Page 1

Service og vedligeholdelse - viden gør en forskel


Hollensen Energy leverer energi med omtanke. Hollensen Energy er en videnbaseret, projektstyret organisation uden egen produktion. Vi udvikler løsninger, hvor vi bidrager med kompetencer og mere end 30 års erfaring inden for varme- og kedelproduktion. Udviklingen af løsninger sker i løbende dialog, som begynder med at afdække behovet og ud fra det finde den optimale løsning. Dialogen fortsætter gennem design og opbygningen af anlæg. Det stopper ikke der: Det fortsætter i årene efter, at anlægget er sat i drift gennem service og opfølgning fra Hollensen Energy. Projektstyring er blevet en af Hollensen Energy´s kernekompetencer. Mange års erfaring og know-how sikrer, at vore medarbejdere kan være med hele vejen fra tegnebordet til byggepladsen.

2


...fokus på driftssikkerhed, effektivitet og lave omkostninger Systematisk service og forebyggende vedligehold er et afgørende indsatsområde, når man lægger vægt på driftssikkerhed og bedre driftsøkonomi.

Hollensen Energy tilbyder et bredt udvalg af service­ løsninger, der er sammensat af moduler og derfor kan tilpasses kundens ønsker og behov.

Fordele:

• Online service/support

• Kendte økonomiske konsekvenser/budgetter

• Onsite kontrol

• Planlagte driftsstop/minimering af havariskader

• Shut-down service

• Udveksling af erfaringer med andre brugere

• Reservedelsservice

• Optimering af anlæg og virkningsgrad

• Døgnvagt

• Optimering af komponenternes levetid

• Træning og efteruddannelse

God service er tilpassede løsninger... Hollensen Engergy tilbyder servicepakker der kan sammensættes, så de specifikt er tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. Nedenfor ses tre eksempler på hvad en servicepakke kan indeholde.

Servicepakke nr. 1: Online service/support

Servicepakke nr. 2 eller 2A: Online kontrol - 12 eller 4 servicebesøg

4 timers opkobling hver måned fra Hollensen Energy til anlægget, hvor følgende gennemgås og er inkluderet:

8 timers servicebesøg på anlægget 4 eller 12 gange pr. år, hvor følgende gennemgås og er inkluderet:

• Øjebliksværdier • Setpunkter • Vigtige kurver • Alarmlister • Månedsrapporter • Telefonsamtale med driftspersonale • Fri telefonsupport • Servicerapport med anbefalinger og kommentarer • Deltagelse i forum for efteruddannelse og produktoptimering

• Visuel gennemgang af anlægget • Øjebliksværdier • Setpunkter • Vigtige kurver • Alarmlister • Månedsrapporter • Samtale med driftspersonale • Der udføres emissionsmålinger med eget udstyr • Servicerapport med anbefalinger og kommentarer • Fri telefonsupport • Deltagelse i forum for efteruddannelse og produktoptimering


Forudsætningerne for optimalt udbytte af en serviceordning er, at løsningen er baseret på en fælles vurdering af behov, kapacitet og kompetence. Servicepakkerne kan derfor kombineres, så de specifikt tilpasses den enkelte kundes forudsætninger for samarbejde.

Know-how og driftserfaringer er basis for optimering af vore anlæg. Vi har alle forskellige forudsætninger og baggrund, hvilket er med til, at danne grundlag for valg af den rigtige serviceløsning.

Viden gør en forskel Service, eftersyn og vedligehold foretages af egne teknikere og smede, der alle har omfattende kendskab til selve forbrændingsteknikken samt til den styringsmæssige del af anlægget.

Serviceaftaler kræver god praksis, daglige rutiner og sund fornuft - et samspil mellem dygtige driftsledere og produktspecialister.

Serviceafdelingen hos Hollensen Energy har døgnvagtsordning, hvilket vil sige, at der er tilkaldevagt i alle døgnets 24 timer.

Servicepakke nr. 3: Årligt serviceeftersyn/renovering

Forudsætning : • 5 dages kedelstop til rådighed • Fyrboks, cyklon og røgveje er renset af eget personale • Servicechefen besøger værket ca. 8 uger før planlagt service for planlægning og gennem­gang af reservedelsbeholdning

• Røgsuger • Vaskeanlæg • Rensning af veksler • Efter udført service og udskiftning af eventuelle komponenter foretages opstart og indregu­lering af anlægget ved aktuel last • Der udføres emissionsmålinger med eget udstyr • Der udarbejdes servicerapport med dokumentation • Kedel (fyrboks og konvektionspart) • Røggasrensning • Forbrændingsluftblæsere • Luftkanoner • Båndfilter • Ultralydsmåling af pladetykkelse

5 dages fuldstændig gennemgang af anlægget med servicemontører, hvor følgende gennemgås og er inkluderet: • Indfødersystem • Forbrændingsrist • Asketransportsystem


Med en serviceordning er du som kunde sikret: • Samarbejde med kompetente produktspecialister • Fleksibilitet - mulighed for brug af egne ressourcer • Korrekt overførsel af ny teknisk viden • Garanti på udført arbejde • Mulighed for udvidet produktgaranti (kedelrør) • Anvendelse af originale reserve- og sliddele • Deltagelse i forum for efteruddannelse • Optimale vilkår for optimering af levetid • Optimale vilkår for anlæg og virkningsgrad

Kontakt Kontakt os på telefon 9714 2022 og hør nærmere om kombinations­mulighederne for de forskellige serviceordninger: • Service til fast pris • Aftalt service efter regning/tilbud • Mulighederne for brug af egne medarbejdere

5


Hollensen Energy udvikler og leverer udstyr til varme- og elproduktion. Det omfatter alt fra enkelte kedelanlæg til turnkey løsninger inden for varme- og kraftvarmeværker. Installationer og anlæg designes i løbende dialog med kunden, og Hollensen Energy kan dermed sikre en optimal løsning og drift. Den komplette løsning indebærer også, at Hollensen Energy følger op med kompetent og effektiv service efter levering. Hollensen Energy’s vision: At være en førende udbyder af energianlæg til miljørigtig produktion af varme. Derfor lægger Hollensen Energy vægt på både at være sparringspartner for kunderne gennem hele forløbet fra projektering til levering og til at være en spændende arbejdsplads i konstant udvikling. Hollensen Energy’s mission: Vi vil udvikle og levere anlæg, som skaber termisk energi ved brug af de energikilder, der er til rådighed. Vi vil udnytte energien optimalt gennem udnyttelse af moderne teknologi og know-how.

Jens-Ole Aagaard Jensen Adm. direktør

Finsensvej 3, 7430 Ikast Telefon 9714 2022, Fax 9714 2686 post@hollensen.dk, www.hollensen.dk

Service og vedligeholdelse  

Service og vedligeholdelse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you