Page 1

…halm som energikilde

A


Halm og restprodukter fra korn- og frøforbearbejdning er et miljøvenligt og CO2 neutralt brændsel til energiproduktion og derved et udmærket alternativ til andre biobrændselstyper. Anvendelsen af halm som energikilde har været kendt i flere årtier, men den teknologiske udvikling og optimering, både med hensyn til logistik og håndtering samt til forbrænding og energiudnyttelse betyder, at denne form for energiproduktion i dag er fuldt på højde med andre biobrændsler. Et halmkedelanlæg kan i dag betegnes som et højteknologisk og fuldautomatisk produktionsanlæg med virkningsgrader og driftsøkonomi, der matcher alternative biomassefyrede anlæg. Hollensen Energy A/S tilbyder komplette anlæg til varmtvands-, hedtvands- eller dampproduktion i et ydelsesområde fra 4.000 kW til 15.000 kW pr. enhed. Energi med omtanke – er vores grundprincip og udgangspunkt i forhold til, at finde de optimale løsningsmodeller. Derfor er det væsentligt for Hollensen Energy A/S at levere anlæg, der opfylder nutidens krav til lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, lave emissioner samt ikke mindst at have en høj grad af drifts- og personsikkerhed. Anlæg baseret på halm stiller i særdeleshed krav om at disse principper følges nøje. Hollensen Energy A/S har på baggrund af erfaringer fra egne anlæg leveret fra perioden 1983 og frem konkluderet, at vi kun kan anbefale anlæg baseret på indfyring med halm i løs struktur, da dette er den mest sikre metode til optimal lastregulering og styring af anlægget, samtidig med overholdelse af miljøforhold under alle lastforhold. Vores halmopriver og indfyringssystem er nyeste teknologi på markedet, og er baseret på velkendte og afprøvede principper. Første Hollensen halmopriver blev sat i drift i 2005 og efter at alle ”børnesygdomme” er overstået, kan vi præsentere et velafprøvet anlæg, der til fulde kan matche krav til funktion, driftssikkerhed og driftsøkonomi uafhængig af halmsorter.

2


…..halm til miljøvenlig og CO2 neutral energiproduktion Anlægget er fuld automatisk. Halmopriver- og indfødningssystemet er udført med optimal person- og brandsikring og med stor vægt på driftssikkerhed og lavt energiforbrug.

Anlægget er designet til trinløs regulering af ydelsen, så optimal drift og forbrænding opnås ved både lav og høj ydelse (25-100 % last). Optimering af virkningsgrad ved kondensering af røggas kan nedsætte produktionsprisen væsentligt.

Hollensen halmopriver til bigballer af dimension 1.200 x 1.300 x 2.400 mm (Heston balle). Automatisk snoraftager hvor snore kan genindfyres eller fjernes til affaldshåndtering.

Stor fleksibilitet omkring brændselsvalg gør et anlæg fra Hollensen Energy A/S til en god investering.

Ensartet indfødning, god forbrændingsevne, røggasrecirkulation, optimeret lufttilførsel er alle parametre til sikring af lave emissioner (NOx og CO) samt til hindring af slaggedannelser.

Hollensen halmopriver har en kapacitet svarende til 12 MW ydelse svarende til 8 bigballer i timen. Anlægget kan benyttes til alle kendte halmsorter. Afhængig af halmsort kan der accepteres op til 20 – 25 % fugt i halmen.


Hollensen Energy udvikler og leverer udstyr til varme- og elproduktion. Det omfatter alt fra enkelte kedelanlæg til turn-key løsninger inden for varme- og kraftvarmeværker. Installationer og anlæg designes i løbende dialog med kunden, og Hollensen Energy kan dermed sikre en optimal løsning og drift. Den komplette løsning indebærer også, at Hollensen Energy følger op med kompetent og effektiv service efter levering. Hollensen Energy’s vision:At være en førende udbyder af energianlæg til miljørigtig produktion af varme. Derfor lægger Hollensen Energy vægt på både at være sparringspartner for kunderne gennem hele forløbet fra projektering til levering og til at være en spændende arbejdsplads i konstant udvikling. Hollensen Energy’s mission: Vi vil udvikle og levere anlæg, som skaber termisk energi ved brug af de energikilder, der er til rådighed. Vi vil udnytte energien optimalt gennem udnyttelse af moderne teknologi og know-how.

Jens-Ole Aagaard jensen Adm. Direktør

Finsensvej 3, 7430 Ikast Telefon 9714 2022, Fax 9714 2686 post@hollensen.dk, www.hollensen.dk

Halm som energikilde  

Halm som energikilde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you