Page 1

the attitude ON crossmind reklame bureau


“the attitude on crossmind reklamebureau” af Martin Haar Kristensen for CrossMind Reklamebureau 2. udgave februar 2014 - 1. udgave marts 2013 © CrossMind Reklamebureau ApS Ved Anlæget 6B, 7100 Vejle Tel. 7641 0500 :: info@crossmind.dk www.crossmind.dk


Forord Der er ikke noget, der er mere uoverskueligt end at skulle læse en masse om, hvad din arbejdsplads forventer af dig, og hvad du kan forvente af den – men vi har på CrossMind Reklamebureau erfaret, at det er nødvendigt. Fra CrossMind Reklamebureau startede d. 1. september 2004 og ca. 5-6 år frem, er kulturen stille og roligt blevet dannet – langt hen ad vejen, ved at MHK (Martin Haar Kristensen) konstant, har gået rundt på bureauet og sagt, hvad han tænke og mente om alt. Alt den viden har man selvfølgelig ikke, når man starter på bureauet i dag – og selvom MHK selvfølgelig stadig vil forsøge, at være kommunikerende omkring alt og alle, så vil der jo stadig være ting, som han mener er blevet fortalt – og så ligger det bare længere tilbage. Læser man dette lille værk igennem – er man forholdsvis godt klædt på, til at kunne begå sig på CrossMind Reklamebureau. “The attitude on CrossMind Reklamebureau” vil ligge online og være dynamisk – er der ting der bliver “out-datet” bliver de rettet til hen ad vejen. Men først, vil det være fornuftigt, at læse vores værdigrundlag igennem, og se om det er noget man kan nikke genkendende til – hvis ”elsker” virker for stærkt, kan det erstattes med ”har passion for” eller “brænder for”.

God læselyst :o)

3

|

2014


Værdier CrossMind, fordi vi elsker... #1.

Kvalitet (Vi elsker høj kvalitet, og når vores kunder vil investere i kvalitet)

#2.

Økonomi - pris og kvalitet hænger sammen (Vi elsker, at få betaling for vores arbejde - kr. 990,- pr. time er prisen for de bedste kompetencer)

#3.

Faste tilbud (Vi elsker, når de økonomiske rammer er aftalt på forhånd)

#4.

Kontakt (Vi elsker nærhed; at alle på bureauet kender vores kunder - om ikke andet så i det mindste af omtale)

#5.

Passion (Vi elsker vores arbejde - Vi vil forandre verden, vi vil ændre holdninger, vi vil imponere vores kunder!)

#6.

Full-service - den røde tråd (Vi elsker, når vores kunders markedsføring hænger sammen i alle led - derfor er vi dit full-service bureau)

#7.

Opmærksomhed (Vi elsker forhold, hvor begge parter gives opmærksomhed)

#8.

Reklamepriser (Vi elsker vores kunders succes)

#9.

Respekt og tillid (Vi elsker når vores kunder respekterer vores arbejde og der opstår en gensidig tillid)


Værdier

#10. At sige hvad vi mener, men gøre hvad vi får besked på (Vi elsker ærlighed og samarbejde) #11.

Vores erfaring! som er mere end 40 år, fordelt på en gennemsnitsalder på ca. 33 år (Vi elsker branchen og mangfoldighed)

#12. At hekse (Vi elsker, at have løst umulige opgaver indenfor umulige deadlines) #13. At have Idé, strategi og koncept som grundpiller (Vi elsker, når der er en mening med det vi gør) #14. At vi selv kommer fra kundesiden (Vi elsker, at vi forstår kundens situation) #15. Et godt bureaumiljø (Vi elsker et godt arbejdsklima - fordi det giver de allebedste løsninger) #16. Klare mål med vores kunders reklameaktivitet (Vi vil elske, at vores kunder burger deres marketingbudget optimalt)

Meningen med VORES virksomhed er at finde og markedsføre meningen med VORES KUNDERS virksomhed eller deres produkt.

5

|

2014


Intern tankegang Hvis vores værdier er på bølgelængde, kan understående tanker være en ledetråd for, hvilke tommelfingerregler, man møder på CrossMind Reklamebureau.

#1.

Ad value, gi’ kunden lidt mere end forventet!


#2.

Der skal 12 tilfredse kunder til at opveje én utilfreds!

#3.

Det er vigtigt at kende de grafiske regler, inden man begynder at bryde dem!


#4.

Ofte er det kunden, der kender kundens kunder bedst! (så lyt!!!)

#5.

Spørg hvis du er i tvivl!


#6.

Selvkritik, skitser og et åbent sind, er vigtige værktøjer!


#7.

“Sug” fra alle du møder - man lærer hele livet!


#8.

Det er menneskeligt at fejle - men det er dumt at blive ved!


#9.

Nogen gange skal man svede før det bliver godt!

#10.

Selvcentrerede personer er der rigeligt af i reklamebranchen - husk det er kunden vi sælger!


#11.

Vores udfordring er, at forstå kundens udfordring, bedre end kunden selv!


Tjekliste for vores kunder “Vi gør det vi siger og siger det vi gør” – kort sagt er det vigtigt, at alle ved, hvad der kommunikeres ud til omverdenen, for det skal man selvfølgelig leve op til. Før kunderne vælger bureau, opfordrer vi dem til at gå nedenstående tjekliste igennem: Inden du vælger CrossMind Reklamebureau, bør du lige vide:

7

|

#1.

Vi er et full-service bureau med erfarne kræfter inden for reklame og marketing, der spænder over kompetencer fra Art Director, Grafiker, Tekstforfatter, Webdesigner og Planner der håndterer alle typer af opgaver indenfor reklame og marketing.#2.

Vores administrerende direktør har, i modsætning til strukturen i mange traditionelle reklamebureauer, en baggrund som AD’er og er vant til at tænke i koncepter og kreative løsninger.#3.

Vi har “flydende grænser” på bureauet i idéfasen. Alle bureauets ansatte kan altså sagtens bidrage til idéen, konceptet, strategien, overskriften, forslag til design, et godt billede eller en illustration.#4.

Vi bruger ofte AIDA-modellen som et effektivt værktøj i forbindelse med udvikling af koncepter - AIDA står for: Attention, Interest, Desire, Action.

#5.

Vi siger, hvad vi mener, men gør hvad vi får besked på. Det er jo selvfølgelig dig som kunde, der bestemmer i den sidste ende - men du fortjener et modspil.

2014


Tjekliste for vores kunder #6.

Vores daglige ånd er kendetegnet ved engagerede medarbejdere, som sætter en ære i at levere kreative og gennemtænkte løsninger, der lever op til kundens forventninger (og gerne lidt til).#7.

Vi sørger for at opgaven holder sig indenfor den aftalte økonomiske ramme, samt de aftalte leveringsterminer - vi vil gerne etablere et langt samarbejde ud fra gensidig respekt og tillid.#8.

Vi arbejder sammen med en række faste underleverandører fx offsettrykkerier, programmører, fotografer (film og still), oversættere, lydstudier samt forskellige leverandører af reklamegaver/gimmicks - det sikrer den bedste kvalitet og bedste pris.#9.

Vi har en bred kundeportefølje, der giver os et væld af input, samt kendskab til mange brancher og deres problemstillinger. Ofte er der tale om viden, der med fordel kan udnyttes i en anden branche/opgave.#10.

Vores arbejdsmiljø er essentielt - CrossMind Reklamebureau skal først og fremmest være en god arbejdsplads, som bliver skabt af de mennesker, som arbejder der; hvis bureauet “kører” optimalt vil det virke smittende på vores kunder, der kommer i huset eller som vi besøger.


Et guideværktøj “The attitude on CrossMind Reklamebureau” er en “manual”, hvor man kan finde svar på, hvordan arbejdsprocesserne er på bureauet, samt hvad CrossMind Reklamebureau og de ansatte forventer. Det er et værktøj der udvikler sig løbende, så kan du ikke umiddelbart finde et svar, og synes at der mangler noget – så sig endelig til, så vi kan få emnet/området tilføjet. Det er vigtigt at man kender og følger spillereglerne, på CrossMind Reklamebureau, hvis vi skal stå optimalt I forhold til vores konkurrenter og yde optimalt I forhold til vores kunder. For CrossMind Reklamebureau er reklame og marketing en “holdsport”, hvor man burger og hjælper hinanden, så det “produkt” vi leverer ud af huset, er så skarpt som overhovedet muligt. Derfor sætter CrossMind Reklamebureau fællesskabet højt – leverer man til fællesskabet og er en team player, står man stærkt i organisationen – nedbryder man fællesskabet og er super egoist, er CrossMind Reklamebureau ikke det rigtige sted, man er ansat – VIGTIGT, her tænker vi “We” og ikke “Me”. MHK har ansvaret for, at sætte ”holdet” på CrossMind Reklamebureau så det til enhver tid udgør de bedste kompetencer både professionelt og socialt.

9

|

2014


Almene forventninger Det bliver taget som en selvfølge:

#1.

At man møder oplagt til tiden.

#2.

At CrossMind Reklamebureau har ens absolutte primære professionelle fokus.

#3.

At man er serviceminded og imødekommende over for vores kunder.

#4.

At man har fokus på løsninger og ikke problemer.

#5.

At man sørger for at overholde deadlines – også selvom man ikke kan nå det inden for den normale arbejdstid – uden at gå på kompromis med kvalitet. - har man mindre ærinder og ligende der ligger i arbejdstiden, har man til gengæld også forholdsvis frie tøjler – men spørg altid MHK inden.

#6.

At man planlægger sine ferie fridage i samråd med kollegerne og MHK.

#7.

At vi deler faglig viden, idéer og erfaringer med hinanden – så vi sammen bliver så stærke som muligt.

#8.

At vi er opmærksom på hinanden og hvis muligt aflaster, afværger fejl samt giver / deler fif, hvis muligt.


Løn og arbejdsforhold Der forhandles løn en gang om året i forbindelse med den årlige MUS (Medarbejder Udviklings Samtale). Lønforhandlingerne er individuelle og tager afsæt i faglige kompetencer, værditilførsel til bureauet og bureauet aktuelle situation. Datoen for MUS følger datoen for den enkeltes ansættelses dato. Elevlønninger afregnes efter arbejdsmarkedets satser. Der afholdes også MUS med elever.

11

|

2014


CrossMind Congress Den sidste uge i hver måned afholder CrossMind Reklamebureau en intern ”Congress”, med følgende dagsorden:

#1.

Opfølgning (ved MHK) Under dette punkt gennemgår MHK referat fra sidste Congress, og status vedr. evt. emner fra dette.

#2.

Status (ved MHK) Under dette punkt gennemgår MHK bureauets aktuelle tilstand økonomisk, arbejdsmæssigt og funktionelt.

#3.

Input (People vs. CrossMind Reklamebureau) Under dette punkt kommer ansatte med input til bureauet – siger hvis der er ting vi kan forbedre eller ændre, eller hvis der er noget eller nogen der går en på.

#4.

Eventuelt (Alle) Punktet hvor vi diskuterer løst og fast – evt. sociale arrangementer ol.


Madordning CrossMind Reklamebureau har ingen frokostordning, derfor sørger man selv for sin frokost. Så vidt det er muligt, forsørger vi at spise sammen mellem 12.00 – 12.30. KAGEORDNING... Er der ingen af – men hvis man giver kage, når man har fødselsdag, falder det som regel i god jord :o)

Facebook, LinkedIn, Instagram mv. Hver fredag kl. 8.45 tager vi (om muligt) en runde for at finde ud af om, der er sket et eller andet i ugens løb, som vi skal have lagt på vores facebook, LinkedIn mv. Vi er nødt til at bruge noget tid på de Sociale Medier ikke mindst, hvis vi skal kunne rådgive vores kunder. Her er det en fordel, hvis vi alle prøver, at følge lidt med :o). Mål: I første omgang skal vi være det Reklamebureau I Vejle med flest FB “Likes”. NB. Vores egen hjemmeside og markedsføring skal vi selvfølgelig også huske!!!

13

|

2014


Tell everybody how you feel‌ 15

|

2014


Kvalitetssikring, arbejdsprocesser og det fælles ansvar På baggrund af et par uheldige sager, hvor kvalitetssikringen internt ikke har været i orden eller tilstrækkelig, har vi behov for nogle fælles retningslinjer som vi alle kender og følger! Fremover inden den endelige pdf genereres, så SKAL der køres en preflight. Er der tvivls-spørgsmål eller ting vi er i tvivl om kan trykkes, så sig det til MHK. Det er vigtigt, at man gør opmærksom på evt. problemer up front internt, i stedet for at kunden eller trykkeriet kommer bagefter og siger det. Ved at køre en preflight. opdages fx billeder i for lav opløsning, missing fonts etc. Generer pdf’en med den farve profil, det enkelte trykkeri, magasin eller avis foreskriver. Slå Tools til og check endnu engang for om alle billeder ligger i CMYK eller om der evt. er en 5. farve etc. Ryd altid op i jobbet (jobmappen), så der ikke ligger alt muligt, der ikke er relevant. Når den endelige pdf er generet laves et print, som der tages et ekstra kritisk kig på inden den endelige pdf sendes - printet lægges efterfølgende i jobposen. Tjek gerne med print fra tidligere annoncer om fonte, farver mv. er i orden.

Handelsbetingelser! Når vi skal lave oplæg til en ny kunde er det vigtigt, at vi gør opmærksom på, hvilke præmisser der gælder – uanset om det er et “no cure/no pay” oplæg eller det er en bestilt opgave. Vores salgs- /handelsbetingelser skal sendes, så vi undgår tvivlsspørgsmål om rettigheder og betaling.


Strukturen på din computer Overordnet er der en fælles linje på alle maskiner, så det er let at overtage opgaver fra hinanden. Herunder: - mappestruktur - hvordan maskinen er bygget op Alle skal have en mappe på skrivebordet, der hedder “KUNDER” i venstre hjørne (evt. med en grøn farve) Ethvert job skal navngives med jobnr._kundenavn_opgavebeskrivelse Ethvert job skal indeholde flg. mapper: - Dokument fonte - Jobnr - DOK - Jobnr - KORR (nummereres som K1, K2...) - Jobnr - LAY - Jobnr - LINKS - Jobnr - TRYK

17

|

2014


Overlevering af opgaver God mundtligt overlevering, når en opgave skifter hænder, er nødvendig! Sørg for at vedkommende der overtager en opgave, bliver så godt “klædt på” som muligt – og vi derved undgår fejl!

Arkivering Når den endelige pdf er genereret - lav et print og check - lægges jobbet ud på serveren i “Jobs til arkivering” med det samme (oplæg lægges ud i “Oplæg til arkivering” når præsentationen har fundet sted!), så et job eller oplæg ikke ligger for længe “lokalt”. Både så alle kan finde det så hurtigt som muligt, men også for sikkerheden (backup). Både mappen “Jobs til arkivering” og mappen “Oplæg til arkivering” finder man på CrossMind Serveren. DER MÅ IKKE ARBEJDES I DOKUMENTER DER LIGGER PÅ SERVEREN I EN AF DE NÆVNTE MAPPER.


Korrektur Korrektur er en vigtig proces på bureauet. Selvom kunden har godkendt, den endelige korrektur, vil det altid få os til, at stå i et dårligt lys, hvis der er fejl i det vi sender ud. Det gælder overskrifter, brødtekster, farver, logoer, billeder mv. Alle de personer et job passerer på bureauet, har pligt til at kigge kritisk på det “man får stukket i hånden”. Korrektur hos kunden, må meget gerne foregå direkte I pdf’en med “Sticky notes”. Er kunden i tvivl om brugen af “Sticky notes” sender vi et link til vores vejledning, så vi af den vej kan opfordre vores kunder til at lave rettelserne direkte i pdf’en. Linket til vejledningen ligger på vores hjemmeside. Er der tvivlsspørgsmål i forbindelse med en korrektur, som vi ikke kan gennemskue på bureauet, så lad os ikke tøve med, at ringe og få afklaret spørgsmålet med kunden. At bruge unødig tid på at gætte forkert, er både spild af vores og kundens tid.

19

|

2014


Timesedler Når der oprettes et job, hvorpå der bliver påført bureautimer, skal der i jobposen lægges en timeseddel. Alle timesedlens felter udfyldes med fyldestgørende information, og med læselig skrift (er der ingen bemærkninger – udfyldes den selvfølgelig ikke). Notér altid tidsforbruget ved dagens afslutning.

Flere opgaver i samme job Selvom en kampagne opgave indeholder flere elementer så gemmes de alle så vidt muligt under samme jobnr. Når jobbet arkiveres i BENTO, skrives de specifikke opgaver på (fx. brochurer, plakater, gocard etc), så man nemt kan finde opgaven i BENTO.


Kundemappe/Ringbind Til kunder med stor print aktivitet (fx mange annoncer) bestræber vi os på, at printe den endelige fil og sætte i kundens mappe. Så kan man altid se stilen, hvis man fx er ny medarbejder eller ikke sidder med kunden normalt. Inden man går i gang med en opgave, som fx annoncer, løsblade ol. – bør / skal man se stilen fra tidligere opgaver, så vi holder den røde tråd.

Rykker procedurer og betalingsbetingelser Vores normale betalingsbetingelser er 10 dage netto. Enkelte kunder får 30 dage netto. Ved kunder med 10 dage netto, rykkes der, hvis pengene ikke indbetalt senest 17 dage efter faktureringsdatoen. Kunder med 30 dage netto, rykkes hvis pengene ikke er indbetalt senest 33 dage efter faktureringsdatoen. Fysiske rykker nr. 1 og nr. 2 sendes efter dialog og overvejelser mellem MHK, bogholderi og evt. advokat.

21

|

2014


Bureauets ordensregler Vi er et bureau der lever af, at få virksomheder til, at fremstå bedst muligt – hvis det skal virke troværdigt, skal vi selv fremstå skarpe. Derfor er det vigtigt, at vi har øje for, hvordan bureauet tager sig ud – og så er det selvfølgelig også rarest, at ens arbejdsplads er pæn og ren. Der er rengøring hver mandag aften. Det betyder, at når man forlader sin arbejdsplads, samler man tingene på sit skrivebord, så det er nemt for rengøringen, at tøre bordet af. Man skal ikke tage for givet, at der er nogen der: - Rydder op efter én – det gør man selv! - Gør toilettet rent efter én – det gør man selv! - Sørger for, at bestille mere toilet- eller printerpapir – det gør man selv! - Laver kaffe, når man har taget den sidste kop – det gør man selv! - Søger for, at bestille kaffe, når der er få poser tilbage – det gør man selv! - Osv, osv.

Er der ting, der virker uklare eller man er i tvivl om – så spørg MHK!


Historie, mål og baggrund CrossMind Reklamebureau ApS er et solidt og innovativt reklamebureau, grundlagt 1. september 2004, med fokus på idé- og konceptudvikling. Bureauet ændrede i august måned 2009 navn fra coodo Reklamebureau til Crossmind Reklamebureau, og er et af de mange reklamebureauer placeret i og omkring Vejle. Navneskiftet skete i forbindelse med udskiftning i ejerkredsen – bureauet blev fra starten ejet 75% af Anders Balshøj og 25% af MHK. I 2009 overtog Henrik Prüsse 50% af bureauet, de resterende 50% ejede MHK. Fra 1. Juli 2012 overtog MHK bureauet 100%. CrossMind Reklamebureau’s daglige ånd er kendetegnet ved engagerede medarbejdere, som sætter en ære i at levere kreative løsninger, der lever op til kundens forventninger (og gerne lidt til) Vi siger som regel hvad vi mener om en given opgave, men gør hvad vi får besked på. Det er jo selvfølgelig kunden der kender sin virksomhed og sine kunder bedst. Samtidig sørger vi for at opgaven holder sig indenfor den aftalte økonomiske ramme, samt de aftalte leveringsterminer. Kundepleje er et af nøgleordene, da vi gerne vil etablere et langt samarbejde ud fra gensidig respekt og tillid. Et typisk samarbejdsforhold starter ved, at CrossMind Reklamebureau briefes af kunden på en given opgave. Derefter udarbejder vi et kreativt oplæg/koncept, der består af en række skitser til f.eks. annoncer, web og brochurer, og som viser, hvordan vi tænker og vil løse en bestemt opgave. Det kreative oplæg er en hjælp, når kunden gerne vil kende det totale budget, inden man beslutter sig for omfanget af fx en kampagne. Eller hvis man gerne vil fornemme vores stil og se ideerne, før man beslutter sig for os som bureau. 23

|

2014


Historie, mål og baggrund Layoutet vil som regel være næsten færdigt med overskrifter, men uden brødtekst. Det kreative oplæg er for nye kunder ofte med udgangspunkt i “no cure - no pay”fremgangsmåden. Her er det som tidligere nævnt vigtigt, at kunden kender vores betingelser, så der ikke er tvivl om ophavsret mv. Hvis præsentationen af oplægget falder positivt ud, udarbejdes et tilbud, der efter accept fra kunden, munder ud i en fastlæggelse af det videre forløb i en produktionsplan. CrossMind arbejder sammen med en række faste underleverandører fx offsettrykkerier, fotografer, samt forskellige leverandører af reklamegaver/gimmicks således at kunden altid er sikret den bedste kvalitet til den bedste pris. Der indhentes ofte tre tilbud for at sikre, at kunden får den optimale pris. Ved valg af fotograf beror det desuden altid på en vurdering fra opgave til opgave, så den mest kvalificerede altid bruges for at billedmaterialet bliver i bedst mulig kvalitet. Samtidig er en AD’er fra CrossMind altid til stede, så foto, vinkler, lys mm bliver optimalt i forhold til layout. Er der tale om tekstrelaterede opgaver, benyttes enten egen copywriter eller hvis opgaven fordrer en specialist, trækkes der på eksterne kræfter for at løse opgaven bedst muligt. Kundeporteføljen er bred og bureauet har ingen planer om at specialisere sig i nogle bestemte brancher. Under udarbejdelsen af de kreative oplæg er det et uigenkaldeligt mål altid at levere mere end det forventede.


Historie, mål og baggrund Arbejdsmiljøet er essentielt for CrossMind Reklamebureau, og har været det fra starten. Alle der arbejder på CrossMind, har et fælles ansvar for, at vores arbejdsmiljø er i top – det forventes, at vi siger, hvad vi mener til hinanden, så der altid er rene linjer. Så er det MHK’s ansvar, at bureauet består af folk, der har lyst til, at sidde ved siden af hinanden til julefrokosten :o)

Det første bud på ”The attitude on CrossMind Reklamebureau” udmøntede sig i et stykke kunst, der hænger synligt på bureauet.

25

|

2014


Codex Originalitet og kreativitet - den kreative platform skal være stærk, anderledes og original for at opnå effekt i et konkurrencepræget marked. Vi vil være den kreative sparringspartner, der leverer løsninger - der virker. Dialog og personlig kemi - gensidig tillid og loyalitet er kodeord for et værdifuldt samarbejde. En konstruktiv dialog, hvor begge parter bidrager til opgaven ved hjælp af egne erfaringer og meninger, samt faglige kompetencer, er vigtig for opnåelse af fælles mål. Ansvarlighed og god arbejdsmetodik - vi sætter en ære i at levere den optimale løsning, overholde aftalte leveringstider og budgetter, der altid har udgangspunkt i min. 3 tilbud fra underleverandører, så den bedste økonomi sikres. Ved varige samarbejder evalueres samarbejdet, resultaterne og økonomien på årlige strategi- og budgetmøder, hvor også fremtidige aktiviteter fastlægges. Forventningsafstemning - et godt resultat kommer sjældent af sig selv. Her er det afgørende med en gensidig forventningsafstemning om, hvad opgaverne indebærer og kræver af såvel bureau som kunde. Det giver overblik og skaber grundlaget for et succesfuldt samarbejde. Moral og etik - for os er det vigtigt, at udføre opgaverne med respekt for nutidens moral og etik og selvfølgelig altid med gældende lovgivning, som den overordnede vejviser. Ifølge dansk lov.

Velkommen til CrossMind Reklamebureau


27

|

2014


CrossMind Personalehåndbog  
CrossMind Personalehåndbog