Page 1

2010 nyhed

Broadway starane xl primus Catch


Dow AgroSciences A/S Hos Dow AgroSciences har vi i flere generationer leveret løsninger primært til ukrudts­bekæmpelse i korn- og rapsmarker til det moderne danske landbrug. Kendte produkter som Starane XL, Primus, Matrigon og Kerb har således været en fast bestanddel af de fleste danske landmænds sprøjteplaner. Dow AgroSciences er en af verdens førende globale virksomheder inden for udvikling og produktion af planteværn til ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder og vi har derfor stor fokus på forskning og udvikling. I 2010 introducerer vi Broadway, der er et helt nyt soloprodukt til bekæmpelse af både græs og tokimbladet ukrudt i korn.


Broadway starane xl PRIMUS Catch

04 06 08 10


nyhed Du behøver kun ét produkt BROADWAY bekæmper effektivt vindaks, rajgræs og alt bredbladet ukrudt i ét produkt fra tidligt forår. Selv med reduceret jordbehandling kan der frit vælges efterfølgende afgrøde - det gør arbejdet både lettere og mere fleksibelt. EGENSKABER Kombinationen af de to aktivstoffer i BROADWAY har resulteret i et produkt med usædvanlig bred effekt på både græs og bredbladet ukrudt. Derfor er det muligt at tilpasse dosis til de aktuelle ukrudtsarter på den enkelte mark og stadig nøjes med ét produkt til alle marker - uden behov for blandingspartner. ANVENDELSE BROADWAY er godkendt til anvendelse i foråret med 165 g/ha fra BBCH 21-29 og 220 g/ha fra BBCH 30-39. BROADWAY anvendes altid sammen med additivet PG26N.

Regnfasthed Formuleringen af BROADWAY sikrer, at der kun er behov for 1 times tørvejr for fuld effekt. Eftersom andre produkter kræver op til 6 timers tørvejr, opnås teoretisk 5 timer mere til sprøjtning før hver regnbyge. For at opnå maksimal effekt med mindst mulig dosis bør alt ukrudt bekæmpes, så snart der er aktiv vækst om foråret. Derfor tæller hver time. Efterfølgende afgrøder: Selv hvis du praktiserer reduceret jordbehandling, kan du frit vælge afgrøde efter en behandling med Broadway uden at være bekymret for nedsat udbytte.

Effekt på bredbladet ukrudt: 220 g/ha BROADWAY indeholder 5 g florasulam, hvilket svarer til 100 ml PRIMUS. Det andet aktiv stof (Pyroxsulam) i BROADWAY tilfører effekt på de bredbladede ukrudtsarter, hvor Primus ikke har tilstrækkelig effekt. Resultatet er en unik effekt på alt bredbladet ukrudt. Anbefalet dosering som forårsopfølgning mod vindaks og bredbladet ukrudt: Efter en vellykket efterårsbehandling, bekæmper 110 g/ha + 0.5 l/ha PG26N effektivt vindaks samt de mest dominerende bredbladede ukrudtsarter.

VIRKEMÅDE BROADWAY er et systemisk virkende ukrudtsmiddel, der primært optages gennem bladene. For at opnå ønsket effekt skal additivet PG26N anvendes sammen med BROADWAY. Bedst effekt opnås ved behandling fra aktiv vækst i foråret til BCCH 32.

Anbefalet dosering som forårsopfølgning mod rajgræs og bredbladet ukrudt: BROADWAY bekæmper effektivt både almindelig og italiensk rajgræs. Bedste effekt opnås med 165 g/ha Broadway + 0.5 l/ha PG26N så snart, der er aktiv vækst i rajgræsset. Fra afgrødens vækststadie BBCH 30 kan der anvendes 220 g/ha + 0.5 l/ha PG26N.

Effekt på græsukrudt: De vigtigste græsukrudtsarter der skal bekæmpes i foråret er vindaks, almindelig og italiensk rajgræs. Broadway bekæmper effektivt alle 3 arter.

SU-resistent ukrudt: BROADWAY bekæmper SU-resistent fuglegræs, kornvalmue og hanekro. Selv om aktivstofferne i BROADWAY begge er såkaldte ALS-hæmmere, er BROADWAY ikke et SU-middel.

4

Sololøsningen der bekæmper græsukrudt og alt bredbladet ukrudt


vinterhvede · rug · triticale Bekæmpelse med > 90% Effekt ved dosering 110-220 g/ha BROADWAY + 0.5 l/ha PG26N Bredbladet ukrudt

Bredbladet ukrudt

110 g

165 g

220 g

X

X

X

Hyrdetaske

Agerstedmoder

X

X

Hønsetarm

Agersvinemælk

X

X

Kamille, lugtløs

Burresnerre

X

X

Kornblomst

Agersennep

110 g

165 g

220 g

X

X

X

X X

Bredbladet ukrudt

165 g

220 g

Valmue, korn

X

X

X

Ærenpris, flerfarvet

X

X

X

X

Ærenpris, mark

X

X

X

Ærenpris, storkronet

X

Ærenpris, vedbend

Forglemmigej, mark

X

X

X

Kiddike

X

X

X

Fuglegræs

X

X

X

Pileurt, bleg

X

X

X

X

Pileurt, fersken

X

X

X

X

Pileurt, snerle

X

X

X

Græsukrudt

X

X

Pileurt, vej

X

X

X

X

Sort natskygge

Gul okseøje Hanekro Haremad

X

Hejrenæb Hundepersille

X

X

Spildraps

Hvidmelet gåsefod

X

X

Storkenæb

X

110 g

X

X

165 g

220 g

Rapgræs, almindelig

X

X

X

Rajgræs, italiensk

X

X

X

X

Rajgræs, almindelig

X

X

X

X

Vindaks

X

X

110 g

X

Efterårsbehandling Alle forsøg viser, at en faglig korrekt ukrudtsbekæmpelse starter i efteråret. Arter som bl.a. enårig rapgræs, ærenpris og tvetand spirer fra tidligt efterår og kan være i fuld blomst ved tidligt forår. Derfor skal de bekæmpes om efteråret for ikke at stjæle gødning og udbytte i løbet af vinteren og det tidlige forår. Broadway er perfekt designet til at bekæmpe de ukrudtsarter, som ikke kan kontrolleres fuldt ud i efteråret.

5


Den brede løsning til ukrudtsbekæmpelse STARANE XL er den ideelle basisløsning mod bredbladet ukrudt i vintersæd og som optimal blandingspartner i vårsæd. STARANE XL bekæmper om foråret effektivt de vigtigste bredbladede ukrudtsarter ved korrekt dosering og kan blandes med de fleste midler mod svampe og insekter. Stabil virkning i ustabilt vejr - helt ned til 5°C Det danske forårsvejr er ofte ustabilt helt hen i maj måned, hvilket gør det svært at vælge det rette tidspunkt for sprøjtning. STARANE XL kan anvendes helt ned til 5°C hvilket betyder, at selv ustabilt vejr ikke er nogen hindring for et vellykket sprøjteresultat. Med STARANE XL bestemmer du stort set selv, hvornår marken skal behandles. STARANE XL kan anvendes allerede fra vækststadie 20 og helt frem til 2 måneder før høst - med lige stærk virkning i hele perioden.

EGENSKABER STARANE XL er effektiv ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. Virkningen af Starane XL er særlig effektiv overfor burresnerre, men også udbredte arter som fx kamille, valmue, storkenæb og kornblomst bekæmpes effektivt. ANVENDELSE STARANE XL kan anvendes i alle arter af vinter- og vårsæd og kan desuden anvendes i afgrøder med udlæg af græs. STARANE XL må ikke anvendes, hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgplanter. STARANE XL kan anvendes i græskulturer til afgræsning. STARANE XL kan anvendes alene, men kan også anvendes som blandingspartner med fungicider, vækstregulatorer, bladgødninger og insekti­cider.
STARANE XL optages primært via bladene og kan derfor anvendes på alle jordtyper. Efter afgrøden er behandlet med STARANE XL er der ingen restrik­ tioner for efterfølgende afgrødevalg, hverken om foråret eller efteråret.

VIRKEMÅDE STARANE XL er et systemisk bladherbicid til bekæmpelse af bredbladede ukrudtsarter i korn og græsser. Produktet er et blandings­ produkt sammensat af aktivstofferne florasulam og fluroxypyr med henholdsvis 2.5 g og 100 g pr. liter. Florasulam er en ALS-hæmmer, der forhindrer planten i at producere vigtige aminosyrer, hvorefter planten dør. Fluroxypyr har auxinvirkning, der fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme planter, hvorefter planten dør. STARANE XL er et lugtfrit og vandbaseret produkt. TIDSPUNKT STARANE XL er relativt uafhængig af temperaturen på behandlingstidspunktet og behandlinger kan derfor foretages allerede fra 5°C. I vintersæd og græs kan behandlingen påbegyndes, så snart plan­ terne er i vækst om foråret. Produktet kan anvendes fra BBCH 20-39 eller til 2 måneder før høst. STARANE XL er regnfast efter en time.

6

Effektiv ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd


vintersæd · vårsæd

Arter kontrolleret med over 90% effekt Ukrudtsart

0.5 l

0.6 l

0.8 l

1.0 l

Agerkål

X

X

X

Agersennep

X

X

X

Brandbæger

Effekt ved dosering 0.8 l/ha

X 50-70%

XX 70-90%

XXX over 90%

X X

X

Ukrudtsart

X

X

X

Agersennep

Brøndsel, fliget Burresnerre

Effekt XXX

Ukrudtsart Hvidmelet gåsefod

Effekt

Ukrudtsart

Effekt

X

Pileurt, fersken

XXX

Forglemmigej, mark

X

X

X

X

Agerstedmoder

X

Hyrdetaske

XXX

Pileurt, snerle

XXX

Fuglegræs

X

X

X

X

Agertidsel

XX

Hønsetarm

XXX

Pileurt, vej

XXX

Hanekro

X

X

Brandbæger, almindelig

XX

Kamille, vellugtende

XXX

Sort natskygge

XXX

Haremad

X

X

Burresnerre

XXX

Kamille, lugtløs

XXX

Spildraps

XXX

X

Fliget brøndsel

XXX

Kiddike

XX

Storkenæb

XX

Hundepersille Hyrdetaske

X

X

X

X

Fuglegræs, almindelig

XXX

Kornblomst

XX

Svinemælk, almindelig

XX

Hønsetarm

X

X

X

X

Hanekro, almindelig

XXX

Markforglemmigej

XXX

Valmue

XX

Kamille, lugtløs

X

X

X

X

Haremad

XXX

Mælkebøtte

XXX

Ærenpris

X

X

X

X

Hundepersille

XX

Pengeurt, almindelig

XXX

Kamille, skrive Kiddike

X

Kornblomst

X

Pileurt, bleg

X

X

X

X

Pileurt, fersken

X

X

X

X

Pileurt, snerle

X

X

X

X

Spildraps

X

Storkenæb

X

Valmue, korn

X

7


Primus* En del af en komplet strategi PRIMUS er et bredt virkende produkt, der er særlig effektivt mod tokimbladede ukrudtsarter i korn, græsningsarealer, samt græs- og græsfrømarker. PRIMUS må kun anvendes om foråret, hvor produktets unikke evne til at tåle kulde, giver mulighed for tidlig sprøjtning. Bekæmper ukrudtet allerede ved 2°C Nogle ukrudtsarter starter væksten meget tidligt om foråret og har derfor en størrelse, der gør dem svære at bekæmpe, når temperaturen når det niveau, der kræves for optimal effekt af de fleste ukrudtsmidler. PRIMUS viser sin styrke ved at bekæmpe ukrudtet i vintersæd og frøgræs tidligere på foråret, idet temperaturen ikke behøver at være mere end 2-3°C. EGENSKABER PRIMUS er et bredspektret produkt, der er særlig effektivt mod burresnerre, kamille, fuglegræs, kornblomst, storkenæb og korsblomstret ukrudt i korn og frøgræs. PRIMUS anvendes altid sammen med sprede/klæbemiddel.

8

Effekt ved dosering 0.1 l/ha + sprede/klæbemiddel Ukrudtsart

Effekt

X 50-70%

Ukrudtsart

Effekt

XX 70-90%

Ukrudtsart

XXX over 90%

Effekt

Ager gåseurt

XXX

Hanekro

X

Mælkebøtte

XXX

Ager sennep

XXX

Haremad

XX

Pileurt, fersken

XX

Bandbæger, almindelig

XXX

Hundepersille

XXX

Pileurt, snerle

XX

Burresnerre

XXX

Hvidmelet gåsefod

Pileurt, vej

X

Dværgløvefod, almindelig

X

X

Hyrdetaske

XXX

Raps

XX

Fliget brøndsel

XXX

Kamille

XXX

Storkenæb

XXX

Forglemmigej

XXX

Kornblomst

XXX

Svinemælk

X

Fuglegræs

XXX

Korn valmue

XXX

Gul okseøje

X

Kiddike

XXX


vintersæd · frøgræs Selv store kamiller i frøgræs er ikke noget problem. PRIMUS er et lavdosis produkt, så der skal kun benyttes 60-100 ml/ha for at få et sikkert resultat. PRIMUS nedbrydes desuden hurtigt og efterlader ikke rester, som kan skade de efterfølgende års afgrøder. ANVENDELSE PRIMUS er et meget fleksibelt produkt, som både kan anvendes alene og i et blandingsprogram til kornafgrøder eller frøgræs. PRIMUS uden blandingspartner: Om foråret kan PRIMUS anvendes alene mod ukrudtsarter som burresnerre, kamille, fuglegræs, snerlepileurt, ferskenpileurt, kornblomst, spildraps, hyrdetaske og kornvalmue. PRIMUS vil da sikre en effektiv ukrudts­bekæmpelse og et optimalt udbytte. PRIMUS med blandingspartner: PRIMUS giver en næsten fuldstændig bekæmpelse af tokimbladet ukrudt sammen med en blandingspartner. Specielt relevante er produkter, der har effekt på stedmoder og ærenpris, som fx DFF eller ALLY.

PRIMUS kan også blandes med midler mod græsser for at sikre en effektiv bekæmpelse af både tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Det anbefales dog ikke at blande PRIMUS med Primera Super og Topik.

TIDSPUNKT Produktet kan anvendes fra BBCH 20-39. Vinterhvede og frøgræs kan behandles så snart, der er vækst i planten om foråret. Produktet er relativ uafhængig af temperaturen på behandlingstidspunktet.

PRIMUS optages hurtigt gennem bladene. Den er regnfast efter en time og kan anvendes, når temperaturen på sprøjtetidspunktet er over frysepunktet, hvilket i praksis betyder 2-3°C. PRIMUS er relativ uafhængig af luftfugtigheden. Effekten er altså lige så sikker midt på dagen som ved morgensprøjtning. Det frarådes at sprøjte, når afgrøden er under stress som følge af tørke, vandlidende jord eller meget høje dagtemperaturer.

Afgrøder

ml/ha

Vårsæd

60 - 100

Vårsæd med udlæg af græs

60 - 100

Vintersæd

75 - 100

Frøgræs

100 - 150

VIRKEMÅDE PRIMUS indgår i gruppen af triazolopyrimidin herbicider. PRIMUS bekæmper tokimbladet ukrudt i korn og frøgræs. PRIMUS er et systemisk virkende ukrudtsmiddel, der primært optages igennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor det hæmmer dannelsen af essentielle aminosyrer.

9

Effektivt mod ukrudt i vintersæd og frøgræs


unik og robust CATCH er effektiv, når det gælder bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede - selv overfor rodukrudt som fx tidsler. CATCH er særdeles bredspektret og robust, samt giver en høj fleksibilitet i marken. Det kan nemlig anvendes alene eller indgå i tankblandinger fra vækststadium 13-32.

EGENSKABER CATCH anvendes til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vårbyg og vårhvede. Produktet sikrer en effektiv bekæmpelse af de betydende ukrudtsarter som fx fuglegræs, mælde, pileurt, kamille og korsblomstrede arter. Ydermere bekæmper CATCH også burresnerre, liden nælde, storkenæb og hejrenæb i de vækststadier, hvor disse er et problem. CATCH kan uden problemer anvendes i tankblandinger.

Med CATCH opnås der synlig effekt allerede efter 1-2 døgn og fuld effekt efter 3-4 uger. CATCh i blanding med DFF eller metsulfuron produkter er den mest robuste løsning til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede.

ANVENDELSE CATCH er effektiv til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.
Da CATCH primært optages gennem bladene, kan det anvendes på alle jord­ typer og yderligere er det regnfast allerede 1 time efter sprøjtning.
 På følsomme ukrudtsarter er der synlig effekt 1-2 dage efter sprøjtning. Efter 3-4 uger er ukrudtsplanternes vækst standset og de visner bort.

10

VIRKEMÅDE CATCH er et systemisk bladherbicid til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vårsæd. Det er et blandingsprodukt, der er sammensat af aktivstofferne florasulam - ALS hæmmer, kendt fra Primus - og den gennemprøvede 2.4-D, som er en auxindanner. Det indeholder 6.25 g pr. liter florasulam og 300 g pr. liter 2.4-D. For opnåelse af optimal effekt mod vanskeligt ukrudt anbefales fuld dosering og én behandling er ofte tilstrækkelig.
 Ved fuld dosis vil CATCH bekæmpe de fremspirende tidsler, der er på behand­lings­tidspunktet.


Effekt ved dosering 0.25-0.60 l/ha CATCH Ukrudtsart

- under 50%

X 50-70%

XX 70-90%

Vårsæd

XXX over 90%

0.25

0.40

0.60

Ukrudtsart

0.25

0.40

0.60

Ukrudtsart

0.25

0.40

0.60

Agerkål

xxx

xxx

xxx

Hvidmelet gåsefod

xxx

xxx

xxx

Pileurt, snerle

xxx

xxx

xxx

Agersennep

xxx

xxx

xxx

Hyrdetaske

xxx

xxx

xxx

Pileurt, vej

-

x

xx

Brandbæger

xx

xxx

xxx

Hønsetarm

xxx

xxx

xxx

Raps, spild

xxx

xxx

xxx

Brøndsel, fliget

xxx

xxx

xxx

Kamille, lugtløs

xxx

xxx

xxx

Skræppe, kruset

xx

xx

xxx

Burresnerre

xx

xxx

xxx

Kamille, skive

xxx

xxx

xxx

Stedmoderblomst

-

x

x

Bynke, grå

-

x

xx

Kiddike

xx

xx

xxx

Storkenæb

xx

xxx

xxx

Forglemmigej, mark

xxx

xxx

xxx

Kornblomst

xx

xxx

xxx

Svinemælk

xx

xxx

xxx

Fuglegræs

xxx

xxx

xxx

Lægejordrøg

-

x

x

Tidsel, ager

x

xx

xx

Følfod

-

-

-

Mælkebøtte

xx

xxx

xxx

Tvetand

-

x

x

Gul okseøje

-

xx

xxx

Natskygge, sort

xxx

xxx

xxx

Valmue, korn

xxx

xxx

xxx

Gulurt, småblomstret

-

-

-

Nælde, liden

xx

xxx

xxx

Ærenpris, flerfarvet

x

xx

xx

Gåseurt

xxx

xxx

xxx

Nælde, stor

x

xx

xxx

Ærenpris, mark

x

xx

xx

Hanekro

x

xx

xx

Padderok

x

x

xxx

Ærenpris, storkronet

x

xx

xx

Haremad

xxx

xxx

xxx

Pengeurt

xxx

xxx

xxx

Ærenpris, vedbend

x

xx

xx

Hejrenæb

xx

xxx

xxx

Pileurt, bleg

xxx

xxx

xxx

Hundepersille

xx

xxx

xxx

Pileurt, fersken

xxx

xxx

xxx

11

Effektiv ukrudtsbekæmpelse i vårsæd


Dow AgroSciences Danmark A/S • Sorgenfrivej 15 • 2800 Kgs. Lyngby • Tel: +45 4528 0800 • www.dowagro.dk • Teknisk information: Hans Raun • Tel: +45 2271 7020 Sprøjt med omtanke: Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på vildtet og efterlad et usprøjtet bælte ved levende hegn, skov og vandløb. Følg altid etikettens anvisninger. Medlem af Dansk Planteværn *Varemærke - Dow AgroSciences LCC

Dow AgroSciences produktkatalog  
Dow AgroSciences produktkatalog  

Produktkatalog for Broadway, Starane XL, Primus, Catch