Page 1

Checklist Halteplaats

Š HDS-WBS

Deze lijst is zowel te gebruiken voor het aanpassen van bestaande halteplaatsen als het aanleggen van nieuwe halteplaatsen.

-1-


1. LOCATIE HALTEPLAATS 1. Uniek halte identificatienummer 1

………………………………….

2. Haltenaam

………………………………….

3. Plaatsbepaling a. GPS coördinaten ……………………………………………………………… b. Postcodegebied ……………………………………………………………… c. Hectometrering (inclusief wegzijde 2 )……………………………………… 4. Wegbeheerder a. Rijkswaterstaat b. Provincie Zelf aan te geven identificatienummer waarmee haltes eenvoudig kunnen worden teruggevonden. Achteraf automatisch in te voegen. 2 In de richting van oplopende kilometrering is links ‘links’ en rechts ‘rechts’. 1

-2-


c. Waterschap d. Gemeente 5. Straatnaam/ wegnummer a. straatnaam ……………………………………………………………….. b. A-/ N-nummer ……………………………………………………………..

6. Lijnen lijnnummer

lijnroute

-3-


2. LIGGING HALTEPLAATS 1. Halteplaats binnen of buiten bebouwde kom

binnen / buiten

2. Maximum snelheid ter plaats van de halteplaats (bij halteteren op straat tot 60 km/uur)

…… km/uur

3. VerkeersIntensiteit op het wegvak waaraan de halteplaats is gelegen

…… voertuigen per etmaal

4. Halteplaats gelegen aan de rijbaan?

ja / nee

5. Halteplaats gelegen aan haltekom?

ja / nee

6. Ligt de halteplaats in een bocht?

ja / nee

7. Ligt de halteplaats nabij kruising?

ja/ nee

a. afstand haltepaal tot kruising

…… meter (minimaal 24 m)

-4-


8. Is ter hoogte van de halteplaats sprake van wegversmalling?

ja/ nee

9. Ligt de halteplaats ter hoogte van een verkeersdrempel?

ja / nee

10. Ligt de halteplaats ter hoogte van een plateau?

ja/ nee

11. Ligt de halteplaats ter hoogte van (bus)sluis?

ja/ nee

12. Ligt de halteplaats ter hoogte van asverspringing?

ja/ nee

13. Ligt de halteplaats ter hoogte van een voetgangersoversteekvoorziening?

ja/ nee

14. Overige noemenswaardigheden ten aanzien van ligging halteplaats?

ja/ nee

a. …………………………………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………………………………. c. ………………………………………………………………………………………………….

-5-


15. Parkeergelegenheid voor de halteplaats

ja / nee

a. is hier sprake van langshalteren?

ja / nee

b. is hier sprake van haaks parkeren op de rijbaan?

ja / nee

16. Parkeergelegenheid na de halteplaats

ja / nee

a. Is hier sprake van langshalteren

ja / nee

b. Is hier sprake van haaks parkeren op de rijbaan?

ja / nee

17. Is er een fietspad aan achterzijde van het perron?

ja / nee

18. Ligt het fietspad op gelijke hoogte met perrondeel van halteplaats?

ja / nee

a. hoogte verschil perrondeel en fietspad bedraagt 19. Ligt achter de halteplaats een parallelweg?

,,,,,,,, meter ja/ nee

a. het hoogteverschil tussen perrondeel en parallelweg bedraagt

……. meter

20. Maximum toegestane snelheid op parallelweg

……. km/uur

21. Is er een hekwerk aan de achterzijde van het perron

ja / nee

-6-


a. hoogte hekwerk

……… meter

22. Totale lengte haltekom (vanaf begin inrijhoek tot einde uitrijhoek)

……… meter

23. Breedte haltekom

……… meter

-7-


-8-


3. Fundering 1. Ondergrond veen

ja / nee

zand

ja / nee

klei

ja / nee

anders, namelijk ………………………………………………………………… 2. Verharding wegdek asfalt

ja / nee

klinkers

ja / nee

beton

ja / nee

grasstenen

ja / nee

anders, namelijk……………………………………………………………………

-9-


3. Verharding haltehaven asfalt

ja / nee

klinkers

ja / nee

beton

ja / nee

grasstenen

ja / nee

anders, namelijk…………………………………………………………………… 4. Verharding perron Asfalt

ja / nee

Klinkers

ja / nee

beton

ja / nee

grasstenen

ja / nee

anders, namelijk…………………………………………………………………… 5. Verharding voetpad achterzijde halteplaats (indien aanwezig) asfalt

ja / nee

klinkers

ja / nee

- 10 -


beton

ja / nee

grasstenen

ja / nee

anders, namelijk ……………………………………………………………………. 6. Verharding tussen halteplaats en trottoir (indien aanwezig) asfalt

ja / nee

klinkers

ja / nee

beton

ja / nee

grasstenen

ja / nee

anders, namelijk …………………………………………………………………….

z

- 11 -


4. Perronelement

1. Perronelement aanwezig

ja / nee

2. Afmeting perrondeel halteplaats a. lengte

…… meter

b. hoogte

…… meter

c. breedte

…… meter

3. Blokmarkering

ja / nee

4. Lengte blokmarkering

….... meter rechts (aanrijroute) ……. meter links (wegrijroute)

- 12 -


5. Minimale breedte vrije doorgang looproutes (puntvernauwing)

- 13 -

‌‌meter


5. Haltepaal 1. Haltebord

ja/ nee

2. Vertrekstaat aan haltepaal

ja/ nee

- 14 -


6. Fysieke toegankelijkheid

1. Hoogteverschil tussen trottoir/verbindigspad en perron a. hoogteverschil

ja / nee ……. meter

2. Is er sprake van hoogte verschillen op perrondeel zelf? a. gootste hoogteverschil

ja / nee ……. meter

3. Trap aanwezig

ja / nee

4. Hellingbaan aanwezig

ja/ nee

a. lengte

…… meter

b. overbrugt hoogteverschil

…… meter

- 15 -


c. helling

…… procent

5. Hoogteverschil achterzijde perron

…… meter

- 16 -


7. Markeringen

1. Natuurlijke gidslijn voor slechtzienden en blinden

ja/ nee

a. haag

ja/ nee

b. muur

ja/ nee

c. hekwerk

ja/ nee

2. Geleidlijn voor slechtzienden en blinden

ja / nee ribbeltegels

ja / nee

epoxilijnen

ja/ nee

anders, namelijk

………………………………..

3. Waarschuwingsmarkering (noppentegels)

ja/ nee

4. Attentiemarkering (aanwijzing instaplocatie)

ja/ nee

- 17 -


- 18 -


8. Abri 1. Abri

ja / nee

a. afstand abri tot perronrand

…… meter

b. hoogte glaspaneel

…… meter

c. stramienbreedte 3

…… meter

d. aantal stramienen 4

…… meter

e. dakmaat (diepte binnen in abri)

…… meter

f.

ja / nee

zichtbaarheid bus vanuit abri

g. minimaal aan drie zijden transparante wanden

ja / nee

h. wanden transparant als ontspiegeld glas

ja / nee

Stramienbreedte is hart op hart afstand tussen twee staanders. Het minimum en maximum aantal stramienen varieert per locatie van de halte. Bij een stedelijke centrumhalte zijn minimaal 4 stramienen benodigd. Bij een voorstad of (buiten)wijk halte zijn er minimaal 3 en maximaal 6 stramienen benodigd. Bij een halte in grote/kleine kernen of haltes in het buitengebied zijn er minimaal 1 en maximaal 4 stramienen benodigd.

3 4

- 19 -


i. markering op wanden

ja / nee

ii. hoogte markering

…… meter

i.

ruimte tussen onderzijde zijpanelen en perron

…… meter

j.

verlichting

ja/ nee

k. merk abri

………………………………..

- 20 -


9. Zitelement 1. Zitplaats(en)

ja/ nee

a. aantal in abri

……. Plaatsen

b. aantal buiten abri

……. Plaatsen

c. type

bank/ stoel

d. breedte

……. Meter

e. hoogte

……. Meter

f.

materiaal

hout

ja / nee

metaal

ja / nee

kunststof

ja / nee

steen

ja / nee

anders

- 21 -

…………………………………..


2. Stasteun

ja/ nee

a. aantal in abri

……. Plaatsen

b. aantal buiten abri

……. Plaatsen

c. breedte

……. Meter

d. hoogte

……. Meter

e. materiaal

hout

ja / nee

metaal

ja / nee

kunststof

ja / nee

steen

ja / nee

Anders

- 22 -

…………………………………..


10. Aankomst- en vertrekinformatie 1. Statische reisinformatie

ja/ nee

a. vertrekstaat

ja/ nee

b. plattegrond vervoersknooppunt

ja/ nee

c. informatie over omgeving

ja/ nee

2. Actuele reisinformatie

ja/ nee

a. display met aankomst- en vertrekinformatie

- 23 -

ja/ nee


11. Informatie 1. Informatievitrine

ja/ nee

a. afmetingen informatievitrine

……..meter x …….. meter

b. hoogte aangeboden aankomst- en vertrekinformatie

tussen .……meter en …….. meter

2. Klok a. digitaal

ja/ nee

b. analoog

ja/ nee

3. Informatiezuil

ja/ nee

a. informatiezuil met touchscreen of toetsenbord

ja/ nee

b. hoogte onderkant scherm

……. meter

- 24 -


4. Reclamevitrine (posterbak)

ja/ nee

a. afmetingen reclamevitrine

………meter x ……. Meter

b. in abri geïntegreerd

ja/ nee

- 25 -


12. Afvalbak 1. Afvalbak

ja/ nee

a. aantal

…… bak(ken)

b. inwerphoogte

…… meter

c. type/ merk

……………………………. ……………………………. …………………………….

- 26 -


13. Fietsvoorzieningen 1. Fietsvoorziening aanwezig

ja / nee

type

fietssteun

ja / nee

fietsklem

ja / nee

2. Stallingsmogelijkheid voor

‌‌.. fietsen

3. Is sprake van overdekte stalling?

ja / nee

4. is de stalling bewaakt?

ja / nee

5. Is verlichting aanwezig

ja / nee

- 27 -


14. Parkeerplaats bij halteplaatsen

1. Parkeergelegenheid voor auto’s

ja / nee

2. Aantal parkeerplaatsen in nabijheid

…… parkeerplaatsen

- 28 -


15. Telefoon

1. Telefoon

ja/ nee

a. muntgeld

ja/ nee

b. telefoonkaart

ja/ nee

c. andere betaalwijze

………………………..…………

- 29 -


16. Toilet

1. Toiletvoorzieningen

ja / nee

a. aantal

…… toiletten

- 30 -


17. Sociale veiligheid 1. Verlichting op perron

ja/ nee

a. automatische verlichting

ja/ nee

b. handinschakelbaar

ja/ nee

c. lichtsterkte

…… lux

2. Verlichting in abri

ja/ nee

a. automatische verlichting

ja/ nee

b. handinschakelbaar

ja/ nee

c. lichtsterkte

…… lux

3. Verlichting in fietsparkeervoorziening

ja/ nee

a. automatische verlichting

ja/ nee

b. handinschakelbaar

ja/ nee

- 31 -


c. lichtsterkte

‌‌ lux

4. Noodknop voor calamiteiten

ja/ nee

5. Camera bewaking

ja/ nee

- 32 -


18. Beheer en Onderhoud 1. Status onderhoud a. haltepaal

zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht

b. perron

zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht

c. blokmarkering zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht d. markering

zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht

e. abri

zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht

f.

zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht

zitelement

g. reisinformatie zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht h. afvalbak

zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht

- 33 -


i.

fietsvoorziening zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer Slecht

j.

parkeervoorziening voor auto’s zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht

k. telefoon

zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht

l.

zeer goed/ goed/ voldoende/ slecht/ zeer slecht

toilet

2. Eigendommen

naam eigenaar

a. perceel

……………….…………….

b. haltepaal

……………………………..

c. perron

……………………………..

d. abri

……………………………..

e. reisinformatie

……………………………..

f.

……………………………..

afvalbak

g. fietsvoorziening

……………………………..

h. parkeervoorziening voor auto’s

……………………………..

i.

telefoon

……………………………..

j.

toilet

……………………………..

- 34 -


- 35 -


3. Onderhoudscontract

onderhoud door

aantal keren per maand

a. haltepaal

ja / nee

………………

b. perron

ja / nee

………………

c. blokmarkering

ja / nee

………………

d. attentiemarkering

ja / nee

………………

e. instapmarkering

ja / nee

………………

f.

ja / nee

………………

g. zitelement

ja / nee

………………

h. reisinformatie

ja / nee

………………

i.

afvalbak

ja / nee

………………

j.

fietsvoorziening

ja / nee

………………

k. parkeervoorziening voor auto’s

ja / nee

………………

l.

ja / nee

………………

m. toilet

ja / nee

………………

n. maaiwerkzaamheden

ja / nee

………………

o. perken

ja / nee

………………

abri

telefoon

- 36 -

Checklist_halteplaatsen  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/PDF-Toegankelijkheid_collectief_personenvervoer/Checklist_halteplaatsen.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you