloeibitumen Geschiktheid van nabehandelingsmiddel voor beton Vermogen van nabehandelingsmiddel tot beperking van het vochtverlies Droogtijd van nabehandelingsmiddel Invloed van nabehandelingsmiddel op het stroefheidsgetal van cementmortel

Stroefheidsmeting volgens de slingermethode Vloei van voegvullingsmassa Kogelvalproef voor voegvullingsmassa Rekhechtproef voor voegvullingsmassa Afmetingen van gebakken straatstenen Minimum buigtreksterkte van gebakken straatstenen Structuur en doorbakkenheid van straatbaksteen Wateropneming van gebakken straatstenen Bestandheid tegen warmte van epoxyharsbindmiddel Hardheid van epoxyharsbindmiddel Hardheid van wegdekreflectoren Hechtproef Vochtgehalte van mineraal aggregaat en afstrooimateriaal Sterkte van epoxyharsmortel Druksterkte van wegdekreflectoren Lineaire verhardingskrimp van epoxyharsmortel Viscositeit van wegenverf Dekking van witte wegenverf Droogtijd van wegenverf Kleefeigenschappen van wegenverf Doorslaan van wegenverf op bitumineuze ondergrond Luminantiefactor β en kleur Dagzichtbaarheid aangebrachte markering Velvorming, oproerbaarheid, gelatinering en ontmenging van wegenverf Bestandheid tegen kunstmatige verwering Afslijting van wegenverf Stroefheid van geprefabriceerde wegmarkeringen Brekingsindex van glasparels Microscopisch onderzoek van glasparels Waterafstotendheid van glasparels Vloei van thermoplastisch markeringsmateriaal Vloei van thermoplastisch hechtmiddel Verwekingspunt van thermoplastisch markeringsmateriaal Verwekingspunt van thermoplastisch hechtmiddel Slagsterkte van thermoplastisch markeringsmateriaal Kogelvalproef voor wegdekreflectoren Kogelvalproef voor thermoplastisch hechtmiddel Gehalte aan glasparels van thermoplastisch markeringsmateriaal Dag- en nachtzichtbaarheid van voorgevormd markeringsmateriaal Reflecteervermogen van wegdekreflectoren Laagdiktebepaling van waterbouwasfalt Bestanddelen en verontreinigingen van asfaltgranulaat Terugwinning van bitumen uit asfalt Textuurdiepte Gehalte aan poriën volgens Engelsmann Korrelverdeling (Kust- en oeverwerken) Bestandheid tegen vorst- en dooiwisselingen (Kust- en oeverwerken) Dynamische verbrijzelingswaarde (Kust- en oeverwerken) Dichtheid van steenstukken met een volume van ten minste 50 ml (Kust- en oeverwerken) Gehalte aan delen die grotendeels uit ijzer bestaan (Kust- en oeverwerken) Bestandheid tegen vocht (Kust- en oeverwerken) Zuurgraad (pH-KCl) Fosforgehalte Chloride


Conversietabel proefnummers Standaard 2005 - Standaard 2010 Standaard 2005 122 123 124

Standaard 2010

Vervallen

Naam van de proef Zoutbelasting(EC) Krimp Gloeiverlies, organisch-stofgehalte en CaCO3 -gehalte Textuurbepaling (lutumgehalte, leemgehalte en M50-cijfer) (CaCO3-gehalte moet bekend zijn) Herbevochtiging

vervallen 28

125 126

29

127 128 129.0 129.1 129.2 129.3 130 131 132 133 134.0 134.1 134.2 134.3 135 136 137 138 139.0 139.1 139.2 140 141 142 143 144 145.0

91

vervallen

NEN-EN 12087 vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen 30 31 vervallen ASTM B 117 (1997). DIN 50018 (1997). NEN-EN-ISO 2812-2. NEN-ISO 105-A02. ASTM D 714 (1994). ASTM 155 (2001). NEN-EN-ISO 2813. vervallen NEN-EN-ISO 2409. ASTM D 3359-97 (1995) NEN-ISO 1518. NEN-ISO 2815. NEN 5335. NEN 2709. 32 vervallen proef B van bijlage 3 van CUR-Aanbeveling 33 (tweede druk) proef B van bijlage 3 van CUR-Aanbeveling 33 (tweede druk). proef A van bijlage 3 van CUR-Aanbeveling 33 (tweede druk). NEN-EN 933-10 NEN-ISO 7888 NEN 6411 proef VI van CUR-Aanbeveling 84. DIN 4127. proef V van CUR-Aanbeveling 84. proef II van CUR-Aanbeveling 84. proef III van CUR-Aanbeveling 84. proef VII van CUR-Aanbeveling 84. proef I van CUR-Aanbeveling 84

145.1 145.2 145.3 145.4 145.5 145.6 145.7 145.8 145.9 145.10 145.11 145.12 145.13 145.14 145.15 145.16 146.0 146.1 146.2 147 148.0 148.1 148.2 148.3 149 150 151 152 153

Verwijzing naar document NEN-EN 13038

33 34 NEN-EN 12390-7. vervallen vervallen vervallen vervallen 70 70.1 70.2 70.3 71 72 vervallen 53 92

154 155 156 157 158 159 160 161.0 161.1 161.2 162 163 164

35

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

41 42 43 44

NEN-EN 12697-13 DIN 52047 - Deel 1. ASTM D244. 36 37 38 vervallen NEN 5112. 1e ontwerp NEN 5113. deel 1 van NEN 3104 39 40

NEN-EN-ISO 11058. NEN-EN-ISO 12956. 45 46 47 CUR-Aanbeveling 59, artikel 10.7.5 CUR-Aanbeveling 59, artikel 10.7.6 CUR-Aanbeveling 59, artikel 10.7.7 CUR-Aanbeveling 59, artikel 10.7.8 CUR-Aanbeveling 59, artikel 10.7.9 CUR-Aanbeveling 59, artikel 10.7.10 CUR-Aanbeveling 59, artikel 10.7.11 CUR-Aanbeveling 59, artikel 10.7.12 CUR-Aanbeveling 59, artikel 10.7.13 48

Aanpassing samenstellingseisen in verband met de dichtheid mineraal aggregaat Harde schuimkunststoffen - Bepaling van de waterabsorptie Vochtige dichtheid en vrij watergehalte van Flugsand Losgestorte vochtige dichtheid Natuurlijke vochtige dichtheid Vrij watergehalte Holle ruimte na verdichting van Flugsand Monsterneming van Flugsand Uitspoeling colloïdaal beton Waterdoorlatendheid van colloïdaal beton met open structuur Corrosiebestendigheid van verfsystemen Zoutsproeiproef Kesternichproef Zoetwaterdompelproef Kleurafwijking volgens de grijsschaal Blaarvorming van verfsystemen volgens de blarenschaal Bestendigheid van verfsystemen tegen verwering 60° glanswaarde van verfsystemen Hechting van verfsystemen Ruitjesproef X-cutproef Krasvastheid van verfsystemen (krasproef) Indringingsweerstand van verfsystemen Stootvastheid van verfsystemen Laagspanningsproef Samenstelling van gebonden asfaltgranulaat Proeven cementbentonietwanden Vochtgehalte van bentoniet Methyleenblauwwaarde van bentoniet Waterabsorptievermogen van bentoniet Bepaling van de korrelverdeling van bentoniet Elektrisch geleidingsvermogen van water voor cementbentonietsuspensie Zuurgraad van water voor cementbentonietsuspensie Volumieke massa van bentonietsuspensie en cementbetonsuspentie Filtraatwaterverlies van bentonietsuspensie en cementbetonietsuspentie Uitstroomtijd van bentonietsuspensie en cementbentonietsuspensie Waterafscheiding van cementbentonietsuspensie Vloeigrens van cementbentonietsuspensie Zandgehalte van cementbentonietsuspensie Waterdoorlatendheidscoëfficiënt van cementbentoniet Druksterkte van cementbentoniet Elasticiteitsmodulus van cementbentoniet Volumieke massa van cementbentoniet Eigenschappen van cementbentoniet Waterdoorlatendheidscoëfficiënt Druksterkte Cementstabiliteit Werking afdruipremmende stoffen Afdruipproef Benodigd gehalte aan afdruipremmende stof in het asfaltmengsel Beoordeling geschiktheid afdruipremmende stof voor asfalt Langsvlakheidsmeting met viagraaf en rolrei Stroefheid Boren cilinders en bepaling samenstelling en eigenschappen van asfalt Laagdiktebepaling verhardingslaag (Wegverhardingen) Dynamische vierpuntsbuigproef Bestanddelen van granulaat voor verhardingslagen van steenmengsel en van asfaltgranulaat voor gebonden funderingen Temperatuurmetingen (Asfalt) Bepaling van de stabiliteit van bitumenemulsie Bepaling van de cementstabiliteit van bitumenemulsie Gehalte aan organische stof van grond Massaverlies bij zoutzuurbehandeling van grond Zoutgehalte van grond per liter bodemvocht Bepaling van het watergehalte van grond Bepaling van het watergehalte van grond in het laboratorium Bepaling van het watergehalte van grond in een veldlaboratorium Bepaling van het chloridegehalte Gehalte aan ijzerhoudende bestanddelen van AVI-bodemas Bepaling van het chloridegehalte van zand of grond (laboratoriummethode) Bepaling van het chloridegehalte van zand of grond met behulp van de verkorte titratiemethode Trekproef op drain Afvoercapaciteit van gestrekte drain Afvoercapaciteit van geknikte drain Filtersnelheid bij verval van 50 mm VI H50 van het drainfilter Karakteristieke openingsmaat O 90 van het drainfilter Schuimbeton en mortel, bepaling van de druksterkte van proefstukken Schuimbeton, bepaling van de volumieke massa Schuimbetonspecie, bepaling van de volumieke massa Buigtreksterkte van schuimbeton Elasticiteitsmodulus van schuimbeton Krimp van schuimbeton Kruip van schuimbeton Vorst-dooibestandheid van schuimbeton Warmtegeleiding van schuimbeton Capillaire wateropname van schuimbeton Wateropname bij externe waterdruk van schuimbeton Waterdampdiffusie schuimbeton Boren cilinders uit het schuimbeton


Conversietabel proefnummers Standaard 2005 - Standaard 2010 Standaard 2005

Standaard 2010

184

49

185 186

50 51

187.0 187.1 187.2 187.3 188 189 190 191 192 193.0 193.1 193.2 193.3 194.0 194.1 194.2 195.0 195.1 195.2 195.3 196.0 196.1 196.2 197.0 197.1 197.2 197.3 198.0 198.1 198.2 199 200

Vervallen

Verwijzing naar document

vervallen 93 94 95 96 CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.2.2 CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.2.3 CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.2.4 CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.2.5 vervallen CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.3.2 CUR-Aanbeveling 53, artikel 13.2.2 CUR-Aanbeveling 55, artikel 13.2.3 vervallen CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.3.3 CUR-Aanbeveling 53, artikel 13.2.3 vervallen CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.3.5 CUR-Aanbeveling 53, artikel 13.2.4 CUR-Aanbeveling 55, artikel 13.2.4 vervallen CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.3.6 CUR-Aanbeveling 55, artikel 13.2.5 vervallen CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.4.2 CUR-Aanbeveling 53, artikel 13.3.2 CUR-Aanbeveling 55, artikel 13.3.2 vervallen CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.4.5 CUR-Aanbeveling 53, artikel 13.2.5 CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.4.3 CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.3.4

201.0

vervallen

201.1 201.2

CUR-Aanbeveling 54, artikel 14.3.2 CUR-Aanbeveling 54, artikel 14.3.2

201.3 202.0

CUR-Aanbeveling 55, artikel 14.3.2 vervallen

202.1

CUR-Aanbeveling 54, artikel 14.3.3

202.2

CUR-Aanbeveling 55, artikel 14.3.3

203.0 203.1 203.2

CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.3.7 CUR-Aanbeveling 53, artikel 13.2.6

204 205 206

CUR-Aanbeveling 54, artikel 13.4.4 CUR-Aanbeveling 55, artikel 13.2.2 CUR-Aanbeveling 55, artikel 13.2.6 CUR-Aanbeveling 55, artikel 13.3.3 vervallen CUR-Aanbeveling 54, artikel 14.4.2 CUR-Aanbeveling 53, artikel 14.4.2 CUR-Aanbeveling 55, artikel 14.4.2 vervallen CUR-Aanbeveling 54, artikel 14.6.1 CUR-Aanbeveling 53, artikel 14.6.1 CUR-Aanbeveling 55, artikel 14.6.1 vervallen CUR-Aanbeveling 54, artikel 14.6.2 CUR-Aanbeveling 55, artikel 14.6.2 vervallen CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.2.2 CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.3.2 CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.2.3 vervallen CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.3.3 CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.3.4 CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.3.5 CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.4.2

216

CUR-Aanbeveling 56, artikel 14.3.1

217 218 219 220 221 222 223 224

CUR-Aanbeveling 56, artikel 14.3.2 CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.4.3 CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.4.4 CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.4.5 CUR-Aanbeveling 56, artikel 13.4.6 CUR-Aanbeveling 56, artikel 14.5.2 CUR-Aanbeveling 56, artikel 14.5.3 NEN-EN-ISO 6507-1

225 226.0 226.1 226.2 226.3 226.4

52 54 55 56 57 58

Temperatuur en vochtgehalte van de ondergrond bij reparatiemortels en spuitbeton Temperatuur en vochtgehalte van de ondergrond bij cementgebonden reparatiemortels Temperatuur en vochtgehalte van de ondergrond bij spuitbeton Temperatuur en vochtgehalte van de ondergrond bij kunstharsgebonden reparatiemortels Temperatuur en relatieve vochtigheid van de omgeving bij reparatiemortels Temperatuur en relatieve vochtigheid van de omgeving bij cementgebonden reparatiemortels Temperatuur en relatieve vochtigheid van de omgeving bij kunstharsgebonden reparatiemortels Bestandheid polymeer tegen alkalisch milieu bij reparatiemortels en spuitbeton

vervallen

207 208.0 208.1 208.2 208.3 209.0 209.1 209.2 209.3 210.0 210.1 210.2 211.0 211.1 211.2 212 213.0 213.1 213.2 214 215

Naam van de proef Druksterkte van schuimbeton bepaald aan een uit het schuimbeton geboorde cilinder Volumieke massa van schuimbeton bepaald aan een uit het schuimbeton geboorde cilinder Bepaling consistentie schuimbetonspecie Verdichtingsgraad asfalt bij toepassing van de repave-, remixplus- en remixmethode Repavemethode Verdichtingsgraad asfalt bij toepassing remixplusmethode Verdichtingsgraad remixasfalt Remixasfalt: mengselberekening Consistentie van cementgebonden reparatiemortels Waterafscheiding bij cementgebonden reparatiemortels Schuimvorming bij cementgebonden reparatiemortels Zwelling van cementgebonden reparatiemortels Karakteristieke druksterkte van reparatiemortels en spuitbeton Karakteristieke druksterkte van cementgebonden reparatiemortels Karakteristieke druksterkte van spuitbeton Karakteristieke druksterkte van kunstharsgebonden reparatiemortels Gehalte aan halogenen van reparatiemortels en spuitbeton Gehalte aan halogenen bij cementgebonden reparatiemortels Gehalte aan halogenen bij spuitbeton Krimp van reparatiemortels en spuitbeton Krimp van cementgebonden reparatiemortels Krimp van spuitbeton Krimp van kunstharsgebonden reparatiemortels Thermische uitzettingscoëfficiënt van reparatiemortels Thermische uitzettingscoëfficiënt van cementgebonden reparatiemortels Thermische uitzettingscoëfficiënt van kunstharsgebonden reparatiemortels Hechtsterkte van reparatiemortels en spuitbeton Hechtsterkte van cementgebonden reparatiemortels Hechtsterkte van spuitbeton Hechtsterkte van kunstharsgebonden reparatiemortels Waterindringing bij reparatiemortels en spuitbeton Waterindringing bij cementgebonden reparatiemortels Waterindringing bij spuitbeton Vorst-dooizoutbestandheid van cementgebonden reparatiemortels Carbonatatiediepte bij cementgebonden reparatiemortels

Bestandheid polymeer tegen alkalisch milieu bij cementgebonden reparatiemortels Bestandheid polymeer tegen alkalisch milieu bij spuitbeton Bestandheid voorstrijkmiddel tegen alkalisch milieu bij cementgebonden reparatiemortels Gehalte aan vluchtige bestanddelen bij kunstharsgebonden reparatiemortels Waterdoorlatendheid van kunstharsgebonden reparatiemortels Bestandheid tegen temperatuurswisselingen van kunstharsgebonden reparatiemortels Druksterkte van uitgevoerde betonreparaties Druksterkte van uitgevoerde betonreparaties, cementgebonden mortels Druksterkte van uitgevoerde betonreparaties, spuitbeton Druksterkte van uitgevoerde betonreparaties, kunstharsgebonden mortels Hechtsterkte van uitgevoerde betonreparaties Hechtsterkte van uitgevoerde betonreparaties, cementgebonden mortels Hechtsterkte van uitgevoerde betonreparaties, spuitbeton Hechtsterkte van uitgevoerde betonreparaties, kunstharsgebonden mortels Verdichtingsgraad van reparatiemortels Verdichtingsgraad van cementgebonden reparatiemortels Verdichtingsgraad van kunstharsgebonden reparatiemortels Dichtheid injectievloeistof bij betonreparaties Dichtheid van de afzonderlijke componenten van injectievloeistof Dichtheid van injectievloeistof Infrarood spectrum van injectievloeistof Viscositeit injectievloeistof bij betonreparaties Viscositeit van injectievloeistof Toename van de viscositeit van injectievloeistof Potlife van injectievloeistof Hechtsterkte van kunsthars in injectievloeistof Temperatuur en vochtgehalte van de ondergrond bij vullen van scheuren en holten Temperatuur en relatieve vochtigheid van de omgeving bij vullen van scheuren en holten Treksterkte-ontwikkeling van de kunsthars in injectievloeistof Gehalte aan vluchtige bestanddelen van injectievloeistof Volumeverandering van injectievloeistof Bestandheid kunsthars tegen alkalisch milieu Vullingsgraad van scheuren en holten in betonconstructies Hechtsterkte van kunstharsgebonden injectievloeistof na verharding Hardheid van staal Monsterneming en bepaling samenstelling en eigenschappen van waterbouwasfalt Vooronderzoek en geschiktheidsonderzoek van waterbouwasfalt Waterbouwasfaltbeton Open steenasfalt Gietasfalt Asfaltmastiek


Conversietabel proefnummers Standaard 2005 - Standaard 2010 Standaard 2005

Standaard 2010

227 228 229 230 231

59

Vervallen

NEN-EN-ISO 4624 60 NEN-EN-ISO 2808. NPR 7452, deel 7, paragraaf 6.3. CUR-Aanbeveling 72, paragraaf 10.1 en code A1 van bijlage B.

232 233.0

vervallen CUR-Aanbeveling 72, paragraaf 10.2 en code A2 van bijlage B CUR-Aanbeveling 72, paragraaf 10.2 en code B1 van bijlage B CUR-Aanbeveling 72, paragraaf 10.3 en code B2 van bijlage B CUR-Aanbeveling 72, paragraaf 10.4 en code B3 van bijlage B

233.1 233.2 234 235 236.0 236.1 236.2 237 238 239.0 239.1

vervallen CUR-Aanbeveling 72, code A3 van bijlage C CUR-Aanbeveling 72, code B4 van bijlage D CUR-Aanbeveling 72, code B5 van bijlage D CUR-Aanbeveling 72, code B6 van bijlage D vervallen CUR-Aanbeveling 72, code A9 van bijlage C

239.2 239.3 239.4 240.0 240.1 240.2 241 242 243.0 243.1 243.2 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253.0 253.1 253.2 254.0 254.1 254.2

Verwijzing naar document

CUR-Aanbeveling 72, code A10 van bijlage C CUR-Aanbeveling 72, code B13 van bijlage D CUR-Aanbeveling 72, code B14 van bijlage D vervallen CUR-Aanbeveling 72, code A8 van bijlage C CUR-Aanbeveling 72, code B12 van bijlage D CUR-Aanbeveling 72, code A4 van bijlage C CUR-Aanbeveling 72, code A5 van bijlage C vervallen CUR-Aanbeveling 72, code A6 van bijlage C CUR-Aanbeveling 72, code B9 van bijlage D CUR-Aanbeveling 72, code B7 van bijlage D CUR-Aanbeveling 72, code B8 van bijlage D CUR-Aanbeveling 72, code B10 van bijlage D CUR-Aanbeveling 72, code B11 van bijlage D CUR-Aanbeveling 72, code B15 van bijlage D 61 62 63 64 65.0 65.1 65.2 66.0 66.1 66.2

255

NEN-EN 12697-6

256 257

NEN-EN 12697-5 NEN-EN 12697-8

Naam van de proef Hellingproef voor het bepalen van het vloeigedrag van gietasfalt en asfaltmastiek Hechting van de coating op beton Bepaling van de wateropname door middel van buisjes van Karsten Meting droge verflaagdikte op staal Kalibratie meetapparatuur droge verflaagdikte Betondekking Carbonatatiediepte in beton Carbonatatiediepte, bepaling op het werk Carbonatatiediepte, bepaling in het laboratorium Chloridegehalte in beton Microscopisch onderzoek van beton Vochtgehalte in beton Vochtgehalte, bepaling op het werk Vochtgehalte, bepaling in het laboratorium Cementsoort Cementgehalte in beton Betondruksterkte Betondruksterkte, bepaling op het werk met behulp van een Schmidthamer Betondruksterkte, bepaling op het werk met behulp van ultrasone geluidssnelheid Betondruksterkte, bepaling in het laboratorium aan de hand van boorkernen Betondruksterkte, bepaling in het laboratorium met behulp van ultrasone geluidssnelheid aan de hand van boorkernen Hechtsterkte afwerklagen op beton Hechtsterkte afwerklagen op beton, bepaling op het werk Hechtsterkte afwerklagen op beton, bepaling in het laboratorium Potentiaalmetingen in beton Corrosiesnelheid in beton Elektrische weerstand van beton Elektrische weerstand van beton, bepaling op het werk Elektrische weerstand van beton, bepaling in het laboratorium Chemische analyse van beton Scheurverloop in beton Porositeit van beton Waterindringing in beton Zwelling van beton Volumetrisch ontwerp van steenmastiekasfalt Typeonderzoek van asfalt Boren cilinders en bepaling samenstelling en eigenschappen van asfalt Laagdiktebepaling verhardingslaag (wegverhardingen) Gehalte aan bitumen van warm bereid asfalt Soxhletextractie (directe methode) Decanteerbekercentrifugemethode (verschilmethode) Verdichtingsgraad van asfalt Verdichtingsgraad van asfalt Gemiddelde afwijking van de verdichtingsgraad Dichtheid van het proefstuk van asfalt (dichtheid van het materiaal met ingesloten lucht, bijvoorbeeld boorkern, gyratortablet of tegel) Dichtheid van het mengsel van asfalt (dichtheid van het materiaal zonder ingesloten lucht) Gehalte aan porieĂŤn (holle ruimte) van asfalt

Conversietabel%20proeven%20Standaard%202005%20-%20Standaard%202010  

http://www.crow.nl/Downloads/RAW/Conversietabel%20proeven%20Standaard%202005%20-%20Standaard%202010.pdf