Page 1

Errata CROW-publicatie 244 ‘Richtlijn verkeersplateaus’

Op pagina 31 figuur 3 vervangen.

Figuur 3. Voorbeeld taludmarkering verkeersplateau

sinusvorm

verhoogd niveau

straatniveau Dwarsdoorsnede verhoogd niveau

straatniveau

0,20

b

d

c Bovenaanzicht

Op pagina 32 tabel 5 vervangen.

Tabel 5. Aantal betonstraatstenen voor lengtestrepen bij toepassing van steenmaat 211 mm x 105 mm Verkeersplateau

Hoogte [m] b [aantal] c [aantal]

d [aantal]

totaal [aantal]

30 30 50 50 60 60

0,08 0,12 0,08 0,12 0,08 0,12

1 1 2 3,5 3 5

5 7 11,5 16,5 15,5 21,5

1 1,5 2,5 4 3,5 5

2 3,5 6 8 8 10,5

(1,05) (1,48) (2,42) (3,48) (3,27) (4,54)

244_Errata  

http://www.crow.nl/nl/binaries/pdf/Publicaties/244_Errata.pdf