Page 1

HEALING VAN ASFALT

Een pragmatische proef?

mei 2012

InfraDagen

1


Pragmatische benadering healing • Verhardingsontwerp: Interventie niveau vermoeiingsschade

betrouwbaarheidsfactor Empirische shiftfactor Constructie-afhankelijke correctiefactor

Levensduur vlgs Lab-vermoeiingslijn


Pragmatische benadering healing • CROW werkgroep FEA

Empirische shiftfactor Effect rustperioden op levensduur


Pragmatische benadering healing • Beoogde insteek (Huurman&Pronk): • Bepaal healing op 1 proefstuk


Pragmatische benadering healing • Wanneer “werkt” de methode? o 1 mengselsamenstelling, 1x met zachte EN 1x met harde bitumen o Mengsel met zachte bitumen “healt” meer dan dat met harde

• Helaas bleek model gevoelig voor uitgangswaarden & vorm signaal


Pragmatische benadering healing • Alternatieve benadering: o Geen modellen, H bepaalt uit data


Pragmatische benadering healing • H vs Smix geeft verschil, Smix tegen N ook…

• Resultaat: H gewogen over N vrijwel gelijk… o H10/20= 1,24 ; H40/60=1,28


EINDE • Discussie/vragen/aanbevelingen: o Prfstk 10/20 bleek geen “gewone” 10/20 > o Is aanname dat pen healing bepaald (bij gelijke bron & productie) terecht? o Is herhalen proeven op “echte” 10/20 zinvol? o Is er meer uit de data te halen?

(052)%20Pragmatische%20healing%20van%20asfalt  

http://www.crow.nl/Infradagen_2012/Infradagen_2012_presentaties/(052)%20Pragmatische%20healing%20van%20asfalt.pdf

(052)%20Pragmatische%20healing%20van%20asfalt  

http://www.crow.nl/Infradagen_2012/Infradagen_2012_presentaties/(052)%20Pragmatische%20healing%20van%20asfalt.pdf