Page 1

‌gas- og oliefyrede anlÌg med fleksibilitet

A


Hollensen Energy kan tilbyde komplette løsninger og installationer med alt, hvad der ønskes i en kedelcentral. Det omfatter alt fra komponenter og kedler til færdige løsninger inklusiv bygningsarbejde, myndighedsbehandling m.m. Løsningerne dækker ydelser i et område fra 315 kW til 15.000 kW. De er baseret på enten varmtvands-, hedtvands- eller dampkedler til traditionel gas- og oliefyring eller på gasmotorer til kraft-varmeproduktion. I de tilfælde hvor Hollensen Energy kan se at der er yderligere muligheder for effektivisering og dermed nedsættelse af produktionsomkostningerne, integreres vore anlæg med varmepumpe teknologi for derved, at kunne udnytte al brugbar energi i røggassen. Hollensen Energy tilbyder produkter og løsninger med god driftsøkonomi, og det er samtidig en løsning, der giver maksimalt udbytte med minimale omkostninger for miljøet. Anvendelse at biogas og bioolie som brændsel er kendt teknologi for Hollensen Energy. Disse brændsler kræver særlig opmærksomhed, hvilket vi gennem mangeårig erfaring og udvikling har imødekommet og derfor er bevidst om når disse anlæg designes. Hollensen Energy har stor erfaring i kundetilpassede løsninger, der også kan indgå i eksisterende anlæg. Her udnytter Hollensen Energy erfaringer og kompetencer i opbygningen af systemet, herunder valg af komponenter, dimensionering af kedler, valg af motor m.m., så der opnås fleksibilitet i løsningerne.

15 13 14

2


To kedler i en kundetilpasset kompakt løsning som er tilpasset et eksisterende anlæg

En komplet varmecentral med mange komponenter som er sammensat til en stabil løsning med optimal ydelse.

Fire forskellige motoranlæg som hver for sig er bestemt af økonomiske hensyn eller kundepræferencer.

Udstødskedler udnytter udstødsgas til produktion af varmtvand, hedtvand eller damp.

10

11

1 Gasmotor 2 Katalysator 3 Lyddæmper 4 Smøreolie 5 Spildolie 6 Lyddæmper 7 Varmepumpe 8 HT Energimaster

9 LT Energimaster 10 Ventilation 11 Ventilation 12 Skorsten 13 Varmt vand til bynet 14 Koldt vand til bynet 15 Væskekøler 16 Akkumuleringstank

2 12 4

5

1

3

6

7 8

9


En højteknologisk styring af flere enheder med regulering og overvågning giver optimal samkøring af anlæg og minimerer produktionsomkostningerne.

Hollensen Energy tilpasser brænder og kedler, så man opnår lavest mulige emissionsværdier.

En varmeveksler fra Hollensen Energy sikrer den optimale udnyttelse af energien i røggassen.

Korrekt dimensionerede udstødskedler sikrer en god totaløkonomi i anlægget.

1. Brænder 2. Kedel 3. Shunt pumpe 4. Sikkerhedsventiler 5. Varmeveksler 6. Skorsten

3

6

4

16

5 2

1


Hollensen Energy er til rådighed allerede i projekteringsfasen. Vi udarbejder tekniske beskrivelser af løsningsmulighederne, foretager konsekvensberegninger på driftsøkonomien, og vi laver en samlet præsentation af løsningen med økonomisk oversigt og tilbud på udførelsen. Hollensen Energy udvikler løbende teknologierne med udgangspunkt i de gældende krav til miljøvenlig forbrænding. Det gælder hele systemet, og det gælder de enkelte komponenter i helheden. Anvendelsen af gas- og oliefyrede anlæg indgår i energi med omtanke, når anlægget har den fornødne fleksibilitet. En overskuelig investering i et anlæg, som hurtigt kan sættes ind som back-up i sammenhæng med andre, vedvarende, energiproducerende anlæg.

5


Hollensen Energy udvikler og leverer udstyr til varme- og elproduktion. Det omfatter alt fra enkelte kedelanlæg til turnkey løsninger inden for varme- og kraftvarmeværker. Installationer og anlæg designes i løbende dialog med kunden, og Hollensen Energy kan dermed sikre en optimal løsning og drift. Den komplette løsning indebærer også, at Hollensen Energy følger op med kompetent og effektiv service efter levering. Hollensen Energy’s vision: At være en førende udbyder af energianlæg til miljørigtig produktion af varme. Derfor lægger Hollensen Energy vægt på både at være sparringspartner for kunderne gennem hele forløbet fra projektering til levering og til at være en spændende arbejdsplads i konstant udvikling. Hollensen Energy’s mission: Vi vil udvikle og levere anlæg, som skaber termisk energi ved brug af de energikilder, der er til rådighed. Vi vil udnytte energien optimalt gennem udnyttelse af moderne teknologi og know-how.

Jens-Ole Aagaard Jensen Adm. direktør

Finsensvej 3, 7430 Ikast Telefon 9714 2022, Fax 9714 2686 post@hollensen.dk, www.hollensen.dk

Gas- og oliefyrede anlæg med fleksibilitet  

Gas- og oliefyrede anlæg med fleksibilitet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you