Page 1

INVITATION

www.greentechcenter.dk

Green Tech Center 책bning 12.12.12 -12.12 Dato: Sted: Lokale:

Onsdag 12. december 2012 kl. 10-12.12 Green Tech Center, Lysholt Alle 10, 7100 Vejle Kantinen i Advice House + konferencelokalet + foyeen

Smart Grid Living Lab


GREEN TECH PARK

Geotermisk boring

HØJHUS

é Lysholt All

Geotermiske boringer

Solfangere

”Energistien” Solceller

Innogie House GREEN TECH HOUSE

GREEN ITECH LAB

Brint- & elladestation

Energi Park

ADVICE HOUSE

Gru

nde

t Rin

Jordvarme

gve

j

DOMICIL HOUSE


DAGSORDEN: 9.45 – 10.00

Ankomst og registrering

10.00 – 10.15

Åbningstale v/Borgmester Arne Sigtenbjerggaard

10.15 – 10.30

Baggrund og vision for Green Tech Center v/Bestyrelsesformand Mogens Vig Pedersen

10.30 – 10.45

Præsentation af Green Tech Center v/Hans Jørn Hansen og Jørgen Andersen - Green Tech House - Green Tech Park - Green Tech lab - Green Tech aktiviteter/projekter

10.45 – 11.00

Tak til støtterne/advisoryboard bag centeret v/Hans Jørn Hansen og Jørgen Andersen

11.00 – 11.15

Kaffe/networking

11.15 – 11.30

Region Syddanmarks forventninger til Bæredygtig Energi og Energieffektivisering i Region Syddanmark v/Carl Holst

11.30 – 11.45

SDU´s forventninger til fremtidens Smart Grid v/Per Michael

11.45 – 12.00

SDE´s forventninger til samarbejdet med Green Tech Centeret v/Erland Boelskifte Underskrift af ”Partnerskabsaftalen om kompetenceudvikling og jobskabelse indenfor vedvarende og grøn energi i Vejle Kommune”

12.00 – 12.12

Klipning af det ”grønne bånd” v/Arne Sigtenbjerggaard og Mogens Vig Petersen

12.12 – 13.00

Frokostbuffet og networking

13.00

Forventet afslutning

Smart Grid Living Lab


Kontekst

GREEN TECH LAB - UNDENDĂ˜RS Alibearum ut aut pa voloressi tem sundaec atibuscia duntiae ctusam reribusam re, con cum nimaior epelictem rerest, omnient utetur, exercius ma cuptaqu iberit escit, officae optam, con rescipienis plabore catibus auta que vollestem solum vellabo. quis eum is aborehenem labores ectatur sima aut. Fusam reribusam re, con cum nimaior epelictem rerest, omnient utetur, exercius ma cuptaqu iberit escit.

SITUATIONSPLAN 1_750 >>>

SKITSEFORSLAG GREEN TECH LAB


B - 12.11.2012

KPMG

Smart Grid Living Lab


B

A

B


Multitrappe VĂŚrksted

A

GREEN TECH LAB - INDENDĂ˜RS Omnient utetur, exercius ma cuptaqu iberit escit, officae optam, con rescipienis plabore catibus auta que vollestem solum vellabo. quis eum is aborehenem labores ectatur sima aut. Fusam reribusam re, con cum nimaior epelictem rerest, omnient utetur, exercius ma cuptaqu iberit escit.

Smart Grid Living Lab


Grejsvej

Enghav en

nget

Grejsda

13 18

ken lebak

vej årds

ke

Hovg

Grejs Bak

Lærke

Keg

Bakke- Bakkevænget krogen det Bindeled

Vesterbakken

Skovvæ

et ng s væ Græ BuchKarl et væng

de Byga ager Vinkel t vænge ade r Byg e Sønd

Nørre

Vestermarksvej

Grejs

j kærve Kegle

er Tofteag

Gl Viborgvej

n

n

en bakk Rug

mvej

mose

2 es 201 j - åbn Motorve

Holtu

bakke Havre

Grejsbjergvej

vej arks erm

Birke

ej Solkærv

Find os på facebook!

lsvej

ve Ho ej dv

Hans Bundgaards Vej

rg

Gl Horns trupve

o Vib

Hornstrup

Møllebyvej

Hornstrup Mølleby

Viborgve j

svej lehu Møl

erbæk Skov

ej Solskovv

j

Nytoft Bøgetoft

yH o rn stru pv

Dofovej

ildev Sofienbjergve j

n

Sm edev ange n

Bækager

Ned erag er

Langagervej

Vinb jergv ej

Højsletten

j Alpeve

Strand gaards vej

Mølgårdsvej

Brøn sbjer gvej

Kirkebakk en

eng en

Stra nd

M sens oselun vej d

Ude

Højstrupvej

Toftevangen

n Horsvangen Kildeparke

Brisevej

r yggen

de

akken

l eb

ej nv

Slotsager

j gerve Hælda Grydevan gen Lervangen

S

r vangen

Hø Bakkekammen

Dybb ølvej

Ved Bø lgen

Baadek

ajen

Kahytsv ej

Drag

r ka j

Forups

Niels Bohrs Vej

l i nv ej rev æng Ren et sdyr vej Bæ verv ej

Østerbrog ade Ved Skra aningen Vallø esga de

Bard fleth ensgad e

Kranve j

Trække stien

j Jernve

Ternevej

Djæ kløftv vleej

ølle ve j rm

ant

Møgelho lt

ej

kærv

Ulve have vej

Bellevuevej

Ulv evæ ng et

Stor have n

ten kis

de

n

n

Støn ne

Vesterk

n Ste

Naver vej

p ge Bø

en ark

ds Vej

61

have n

Blå- j bærve

Ka re

gve j

Bø d

tm ag erv ej

rvej

Ingefre

j

Skom age rvej

Jomfru

Vej

d

have

Rør

Bugges

sv e

hove

ej

V Liden Gunver s

Rosengårds Alle

Niels

se Ru

hu

din Vin

Niels Juels Vej

Junker Stranges Vej

Vej

Sten

Heste

Ulv e

ave Kor sh

æk rsb de Jæ Lu nd

Kirsten Pi i l s

vej

Dronning Dagmars Vej

ej

e

ve j I bæk Strand

vej Ravnsbæk

Vinding Skov

Munkebjerg bjergvej

nget Badevæ

Tankeg angen

Vindinggårdparken

Kile n

er

Krat have

Fjeldvigs Alle Slots Alle

Kirse bærve j Gartn ervæn get Eskho ltvæng et Bloms tervæ nget Nødde vænge t

evej Mind

Ege ly A l le

Ring vej Vind inggå rd

Ce nt

Tvæ rhav

Ravnsbæk

ær Hesselk

t

Ta uls v

Fyrrepa rken

Mejsev ej Nyvej Tvende vej Mira vej All Holge een r Betty Sørense nsve Søre j Park nsen en

Rønsle d

ej M Je ølle ns r en sv

Sandhøj en

To ldb od ve j

jva Hø ngve j

ej

Stålvej

Sdr Tvæ rkaj

Mølleg ade

Borgvold

Fug

og

Gulkr

Staldgaardsgade

e

La Wor ng saae elin ie sgad Ha e pla vne dse - Søgad e n Win dfel Fjo d-H rdm an arke se ns n Gd

Jernbanegad

Dæmningen

Lolland Reinhold ts Plad sgade Fyens- Danmarkssgad e gade

Mø lho l

Haveforeningen Møl holmsdalen Fun

ej Bakk ev

Bryn et

Villa vej Sdr

s vej

vej Molde

e yg ad nd et B

Lindestræde

Gru de

ærs træ

Kirs eb Steensens Vej

Linnemann sgade

Vestergade

e ad Ydun sgad e

Fjellegade Sønder- Sønd ergade torv Torvegade

n

Aase

Sønderbro gade

Enghavevej

Ble gg

Skansen

Løgitmark

vej

Sønde rmarks

Ved Van dt aa

r net

Absalonsvej

d inggård

ær Tytteb

j

j

Vin

Ibæk

g elvan Hess Hess eltof

Esbern Snares Vej

Grø nned alen

Rønsh ovedvej ger sela Hes rog se lk Hes

jerg

ve

eve

Rosas Minde Vej

Ve j nes Skous

Østjyske Motorvej

Islandsvej

j

sv e

sens vej

Aakj

Åstræd

S kovvej en

ade Engg

l la ve

erig

Aag ade

gade Vedel sgade

Odins

Spi nd

Boulevarden

Haveforen ingen Kongens Kær

Pilevæng et

Ellevang

j igve

lle

de

nd

nsv Brø

oA

Hesse lhøj

Hesselb

Lid

ej

n La

La

Dampskibsvejen

Jørgasvej

Rønsvej

lm lho Mø

S ko v

Fridtjof svej Nansen

Mylius nsvej Erichse Jørgen dsvej Brønlun

ing

erg

j nsve stei get Rosenvæn

ses

Ki lde

ve j

Beckersvej

j

en Bill

j Seligmannsve

Selsbj

ej Tirsbjergv

VEJLE

vej

Gl Ko ld

Skovager

Toppen

nvej

Vangeager

Lou i

je rg ve

vej

ger Spanga

Sønderlidevej

S

Brønsoddevej

n

Kystager

Fjordtoften

Bjerge t

Jeppes Hessvej

vej

parke

Tagesvej Sivertsvej William ej Andersensv

Meria

Planta gevej

Skippervej sv Kaptajn Bertelsen

Sol ve j

et svej æng So lv Alrøe vejen Strand

b

ken ebak Mos

vej t e ls

Bybækvej

bjerg Stejl

te j l

Floras vej

Tornager

ten

Ulvedalen Mett e

Kr in

Ved Viemosen Ekk oda l en Ringveje n

d Dro shove

Fyrre K stien ikkenborg

Grøn botof

Hirseager

Dyrehegnet

Tirsbæk

ger Klokkea

Grønager

Plovager

Hø j

eSvan vej moseaneSv n mose

Be r t e

dev æl ds ve

Rosk

ej e t Sk ovve j St Gr und

Dolleriesve j

Mer kurv ej

e Åvang Grejsdalsve j

Fjordglimt

Underager Bredballe Byvej

Runeager

Bredballe

ger Korna

Vårager

Skjo

Tueager

Husager

Svanholmsgade

Damager

Bredballe Center

Bakkeager Lilleager

Krusemyntevej

j

yrasgade

rk Ve

ej toftev Nord

Humlevangen Skelvangen

Solv ej

ej dsv

alle Ma

Græs

rager Prange

Storager

Bredb

Vej

Heg

ager Snare

lde lski Boe ve devangen

angen Markv ej mosev tær vangen

r

ager Bjerre

ger Breda

angen

gen ervan Brygg

H

sens

rgvej Sofienbje

Industrivej

ger Smala

Ved Ba nen

Niels Skousv

ens Ve j Allé

Søndermarks

ensvej Freuch Peter vej lands evej Grøn smind Glud

vej

Pogevangen

ej

Engmestervej

j

Kn

ns gå

j

j

ej

Jørgen Sørensensvej

Sønderskov

vej ussens

elmark vej

rken

Dorns

Teglvæ r k s ve

ej iav ric de nge Svi t Fre

Niels Skousv j

lN ie ls

sm ud Ra

vej

Kjelds ensv

ve bjerg Juuls

ger Overa

Majsv

rgpa

vej

ken mar Høj

ej

Parallelvej

esv

Mølholm

Kløvervej

aven Æbleh

Sank

Ryes

je nneb

vej

St i

mp

en

Tværvej

Gyvelvej

H Ha øegh ge ns ve j

Olaf

nnsvej

Ibæ k St rand

Tidseltoft

e rsv Ole øme R Sko

esvej Eged Hans

j

Niels

Lehma

Sjællan dsgade

Banevang

Sta

ng en

vkrogen

onavej Pom

ej

Joha

Brombær haven

rhaven Hindbæ

j gerve Hælda

Chr Jen

j

Husu mvej

Blåbærhaven

Boesvangen

Nordvangen

n

Skovlyv ej

gerve

ndev

ej osev Viem

sna ps

Lø ng a

Syrenvej

Bakkedraget

de Bøgen Hyl Egen

Mysu

t Nørredige

Broa

vej marks

rget Nørrebje

Borchs Alle

slevve ej

lle

ej Hejrev

Ha

Nørre

Nørreskov

Mågeve j

Platzv ej

ve j ej ersv mm Bru

ej

højen Skov ng Grønva

Tyttebærhaven

Kirsebærhaven Rosenhave

Juu lsbje rgvej

dværVej Hån kervej

en Rønn

j

j mve Ager

v der s

j

aKast nien

n

fs Bjarnho

rksvej rema Nør

Ørnebjergve

Ved Vandvæ rke

O2

t

Tjørnev

ej Uglev

ej Tranev

Nørrekær

evej Bogfink

Ørnevej Antilopevej

Helligkildevej

Nør r eskov H u s e

ade ndsg Jylla

ej iav

Buen

liavej

gtv ej

Pile

l Kar

Nordvej

ej

O2

Jacob s Gade e Stræd

ric de Fre

nget evæ Ask

vej Lilje

Mag no

ade nneg

en

Blommehaven

Al le

eA kild

me rsvej

e

j gve ldin Ko

Hyldevej

avej

ve l ga So

60

vej sens

nget Jægervæ

ej

ad

ng

Foran Møll

Frugthaven

ej ensv

Wittrupvej

ej lsensv Pou

H e rme

Egernv

ej Raadyrv

ej Hjortev

Roms Hule

Alle

H

Hors

yvej

Sol

ej sensv Thom

ar ldem

j Elsdyrve avej Sik

ej Bøgomv

O2

Violvej

Filipp

Dand

Julius

Finlandsvej

Hor

Nørre

esg

Ja

ej Stiftsv

Bakken

Falkevej

nsvej Horse

vej

I samarbejde med:

O1

Fred eric Lille iaga de Bjerggade

Egevang

Irisvej

vej syssel Løver

j Ve

Sysselv

Hø j gaards Ve j Knud

Viborgvej

nsvej

s t ræde

Alle Stadion

e bsgad ulkrogpl ad s Hersle rænaneto r Kalkb ej ve t deriv

nn Tø

ade

Ki ddesvej

d

Bøgevang

Sdr Va ng

us ko

Isabellahøj

Ve j ans

O2

Va

av Dian

Ko ng

eltoft

El l eham

Nørremark Center

vej gaards

O2

Gunhilds Plads

de

Nørre Have

Kabb

træ

Roms

lvej t Hu Grunde

e

ade rdsg

St Bjergg a e

n Sætere Lien

Rosenvej

K il

Niels Finse

Moldevej

Havelodden

L ille

en bakk ider Ber

ad

Thors O1 gade

Ab e Pla lone ds s

rn es

de træ es nn Rø

Na ur

æde Hasselstræde estr Ask Mira bels Hægestræde træ de Abi ldst ræ de

msg Gor

terb roga de

Teglgaa rdsvej K i l dev a

n

Hasselvænget

ej onev

j

Ri be Gl

Rolighedsvej

ret

j

jpe Lø

ej

m

aa

ve j

eve Ømkul

a kken

Grundet Bakke

Grejsåvænget

Ribegade

kæ Tofte

vej

en Åp ar k

gade Nyboes

l ly Sørense ns

Duev

ssel

ad e

B oråsvej

Tjø

Beriderb akken

Elles træ de Ny Gre jsda lsve

vej ge Buchsvej on Gl K

e

aas Nord

Wi Skov b

Dro

Vej ixens

G Skov gade Skytteh Højb usgade Kro de ga ge Dammen en Skov n bro vang rre Fre Nø Skyt tehusvejen O1 gade densgade Havef Rødki Ved P s orv or enin ldevej et alad rn rr g en Nørre Anlæ pa ho skov Nø O2 get ssag sutz N Parkv Ør Tirsbæ en Sto stedsga ej O1 k Strand e rm de vej Volmersad ga g de Østerled rre gade Nø Fjo rg Volmers rd o Flegm Vis O1 ga gb ade de Gr singsga Plads Fle de ø Orla LehmannsTr O2 eschow gade Ho Boulevarden sgad Dyrsku lm e Klosterga evej Svine en de Rådhusryggen Marias Plads passagen Strandg Blegbanken Rådhus- Kirke ade O1 gade torvet Nordka Kirketorve Banegårdsevej Havnegad gvej Ved Sva jen t e Præstere En t jebass O1 pladsen Toldvagt VestÅkære inet Ved gyde Fiskergade en Nd r Tvæ Sønderåen Foldegad Den Hvi e Havne parken Facet de Sydkaj en Falster sgade Gam Jeppe Pakhus Jensen mel O2 gade haven sgade havn O2 Dam

Bredstenvej

Anem

Ves

Freja sg

Skolegade

Pla d s

vej inte

O2

Val mar desgad

Mindegade

Haraldsgade

Borgm Madsens Gade Roarsvej Helgesvej Signesvej

ej

yg

Fyrretoften

Lønnestræde

n

igten

Vej

Kjærsgaarden

Vardevej Johannesgade

j ovve t Sk und e Nordly Haveforeningen

vej

Slugte

vej

elvej Popp j Abildve

Christiansminde

Karsevej Timianv

arinvej

j

i Nordre V Uhrskovvej Jellin gvej Gl Je llingv ej

de Dalga

Olgas

ragdve j Sma

Sofieve j

Grantoften

Munkevej

svej ther Win

bo Høj

ov Uhrsk

ldsgade

ade

Kl

Chr

Uds Ahornvej j Kastanieve

n

d kl an Tys de tB

St Gr

Bangs Alle

vej Bøge

j ærsve

Søvej ej sev Mo gvej Jellin

nvej

Grøn ninge n

Gru n

nS stia Kri

Stentoften

Han

Bernt Anton nsvej se

Birkevej

Marsv ej

Neptu

Kar en Bl

vej Hostrups ej Kingosv

Egevej

vej

Nørremarken

svej ige

Lille Copyright: Vejle Kommune og Naturgas Midt-Nord / Kortcenter.dk Grundet

Lundevej

Citadelvej Jupiter

Chr

ve j

Ringdams Kobbel

Skovtof ten

Fabersvej

Teleej marksv

Tuja Alle

Petershøjvej

oltv ej

sBlicher vej

Nordlandsvej

Hø gsh

Brorsonsvej Ingvard Andersensvej

Kjeld Abellsvej Anchersvej

Lindealle

Bakkel ypa rken

ds

j Ringve Grundet

Lertoften

Heibergsvej

ej ns V ense E T Jø rg Elmevej

Uhrhøj

nsve j

holt Grøn

sens Vej

lan

sens Hor

j ve fts Sti

Hader

en

dsvej

Arne Poul

vej

rk lspa

n

Lyshol

j Edisonve

Fertin

jsda

G vig rund sv tej

En g

Gru nd et Tv Klø æ ve rve rto j fte n

Korntoften

Grejsdalsvej

rtofte

j årdsve Storeg

Hove

Store Grundet Alle

Gre

Hummelkærsvej

evej ft Baun Højto

Inge man

170

Sm art Grid Livin gL ab

Grundet Ringvej

et S kovv ej

Norgesvej

Hovertoft

Minervavej

Sko vvej

ed ev

j

r

ej

Kongsvej

e Væng dals Grejs

e kv

Sve

rdsv aa

a Sk

Noersvej

Bre dal

ørv ej

Sm Gl

vg

442

St Gru nd

Dunave j j Læve

Grejsdal

Frederikshøjvej

Frederikshøj

23 He lsin g

Bjø rnek ærv ej

Slib ersv ej

Jo ha n

Sko

llet

ej

Lysholt j

svej

Hellumvej

Brinc kersv ej

No bi

ej lisv

sterm ark

B

Tulipvej

ntsv ej Bolun dsve j Kammas vej

Bred al Ve

inde vej

lve

Gamm elmark

tA l lé

ren

Dupo

ul

sm

Kirkebyvej

yvej

Lyng bakk en

Fr eder i kshøjv ej

Juel

vej

se

n

Stifts

Sys

eb Kirk

Fa sa

ke

Transit vej

k

E45

lysholt allé 10 ~ dk - 7100 Vejle tlf: 7642 0079 ~ info@greentechcenter.dk www.greentechcenter.dk Herre dsve j

ak

t Skovvej

erb

N

St Grunde

æd d

elm mm Ga

Center ba

Mar ibove j

ve

vej lers Møl

Skr

j

j

Kirkeby Grid Living Lab Smart

ej

Vand værksv e

agervej

e sv ark

ken

Haveforeningen Grundet

ej

Frostve j Trailerv ej

j

AC

ej

Voerv

Sysse lvej

ortve j

jysk eM otor vej

pv e

Øst

tr u

j

ns Gl Hor

Dtc Tor Die vet selv ej Tran sp

Bøge ager

vej

Øs te r l ideve j

lvej Fida

Krogsmind e vej G re jsd als Ho l mshave v

Bøgager

Nimve j

59

Munkebjerg Skovene

Smart Grid Living Lab

GTC invitation til åbning  

GTC invitation til åbning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you