Page 1

Verwerking Professionalisering ASPARi asfaltwegenbouw 2.0 Brede inpassing van de PQi-methode in de praktijk Vakmanschap in de asfaltwegenbouw – Hoe behouden we het? Frank Bijleveld, Henny ter Huerne en André Dorée Universiteit Twente Wietse Mensonides; Saxion en U Twente Peter van Hinthem; Breijn Marco Oosterveld; BAM Wegen Rudi Dekkers; KWS Infra


Professionalisering asfaltwegenbouw uitvoeringsproces Frank Bijleveld 22 mei 2012


Professionalisering uitvoering Domein: • Product kwaliteit vs. proces kwaliteit • Belang van het proces onderkend, maar weinig kennis beschikbaar Veranderingen wegenbouwsector: • Contractvormen en garantieperioden • Praktijk gebaseerd op ervaring en vakmanschap (veel variabiliteit) • Meer uitvloei van de ervaring dan nieuwe instroom • Veel nieuwe technologieën beschikbaar ASPARi: Professionalisering uitvoeringsproces asfaltwegenbouw


Papers 1. Paper ASPARi-aanpak – De volgende stap 2. Paper brede inpassing PQi-methode 3. Paper vakgenoten bijeenkomst 4. Stellingen / discussie


ASPARi projecten PQi’s • • • •

opschalen aantallen PQi’s (metingen met GPS, Linescanner, dichtheid) feedbacks asfaltteam (uiteenrafelen intenties/strategieën) naar real time data verwerking & transfer Logistiek, stopplaatsen

Labonderzoek • •

Simuleren walsstrategieën in lab Effecten van verschillen in PQi‘s analyseren

Virtuele bouwplaats • •

Scenario’s oefenen in virtuele bouwplaats Training + opleiding

Ontwikkeling doorlopende leerlijn • •

Inventarisatie behoefte en hiaten huidige onderwijs Ontwikkeling onderwijsmodulen MBO, HBO, UT


Brede inpassing PQi methode • Cursussen in maart 2011 – overdracht PQi-methode • 7 projecten in 4 jr  18 in 1 jr • Weinig tijd voor feedback Ervaringen sector: • Snelle afkoeling dunne deklagen • Veel variëteit in walsbewegingen • Uit temperatuurmetingen blijken effecten slechte logistiek of strookbreed vervangen • Effecten gebruik shuttle-buggy zichtbaar

Toekomst: Focus op feedback, leereffecten en bedacht vs. werkelijk


Labonderzoek Doel: Instructies + emp. Geteste relaties

1st priority: Temperatuurmonitoring en afkoeling inbouwen

a.Snelheid van de wals b.Doorwalsen als de dichtheid behaald is c.Moment van de eerste walsovergang d.Walsregimes PQi’s imiteren


Vakgenoten bijeenkomst • 51 vakmensen van 8 wegenbouwbedrijven • Uitvoerders, walsmach., spreidmach, balkmannen, techn. etc • Platform om te reflecteren: Leuk / goed vs. Zorgen Belangrijkste conclusies: • Leuk: Team, resultaat, afwisselend, zelfstandig • Kern voor kwaliteit: • continue proces • Goede voorbereiding • Communicatie essentieel • Onderwijs beperkt, gedateerd, gefragmenteerd • Meningen over ideale uitvoeringsstrategieën verschillen significant  labonderzoek • Zorgen: Weinig tijd en ruimte, nieuwe mengsels zonder instructies, data zonder context


Stellingen / discussie • Verdere professionalisering uitvoeringsproces noodzakelijk om steeds groter wordende druk op kwaliteit te kunnen realiseren en uitvloei ervaring op te vangen: Monitoring projecten, labonderzoek, training en onderwijs. • Terugkoppeling van en met de praktijk is essentieel voor kwaliteitsverbetering en risicobeperking + ervaring van asfaltploegen uiteen te rafelen en nieuwe kennis implementeren.

• Hoe kunnen OG + ON bijdragen aan deze professionalisering?

(077)%20Vakmanschap%20in%20de%20wegenbouw%20-%20hoe%20behouden%20we%20het  

http://www.crow.nl/Infradagen_2012/Infradagen_2012_presentaties/(077)%20Vakmanschap%20in%20de%20wegenbouw%20-%20hoe%20behouden%20we%20het.pd...