Page 1

DE KRANT OP ZONDAG

28 JULI 2013 • JAARGANG 39 • NR. 30

C1000 Jansen Kijk voor onze aanbiedingen op pagina 2

LET OP! Alle zondagen in juli open van 09.00-19.00 uur

De zomer van 1976

VAKANTIE VOORDEEL KRANT VERSCHIJNT IN: WAALWIJK DRUNEN SPRANG-CAPELLE ELSHOUT KAATSHEUVEL WIJK EN AALBURG DOEVEREN HEESBEEN HERPT HEUSDEN OUDHEUSDEN LOON OP ZAND WASPIK DE MOER

Werkcommissie mikt op 30 wandelaars voor kinderen in Malawi

Buurt zet FloJa Malawi tijdens 80 van de Langstraat in de spotlights

Ook op de evenementenkalender medio jaren zeventig: de Braderie. Op de voorpagina van De Waalwijker 26 augustus 1976 lezen we het volgende:

DRUNEN - Deelnemers aan de 80 van de Langstraat lopen het laatste stukje over een catwalk en rode loper. Maar sommige wandelaars komen dat stukje tapijt ook al tegen in de Grotestraat in Drunen. Ze dragen een speciaal shirt, waarin ze aangeven dat aan hun Kennedymars een goed doel is gekoppeld: FloJa Malawi. Door Kees Klijn Floor Willemen en Jan de Groot uit Drunen verbrandden in 2008 hun schepen achter zich om hun ideaal gestalte te geven: straatarme (wees)kinderen in Malawi de kans geven om een toekomst op te bouwen, Flo (Floor)Ja (Jan) Malawi. De praktijk kan heel weerbarstig zijn zeker als je een ideaal nastreeft. Maar Floor en Jan maakten het waar en bouwden eigenhandig een dagopvang op in het Afrikaanse land. Zo’n 80 kinderen kunnen weer kind zijn, worden geschoold en hebben dus weer een perspectief in hun leven. FloJa Malawi is vooral zelfvoorzienend: met een eigen school, gezondheidszorg, zelf groentes kweken om de kinderen een voedzame maaltijd voor te schotelen. Professionele activiteiten Maar financiële steun blijft nodig om het fundament van FloJa Malawi robuust te houden. “Floor en Jan hebben al een fantastische prestatie geleverd. Op een kaal stuk grond hebben ze hun droom uit laten komen. Geld blijft echter nodig. Als de oogst mislukt, moet er groente worden gekocht. Apparatuur, zoals pompen, gaan kapot en moeten worden vervangen. Als zieke kinderen naar het ziekenhuis moeten,

Oproep aan ondernemers De Waalwijker organiseert dit jaar in samenwerking met Award Communications een unieke prijs voor ondernemers: De Tofferik Award! Heeft u zelf een bijzondere en creatieve actie met uw bedrijf of kent u een bedrijf dat iets een originele actie heeft gehad? Nomineer het voor de Tofferik-Award! Opgeven kan door een foto plus uitgebreide uitleg van de actie te sturen naar tofferik@waalwijker.nl.

gaan ze met de auto. Dat kost extra geld. De stichting probeert daarin te ondersteunen.” Een groot deel van die steun wordt verzorgd door een werkcommissie uit de Grotestraat in Drunen, daar waar Floor is opgegroeid. “We gaan”, vertellen Arnold Brok en Jos van Hulten, leden van de werkcommissie, “voor het derde jaar activiteiten rondom de 80 van de Langstraat opzetten. Deze keer wordt het nog professioneler. Op die manier hopen we ook nog meer geld op te halen.” Die mooie entourage is voor een groot deel ook te danken aan de sponsors. “Verschillende bedrijven, ook hier uit de buurt, vinden het een fantastische initiatief en die steunen ons in natura.” De wandelaars van de 80 lopen ook door de Grotestraat. Vanaf een uur tien ‘s avonds trekt een lang lint door het hart van Drunen. Een aantal deelnemers zal vooraan in deze straat in de spotlights worden gezet. “We zijn van plan om een catwalk te maken, met een rode loper. Wandelaars die speciaal voor Floor en Jan meedoen, mogen daarover heen. Als herinnering zullen we er ook een foto van maken.” Feestje Daar blijft het niet bij. Tegelijkertijd zullen buurtbewoners en andere belangstellenden een mooi feestje bouwen rondom deze Kennedymars. “Er is een bar en een diskjockey. Ook kan er een snack worden

gegeten. We maken er een gezellige boel van. Hoe meer mensen meedoen, hoe mooier. Want de nettoopbrengst van de consumpties gaat naar de stichting. Vorig jaar leverde dat tweeduizend euro op.” Om twaalf uur is het feestje afgelopen. “We hadden graag nog langer doorgegaan, maar de gemeente staat dat niet toe. Jammer, we lopen zo toch veel geld mis. Geld dat die kinderen in Malawi heel goed kunnen gebruiken. We zullen de burgemeester nog een keer polsen of er niet een mouw aan kan worden gepast.” Vorig jaar hadden twaalf wandelaars een shirt aangetrokken dat verwees naar FloJa Malawi. Die brachten gemiddeld een honderd tot honderdvijftig euro in het laatje met het zoeken van individuele sponsors. “Dit jaar mikken we op dertig wandelaars”, zeggen Jos en Arnold. Een

In deze zomerrubriek duiken we in het archief van De Waalwijker op zoek naar ‘zomerse’ passages uit het verleden. In deze tweede aflevering nemen we een kijkje in 1976, het jaar dat vele landelijk bekende artiesten waaronder The Golden Earring en Rob de Nijs, naar de Langstraat afreisden voor het Waalwijk Festival.

verdubbeling, de lat ligt behoorlijk hoog. “Maar we besteden er dan ook veel meer aandacht aan. In de media, we gaan ook flyeren.” In de Grotestraat zelf zal de werkgroep net als vorig jaar borden worden geplaatst met teksten die je aan het denken zetten. En die er wellicht voor zorgen dat de deelnemer aan de 80 van de Langstraat nog een extra uitdaging aangaat: én de finish halen, én FloJa Malawi ondersteunen. Meer informatie: www.flojamalawi.nl of opgeven de80@flojamalawi.nl

“Het staat nu al vast dat de grote Braderie die hier nu vrijdag en zaterdag tot in de late avonduren wordt gehouden drommen volk op straat zal brengen. Met zo’n honderdvijfendertig winkeliers uit de Grotestraat, het Centrum De Els, uit de Stationstraat en op de Markt, moet dit met de inbreng van nog wat zaken uit de andere stadsdelen, een kijk- en koopspel worden, zoals in de verre omgeving nog nooit is vertoond. Omringd met allerlei attrakties brengen de deelnemers hun interessante aanbiedingen naar buiten in een lange serpetine van kleurige kraampjes. Ook is dit jaar ruimte gemaakt voor tal van andere attracties, in de vorm van een kermis, voor standhouders, de kollekties van 35 antiekhandelaren en diverse demonstraties van oude ambachten. Als geheel wordt dit verkeersvrije eiland, met zelfs een taboe voor fietsers en brommers, nog overgoten met de vrolijke klanken van een groot draaiorgel, naast weer de meest uiteenlopende muzikale groepen en artiesten.” Even verderop lezen we dat er terrasjes zijn bij onder andere De Leest, Ko de Nijs, bakkerij Van Mil, bij bar ‘t Stamineke en bij Cambreur in De Els. En: “Om de aan- en afvoer van het publiek in goede banen te houden, moet er bij de Braderie gebruik worden gemaakt van de groenstroken voor Romantica, het Vredesplein, de ruimte bij het St.Jans-kerkhof en op het terrein van de oude Timtur-fabriek”

NOG NIET EERDER VERTOONDE

IMPORTANTE MEUBELVERKOOP MET SENSATIONELE LAGE PRIJZEN BIJ

ANGELO VD BOOGAARD

Blyde Incomstenlaan 11 5144 BC Waalwijk T. 0416 - 56 13 50 M. 06 - 238 223 66

www.dehuizenbemiddelaar.nl

t! Lezers opgele ijker nog als

Week 31 verschijnt de Waalw

VAKANTIE VOORDEELKRANT

Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 073-6135116

Of per e-mail: advertentie@waalwijker.nl

Het team van de Waalwijker wenst u een fijne vakantie!

De hoogste prijs voor uw oud ijzer en metalen. www.huiskesmetaal.com


De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 2

www.c1000.nl

Petit pains wit of tarwe 6 stuks

Actievoorwaarden:

SPAAR NU VOOR

60%

0.

99

vers uit eigen oven

} *  UDWLV]HJHOELMHONHEHVWHGLQJYDQb DDQ ERRGVFKDSSHQ%LM]HJHOVLVXZVSDDUNDDUWDOYRO

2.10

} $  FWLHORRSWYDQPDDQGDJMXQLWP ]RQGDJDXJXVWXV } 9  ROOHVSDDUNDDUWHQNXQQHQLQGHZLQNHOZRUGHQLQ JHOHYHUGWP]RQGDJVHSWHPEHU

OP OP SKARP SKARP MESSEN EN ACCESSOIRES ACCESOIRES EN

} 3  HUVSDDUSURGXFWJHOGWHHQPD[LPDOHNRUWLQJ YDQ *Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Exclusief statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

van Dutch Bakery uit Waalwijk

Spaar voor

1.

99

3.

56

Brabantse worstenbroodjes

}

de leukste en kinderboek }

%LMHONHb DDQERRGVFKDSSHQGLHXGRHWLQGHSHULRGHYDQ

vers uit eigen oven

8Z&.LQGHUERHNHQVSDDU]HJHO V SODNWXRSXZ&.LQGHUERHNHQVSDDUNDDUW

}

(HQ&.LQGHUERHNHQVSDDUNDDUWLVYROZDQQHHUHU

%LMLQOHYHULQJYDQ&.LQGHUERHNHQVSDDUNDDUWNXQWX &.LQGHUERHNXLWFDWHJRULH$NRSHQYRRUb 

%LMLQOHYHULQJYDQ&.LQGHUERHNHQVSDDUNDDUWHQNXQWX &.LQGHUERHNXLWFDWHJRULH%NRSHQYRRUb

Let op:JHGXUHQGHGHDFWLHZLVVHOHQGHEHVFKLNEDUHWLWHOV+RXGKHWDDQ

VHOHQYDQXZVSDDUNDDUW HQ 

&-DQVHQĂƒĂƒQJUDWLV&.LQGHUERHNHQVSDDU]HJHO }

SULMVHQXLWZHONHFDWHJRULHX&.LQGHUERHNNXQWNRSHQ

bod goed in de gaten in de winkel en wacht niet te lang met het inwis

ZRHQVGDJMXOLWPGLQVGDJDXJXVWXVRQWYDQJWXELM

4 stuks

+HWDDQWDO&.LQGHUERHNHQVSDDUNDDUWHQLVEHSDOHQGYRRUZHONH

.LMNYRRUGHDFWLHYRRUZDDUGHQHQGHHOQHPHQGH&ZLQNHOVRS ZZZFQONLQGHUERHNHQ

&.LQGHUERHNHQVSDDU]HJHOVRSJHSODNW]LMQGH]HNXQWXWP GLQVGDJDXJXVWXVLQZLVVHOHQ

'LWEHGUDJLVH[FOXVLHIGRRUGHZHWXLWJHVORWHQSURGXFWJURHSHQ WDEDN slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, YHUYRHUVEHZLM]HQZDDUGHERQQHQ ORWHQSRVW]HJHOVWRHJDQJVNDDUWHQ  betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

1. Appelflappen

99

3.56

4 stuks

Bavaria bier

Bavaria bier

krat 24 flesjes Ă 30 cl

set 8 blikjes Ă 33 cl

Wij zijn de volgende zo ndagen de gehele dag geopend Zo

•

ndag 28 juli

• Zondag 25 augustus

10.49

Week 30 2013

*Aanbiedingen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 jansen

Bloemenoordplein 50 5143 TC Waalwijk

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

6.

99

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur 09.00 - 19.00 uur

2.

99

4.99

....


De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 3

Verbouwwijzer: eerste hulp bij verbouwingen Heeft u plannen voor een verbouwing? Daar komt heel wat bij kijken. Het is een ingrijpende gebeurtenis. Er moet veel geregeld worden en u komt voor belangrijke keuzes te staan. Vaak al vroeg in het verbouwproces. De Verbouwwijzer is een hulpmiddel voor een goede start van een verbouwing. U krijgt een duidelijker beeld van de mogelijkheden en de te nemen beslissingen, waardoor overleg met de aannemer efficiënter zal verlopen. In de praktijk is gebleken dat een goede communicatie tussen consument en aannemer essentieel is voor een succesvolle verbouwing.

Stel, u wilt een badkamer of keuken opknappen. Voordat u naar de aannemer stapt is het handig enige kennis van zaken te hebben. Welke voorzieningen, wel of geen vloerverwarming, dubbele beglazing… Allemaal zaken waar u over na moet denken. Met behulp van de Verbouwwijzer kunt u alvast uw wensen en eisen op een rij zetten. Zo bent u beter voorbereid op het gesprek met de aannemer. De Verbouwwijzer geeft een compleet overzicht van de keuzes waar u mee te maken krijgt voorafgaand aan een verbouwing. Hiermee

kunt u de verbouwing stap voor stap plannen. Er zijn acht folders die elk een specifieke verbouwing behandelen, namelijk: Aanbouw, Badkamer en keuken, Dak en dakgoot, Dakraam en dakkapel, Indeling van de woning, Isoleren, Kozijnen en Serre. Enkele keuzes worden in de folders toegelicht. Een uitwerking van alle keuzes staat op www.verbouwwijzer.nl. Ook is er aandacht voor energiebesparende en milieuvriendelijke toepassingen en materialen. Comfortabel en energiezuinig Op eenvoudige wijze kunt u het comfort in uw

Stanley de Luxe & Raffito

SCHUIFDEUREN SCHUIFDEURKASTSYSTEEM

Met Stanley de Luxe & Raffito schuifdeuren kun je alle ruimte benutten. Wij bieden grote keus in deuren, kleuren, spiegels en kastindelingen. En geheel op maat gemaakt, tot en met het kastinterieur. Informeer bij Fixet naar de ongekende mogelijkheden. Je bent van harte welkom!

Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar 1400 m3 gas voor verwarming van de woning. In een slecht geïsoleerde woning kan dit oplopen tot gemiddeld 2100 m3 gas per jaar. Door goed te isoleren kan het energieverbruik met tientallen procenten omlaag. Dit scheelt al gauw 200 euro per jaar op de energierekening.

Vakmanschap tegen een scherpe prijs KLUSSENBEDRIJF F.J. ROOS

Voor de complete renovatie van uw badkamer en toilet. Willem Pijperpark 8 Waalwijk 0416-332104/06-22110345 www.klussenbedrijfroos.nl

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk

• Ambachtelijk kwaliteitsschilderwerk • Onderhoudsplanning • Houtrotreparatie • Wandafwerking • Renovatie • Kleurenadviezen Om uw bedrijf of woning een fris en nieuw aanzicht te geven kunnen wij u een vakkundig en overzichtelijke offerte aanbieden. Onze offertes zijn vrijblijvend. * De moeite waard om een keer contact met ons op te nemen!

Ron Kroot Prof. Keesomweg 5 5144 NM

Grotestraat 16 DRUNEN Tel. 0416-376050 Fax 0416-380820 www.fixet.nl

woning verhogen en energie besparen. Bijvoorbeeld door extra goed te isoleren. Doordat een ruimte niet meer koud aanvoelt bij muren en ramen, kunt u deze optimaal benutten. Bovendien zorgt een goede isolatie blijvend voor een lagere energierekening.

Waalwijk

Reneco Onderhoud & Schilderwerken Tel.: 06 - 537 95 695 info@renecoschilderwerken.nl www.renecoschilderwerken.nl

Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet

UW Totaalinstallateur Storingsdienst 24/7, tel. 06-53209846 - Riool verstoppingen camera inspeces - Loodgieterswerk Sanitair - CV-onderhoud aanleg/vervanging - Elektra

- Dak- en zinkwerk - Zonnepanelen - Zonneboiler systemen - Warmtepompen - EPA-advies en label

PROFITEER NU VAN ONZE KORTINGEN Bedrijven of particulier

Is uw interesse gewekt bel naar: 06 - 24 65 18 09

www.schildernodig.com Professor Minckelersweg 2A, 5144 NZ Waalwijk Tel. 0416-341030 • Fax: 0416-344030

www.zeegers-gwl.nl VERANDADAKEN, GARAGEDEUREN & SERRES

Houten kozijnen/puien e.d. Direct van fabriek voor parculier en bedrijven. Gegarandeerd de goedkoopste! Compleet geplaatst. Nederveenweg 9, Sprang-Capelle. Tel. 06-81406319. Info: www.kozijnenfabriekdehaven.nl

NIEUW:ACTIE ZONWERING MEI-JUNI OP Geen crisis bijDIVERSE ons! (ook als overkapping!) HÖRMANN GARAGEDEUREN: Hierhalogeenspots blijft de motor bij draaien! Gratis veranda 5% KORTING ENmontage) GRATIS bij NuSuperveilige gratis motor garagedeuren (ex. aankoop vanHANDZENDER een sectionaaldeur en voordeuren ACTIE! DESIGN Bel voor vrijblijvend advies of afspraak

Tel. 0416 - 28 30 61 Prof. Zeemanweg 8a, Waalwijk www.hensensolidsystems.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag van 13.00-17.00 uur, woensdag van 10.00-12.00 uur, vrijdag van 13.00-16.00 uur, zaterdag van 12.00-16.00 uur

....


De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 4

....


De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 5 RTV Midden Brabant is de regionale radio- en televisiezender van Midden-Brabant.

JUICH JIJ KOMEND SEIZOEN MET ONS MEE? SCOOR DAN DE RKC WAALWIJK SEIZOENCLUBCARD!

VOOR BESTELLEN EN MEER INFORMATIE: WWW.BESTELJESEIZOENCLUBCARD.NL

Ook tijdens de vakantieperiode is RTV Midden Brabant ”de hele dag dichtbij.” Elke werkdag van 10.00-12.00 uur - Midden Brabant in de ochtend Presentatie Eric Dankers. Vanaf 18 juli t/m 28 juli elke avond om 18.00, 20.00, 22.00 uur Zwieren Zwaaien op de Tilburgse Kermis bij RTV Midden Brabant. RTV Midden Brabant TV Digitaal via Ziggo kanaal 42 en analoog via kanaal 22+ RTV Midden Brabant Radio in de ether op frequentie 106.8 FM en op de kabel op 87.5 FM. Uitzending Gemist kijk op www.rtvmiddenbrabant.nl

MANAGEMENT

UITGAVE

rukt op 100 ed

%

Onderwijsboulevard 576 5223 DN ’s-Hertogenbosch www.waalwijker.nl

G

De Waalwijker is een uitgave van UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE BOSSCHE OMROEP/ DE WAALWIJKER B.V. Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving K.v.K. 13000245 Oplage: 44.000 ex. Uw eigen zelfstandige weekblad komt elke zondag huis aan huis in: Waalwijk, Drunen, Elshout, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Wijk en Aalburg, Doeveren, Heesbeen, Herpt, Heusden, Oudheusden, Loon op Zand, De Moer en Waspik.

Sabine Lamers

06-51497956

COMMERCIËLE MEDEWERK(ST)ERS 073-6135116 Saskia Dekkers E-mail Lizethe Wittens E-mail

06-51558715 s.dekkers@waalwijker.nl 06-51611656 l.Wittens@waalwijker.nl

ADMINISTRATIE/AGENDA/MINITIPS Telefoon: 073-6135116 E-mail

administratie@waalwijker.nl

(FOLDER)VERSPREIDING Bezorgingsdienst

ge

rec y

TELEFOON: 073-6135116 T FAX: 073-6122330

ier cled pap

073-5130565

REDACTIE Kees Klijn

06-33970104

EINDREDACTIE E-MAILADRESSEN Patrick van Engelen Redactie@waalwijker.nl advertentie@waalwijker.nl Bezorging@bosscheomroep-waalwijker.nl KRANT NIET ONTVANGEN? Onze excuses daarvoor; Op werkdagen (van 08.30 tot 17.00 uur) én op zondag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u onze servicetelefoon... bellen: 073-5130565 of kijk op www.waalwijker.nl “krant gemist”

& Ook adverteren op de special Cursussen & Opleidingen dat kan op: 4-08-2013 / 11-08-2013 / 18-08-2013 / 25-08-2013 Rommel in je huis, is rommel in je hoofd. Opruimen kun je leren! Ga naar de ZIEZO!-site voor EEN WORKSHOP opruimen, administrae, budgeeren of organiseren. Meld je nu aan voor september: www.ziezogoedgeregeld.nl

06-10696313

FOTOGRAFIE Freek Jansen Hans Verbeek

06-10166089 06-53855781

SLUITINGSTIJDEN Advertenties Agenda/redactie Minitips Folders

donderdag 10.00 uur dinsdag 14.00 uur woensdag 15.00 uur woensdag 12.00 uur

4-08-2013 / 11-08-2013 / 18-08-2013 / 25-08-2013

Opruimen kun je leren! Workshops voor je huishouden! Je leest het goed, opruimen kun je leren. Soms wordt het je te veel en weet je niet meer waar je moet beginnen met opruimen van alle spullen die je hebt. En soms heb je het gewoonweg niet geleerd! In deze moderne tijd van overvloed en crisis valt het niet mee om prioriteiten te stellen. Hoe houd je jezelf in de hand, lukt het je om alle ballen in de lucht te houden en ook nog relaxed te zijn… ZIEZO! helpt mensen orde op zaken te stellen, want daar zijn

manieren voor. Soms is het heel eenvoudig en soms is het maatwerk. Maar werken doet het altijd. Je huis en administratie op orde geeft rust, waardoor je huis weer je thuis wordt. ’’Rommel in je huis, is rommel in je hoofd’’, zegt Lonneke Wingender (oprichter ZIEZO!). Zij is ervan overtuigd dat ordenen rust en overzicht geeft. ’’Je weet weer waar je aan toe bent, waar je een buffer voor nodig hebt en hoe je die ook daadwerkelijk creëert.’’

Datzelfde geldt voor timemanagement oftewel ’hoe ga ik beter om met mijn tijd’? Het lijkt iets voor bedrijven, maar niets is minder waar. Als je je tijd goed beheert, kun je veel korte- en langetermijndoelen realiseren en houd je tijd over voor dingen die jij fijn vindt. Ook dat kun je leren. Heb jij ook behoefte om tijd over te houden voor de leuke dingen in het leven? Kijk dan op: www.ziezogoedgeregeld.nl

....


De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 6

Creatieve ondernemers opgelet

33e editie - zaterdag 14 en zondag 15 september 2013

Rabobank 80 van de Langstraat

Hoofdsponsor

Kijk op: www.80vandelangstraat.nl

U kunt inschrijven voor de Tofferik Trofee 2013. Deze creativiteitsprijs is voor ondernemers die op de meest oorspronkelijke wijze de aandacht van het publiek weten te trekken. Het gaat niet om een onderscheidend winkelconcept of bedrijfsformule, maar om een creatieve etalage of een klantactie. Winnaars ontvangen de fraaie Tofferik Trofee en vele mooie prijzen.

Krant gemist? Bel onze servicetelefoon

073-5130565

Heeft u een opmerkelijke creatie, meld u dan aan via tofferik@waalwijker.nl. Vermeld uw naam, telefoonnummer en voeg een foto en motivatie toe. Op 31 december 2013 sluit de inschrijving.

nda Age

ten pun

Kunt u aanleveren bij: administratie@waalwijker.nl

Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Zondag van 10.30-12.00 uur.

* Diverse modellen beregeningspompen * Tegen betaalbare

prijzen !!!

Kijk op: www.waalwijker.nl

De Waalwijker is ook GRATIS verkrijgbaar in:

WAALWIJK bij PRIMERA BERGMANS St. Antoniusstraat 47

GENDEREN

* Direct leverbaar Tinus vd Sijdestraat 9 5161 CD Sprang-Capelle 0416 540092 / 06 50407663 www.fringsgardenparts.nl

bij SPAR supermarkt SPAR ROZA Hoofdstraat 37

EETHEN bij Autobedrijf ‘T CENTRUM Branderhorststraat 21

DRUNEN bij Boek- en kantoorvakhandel SIKKERS Grotestraat 166

KAATSHEUVEL bij PRIMERA VAN WEZENBEEK Hoofdstraat 78

ADVERTEREN? WWW.WAALWIJKER.NL

VOLG ONS OP

EN

....


De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 7

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER!

HIGH STREET

SHAMPOO

ESSELTE

in diverse trendy kleuren

400 ml

stapelbaar A4-formaat

PALMOLIVE NATURALS diverse soorten

DAMES TOP maten S-XL voorgevormd

4.49

DAMES

KOUSEN VOETJES met katoen

7.99

één maat

heren QUARTER SOK met badstof maten 43-46 2 paar

1.49

2 PA A R

1.19

WETENSCHAPPELIJKE

REKEN MACHINE solar American Snacks XXL GUM diverse soorten

0.49

bureau KLEM LAMP diverse kleuren

1.29 2.49

DESIGN

SKIM BOARD 104x52 cm

CHIO CHIPS Bistrello paprika: 100 gram Dugadoo's bbq: 125 gram

radiografisch bestuurbare SPEEDBOOT 23 cm

7.95

7.95

DAMES/HEREN

ZOMERSE HOED diverse kleuren

textiel VLAGGEN LIJN ca. 6,5 meter

1.29

LONGDRINK GLAZEN 27 cl stapelbaar COLA GLAZEN 22 cl of BIER GLAZEN 28 cl

1.69

S E T/6

1.69

0.69

HANNIBAL

TROLLEY REISTAS met uitschuifbare handgreep voor optimaal reiscomfort extra stevig XL-size!

1.59

TEXTIELACTIE!

AMSTERDAM

0.89

DUGADOO'S OF BISTRELLO

en dessins maten 56-58

1.19

BRIEVEN BAK diverse kleuren

11.99

IN DE WINKEL NOG MEER VOORDEEL!

Elders 7.95 8.99

Elders 3.50 4.95

MICROFIBER

KLARO

60x50x10 cm

reinigt en beschermd 1 liter

HOOFD KUSSEN voor de juiste ondersteuning

AUTO SHAMPOO was&wax

4.99

10 stuks AUTO POETSDOEKEN 33x34 cm

0.79

0.79

Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 28-07-2013 t/m za. 03-08-2013 in Nederlandse filialen.

DAMES TAS imitatieleer

....


De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 8

249.-

. 7 17

119.-

78.SCHEERAPPARAAT 15 tComfortabel en glad scheren t6JULMBQUSJNNFS tVVSPQMBEFO 50 minuten scheren

LED-TV M2352D -PZ. t58 cm beeld t.FEFHFTDIJLUBMTDPNQVUFSNPOJUPS t*EFBBMBMTF57

Veel voordeel voor de thuisblijvers! 359.-

269.-

99.-

TABLET ("-"9:5"# tGroot en helder scherm t4VSGFO FNBJMFO NV[JFLMVJTUFSFOFOOPHWFFMNFFS t"OESPJEFO(#HFIFVHFO

. 6 6

STOFZUIGER #4(- t1XBUUWFSNPHFO t;VJWFSFVJUCMBBTMVDIU tNFUFSCFSFJL

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt! www.expert.nl/winkels Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 4 augustus 2013.

Schrijf je nu in voor het nieuwe seizoen van de RKC WaalWijkBattle

11 10

9 8

12 Last Minute adverteren

Informeer naar de voorwaarden van de lage prijzen!!!

HAPPY HOUR donderdag van 09.00-10.00 uur

VOL=VOL

Bel 073 - 613 51 16 of mail naar advertentie@waalwijker.nl

Na de succesvolle eerste edie van de RKC WaalWijkBale komt er een vervolg op dĂŠ straatvoetbalcompee van Waalwijk! Vanaf september zullen de diverse speelpleintjes in de wijken van Waalwijk weer het decor zijn van teams die het tegen elkaar opnemen. Ben je tussen de 9 en 13 jaar oud of zit je in groep 6, 7 of 8 van het basisonderwijs? Schrijf je dan nu in en je neemt vanaf september deel aan de spannendste compee van Waalwijk! Niet alleen op het veld kun je punten scoren, ook jdens het tweede seizoen van de RKC WaalWijkBale zijn buiten de lijnen weer punten te verdienen door aanwezig te zijn bij themamiddagen en wij(k)-klussen uit te voeren! Lijkt het je leuk om in een uniek RKC WaalWijkBale-tenue met jouw wijkgenoten te strijden op de verschillende pleintjes in Waalwijk? Schrijf je dan in via www.rkcwaalwijkbale.nl! Ben er snel bij, want per wijk kunnen er maximaal 20 kinderen meedoen!

....


MINITIPS

De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 9

FAMILIEBERICHTEN

Felicitaes Verjaardag-zwanger-geboorte-geslaagd-jubileum Wilt u iemand op een leuke manier feliciteren? Dat kan bij ons in De Waalwijker Een advertene van 2 kolom (74 mm) x 60 mm incl. foto en tekst voor maar € 30,00 excl. BTW Een advertene van 1 kolom (36 mm) x 60 mm incl. foto en tekst voor maar € 15,00 excl. BTW

Interesse of vragen? Mail ons: advertene@waalwijker.nl

UITVAARTVERZORGING

Hoera!

Gefeliciteerd!

Wiesje is jarig! Gefeliciteerd meid met je 2e verjaardag!

Rob & Wendy zijn getrouwd! Van harte gefeliciteerd,

Dikke kus van tante Wendy!

van pap & mam

...verdriet nemen wij niet weg, uw zorgen wel (ook als u elders of niet verzekerd bent )

Sander Aarts Sander Aarts

MET DOORPLAATSING VAN UW MINITIP IN DE BOSSCHE OMROEP BEREIKT U TOTAAL 141.100 ADRESSEN!

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mededeling Besluiten voor een energielaadpunt op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen De minister van Infrastructuur en Milieu geeft, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van de besluiten op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), voor het realiseren en exploiteren van een energielaadpunt langs: - rijksweg A2 op verzorgingsplaats De Lucht-Oost (ANWB); - rijksweg A50 op verzorgingsplaats De Gagel (FastNed); - rijksweg A59 (Maasroute) op verzorgingsplaats Labbegat (FastNed). Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage? De besluiten met de daarbij behorende stukken liggen vanaf maandag 29 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij: • het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58 te ’s-Hertogenbosch (alle verzorgingsplaatsen); • het gemeentehuis van de gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11 te Zaltbommel (verzorgingsplaats De Lucht-Oost); • het gemeentehuis van de gemeente Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland (verzorgingsplaats De Gagel); • het gemeentehuis van de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk (verzorgingsplaats Labbegat). De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Wanneer kan beroep worden ingediend? Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerp besluit, kunnen van 29 juli 2013 tot en met 8 september 2013 beroep instellen bij de rechtbank in het rechtsgebied waar zij wonen of gevestigd zijn (zie http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/). Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen een ontwerpbesluit hebben ingediend.

BEL DE VAKMAN Diepvries en koelkastreparatie met garantie zonder voorrijkosten. Bel 073-6120095. Service binnen 24 uur Schildersbedrijf F. Schraven. Vakwerk tegen een betaalbare prijs. Nu deze zomer 20% korting op buitentexwerken. (sikkens) Bel voor vrij blijv offerte: 06-48420737 De Haas Installatietechniek Voor al uw loodgieters-, cven dakwerkzaamheden. Tel. 06-14688197 www. dehaasinstallatietechniek.nl Elektro Service Plus Vlijmen tel: 0610560781 www.elektroserviceplus.nl Voor al uw elektrische werkzaamheden zoals: - Internet installeren - Verlichting monteren/ repareren - Stopcontact bijmaken - Tuinverlichting - VerbouwingswerkzaamHeden

MEUBELEN Gevraagd: Mooie gebruikte meubelen. Tel. 06-54901516.

Minitips voor week 29-30-31 Minips voor week 31

KLUSSENBEDRIJF F.J. ROOS

Voor de complete renovatie van uw badkamer en toilet. Willem Pijperpark 8 Waalwijk 0416-332104/06-22110345

Timmer, schilder of interieurwerkzaamheden: www.wm-timmerafwerkingsbedrijf.nl of bel : 06-25068540 Ruud Monden Bouw- en Klussenbedrijf. Voor al uw klussen of reparaties in en om uw huis of bedrijf. Tel. 0416-338122 of 06-10402260

DAKREPARATIE TECHNIDAK DAKLEKKAGES??? GOOTLEKKAGES???

PLATDAKBEDEKKINGEN SCHERPE PRIJZEN !!!

GRATIS:

DAKINSPECTIES PRIJSOPGAVEN INCL. 10 JAAR GARANTIE! 24-UUR SERVICE TEL. 0492 - 36 26 63 06 - 30 65 22 49 WWW.TECHNI-DAK.NL

Meer informatie? Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen over het besluit kunt u zich wenden tot mevrouw Bakelaar, werkzaam bij de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 073 - 681 78 17. De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd afdeling Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, T.L.B. du Chatinier

REPARATIE Diepvries en koelkastreparatie met garantie zonder voorrijkosten. Bel 073-6120095. Service binnen 24 uur Bertrand’s Wasmachine en Droger Reparatie Geen voorrijkosten Bel 0653939294 Naaimachine stuk? Dan nu Habotex Naaimachines bellen 013-5113996. Gratis halen en brengen Vooraf prijsopgave www.habotex.com

HORREN Last van insecten?! WWW.STOPDEMUG.NL Hordeuren & Horramen op maat! Gratis vrijblijvend meten & gratis plaatsen! Ed de Vaan 0615203228 contact@stopdemug.nl

MEUBELS

INBOEDEL www.woningopruimerdehelpe ndehand.nl gratis taxatie van zolder tot schuur veegschoon opgeleverd evt inboedel opkopen 06-53696113 joop

Digitaal beroep U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wat zijn de kosten? Zowel in verband met de behandeling van beroep als in verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit moet betalen, krijgt u na het indienen van beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de rechtbank.

Minips voor week 31 Minitips voor week 29,30, 31 kunnen nu niet meer worden aangeleverd. uiterlijk inleveren voor : Nieuwe minips kunnen weer aangeleverd woensdag 11 Juli 2012 voor 15.00 uur worden in week 32!

Hee u vragen, bel: 073-6135116

Waar moet een beroepschrift aan voldoen? Het beroepschrift moet zijn ondertekend en ten minste het volgende bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt; d. een opgave van redenen waarom men zich met de beslissing niet kan verenigen; e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Verzoek om voorlopige voorziening Gelijktijdig met of na het indienen van beroep kunnen belanghebbenden, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter.

Let In week 31deverschijnt de Let op!!! op!!! verschijnt Waalwijker Waalwijker nog als vakanevoordeelkrant als vakantievoordeelkrant

www.klussenbedrijfroos.nlKijk op onze website voor meer informatie: www.uitvaartverzorgingaarts.nl

Ê

Bezoekadres uitvaartcentrum Grotestraat 333 • 5142 CA Waalwijk Tel • (0416) 858 440 of 06 30203166 (24 uur per dag bereikbaar)

ZONWERING

MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS

Actie Zonweringen en Rolluiken. Tel. 06-10161285. Firma v. Gompel & v. Loon. Gewoon Beter. www.

MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS

vangompelzonweringen.nl

MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS

MINITIPS

MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS

KLUSSEN

HOBBY Opening Op pening AGART AGA AR RT

Kralen, onderdelen en sieraden

Hierbij nodigen nodigen wijj u uit openin ng van onze nieuwe winkel w voor de opening onder het genot van n een hap je en een d rankje onder hapje drankje ece ember op zaterdag 1 d december tusse en 10.00 uur en 17.00 17.0 00 uur. uur. tussen Gr aag tot tot dan! dan! Graag

A AGAR RT AGART Gasthuisst traat 7 Gasthuisstraat 5171 GC Kaatsheuvel Kaatsh heuvel

Gasthuisstraat 7 5171 GC Kaatsheuvel

CURSUS/ OPLEIDING Schilderen met olieverf. In september start weer een nieuwe cursus schilderen met olieverf, met ”nagenoeg”privéles. Maximaal 3 personen per cursus, dus wees er snel bij. Inlichtingen 0416561280 (na 20.00 uur) Of via hardy@hardyschikhof.nl

CORRIGEREN TEKSTEN WEBSITES Uw website is uw visitekaartje. Haal de kreukels eruit en laat de tekst corrigeren à 0,02 cent per woord. Klijn Teksten 06 339 701 04

MUZIEK

MUSIC’SCOOL Combiron, voor klus op maat. Hét muziekonderwijs voor Voor al uw werkzaamheden iedereen. Grotestraat 407 073-8509332/06-45084007 (De Mads) Waalwijk www.combiron.nl www.musicscool.nl Tel. 0416-339108

ZONWERING

....


MINITIPS

De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 10

PERSONEEL AANGEBODEN Zoekt u een huishoudelijke hulp? € 12,95 uur, www.hulpstudent.nl bel 0614826000.

BOEKHOUDING/ BELASTING Verzorging van complete boekhouding incl. jaarstukken, belastingaangiften, etc. Dit alles tegen zeer scherpe prijzen. Administratiekantoor Elshout-Kühn VOF Torenstraat 114a, Drunen. Tel. 0416-376195.

FEESTEN/ PARTIJEN KINDERFEESTJE VIEREN? www.avonturenland.nl Info: 073-6430144

RIJLESSEN

Asap expres. Voor al uw koeriersdiensten! Bel 0416-530800. www.asapexpres.nl

VAKANTIE Deeltaxivervoer naar Schiphol Taxi de Hart 073-5112733

Rode & Witte wijk / 2e zeine/ 5144 BB Inlichtingen: 0416 530 502 / open: 09.00-16.30u.

www.deevenementenlijn.nl

ZONDAG 4 AUGUSTUS TILBURG

Info: www.autorijschoolmika.nl Tel. 06-51240477

WAGNERPLEIN; Parkeerterrein achter het winkelcentrum Inl. 0416 530 502/ 10.00-16.30u./ www.deevenementenlijn.nl

BEZOEKERS GRATIS ENTREE!!! TE HUUR AANGEBODEN Elshout, te huur opslag/bedrijfsruimte vanaf 15 - 1600 m2, kantoor 32 m2 tel 0416-373955 info@degouwverhuur.nl.

WORKSHOPS

DIENSTVERLENING

GRANDIOZE VLOOIENMARKT ZONDAG 28 JULI WAALWIJK

SUPER GEZELLIGE MARKT

Belastingaangifte Boekhouding voor ZZP Bel hiervoor Ad van Rooij 0416-273753 Kaatsheuvel Vaartstraat 84

Voor de leukste workshop kaarsenmaken kom je natuurlijk naar ” In d’n kaarsenstal” in Heusden. www.kaarsenstal.nl 0416-663519

BRADERIE/MARKTEN

ATTENTIE De Waalwijker op zondag kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van minitips. Fouten in telefonisch opgegeven minitips of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever, behoeven door ons niet te worden gecompenseerd. De Waalwijker op zondag behoudt zich het recht voor rubrieken te wijzigen of samen te voegen.

Volledig ingericht garagebedrijf op goede lokatie in ‘s-Hertogenbosch Diversen mogelijkheden 06-22787117 TE HUUR Garagebox Bloemenoord Waalwijk Tel. 0416-378003

WONEN TOTAAL Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubelen. P. van Riel 06-53190973. www.blankmaken.nl

COMPUTERS

ERKEND LEERBEDRIJF

Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

PRIEST COMPUTERS (ingang Baardwijksestraat)

Loeffstraat 34J - WAALWIJK - www.priestcomputers.nl 0416-331767 - 06-45894217 - info@priestcomputers.nl

Gevraagd loop en sloop auto’s. Defecten geen bezwaar, verlopen apk, schades, enz. Voor meer informatie Autobedrijf de Bont B.V. De Bloemendaal 25 5221 EB ‘s-Hertogenbosch www.autodebont.nl 073-6315325

VELGREPARATIE VELGREPARATIES! Richten, overspuiten, polijsten, lassen, poedercoaten, stoeprandschade bijwerken. Supervelg.nl Bosscheweg 17A Drunen, 0416-784476

GEZONDHEID Balans in je leven? Werk aan vastzittende patronen en blokkades! www.johnvanboxtel.nl

BEVEILIGING

O nderhoud aan huis Voor particulier en MKB Computers, nieuw en gebruikt, reparatie - hard- en software - ADSL/kabel aansluiten internet - cartridges Kijk voor aanbiedingen op www.jpcomp.nl

AUTO’S & MOTOREN

TIP!

INBRAAK? Alles voor het politiekeurmerk veilig wonen. Incl. afgifte certificaat. 0416361575 www. vangompelzonweringen.nl

HORIZONTAAL: 1 laat die arbeider alles van de straat verdwijnen? (9); 6 hofpartij (9); 8 ze kijkt naar een bos haar (6); 10 dit gewas opent deuren (5); 13 de smalle latten van een driepoot (15); 14 gierigaard met uitslag (5); 15 moeder voor het rondhout drinkt wijn (6); 18 autoplastiek? (9); 20 met een flinke hoeveelheid water ging het dicht (5); 22 dat is pas goed (5); 23 is dat het tegenovergestelde van rusteloos? (7); 24 die onderneming vervulde de Engelsen met zorg (7); 25 de sufferd heeft een zeil achter op het schip (5). VERTICAAL: 2 sterrenkijker bij de evenaar (11); 3 stormgebied? (10); 4 hert buiten de haven (3); 5 outfit voor een muziekgezelschap (8); 7 die buitenlander komt zo ook weer terug (5); 9 gelig worden en verzwakken (5); 11 tekenrol (14); 12 verwijzingsteken naar vuurwerk (9); 16 hap, ik heb je! (4); 17 de schoen van een Frans schrijver (7); 19 de teleurstelling van een jongen (4); 21 onaangenaam aangeraakt (7).

MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS

MET DOORPLAATSING VAN UW MINITIP IN DE BOSSCHE OMROEP BEREIKT U TOTAAL 141.100 ADRESSEN!

MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS MINITIPS

IN EN OM DE TUIN

GRONDVERZETBEDRIJF

Arjan Koekkoek VOOR ELK KARWEI DE JUISTE KRAAN!

Moeilijk bereikbare tuin? Ons kleinste kraantje gaat door (deur)openingen van slechts 71 cm breed! o Omspitten van tuinen o Heggen en boomstronken rooien o Straatwerk en tuin voorbereiden

0416 - 335110 WAALWIJK

....


De Waalwijker • 28 JULI 2013 • PAGINA 11

”SENSATIONEEL

NIEUWS”

”NOG

NIET EERDER VERTOONDE PRIJZEN”

IMPORTANTE VERKOOP VAN MEUBELEN GROTE COLLECTIE

EETKAMERTAFELS VELE SOORTEN, KWALITEITEN EN STIJLEN ZOALS MODERN, KLASSIEK, TEAK EN TIJDLOOS MATEN VAN 140 TOT WEL 300CM LANG ELDERS VA. 595,BIJ ANGELO AL V.A.

295.-

BANKSTEL BIARRITZ 3+2 COMBINATI STERKE ARTIFICIAL LEATHER LEVERBAAR IN DIV KLEUREN! ELDERS V.A. 1795,00 BIJ ANGELO VOOR SLECHTS (OOK 3-1-1 LEVERBAAR)

995.GEGARANDEERDE PRIJSDOORBRAAK GOOGLE... EN OVERTUIG UZELF!

6-DELIGE MASSIEVE MASSIEVE WOONKAMER

RUIM 1.900 STUKS LUXE EETKAMERSTOELEN

NANTES, BESTAANDE UIT RUIM DRESSOIR, BOEKEN- EN VITRINEKAST, LANGWERPIGE EETKAMER- EN SALONTAFEL EN BIJPASSEND PLASMA TV-MEUBEL ELDERS 3.995 EURO (NOG SLECHTS 3 SETS) BIJ ANGELO SLECHTS

MET INTERIEURVERING

DUS GEEN SINGLEBANDEN KEUZE UIT 2 MODELLEN EN WEL MODEL LUCCA EN EVELIEN IN STOF OF PELLA

NU SLECHTS

1.995.-

99 PER STUK

3.781 SCHILDERIJEN

.-

WAARONDER SCHILDERIJEN VAN DE BOSSCHE SCHILDER RALPH MEIJERINGH, ZEEFDRUKKEN EN FOTOPRINTS ELDERS V.A. € 9,95 BIJ D’N ANGELO AL V.A.

1

.95

PER STUK

ZONDAG 9.682 BELLA NOVA 28 JULI AANSTAANDE EETKAMERSTOELEN

SPECIAAL INGELASTE 6MM DIK RUNDERLEDER

FOTO WIJKT IETS AF VAN ORIGINEEL

LUXE BANKSTEL RELAX 3+2 COMBINATIE HOOGWAARDIG 6MM DIK RUNDERLEDER ALLEEN NOG IN ROOMKLEUR FANTASTISCHEN DEGELIJK ZITCOMFORT ELDERS € 3.995.BIJ D’N ANGELO NU VOOR SLECHTS NOG NOG NIET NIET EERDER EERDER VERTOOND! VERTOOND!

KOOP

ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

HOOGWAARDIGE EETKAMERSTOEL BEKLEED MET IJZERSTERK ARTIFICIAL PU LEATHER LEVERBAAR IN 2 KLEUREN MET OF ZONDER CONTRASTIKSEL ELDERS 169,- P.ST BIJ D’N ANGELO NU SLECHTS

1.395.-

LOOP GERUST EENS BINNEN... IEDERE WEEK NIEUWE AANVOER!

ANGELO

VAN DEN

ERTVELDWEG

BOOGAARD

29 - ‘S HERTOGENBOSCH

NAAST VIKINGHAVEN EN HEIJMANS

89 PER STUK

.-

OPENINGSTIJDEN;

MAANDAG VAN 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG TM ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

....


SPOTGOEDKOOP! % 30

HELE PERIODE

4

KORTING! GRATIS

GRATIS S4

GRATIS Apple iPhone 4

2000 MB DATA

Incl. 120 belminuten! Incl. 1000 sms’jes Incl. 500MB datategoed

NU OOK IN WIT!

27.

*

p/mnd

GEHELE PERIODE!!

DUAL SIM

7.

50

gratis *

+ internet, 1e 9 mnd €7.50 p/mnd

9 maanden 50% korting!

+

gratis GALAXY S4 mini

50% KORTING

Incl. 200 belmin/sms + 2000MB datategoed

12.

50

p/mnd

na 9 mnd €30.00 p/mnd

Inclusief gratis Nokia

p/mnd

+ internet, 1e 9 mnd €12.50 p/mnd

9 MAANDEN

00

Inclusief 300 min/sms

*

I.c.m. 2-jarig Tele2 SmartMix 300 abonnement (Incl. 300 belminuten / sms’jes)

2-jarig Smartmix 300

15.

15.

00

In 2 kleuren

na 9 mnd €15.00 p/mnd

106CM TV + GSM

50% KORTING

Incl. 300 belmin/sms + 2500MB datategoed

na 9 mnd €30.00 p/mnd

5”inch touchscreen

I.c.m. 2-jarig Tele2 SmartMix 100 (Incl. 100 belmin/sms) + internet, 1ste 9 mnd €7.50 p/mnd.

9 MAANDEN

Apple iPhone 5

8 megapixel camera

p/mnd

p/mnd

I.c.m. 2-jarig Ben Actie 300 abonnement, 2 jaar korting!

50% KORTING

Yarvik Synchro & tablet

*

GEHELE PERIODE!!

9 MAANDEN

GRATIS

SmartPhone: Android & 8.0 megapixel camera

p/mnd

I.c.m. 2-jarig Vodafone Red C abonnement, 6 maanden korting!

9 MAANDEN

+

26.

00

*

na 6 mnd €54.00 p/mnd

I.c.m. 2-jarig Ben Actie 120 abonnement, 2 jaar korting!

Tablet: 10,1 inch (26 cm) & HDMI aansluiting!

Incl. 300 belminuten! Incl. 1000 sms’jes Incl. 1000MB datategoed

00

50

50% KORTING

KORTING!

ONBEPERKT BELLEN ONBEPERKT SMS

Samsung S2 Plus

20.

% 30

HELE PERIODE

gratis

p/mnd

na 9 mnd €25.00 p/mnd

1,7 GHz dualcore processor 4,3” Super AMOLED scherm

*

+ internet, 1e 9 mnd €8.75 p/mnd

gratis

Besturing Android 4.2

I.c.m. 2-jarig Tele2 SmartMix 200 abonnement (Incl. 200 belminuten / sms’jes)

0915

0416-767281

T BERNHARDSTRAA

DE ELS

Waalwijk

WAALWIJK, Stationsstraat 47a

JULIANASTRAAT

Waalwijk

7Zg\ZcdeOddb™7gZYV™9dgYgZX]i™:iiZc"AZjg™<dZh™B^YYZaWjg\™DdhiZg]dji™GddhZcYVVa™GdiiZgYVb™IZgcZjoZc™Ka^hh^c\Zc™9Za[i™=jahi™LVVal^_`™He^_`Zc^hhZ™DjY"7Z^_ZgaVcY™E^_cVX`Zg™>?hhZahiZ^c

* Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AAT STATIONSSTR

UNNAPLEIN

....

Ww week 30 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you