Page 1

Errata Maatregelen op kruispunten en rotondes Artikel 975(96b)

060324: Tabel 5, pagina 139 Opmerking 4 onder tabel 5: ‘Bij langdurige werkzaamheden en lange werkvakken is een verkeersruimte van 0,75 m te smal. Moet er toch fietsverkeer worden toegelaten, dan moet de verkeersruimte minimaal 1,75 m zijn’ dient gewijzigd te worden in ‘Bij langdurige werkzaamheden en lange werkvakken is een verkeersruimte (b) van 0,50 m te smal. Moet er toch fietsverkeer worden toegelaten, dan moet de verkeersruimte (b) minimaal 1,50 m zijn’ opmerking 5 onder tabel 5 ‘Omdat in deze situatie een fiets gepasseerd moet kunnen worden door een bromfiets is de verkeersruimte geen 0,75 m maar 1,25 m.’ dient gewijzigd te worden in ‘Omdat in deze situatie een fiets gepasseerd moet kunnen worden door een bromfiets is de verkeersruimte (b) geen 0,50 m maar 1,00 m.’ opmerking 6 onder tabel 5 ‘Bij langdurige werkzaamheden en lange werkvakken is een verkeersruimte van 1,25 m te smal. Moet er toch (brom)fietsverkeer worden toegelaten, dan moet de verkeersruimte minimaal 2,25 m zijn.’ dient gewijzigd te worden in ‘Bij langdurige werkzaamheden en lange werkvakken is een verkeersruimte (b) van 1,00 m te smal. Moet er toch (brom)fietsverkeer worden toegelaten, dan moet de verkeersruimte (b) minimaal 2,00 m zijn.’ 060126: Tabel 2, pagina 143 De vetgedrukte kop met 30 km/h en 50 km/h moet 1 kolom naar rechts worden geschoven. 051116: Legenda maatregelfiguren, pagina 67 In de linkerkolom dient de term ’werkvlak’ gewijzigd te worden in ’werkruimte’. 050929: Hoofdstuk 3.8, pagina 29 De verwijzing naar tabel 4 in de laatste alinea van de tweede kolom is niet correct. Dit moet tabel 5 zijn. 050929: Hoofdstuk 5.2, pagina 54 De verwijzing naar tabel 16 in de tekst van het derde gedachtenbolletje in de eerste kolom is niet correct. Dit moet tabel 17 zijn. 050916: Figuren 96b-40 t/m 96b-53 en figuren 96b-56 t/m 65, opmerking 26 In de maatregelfiguren 96b-40 t/m 96b-53 en 96b-56 t/m 96b-65 wordt bij opmerking 26 aangegeven dat bij V85/Vmax >= 70 km/h een actieraam moet worden toegepast. De opmerking is niet geheel in overeenstemming met de toepassingscriteria voor waarschuwingshekken, actiewagen en andreasstrips. In de maatregelfiguren 96b-40 t/m 46 en 96b-57 t/m 59 moet opmerking 26 als

1


volgt worden aangepast: Bij V85/Vmax hoger dan 60 km/h op wegen buiten de bebouwde kom en hoger dan 50 km/h op wegen binnen de bebouwde kom moet een actiewagen worden toegepast in plaats van een waarschuwingshek. In de maatregelfiguren 96b-47 t/m 53, 96b-56 en 96b-60 moet opmerking 26 als volgt worden aangepast: Bij V85/Vmax hoger dan 60 km/h op wegen buiten de bebouwde kom en hoger dan 50 km/h op wegen binnen de bebouwde kom moet een actiewagen worden toegepast in plaats van een waarschuwingshek. Alleen onder goede zichtomstandigheden bij werkzaamheden van 1 dag of korter kan gekozen worden voor het waarschuwingshek, mits de tijdelijke VRI in bedrijf is. In de maatregelfiguren 96b-61 t/m 63b, 96b-64 en 96b-65 moet opmerking 26 als volgt worden aangepast: Bij V85/Vmax hoger dan 60 km/h op wegen buiten de bebouwde kom en hoger dan 50 km/h op wegen binnen de bebouwde kom moet een actiewagen worden toegepast in plaats van een waarschuwingshek. Ook moeten er drie attentieverhogende andreasstrips op de weg worden aangebracht. 050916: Figuur 96b-47, pagina 86 De maatregelfiguur geldt ook voor kruispunten met verkeersregelinstallaties. In de tabel dient bij Toepassingsgebied naar wegtype ’KR4 VRI’ te worden toegevoegd. 050916: Figuur 96b-52, pagina 96 In de tabel moet bij Toepassingsgebied naar wegtype ’KR4 VwRI’ worden vervangen door ’KR4 VRI’. 050906: Hoofdstuk 4.2, Indeling maatregelen, pagina 41 1e kolom, laatste alinea, 2e zin: "Alleen langs het wegvak dat direct aansluit aan het werkvak, wordt J16 op een afstand c geplaatst, afgestemd op de snelheid (V85/Vmax) op het betreffende wegvak." moet worden vervangen door "Alleen langs het wegvak dat direct aansluit aan het werkvak, wordt J16 op een afstand c (of c+d) geplaatst, afgestemd op de snelheid (V85/Vmax) op het betreffende wegvak." 050906: Hoofdstuk 4.2, Indeling maatregelen, pagina 38 Tekst in het eerste blauwe kader: "De standaardmaatregelen en de bijbehorende afzettingen voor kruispunten 'uit de voorrang' zijn weergegeven in de figuren 96b-38 en 39." moet worden vervangen door "De standaardmaatregelen en de bijbehorende afzettingen voor werkzaamheden op kleine afstand van en direct naast het kruispunt zijn weergegeven in de figuren 96b-38 en 39."

2


090113: Bijlage IV, tabel 3

3

975_96b_errata_Maatregelen_op_kruispunten_en_rotondes  
975_96b_errata_Maatregelen_op_kruispunten_en_rotondes  

http://www.crow.nl/nl/binaries/pdf/Publicaties/975_96b_errata_Maatregelen_op_kruispunten_en_rotondes.pdf