Page 1

…skovflis som energikilde

A


Skovflis med en fugtighed på 25-60 % kan give virkningsgrader på over 100%. Hollensen Energy tilbyder varmtvands-, hedtvands- eller dampkedler i et ydelsesområde fra 400 kW til 15.000 kW. Kedlerne designes efter kundernes behov og tilpasses de specifikke krav. Røggasafkøling: Ved fugtigt brændsel kan det være en fordel at installere et røgvaskeanlæg, som resulterer i en virkningsgrad på over 100%. Anlægget optimerer energiudnyttelsen gennem afkøling, og rensningen af røggasserne minimerer miljøbelastningen. Systemet er adskilt i to trin: Først udvaskes/overbruses røggassen i med- og modstrøm, hvilket optimerer renseeffekten. Næste trin er afkøling, hvor vandet kondenseres, og det overskydende vand afgiver varme til fjernvarmevandet, hvorved virkningsgraden forøges. I de tilfælde hvor Hollensen Energy kan se at der er yderligere muligheder for effektivisering og dermed nedsættelse af produktionsomkostningerne, integreres vore anlæg med varmepumpe teknologi for derved, at kunne udnytte al brugbar energi i røggassen. Hollensen Energy udnytter mange års erfaring og vælger komponenter, der er optimalt egnede til formålet. Røgvaskeanlægget opbygges i korrosionsfaste og syreresistente materialer. Anlæggene er designet til trinløs regulering af ydelsen, så optimal drift og forbrænding opnås ved både lav og høj udnyttelse af anlæggene.

Brændselsflow gennem anlægget: Hollensen Energy designer anlæggene med fokus på optimal håndtering af brændsel. Løsningen med kran gør det lettere at håndtere brændslet og giver valgfrihed i lageropdelingen. Samtidig er kranløsningen meget driftssikker.

2


…skovflis giver den bedste brændselsøkonomi!

Energi med omtanke handler også om arbejdsmiljø. Anlæg med biobrændsel kan godt være rene og driftssikre og tage hensyn til personsikring.

Forbrændingsteknologi: Korrekt fyrrumsdesign optimerer energiudnyttelsen og minimerer miljøbelastningen.

Holdbar konstruktion og korrekt styring af temperatur, vandflow og forbrændingsteknologi sikrer lang levetid.

Røggassystemets tre trin: Grovudskilning af støvpartikler, vaskeprocessen for rensning af røggassen og kondenseringen/varmevekslingen for udnyttelsen af energien i røggassen. 1. Multicyklon 2. Røggassuger 3. Kondensatkøler 4. Kondensat rensning 5. Røggasvasker 6. Røggaskøler 1 7. Varmeveksler 8. Røggaskøler 2 9. Skorsten

Multicyklonen til venstre udskiller de grovere partikler i røggassen, og vaskeanlægget til højre udvasker de finere partikler i røggassen.

1

2

3

5

4

6

7

8

9


Hollensen Energy udvikler og leverer udstyr til varme- og elproduktion. Det omfatter alt fra enkelte kedelanlæg til turnkey løsninger inden for varme- og kraftvarmeværker. Installationer og anlæg designes i løbende dialog med kunden, og Hollensen Energy kan dermed sikre en optimal løsning og drift. Den komplette løsning indebærer også, at Hollensen Energy følger op med kompetent og effektiv service efter levering. Hollensen Energy’s vision: At være en førende udbyder af energianlæg til miljørigtig produktion af varme. Derfor lægger Hollensen Energy vægt på både at være sparringspartner for kunderne gennem hele forløbet fra projektering til levering og til at være en spændende arbejdsplads i konstant udvikling. Hollensen Energy’s mission: Vi vil udvikle og levere anlæg, som skaber termisk energi ved brug af de energikilder, der er til rådighed. Vi vil udnytte energien optimalt gennem udnyttelse af moderne teknologi og know-how.

Jens-Ole Aagaard Jensen Adm. direktør

Finsensvej 3, 7430 Ikast Telefon 9714 2022, Fax 9714 2686 post@hollensen.dk, www.hollensen.dk

Skovflis som energikilde  

Skovflis som energikilde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you