Page 1

Strijd om opdrachten duurt voort Aanbestedingskalender versus TenderNed Van een onzer verslaggevers

Ede - De Aanbestedingska-

lender bindt de strijd aan met nieuwkomer TenderNed. De inzet is met versie 2.0 de leidende positie op het gebied van bouwopdrachten niet uit handen te geven. De concurrentie van het Rijk was onverwacht en even is overwogen de stekker eruit te trekken bij de Aanbestedingskalender. Vanaf het nieuwe jaar rolt de beheerder, kennisinstituut CROW, een aangepaste strategie uit om de concurrentie een stap voor te blijven. Aanbestedende diensten worden onder druk gezet over te stappen naar TenderNed, het nieuwe digitale aanbestedingssysteem van het ministerie van Economische Zaken. Het Rijk helpt zichzelf daarbij een handje door in de nieuwe Aanbestedingswet aankondigingen op TenderNed verplicht te stellen voor alle ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen. Overstappen is echter niet noodzakelijk, zet CROW daar nu tegenover. De kalender wordt zo aangepast dat wordt voldaan aan verplichte doorplaatsing op TenderNed, garandeert CROW-directeur Iman Koster. De Aanbestedingskalender presenteert half januari op de vakbeurs Infratech versie 2.0 waarbij ook digitaal kan worden ingeschreven en gegevens veilig in een kluis worden opgeslagen. Gloednieuw is verder de module voor onderhandse inschrijvingen, inclusief een emvi-bibliotheek. De strijd om het aanbesteden in Ne-

derland is niet gestreden, maar gaat juist in volle hevigheid losbarsten. “Dat opdrachtgevers nu de keus hebben, is eigenlijk wel verfrissend”, zegt Koster. De tijd om bij de pakken neer te zitten en door te kwakkelen is voorbij, verzekeren CROW-directeur Iman Koster en manager Xylander Kroon van de Aanbestedingskalender. Om extra slagkracht te creëren voor nieuw aan te boren markten als zorg en grensregio’s gaat de kalender zelfstandig verder, losgekoppeld van het instituut. “We blijven 100 procent aandeelhouder, zijn extra aan het investeren en willen dit tot een succes maken. Los, maar niet zonder begeleiding en vooral als steuntje in de rug om flexibel te kunnen opereren”, drukt Koster alle geruchten de kop in dat het zou gaan om een sterfhuisconstructie. > PAGINA 3: KALENDER VINDT ZICHZELF OPNIEUW UIT


ACHTERGROND

Kalender vindt zichzelf opnieuw uit De Aanbestedingskalender gaat met versie 2.0 de strijd aan tegen TenderNed. Daarbij wordt niet gewacht op de uitkomst van de klacht van oneerlijke concurrentie bij de Europese Commissie. CROW: “We zijn klaar voor een nieuwe ronde.” < VERVOLG VAN PAGINA 1

Ingrid Koenen Ede - De Aanbestedingskalender moet zichzelf opnieuw uitvinden, nu TenderNed is gelanceerd. Met 23 miljoen euro rijksgeld heeft het ministerie van Economische Zaken een module opgetuigd voor de aankondiging van alle aanbestedingen en digitaal inschrijven. Kennisinstituut CROW, dat de kalender beheert, volgt de ontwikkeling afgelopen jaren op de voet en heeft het opzetten van TenderNed naast de al functionerende Aanbestedingskalender vooral ervaren als oneerlijke concurrentie van de overheid. Daarbij is vorige zomer zelfs de stap gezet om daarover samen met drie andere partijen een officiële klacht in te dienen bij de Europese Commissie. Omdat zo’n klachtenprocedure over staatssteun nog jaren kan slepen, wordt op geen enkele manier afgewacht op die uitkomst. Lang twijfelde CROW over een passend antwoord, maar afgelopen zomer hakte directeur Iman Koster de knoop door en besloot tot een versie 2.0 met een nieuwe

manager, budget en strategie. Tijdens de Infratech worden de nieuwe toepassingen gepresenteerd, maar Cobouw kreeg alvast een ‘sneak preview’. De Aanbestedingskalender is niet van plan haar “ijzersterke” positie uit handen te geven en gaat frontaal de strijd aan met TenderNed. “Wij zien het niet als aanval, maar geven het in elk geval niet zonder slag of stoot op, want we hebben in zeven jaar een mooie positie opgebouwd met veel tevreden gebruikers.” Al geeft Koster toe dat is overwogen om de stekker eruit te trekken. Hij worstelde met de vraag hoe te reageren op de concurrentie die in dezelfde vijver ging vissen: “Gezonde marktwerking juichen we alleen maar toe, maar deze ontwikkeling met belastinggeld is geen eerlijke strijd. Daar kan je lang over zeuren, maar dat helpt je geen stap verder. Dus kiezen we voor nieuwe stappen. Wij vragen voor sommige producten geld en vooralsnog doet TenderNed dat niet. Maar we gaan ervan uit dat opdrachtgevers ook in de toekomst bereid zijn om te betalen voor extra diensten als ze daar de meerwaarde van inzien. Het plaatsen van aankondigingen was al gratis en dat blijft zo”, licht manager Xylander Kroon toe. Het bestaande systeem van aankondigingen van alle opdrachten, wordt uitgebreid met de mogelijkheid om digitaal in te schrijven en een module voor onderhandse digitale inschrijvingen. “We horen van alle kanten dat

Iman Koster.

Xylander Kroon. Foto’s: Christiaan Krouwels

daar veel behoefte aan is en proberen daar op in te spelen.” CROW gaat ervan uit dat TenderNed ervoor zorgt dat de link tussen beide systemen op orde is als de nieuwe Aanbestedingswet van kracht wordt verklaard. “We hebben eerlijk gezegd niet de indruk dat dat de hoogste prioriteit heeft bij TenderNed, maar we houden ons vast aan de toezegging van de minister”, wil Koster daar over kwijt. Onlangs is wel voor het eerst een koppeling in een testomgeving tot stand gekomen. De Aanbestedingskalender wint het nu nog op alle fronten als het gaat om aantallen aankondigingen, organisaties en bezoekers. Maar met veel bombarie zijn de ministeries afgelopen januari overgestapt naar TenderNed en veel overheidsopdrachtgevers denken dat ze verplicht moeten overstappen als de nieuwe Aanbestedingswet van kracht wordt. “Dat is dus niet waar. Aanbestedende diensten voldoen aan alle wettelijke eisen als ze voor de Aanbestedingskalender kiezen, want wij staan garant dat alle aankondigingen worden doorgeplaatst.” De nieuwe wet bepaalt dat alle

Het plaatsen van aankondigingen was al gratis

aankondigingen van provincies, gemeenten en waterschappen verplicht op TenderNed moeten komen. “Dat klopt, maar dat gaan we regelen met de link.” De bouwministeries zijn al overgestapt, maar de Aanbestedingskalender zorgt ervoor dat ook al die aankondigingen nog te lezen zijn. Zowel Koster als Kroon beseft dat veel overheden twijfelen nu de ministeries het “goede voorbeeld” geven, maar troosten zich met de gedachte dat veel overheden juist aangeven bij de oude vertrouwde kalender te willen blijven. “Zelfs sommige rijksdiensten plaatsen de opdrachten ook meteen bij ons, omdat ze bij TenderNed relatief weinig respons en inschrijvers krijgen”, heeft Kroon al gehoord.

Aanbestedingskalender vs TenderNed Aanbestedingskalender Aankondigingen 98.327 (sinds 2009) Organisaties 3.934 Gebruikers 117.069

TenderNed 2.287 (sinds nov. 2011) 438 25.922

Cobouw%208%20december%202012%20-%20artikel%20Aanbestedingskalender.nl  

http://www.crow.nl/Downloads/Nieuws/Cobouw%208%20december%202012%20-%20artikel%20Aanbestedingskalender.nl.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you