Page 1

Mind your business‌


Government Anything goes towith Citizen an attitude

Indhold Business to Business (generelt) Hagerty Dow AgroSciences Brenntag

Durogesic Andersen Winches Flexofold Devi Danfoss Hollensen A/S MacArtney A/S Megaman Danmark MultiLine A/S Sanovo Engineering AVK International A/S TripleNine

Business to Business (service) Centrovice Kompan Play Institute Vingstedcentret VestConsult Kokken & Co


Business to Consumer (foods) Credin Bageripartner A/S Danske Slagtermestres Landsforening Rynkeby Food Service Tulip Foods #1 Tulip Foods #2 Danpo

Business to Consumer (generelt) SKY-FI Heta Winther Cykler

Business to Consumer (service) Ă˜stjysk Bank Pengeinstitutternes Udviklingssamarbejde Aktiv FamilieFerie Selskabskokken

Government to Citizen Skive Kommune


Business to Business

Âť web

Hagerty Hagerty leverer plejeprodukter til hhv. Personal Care, Home Care, Floor Care og Surface Care. Opgave: Branding af Hagerty produkterne primĂŚrt overfor konsumenterne i form af et dansk website, MĂĽlgruppe: Forbrugere i hele Danmark


» løsblad

» brochure


Business Business to to Business Business

» direct mail

annoncer » Dow AgroSciences Amerikansk kemi koncern – med speciale inden for ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder. Opgave: Vi varetager den totale nordiske markedsføring til landbruget – lige fra konceptudvikling til lancering. Typisk gennem web, direct mail kampagner, brochurer og annoncering. Målgruppe: Landmænd og landbrugskonsulenter


Business to Business

» profilbrochure Brenntag Kemivirksomhed som køber, behandler, sælger og markedsfører ingredienser og kemikalier til industrikunder i Danmark. Opgave: Strategisk og taktisk udvikling af virksomhedens produktkommunikation Målgruppe: Produktionsvirksomheder med behov for kemiske proces behandlinger (blend/mix).


Business to Business

Durogesic Janssen-Cilag, er en international medicinalvirksomhed, der bl.a. producerer smertestillende medicin Opgave: Markedsføringen af et af deres produktområder, Durogesic (Fentanyl, smertestillende depotplastre) over for læger og hospitaler. Målgrupper som kulturelt og informationsmæssigt er meget krævende, både i indhold og måden der kommunikeres.


annoncer Âť


Business to Business

Who Do

Nothing Co

» folder

Andersen Winches Producent af kvalitetsspil til lystyachts Opgave: Udvikling og implementering af virksomhedens markedsføring globalt. Primært i form af kataloger, brochurer, annoncer og messestande. Målgruppe: Bådværfter / producenter af større motorbåde og lystyachts. Sekundært bådejere.


Reliable …All the Way

annoncer »

You Trust?

ompares to the Original

Winches You Can Trust ANDERSEN Winches offer reliable and aesthetic lightweight drums. The highly polished stainless steel drum surface has an extremely low vertical rope friction. It will show no sign of wear and tear. The unique exterior Power Rib System© provides an everlasting superior grip with less rope wear. 45 years of experience is the reason why ANDERSEN Winches are the market leader when it comes to quality winches.

For latest Distributor update – please visit www.andersenwinches.com

For latest Distributor update – please visit www.andersenwinches.com


Business to Business

» annoncer

here Park yo ur boat anyw xofold Fle with Fol d ed 3-b la d e p ro p elle r

nce in for wa rd • Exc elle nt per for ma uvr es and rev ers ing ma noe tan ce • Sho rt sto ppi ng dissaf ety in the har bou r – pro vid es gre ate r • Low dra g pro pel ler spe ed – inc rea sed sai ling

Unf old ed 3-b la d e p ro p elle r

High er pe rforman ce an d safety with Flexofold

at Co nt ac t us dir ec tly om d.c fol xo fle ww w.

Fol d ed ld.co m 3-b la d e p ro p elle r 5 434 6 . info @fle xofo mar k . Tel +45 755 Den . ApS d ofol Flex

• Exc elle nt per for ma nce and rev ers ing ma noe in for wa rd uvr es • Sho rt sto ppi ng dis tan ce – pro vid es gre ate r saf ety in the har • Low dra g pro pel ler – inc rea sed sai ling spe

Unf old ed 3-b la d e p ro p elle r

bou r

ed

Co nt ac t us dir ec tly at ww w. fle xo fol d.c om

Flex ofol d ApS . Den mar k . Tel +45 755 5 434 6 . info @fle xofo ld.co m

Flexofold Flexofold udvikler, fremstiller og sælger foldepropeller til sejlbåde og lystyachter. Opgave: redefinering af den grafiske annonceprofil Målgruppe: ejere af sejlbåde og lystyachter gennem annoncering i internationale fagmagasiner


Entfalteter Dreiblatt-Propeller

“...der besten Kombination der Pfahlzugwerte vor und zurück” - Das deutsche Magazin Segeln Mehr Informationen: w w w.flexofold.de /segeln-test

Vorteile des

Flexofold-Faltpropellers Safety First

Höhere Geschwindigkeit

Bei einem Faltpropeller stehen die Flügel beim Segeln nicht hervor wie bei Fest- oder Drehflügelpropellern. Sie fangen also keine Leinen, Angelschnüre, Netze oder anderes Treibgut.

Ein Faltpropeller reduziert den enormen Schleppwiderstand und verbessert Ihre Segel-Performance um durchschnittlich 15%.

Mehr Komfort

Hervorragende Manövrierfähigkeit

Mit einem Flexofold-Faltpropeller gibt es so wenig Lärm wie Schleppwiderstand.

Dank des Flügelprofils und des hydrodynamischen Designs entwickeln Flexofold-Propeller überragenden Schub, vorwärts und rückwärts.

Flexofold hat groß dimensionierte eingebaute Anschlagdämpfer für leises Öffnen.

Preis-Leistungs-Verhältnis Bei einem Flexofold-Propeller sind die einzigen beweglichen Teile die Flügel. Weich arbeitende Verzahnungen und robuste Materialien sichern eine lange Lebensdauer.

Zusammengefalteter Dreiblatt-Propeller

Kontakten Sie uns direkt auf www.flexofold.de Flexofold Deutschland . info@flexofold.com . Tel: 0461-481 5610


Business to Business

» annoncer

Devi Danfoss Danfoss Floor Heating Electrical er Europas førende producent af intelligente elektriske gulvvarmesystemer. Opgave: Udarbejdelse af koncepter vedr. produktudvikling og produktlanceringer. Målgruppe: Installatører og grossister.


Âť nyhedsbreve


Business to Business

» foldere

» invitation Hollensen A/S Hollensen Energy udvikler løsninger inden for kraftvarmeværker baseret på biobrændsel og forsilbrændstof. Opgave: Udvikling af virksomhedens grafiske identitet (bl.a. logo, image brochure og og tekniske brochure i 2 niveauer). Målgruppe: Kommuner, større virksomheder og fjernvarme bestyrelser.


» PROFILbrochure


Business to Business

» brochure MacArtney A/S Producent af en række forskellige udstyr til brug på store havdybder. Eksempelvis fjernbetjente undervandsfartøjer, akustisk og optisk måleudstyr, fiberoptik etc. Opgave: Vi har udviklet logo til MacArtney og deres datterselskaber, samt systembrochure, posters og messestand. Målgruppe: Virksomheder (private og offentlige) der er afhængige af viden om kritiske forhold og ændringer I havene – som f.eks. Marinen, sikkerheds styrker, off-shore operatører etc. over hele verden.


Âť messestand

Âť poster wall


Business to Business

Megaman Danmark Megaman laver elsparepærer, hvor kvalitet, innovation og miljøtænkning er forenet i et program af elsparepærer og elspare lyskilder. Opgave: Fag-annoncering af forskellige sparepærer, messemateriale samt forbruger informationsfolder. Målgruppe: Arkitekter, el-installatører og danske kommuner.


Âť annoncer


Business to Business

» folder

MultiLine A/S MultiLine A/S er grossist med forhandling af en række produkter inden for bl.a. rengøring, kontor- og kantineforsyning. Opgave: Udvikling af forskellige printmaterialer (foldere og kataloger). Målgruppe: Beslutningstagere inden for serviceområder i virksomheder.


Âť katalogforside


Business to Business

Sanovo Engineering Er en produktionsvirksomhed med speciale i turn-key udstyr til sortering, pakning og efterbehandling af æg. Afsætningen er global. Opgave: Conceptudvikling og færdiggørelse af kommunikation til forskellige markedsområder (primært print). Målgruppe: Internationale ægproducenter – både større og mindre virksomheder


Âť annoncer


Business to Business

AVK International A/S AVK står for salg og eksport af ventiler og tilbehør til vand- og gasforsyning, rensningsanlæg og sprinkleranlæg. Opgave: Vi har udarbejdet koncepter til forskellige produktgrupper, samt materialer til internationale messer. Målgruppe: Entreprenører, ingeniører, installatører og grossister.


Âť annoncer


Business to Business

» web

TripleNine Fish Protein Virksomheden producerer og sælger fiskemel og -olie af høj kvalitet, til anvendelse inden for fiskeopdræt, agro- og petfoodproduktion. Opgave: Den nuværende web site skal ændres i overensstemmelse med et skifte fra være produktionsorienteret til mere salg/marketing drevet. Markedsmæssigt skal der fremover ske en udvidelse både til USA og Kina. Desuden er den grafiske identitet redesignet i form af logo, brevlinje, omslagsmappe, samt powerpoint. Målgruppe: Beslutningstagere hos producenter af fiskefoder, agro (primært foder til smågrise), og pet food.


» brevlinje

omslagsmappe »

» USB key/key hanger


Business to Business

» folder

» brochure

Centrovice Centrovice er et professionelt rådgivningscenter for små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Opgave: Organisationsudvikling i forbindelse med sammenlægning af fire centre til ét for at fastholde ledelsens mål om at udvikle virksomheden internt og ændre dens image eksternt. I samarbejde med coachingvirksomheden Wolfway afholdtes 2 interne kurser inkl. interne kommunikationsmaterialer i form af folder og posters. Efterfølgende eksternt materiale i form af brochurer. Målgruppe: Hhv. medarbejderne hos Centrovice, samt erhvervsvirksomheder inden for landbrug, håndværk, industri og service.


Âť brochure


Business to Business KomPan PlaY institUte bacKgroUnd

nowhere to go

Understanding the world of YoUng PeoPle

Inclusion and ownership

For young people the outdoors is a place of free

home parents are hovering, in the sports clubs c

lums must be followed. Outdoors they can mee

young people, maybe even new young people. B

“…in the teen advisory boards interviewed by capacent epinion for Kompan the young people express that they want outdoor places where they do not disturb the neighbours.”

need places to go.

Numerous surveys do show that when young peo

Being young today

in front of the screen.

included in the planning of outdoor activity plac

The 10-15-year-olds of today are conscious consumers

Furthermore, as com-

vandalism in the area declines. It can often be

and world citizens. They

puters are said to be

blem to find a place to ‘hang out’ as for fear of dis

have grown up with the

the future, parents

neighbours, especially at night. But in the focus

communication of the

and

interviewed by Capacent Epinion the young

digital medias and in many

comfort

teachers

can

themselves

that the children are learning whilst

cases have been raised in families in which they have been asked their opinion on every-

playing. In fact the digital media has one

thing from ‘whats for supper to the destination

major failing, the users tend to be seated

of the next family holiday!’. It is referred to as the

and there is little or no contact between the

❑ YOuNG PEOPlE ArE CONSuMErS AND A

ESTIMATED TO HAvE 56 BIO DOllArS AM

❑ IN FAMIlIES wITH CHIlDrEN AGED 8-14 Y

INCOME AND HAvE A SAY IN PurCHASES

users.

negotiating or democratic family.

❑ MOrE THAN 50% OF EurOPEAN TEENAG

wOrlD HEAlTH OrGANISATION’S 60 MIN

In public life there are different scenarios for

❑ ON AvErAGE 25% OF THE EurOPEAN CH

the young teenager.

This publicaTion is abouT providing for

Their influence and

Restricted mobility

inclusion

be

People say that the youth of today are disengaged and

better – in fact it is

do not participate and they have no respect for the public

hard to find out where to go if you want to be listened

domain and of the common values. However, quite often

to. At school, the teachers rule and the rules have not

the public sphere offers no space for children and youth

changed despite the demands and attitudes of today’s

to be heard and seen. In some places it is not accepted

children. In leisure time there a few offerings to the

that young people can move round the city freely. If the

youth, apart from organised sports.

youth gather in big groups, or if they become physically

could

Sources: Brandchild, Martin lindström, Millward Brown 2003. Study on young people’s lifestyles and sedentariness and the role o Naul, Paderborn and Duisburg-Essen, 2004.

active in the spaces allowed to them, they are discour-

young people ouTdoors, physically and

“The new media”

aged from this behaviour. Despite the fact that many

An increasing number of young people spend con-

European cities have a growing population of young

a series of documenTed soluTions for

siderable time in front of computers and mobile phones.

citizens, city planning and the general attitude towards

ouTdoor acTiviTy for young people ThaT

They do it because these are strong social medias and

young people is not favourable towards them. Only a few

their social life plays a big role when children grow older.

places are dedicated to the outdoor life of the 10-15-

Furthermore there is a fast response rate on the me-

year-olds. Developmentally, children in or on their way to

dia – they are interactive in a way that television never

puberty have a growing need to be with their peers. The

was. Some say that cyber space is the last space where

young Danish teenagers asked by Capacent Epinion for

children and young people can be free of parental and

the KOMPAN Survey expressed their desire to be with

adult interference. However, the parents and teachers

their friends outdoors, but the majority did say that there

know where the young people are when they are seated

are not many places where this is possible.

socially. included in The publicaTion is

is The resulT of many years of exTensive research.

http://teenagers.kompan.com 

KomPan PlaY institUte

Knowledge

Knowledge

6 groUnd PrinciPles based on the input from young people , playground and youth professionals across europe, Kompan has defined 6 principles for successful outdoor places for young people, the Kompan ground. To view an example, please open the following page.

http://teenagers.kompan.com

the concept of a KomPan groUnd 1 In the survey for outdoor activity, made by Capacent Epinion for KOMPAN, 63% answered that they liked swings, especially the girls (86% of the girls preferred swings).

2 The wall with different levels provide a great space to hang out, balance, stand or sit and watch. This is a preference for a number of the participants in the focus groups interviewed by Capacent Epinion for KOMPAN.

5 Social activity is important and especially the girls like to sit and watch. In the focus group interviews made by Capacent Epinion for KOMPAN the girls expressed that they liked trees and nature in their hangouts. The trees furthermore provide a shelter for uv radiation.

3 Create a youthful atmosphere by adding a visually attractive landmark.

6 principles for a succesful ground:

cReaTe a secuRe aTmospheRe ❑ Keep the place clean and well maintained – this

Include The useRs ❑ Involve the user group – this creates a sense of shared responsibility, ownership and constructive interplay ❑ Ask: what would you like to do? (Not: what equip-

5

3

gives a sense of security ❑ Consider lighting for the place – light creates a sense of security ❑ Consider whether there should be a supervisor� playworker linked to the place

ment would you like to have?) ❑ Involve neighbours and the local community

cReaTe a youThful aTmospheRe

❑ Involve social services, schools and police (SSP) in

❑ use elements that signify youth

problem areas

❑ Create a visually attractive landmark

1 2

InvesT In The RIghT locaTIon ❑ To ensure success, identify the right location: Young people want to see and be seen. But they do not want to disturb anyone or be disturbed ❑ Also involve neighbours and the local community ❑ Young people prefer places within cycling distance of where they live RememBeR socIal acTIvITy ❑ remember the social element: somewhere to sit; cosy corners ❑ remember the girls: they often prefer to sit in twos or in small groups ❑ Covered areas provide shelter and shade RememBeR physIcal acTIvITy ❑ Provide a variety of activities

4 The top scores for boys and girls in Capacent Epinion’s survey were agility tracks (65%) and climbing (48%). Especially the girls were keen on the agility tracks. This corner of the playground provides opportunities for both girls and boys.

❑ remember the girls: ball games, skateboarding and the “sweaty” activities are mostly for the boys; girls are more interested in swings and spinning activities 

Kompan Play Institute KOMPAN Play Institute (KPI) er et netværk af internationale specialister i aktive udemiljøer for børn og unge. KPI har lanceret et helt nyt internationalt aktivitetsconcept målrettet unge i byområder uden tilstrækkelige uderum. Opgave: Udvikling af kommuniktationsplatformen og eksekveringen af kampagnen der bl.a. omfatter web, brochurer, annoncer etc. Målgruppe: Beslutningstagere blandt politikere og ledere i den offentlige administration.


KomPan KomPan PlaY institUte PlaY institUte

http://teenagers.kompan.com http://teenagers.kompan.com

expressed expressed that they wanted that they outdoor wantedplaces outdoor where places theywhere they

KomPan PlaY institUte

http://teenagers.kompan.com

did not disturb did not thedisturb neighbours the neighbours – they do not – they want dotonot bewant to be edom: ace ofatfreedom: at a nuisance.a nuisance. orts curricuclubs curricu-

ey et other can meet other

Good spaces Good for spaces physicalforactivity physical canactivity be used canforbemuch used for much But g people. they But they expressed thatcan they wanted outdoor places where they hip more than more just physical than just activity. physical They activity. give They ownership can give ownership didmaybe not disturb the – they dothe not want to be tdoors is a place of to freedom: the neighbourhood toatthe neighbourhood or even or maybe the neighbours town eventhat the the town that

» annonce

a nuisance. inare thepeople sportsare clubs youngcurricupeople young livepeople in. They livecan in. give Theythe canyouth give athe reason, youth a reason, nng, ople young Outdoors they can other or meet excuse, or forexcuse, going outdoors, for going being outdoors, active being and active meeting and meeting activity ces, theplaces, the Good spaces for activity cansignals be used for much new people. ButThese they others. others. outdoor These spaces outdoor could spaces bephysical strong could be signals strong een n aoften pro-young be a promore just physical activity. They give ownership to the young to the people young that people theythan are that welcome they areinwelcome the neighin the can neighsturbing r fear of disturbing bourhood. bourhood. to the neighbourhood or maybe even the town that the n groups the focus groups

ow that when young people are he people young people of outdoor activity places, the

young people live in. They can give the youth a reason, or excuse, for going outdoors, being active and meeting

others. These outdoor spaces could be strong signals eclines. It can often be a proArE ErS AND uSEDArE TO CHOOSING. uSED TO CHOOSING. NOrTH AMErICAN NOrTH AMErICAN 8-14-YEAr-OlDS 8-14-YEAr-OlDS wErE wErE to the young people that they are welcome in the neighang out’ as for fear of disturbing OllArS MONGSTAMONGST THEM FOrTHEM CONSuME FOr CONSuME IN 2006! IN 2006! bourhood. night. But in the focus groups YEArS, GED 8-14 CHIlDrEN YEArS, CHIlDrEN OFTEN HAvE OFTEN THEIr HAvE OwN THEIr DISPOSABlE OwN DISPOSABlE nt Epinion the young people

is there is there a Place a Place forfor Us?Us?

urCHASES S wITHIN THE wITHIN HOuSEHOlD, THE HOuSEHOlD, EvEN BuYING EvENABuYING CAr A CAr

GErS TEENAGErS ArE NOT PHYSICAllY ArE ACTIvE ASACTIvE IN THEAS rECOMMENDED IN THEAMErICAN rECOMMENDED ENCONSuMErS ANDNOT ArEPHYSICAllY uSED TO CHOOSING. NOrTH 8-14-YEAr-OlDS wErE NuTES N’S MINuTES PEr DAY PEr DAY vE 5660 BIO DOllArS AMONGST THEM FOr CONSuME IN 2006! young teenagers young teenagers today are today not nearly are not active nearly enough. activeThis enough. resultsThis notresults only innot physical only in physical HIlDrEN OPEAN CHIlDrEN AND YOuTH AND ArE YOuTH OvErwEIGHT ArE OvErwEIGHT Or OBESE Or OBESE CHIlDrEN AGED 8-14 YEArS, CHIlDrEN OFTEN HAvE THEIr OwN DISPOSABlE problems problems such as overweight such as overweight and obesity and and obesity lack ofand fitness. lack When of fitness. young When teenagers young teenagers are not active are not enough, activethis enough, also has thisaalso negative has aimpact negative onimpact their ability on their to concentrate ability to concentrate E A SAY IN PurCHASES wITHIN THE HOuSEHOlD, EvEN BuYING A CAr and, at worst, and,can at worst, result can in learning result indifficulties. learning difficulties. OF EurOPEAN TEENAGErS ArE NOT PHYSICAllY ACTIvE AS IN THE rECOMMENDED 03.

is there a Place for Us?

based on based our knowledge, on our knowledge, we have developed we have developed a new concept a newforconcept succesful for outdoor succesful outdoor KomPan PlaY PlaY This institUte youngteenagers. teenagers today areground. not KomPan nearly activeinstitUte enough. results not only in physical places for places young for teenagers. young it is called itKompan is called Kompan ground. problems such as overweight obesity lacktoofxxxxxxx fitness. When young teenagers read moreread at http:/teenagers.kompan.com more at http:/teenagers.kompan.com or send and anoremail sendto anand xxxxxxx email are not active enough, this also has a negative impact on their ability to concentrate and, at worst, can result in learning difficulties.

ss and the role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance, Brettschneider of sport in the context of education and as a means of restoring the balance, Brettschneider and and rGANISATION’S 60 MINuTES PEr DAY

OF THE EurOPEAN CHIlDrEN AND YOuTH ArE OvErwEIGHT Or OBESE

llward Brown 2003. and sedentariness and the role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance, Brettschneider and ssen, 2004.

based on our knowledge, we have developed a new concept for succesful outdoor KomPan PlaY institUte places for young teenagers. it is called http://teenagers.kompan.com Kompan http://teenagers.kompan.com ground. read more at http:/teenagers.kompan.com or send an email to xxxxxxx

http://teenagers.kompan.comstoP stoP teenage teenage vandalism! vandalism! stoP teenage vandalism!http://teenagers.kompan.com http://teenagers.kompan.com6 Ballgames 6 Ballgames ecially the are attractive are to attractive most to most group boys. In this boys. solution In this it is solution close to it is theclose to the http://teenagers.kompan.com for seating areseating so thatare interaction so that interaction between between y liked these spheres theseis spheres created.is created. e trees 7 48% of the 7 48% young of the participants young participants adiation. 6 Ballgames ant and especially the are in attractive to most in the Capacent the Epinions Capacent survey Epinions survey In the focus group boys. Inexpressed this solution is close toclimbing the liked climbing expressed thatit they liked that they cent Epinion for seatingequipment. are so thatequipment. interaction between 37% of the37% girls offurthe girls fursed that they liked these spheres is expressed created. thermore thermore expressed that they liked that they liked angouts. The trees spinning activities. spinning This activities. cornerThis of corner of 7 48% of the young participants elter for uv radiation. the KOMPAN the KOMPAN GrOuND GrOuND provides provides in the Capacent survey an opportunity an opportunity especially for especially the for Epinions the expressed they liked climbing girls to sit, girls watch to and sit, watch be physically and bethat physically active at the active sameattime. the equipment. same time. 37% of the girls furthermore expressed that they liked spinning activities. This corner of the KOMPAN GrOuND provides an opportunity especially for the girls to sit, watch and be physically active at the same time.

6

6

6

7

7

7

» brochure

When children When reach children puberty reach therepuberty are fewthere age are few agebased on ourbased knowledge, on our we knowledge, have developed we haveadeveloped a appropriate outdoor appropriate places outdoor for playful places activity for playful for them. activity for new them. conceptnew for succesful concept for outdoor succesful places outdoor for young places for young often, youngoften, teenagers young have teenagers a bad image have aand badthe image andteenagers. the it teenagers. is called Kompan it is called ground. Kompan ground. public spherepublic offerssphere no space offers for no them space to be forseen themorto be seen read or more atread http:/teenagers.kompan.com more at http:/teenagers.kompan.com heard. They heard. are mainly Theylimited are mainly to sportsfields limited toor sportsfields young ororyoung send an email or send to xxxxxxx an email to xxxxxxx children’s playgrounds. children’s playgrounds.

http://teenagers.kompan.com http://teenagers.kompan.com When children reach puberty there are few age based on our knowledge, we have developed a appropriate outdoor places for playful activity for them. new concept for succesful outdoor places for young often, young teenagers have a bad image and the teenagers. it is called Kompan ground. public sphere offers no space for them to be seen or read more at http:/teenagers.kompan.com heard. They are mainly limited to sportsfields or young or send an email to xxxxxxx children’s playgrounds. http://teenagers.kompan.com

» web


Business to Business

» logo

» web

Vingsted Vingsted er et 4-stjernet kursus- og konferencecenter med tilhørende hotelfaciliteter. Endvidere stor restaurant, samt store indendørs- og udendørs sportsfaciliteter med naturskøn beliggenhed. Opgave: Udarbejdelse af ny grafisk identitet i form af logo, brevlinje, web, annoncer, løsblade, profilbrochure samt diverse foldere. Desuden PR, samt on-line nyhedsbreve. Målgruppe: Primært virksomheder der har brug for en totalleverandør i fbm. kurser eller konferencer.


Âť profil brochure

Âť Festbrochure


Business to Business

» magasin

VestConsult A/S VestConsult er et konsulenthus, der yder professionel IT-rådgivning og ekspertbistand til udvikling af software samt design og installation af servere. Opgave: Design af web, magasin og brochurerr for forskellige softwaresystemer. Målgruppe: Både professionelle IT ansvarlige og brugere som f.eks. revisorer, advokater, kommuner mv.


Âť Foldere


Business to Business

Âť brevlinje

Kokken & Co Kokken & Co er et selskab under Kokken & Jomfruen, der leverer forskellige frokostordninger til alle typer af virksomheder. Opgaven: Udarbejdelse af ny grafisk identitet i form af logo, brevlinje, web, samt folder. MĂĽlgruppe: Virksomheder med behov for frokostordninger.


Âť menukort


Business to Consumer

» subbrands

Credin Bageripartner A/S

» poster

Credin bageripartner er totalleverandør til det danske bagerimarked. Opgave: Vi har foretaget udvikling og produktion af alle forbrugerrettede medier - bl.a. kampagneaviser, produktkampagner, butiksmateriale, messemateriale samt konceptuel sparring. Mågruppe: Forbrugere - gennem selvstændige bagermestre somt instore bagerier.


» folder

» løsblad


Business to Consumer

» banner

folder »

» prisskilte Danske Slagtermestres Landsforening Opgave: Vi har udviklet og produceret foreningens forbrugerrettede materialer som f.eks. 3-fløjede foldere, prisskilte, plakater og bannere til de lokale Mesterslagterbutikker. Målgruppe: Forbrugere


Business to Consumer

» annoncer

Rynkeby Food Service Rynkeby Food Service producerer et bredt sortiment af både juice-, saft-, grød- og marmeladeprodukter i høj kvalitet. Opgave: Udvikling af forskellige annoncer Målgruppe: Food service grossister, kantiner m.v.


Âť backlit


Business to Consumer

» skilt

Tulip Foods Vi har udviklet forskellige In-store kampagner for Tulip Foods. Opgave: Kampagne for Gøl grillpølser baseret på en kombination af TV, butik og web som medier. Herunder en konkurrence der løb over 14 uger. Målgruppe: Forbrugere


poster »

» web


Business to Consumer

» hængeskilt

Tulip Foods Opgave: I forbindelse med lancering af en ny serie af fedtfattige Tulip pålægsprodukter, har vi udarbejdet en komplet kampagne med en række in-store og trade marketing materialer. Målgruppe: Forbrugere af traditionelt dansk pålæg.


» displyskilte

» banner » opskrifter


Business to Consumer

» banner

Danpo Danpo er et af Danmarks største kyllingeslagterier. Kyllinger af høj kvalitet forarbejdes i mange varianter. Lige fra fersk kød til frosne convenienceprodukter. Opgave: Vi har udviklet taktisk kommunikation, som f.eks. produktbrochurer, annoncer og messematerialer målrettet BtB markedet, samt emballager til BtC.


Âť annoncer


Business to Consumer

» logo

» web

SKY-FI SkyFi er satellitbaseret internet leveret af Kjærgaard A/S i samarbejde med Skylogic. Opgave: Lancering af SkyFi i Danmark. Herunder logo og hele den grafiske profil, herunder website, annoncer, samt Facebook. Målgruppe: Forbrugere og virksomheder i randområder med ringe eller ingen internetdækning


-

r d æ k k e

l a n g t

u d

i

n s k o v e

» annonce

!

Pa landet!

Hvor på gård

en har du de

t bedste signa

l?

R... A H N E S N A H JENS TE RD, MEN LOR Å G E D N O B N ...E

m eller ed en langso Kæmper du m etforbindelse? tern slet ingen in 18 Mbit/s bred

INTERNET !

VI HAR LØSNINGEN !

ge op til Sk yFi kan brin m du bor lig – også selvo bånd til din bo eller slet ge rin ed m de i et yderområ lse. ingen forbinde består af nske simpel og ga er r kobles Løsningen de , l og et modem en lille parabo så har du og el ab sk rk æ tv til pc’en via ne . stabilt internet både hurtigt og e, kk har vi en pa Uanset hvad så v og forbrug. netop dit beho til er ss pa r de

ÆRGA ARD RNET BY KJ SNING SK YFI - INTE 10 - 8723 LØ SENS ALLE HELGE NIEL

» facebook

K ELLER GÅ PÅ SK YFI.D : 70 277 177 PÅ RING TIL OS


Business to Consumer

» folder

» video Heta Brændeovne HETA Brændeovne producerer og sælger pejse- og brændeovne med eksport til de fleste europæiske lande. Opgave: Udvikling af markedsføringskoncept til introduktionen af deres produktnyhed, en træpille ovn til det danske marked. Vi har udviklet kommunikationsplatformen og eksekveringen af kampagnen der bl.a. omfatter, brochurer, annoncer, posters, bannere, PR etc. Målgruppe: Forbrugerne gennem det etablerede forhandlernetværk.


» poster

greenfire

®

banner »


Business to Consumer

» katalog Winther Cykler Kendt dansk mærkevareproducent af både børne- og voksencykler. Opgave: Vi har leveret strategisk sparring og udvikling af ny design-profil, der understreger Winther´s position som en innovativ virksomhed, der udvikler og fremstiller cykler og tilbehør af høj kvalitet. Målgruppe: Primært unge og voksne forbrugere, samt beslutningstagere på institutionsmarkedet. Sekundært forhandlere.


Âť POSTER 75th Anniversa

ry Special

75 Years of Lea rning

by Moving

1932 2007


Business to Consumer

direct mail folder »

“Græsset er grønt og vådt. Bierne har det godt. Lungerne frådser i luft. Åh, hvilken snerleduft! har Glæden er ikke det værste man ” klar en kaff er lidt om og

Itilnvitation Caféstemning

Østjydsk Bank Havnegade 22A, 7100 Vejle 4301 Tel. 9668 4300, Fax 9668 b.dk vejle@oeb.dk, www.oe

» direct mail brochure Østjysk Bank Østjydsk Bank består af 11 filialer beliggende primært i Østjylland med en stærk lokal forankring. Opgave 1: Udarbejdelse af markedsføringskoncept ifbm. åbning af ny filial, herunder direct mailinvitation, annonce, konkurrence, samt posters. Opgave 2: Udarbejdelse af direct mail folder ”Åben Bank” med fokus på ét bestemt geografisk område. Målgruppe: Forbrugere i lokalområdet.

Café˘

Tom Thomsen sin værnepligt p Munkebjerg Hot at komme på en i Vejle var der in

Første stop blev Her blev han ek lyst til at opleve Tom har arbejd London, hvorfr ind i hotelfami Tom er Execut og harmoni i s hjerte banker Tom er kendt French with a anerkendelse for sine innov Kom, se og sm


Business to Consumer

» Handout

Pengeinstitutternes Udviklingssamarbejde (PU) er lokale pengeinstitutters samarbejde om udvikling af stærke og effektive redskaber i markedsføringen. Opgave: Udvikling af en fælles pensionskampagne for PU medlemmerne med udgangspunkt i efterlønsreformen/skattefri udbetaling af efterlønsbidrag. Udarbejdelse af handout, løsblad og annoncer. Målgruppe: De lokale pengeinstitutters eksisterende kunder og evt. nye kunder.


» Løsblad

» annonce


Business to Consumer

» poster Aktiv FamilieFerie Aktiv Familieferie er et nyt feriekoncept, der kombinerer unikke natur- og friluftsoplevelser med sjove udfordringer for hele familien. Opgave: Vi har stået for opgaverne med at udvikle website, katalog, posters og postkort, samt PR. Målgruppe: Typisk børnefamilier med børn i alderen 6-12 år, der kan lide en aktiv ferieform.


» brochure

» web


Business to Consumer

» logodesign

Den bedste festsmag

agsløg ...inspiration til dine sm

SelskabsKokken Selskabskokken, som er et selskab under Kokken & Jomfruen, er leverandør af kvalitetsmad til livets fester. Opgaven: Redefinering af det grafiske udtryk i form at brochure og annoncer. Målgruppe: forbrugere der ønsker mad, som kvalitets- og prismæssigt ligger i den bedre ende.


» menukort Nyd øjeblikket… Det er vigtigt at kunne nyde festen og gæsterne. Har du allerede bestemt dig for at spare tid og undgå besværet med indkøb og tilberedning, så lad os sørge for maden.

Lad dig inspirere og friste af vores mange forskellige menuer.

Du kan selv vælge at sammensætte din menu, og få alt det, du bedst kan lide. Klik ind på www.selskabskokken.dk

…udgangspunktet for en vellykket fest Selskabskokken er din leverandør af kvalitetsmad til livets fødselsdage, barnedåb, konfirmation eller andre festlige begivenheder.

Vores menuer har altid udgangspunkt i tidens madtrends, og vi udvikler hele tiden nye og spændende retter.

Bag Selskabskokken står et team af professionelle folk med mange års erfaring i branchen.

Fødevaresikkerhed og køkkenhygiejne er ligeledes en væsentlig del af vores høje kvalitetskrav. Vi har derfor nogle klare retningslinjer for, hvordan vi behandler råvarerne, og hvordan vi sørger for god hygiejne.

Vi leverer festmad tilberedt af friske, kvalitetsråvarer, så du og dine gæster får den bedste smagsoplevelse.

at spise under evne til hverdag, “ En god leveregel erefter evne i weekenden og over evne til fest. ”

3

Forret Gravad laks med dildsauce. Hertil rustikt kuvertbrød Pestobagt fiskefilet på spinat- og tomatbund. Hertil rustikt kuvertbrød Melon med lufttørret skinke. Hertil rustikt kuvertbrød

25,-

Kuvertpris pr. forret

Selskabsmenuer Sammensæt selv din selskabsmenu med minimum 2 retter fra alle vores forretter, hovedretter, desserter og natmad.

Buffet Honningglaseret skinke

2 retter 89,3 retter 109,4 retter 129,-

Hvidløgsmarineret oksefilet

Specialpris

Barbeque kyllingeoverlår Grøn salatsymfoni med iceberg, gulerod, friske peberfrugter, små babyblade, minitomater og ristede brødcroutons

Specialpris

Krydret kartoffelsalat med kirsebærpeber Pastasalat vendt i basilikumspesto og friske tomater

Specialpris

(*) Tillæg på 10,- | (**) Tillæg på 20,-

Flødegratinerede kartofler med friske porrer og små tern af bacon

85,-

Kuvertpris for hele denne buffet

Forret Gravad laks med rørt dildsauce. Hertil rustikt kuvertbrød Laksecarpaccio på tallerken med citronolie. Hertil rustikt kuvertbrød Hvid fiskefilet med rejer og dressing. Hertil rustikt kuvertbrød Melon med lufttørret serranoskinke. Hertil rustikt kuvertbrød Pestomarineret kyllingebryst på tomatbund med frisk parmesan. Hertil rustikt kuvertbrød Pestobagt fiskefilet på spinat- og tomatbund. Hertil rustikt kuvertbrød Varmrøget laksefilet med råmarineret fennikel og dressing. Hertil rustikt kuvertbrød (*)

Dessert

Oksecarpaccio med olivenolie og parmesan. Hertil rustikt kuvertbrød (*)

Bagt tærte af chokoladetrøffel med kugler af is og skovbærpuré

Rejecocktail ”Retro” i glas med citron, tomat, asparges og dressing. Hertil rustikt kuvertbrød (*)

25,-

Mandeltærte med cremefraiche og jordbærpuré Firkantet vaniljeislagkage med jordbærrippel og chokoladestykker

Kuvertpris pr. forret

25,-

Kuvertpris pr. dessert

5

(*) Tillæg på 10,-


Government to Citizen

» POSTER

Skive kommune I samarbejde med Skive Kommune og 7 lokale teknologitunge virksomheder, har CrossMind gennemført en kampagne for at motivere unge nyuddannede ingeniører til at søge job hos en Skive virksomhed – og til efterfølgende at flytte til kommunen. Projektet foregik I tæt samarbejde mellem CrossMind, Skive Kommune og universiteter i Ålborg, Århus og Herning. Målgruppe: E-, IT-, produktions- og maskiningeniører der enten var nyuddannede eller ved afslutningen af uddannelsen.


» web


CrossMind Reklamebureau  

Vi er et bureau med en særlig passion for strategi- og konceptudvikling

CrossMind Reklamebureau  

Vi er et bureau med en særlig passion for strategi- og konceptudvikling