Issuu on Google+

Meer Markt: Goedkoop = Duurkoop Weg met zesjescultuur

CROW Infradagen 22/23 mei 2012 Auteurs: Jan Voskuilen, RWS DVS en Harrie van den Top, RWS DON


V贸贸r 2004 Wat was het voor ON gemakkelijk !

Rijkswaterstaat 2


Vóór 2004 • • • • • • • •

OG verantwoordelijk voor het Ontwerp ON voerde uit Eisen RWS VUCW, werd al iets lastiger ABCW Voorlopige Standaard RAW ’79 Standaard RAW ’85 AVW - UAV’89

Rijkswaterstaat 3


Vanaf 2004, Meer Markt • • • • • •

• • • •

Hamvraag? Was de Markt er klaar voor? Ontwerpcapacteit Areaalkennis Performance van de weg Onderscheid in: – Aanleg – Groot Onderhoud – Levensduurverlengend Onderhoud etc Was de OG er klaar voor? Functioneel specificeren, Toezicht op afstand SCB Risico gestuurde toetsing Garantiebeheersing Rijkswaterstaat

4


Beleid RWS mbt Contractvorm • Afhankelijk van soort werk(verharding) • Aanleg(Nieuwbouw): D&C • (I)GO: D&C of liever D&C light • LVO: E&C • Kwart HWN: DBFM • Wens OG: 20 jr. onderhoudsarme weg • In aanbestedingscriteria: prijs/kwaliteit mbv EMVI • Uitgangspunt ON:

7 jaar schadevrije weg Goedkoop = Duurkoop Rijkswaterstaat

5


Levensduur versus kwaliteit y-as kwaliteit (kosten)

minimale kwaliteit

x-as jaren (waarde) = Pakket I = Pakket II = Pakket III Rijkswaterstaat 6


Verbredingsprojecten = onderhoud IGO, Functiewisseling Rijstrook

slecht

1990

1970

1990

1956 slecht

1990

1970 1956

Rijkswaterstaat 7

2008


Schade tijdens garantieperiode Project

Schade c.q. omvang

Periode van ontstaan schade na aanlegjaar

DON 1

Ernstige rafeling R2, gaten, scheuren. Grote resp.beperkte omvang

4 jaar

DON 2

Matige rafeling vluchtstr + R2/beperkte omvang

3 jaar

DON 3

Matige rafeling R2, gaten/beperkte omvang

3 jaar

DON 4

Matige resp ernstige rafeling, gaten/geringe c.q beperkte omvang; doorponsing/ geringe omvang

5 jaar

DON 5

Reflectiescheuren baanbreed/beperkte omvang

5 jaar

DON 6

Matige rafeling R 2, geringe omvang

4 jaar

DON 7

Ernstige gaten/grote omvang

1 Ă  2 jaar

DON 8

Matige RSD/grote omvang

4 jaar

DON 9

Ernstige STR/geringe omvang; Ernstige rafeling/geringe omvang

4 jaar

Rijkswaterstaat 8


Conclusies en constateringen • • • • • • • • • • •

Nog onvoldoende handelen naar UAV-GC Relatief veel meerwerkstaten Contractteksten ontaarden in haarkloverij Lastig voor ON om integrale verantwoordelijkheid te nemen ON tevreden met vrijheidsgraden bij onderhoudscontracten ON onttrekt zich aan garantieverantwoordelijkheid OG heeft areaalbeheer onvoldoende op orde OG worstelt met juiste functionele spec’s Prijs/kwaliteit zou goed kunnen werken, maar OG bereidt te betalen voor hoge kwaliteit ON/OG veel kennisverlies

Rijkswaterstaat 9

Fles half vol


Gevolgen Innovatieve Contracten Wens

Contract

Aanbod

Realisatie

Voor 2004

Na 2004

Goedkoop = Duurkoop Klant is de dupe: weg met zesjes cultuur Rijkswaterstaat 10

Betaald


Gezamenlijke wens OG/ON • Bij Innovatieve contracten:

- “Weg met zesjescultuur’’ -

“Geef acht’’

Rijkswaterstaat 11


Aanbeveling • Aan voorkant ON en OG onderhandelen op technisch niveau • Voorkomen van juridisch gesteggel achteraf

Rijkswaterstaat 12


(018)%20Meer%20Markt%20Goedkoop%20is%20duurkoop