Page 1

Bezwaarprocedure VISI open-standaard

Onderdeel I

Gevraagd

Termijnen

Het bezwaarschrift moet het

Binnen vier weken na publicatie van het

volgende bevatten:

besluit, moet het bezwaarschrift zijn

Bezwaarschrift handtekening van de indiener

ingediend.

naam, adres, emailadres en

Er geldt geen termijn als het

telefoonnummer van de indiener de dagtekening

bezwaarschrift is gericht tegen het niet nemen van een besluit.

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht omschrijving en gronden van het bezwaar. Zo mogelijk een tegenvoorstel ? II

De beslissing op het bezwaar dient te Als bezwaar is aangetekend, reageert de berusten op een deugdelijke

Beslissing op bezwaar

VISI-beheerorganisatie binnen drie

motivering, die bij de bekendmaking maanden nadat de termijn voor het van de beslissing wordt vermeld. De

indienen van een bezwaarschrift is

beslissing wordt schriftelijk

verlopen. Als die termijn om welke reden

bekendgemaakt door toezending aan

danook niet kan worden gehaald, dan

degenen tot wie zij is gericht.

wordt aangegeven binnen welke (redelijke!) termijn wel een besluit wordt afgegeven.

III Nieuw besluit

Voor zover de VISI-Stuurgroep het

Dit nieuwe besluit wordt binnen twee(?)

bezwaar ontvankelijk en gegrond

weken na de vergadering van de stuurgroep

acht, vernietigt de stuurgroep het

algemeen gepubliceerd (waarna de

bestreden besluit en neemt het - voor bezwaarprocedure weer van voren kan zover nodig - een nieuw besluit.

beginnen).

2748G%20120320%20Bezwaarprocedure%20VIS-OS%20JPE%20v0%202PJ  

http://www.crow.nl/Downloads/VISI/downloads/2748G%20120320%20Bezwaarprocedure%20VIS-OS%20JPE%20v0%202PJ.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you