Page 1

Verkeer & Vervoer www.crow.nl/verkeerenvervoer

Streven: zo lang mogelijk zelfstandig mobiel

Aandacht voor ouderen in het verkeer Auteur: Tim Oosten

Hoe zorgen we dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven? Het is een vraag die steeds vaker gesteld wordt. Dat is logisch, want het aantal ouderen neemt toe en de tijd dat deze groep vanachter de spreekwoordelijke geraniums op veilige afstand het leven en het verkeer zat te bekijken, ligt achter ons. CROW inventariseert de mogelijkheden voor een ‘seniorenproof’ wegontwerp.

Ingrepen in de weg­ inrichting kunnen ouderen helpen zo lang mogelijk veilig mobiel te blijven

Liesbeth Boerwinkel: “Een ontwerp voor ouderen is geschikt voor iedereen”

“Het eerste antwoord dat opkomt, bij de vraag hoe ouderen zo lang mogelijk zelfstandig mobiel kunnen blijven, is al gauw: ‘we moeten de infrastructuur maar ombouwen voor die steeds groter wordende groep’. Maar dat kan niet”, legt Frans Heijnis uit, projectmanager bij CROW. “Er zijn steeds meer verschillende verkeersdeelnemers met allemaal hun eigen behoeften en die kunnen onderling conflicteren. Een bekend voorbeeld is de verkeersregelinstallatie voor voetgangers. Ouderen die willen oversteken hebben er belang bij dat voor hen het licht zo lang mogelijk groen blijft. Maar automobilisten willen zo kort mogelijk wachten en hebben belang bij een korte groentijd voor voetgangers. Hier strijden veiligheid en doorstroming om de voorrang. Aan de beheerder om hier een lastige verkeerskundige afweging te maken.”

Afwegingskader Een CROW-werkgroep buigt zich over een dergelijk seniorenproof wegontwerp. Frans Heijnis: “Deze

komt met een publicatie om de wegbeheerder te helpen met het maken van een bewuste afweging uit de behoeften van verschillende weggebruikers. De belangrijkste belangenvertegenwoordigers van senioren, slechthorenden, slechtzienden en chronisch zieken en gehandicapten maken deel uit van de werkgroep, net als DVS, SWOV, VVN, ANWB en Fietsersbond.” Een breed, gemêleerd gezelschap dus. Is overeenstemming niet lastig als belangen zo uiteenlopen? “Ja en nee”, verduidelijkt Frans Heijnis. “Die belangengroepen hebben een wat activistische inslag. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel duidelijk. Standpunten liggen namelijk vast en na een paar keer praten is duidelijk hoe iedereen erover denkt.” Wat gaat de werkgroep opleveren? “We willen eind dit jaar een handreiking presenteren voor seniorproof wegontwerp vanuit de visie dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven, als volwaardige verkeersdeelnemers.”

Blijf langer mobiel Een belangrijke rol in het stimuleren van mobiliteit onder ouderen is weggelegd voor Liesbeth Boerwinkel, werkzaam bij ouderenbond ANBO en projectleider van het programma ‘Blijf Veilig Mobiel’ en in die laatste hoedanigheid opdrachtgever voor de CROW-werkgroep. “Dit is een programma van tien belangenorganisaties dat uit drie pijlers bestaat: voertuig, gedrag en infrastructuur”, legt zij uit. “Wij hebben CROW gevraagd om twee producten te verzorgen: een publicatie met richtlijnen, gericht op de wegbeheerder, en een brochure met dezelfde voorbeelden, maar dan gericht op de belangenorganisaties.” “Het doel van de publicatie is de wegbeheerder richtlijnen en voorbeelden te bieden, zodat hij bij zijn wegontwerp rekening houdt met ouderen. Overigens is een ontwerp voor ouderen geschikt voor iedereen. Om een voorbeeld te geven: een gelijkvloerse instap in de bus is voor veel ouderen

14 | CROW etcetera nr. 5 | juli/augustus 2011

06_Domein_3_VerkeerVervoer.indd 14

19-07-11 16:00


Verkeer & Vervoer

De helpdesk Verkeer De CROW-helpdesk Verkeer beantwoordt dagelijks vragen op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte. Vragen stellen kan via verkeer@crow.nl of (0318) 69 53 10 Een van de onderwerpen waar veel vragen over binnen komen, zijn de CROW Parkeerkencijfers. Wat zijn kencijfers en wat zijn normen? Hoe kencijfers toe te passen? Ook volgt uitleg over enkele termen.

Kencijfer versus normen Allereerst is het van belang om te weten dat de Parkeer­ kencijfers van CROW geen normen zijn. Parkeerken­ cijfers zijn ontwikkeld als hulpmiddel voor de ontwer­ pers om een orde van grootte uit te rekenen voor het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening. Aan de hand van de parkeerkencijfers kan een gemeente zelf parkeernormen vaststellen.

Bepalen parkeervoorzieningen

noodzakelijk, maar ook voor reizigers en ouders met buggy praktisch.” “Met de brochure kunnen belangenorganisaties de wegbeheerder wijzen op onveilige situaties en laten zien hoe het beter kan.” Liesbeth Boerwinkel benadrukt dat veroudering een geleidelijk proces is: “Je bent niet plotsteling oud en gebrekkig. Sommige mensen hebben op hun veertigste al slechte ogen of gaan rond die leeftijd minder goed horen. Het is ook een illusie ouderen als één groep te zien. Wel is het zo dat we met ingrepen in de weginrichting ouderen kunnen helpen zo lang mogelijk veilig mobiel te blijven. Daar draait het uiteindelijk om.”

Foto: Herman Stöver

De CROW Parkeerkencijfers zijn gebaseerd op recent (literatuur)onderzoek en op praktijkervaringen van gemeenten. De kencijfers geven een gemiddeld beeld van de situatie die bij het onderzoek is aangetroffen. Ze kunnen vaak geen kant­en­klaar antwoord geven hoe­ veel parkeerplaatsen er in een bepaalde situatie moeten worden gerealiseerd. Daarom hebben de CROW parkeerkencijfers ook een bandbreedte. Om uit deze bandbreedte het juiste kencijfer te bepalen moet er rekening worden gehouden met een aantal invloeden: • Bereikbaarheidskenmerken van de functie • Specifieke kenmerken van de functie • Mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers van het gebouw • Het gemeentelijk parkeerbeleid Naast deze invloeden is ook de stedelijk heidsgraad­ (aantal adressen per km2) van de gemeente van belang.

Nog enkele termen op een rijtje: Frans Heijnis: “We gaan wegbeheerders helpen een bewuste afweging te maken uit de behoeften van verschillende weg­ gebruikers”

• Bvo staat voor bruto vloeroppervlak (het gehele oppervlak binnen de buitenste muren); • Aandeel bezoekers: het weergegeven kencijfer is dus inclusief bezoekersparkeren. In CROW­publicatie 182 ‘Parkeerkencijfers­ Basis voor parkeernormering’ is naast de kencijfers ook een reken­ voorbeeld te vinden bij halen en brengen bij scholen voor het opstellen van een parkeerbalans. In een volgend nummer komen enkele veelgestelde vragen aan bod. Tot dan!

nr. 5 | juli/augustus 2011 CROW etcetera | 15

06_Domein_3_VerkeerVervoer.indd 15

19-07-11 16:00

1105-3%20Verkeer%20-%20Aandaht%20voor%20ouderen%20in%20het%20verkeer  
1105-3%20Verkeer%20-%20Aandaht%20voor%20ouderen%20in%20het%20verkeer  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/1105-3%20Verkeer%20-%20Aandaht%20voor%20ouderen%20in%20het%20verkeer.pdf