Page 1

ADVERTORIAL

SPRITNY KONFERENCESAL til 1000 mennesker depladser i forskudt plan, og der bliver plantet masser af træer udenfor. ”Det bliver Danmarks mest naturinspirerede mødesal,” forsikrer Brian Runge. Hele projektet er budgetteret til 25 mio. kroner, og inden byggeriet går i gang, har Vingsted netop moderniseret de nuværende mødesale for i alt 5 mio. kroner. Der sker med andre ord meget store opgraderinger overalt på Vingsted hotel & konferencecenter over de næste par år. Også bilerne er der tænkt på. De mange nye p-pladser vil ligesom de nuværende stå gratis til rådighed. 1000 - eller mindre Den nye ”VingSal” kan deles op i to sale på hver 225 m2 og én på 350 m2, hvis man ikke ønsker at udnytte hele potentialet. Med bordopstillinger rummer den nye sal 500-600 mennesker. “Det har været en lang proces at få politisk godkendelse til at nedlægge svømmehallen. Vi har

Vingsted hotel & konferencecenter bygger en helt ny konferencesal på 800 m2 . ”VingSalen” bliver topudstyret med av, teleskopscene og mulighed for tre ruminddelinger. ”Nu skal vi ikke længere sige nej til de store konferencer og kongresser,” siger salgschef Brian Runge.

tet mice-segmentet. Mødesalen

allerede et færdigt, arkitektteg-

indrettes med nyt loungeområde

net projekt, og nu handler det

og opgradering af de eksiste-

om detailplanlægning sådan, at

rende grupperum. ”VingSalen”

vi ender med en mødesal, som

forventes at kunne tage imod de

dækker vores kunders behov,”

første gæster medio 2019. Det er

siger Brian Runge. Alt indrettes

muligt at booke allerede nu.

med henblik på møder og konferencer. “Men jeg vil nu ikke afvise,

Topudstyr og teleskoptribune

at salen invies med en koncert,”

”Vi har længe måttet sige nej til

siger han.

flere arrangementer med et stort antal deltagere. Snart kan vi byde

Fakta om Vingsted hotel &

velkommen til store, internati-

konferencecenter: 30 mødelo-

onale kongresser,” siger salgs-

kaler, 187 værelser, 2 restauranter

et varer ikke længe, før man kan booke plads til møder, konfe-

chef Brian Runge. ”Der vil blive

til i alt 650 personer og over 500

rencer og kongresser med op til 1000 deltagere på det 4-stjer-

installeret alt det bedste inden

gratis p-pladser.

nede Vingsted hotel & konferencecenter 20 min. fra Billund

for av, og i den ene ende af salen

D

Lufthavn, i den naturskønne Vejle Ådal. Den nye konferencesal placeres

bygges en teleskop-tribune, som

i midten af centeret, hvor der før var svømmehal. Svømmehallen rives

kan ændre størrelse efter behov,”

ned, og alt bygges op fra grunden, sådan at indretningen bliver målret-

siger han. Tribunen får 259 sid-

MØDE & EVENTMAGASINET 5-2017 kopi.indd 64

www.vingsted.dk

04/09/2017 15.10

Spritny konferencesal  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you