Page 1


Het grootste gevaar voor merken is dat ze saai worden


Alleen een betekenisvolle merkrelatie kan concurrenten op afstand houden

Retailers met een duidelijke merkfocus zijn vaak succes­ vol. Dat is geen toeval. Een sterk merk is een baken. Te midden van oneindig veel keuzemogelijkheden schept een consistent merk duidelijkheid. Het vereen­voudigt het keuzeproces van je klanten en voorziet je producten of diensten van een belangrijke meerwaarde. Sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat alleen een betekenis­ volle merkrelatie in staat is concurrenten op afstand te houden.

Crossmarks zorgt dat je de mogelijkheden van je merk ten volle benut. We combineren jarenlange expertise in retailbranding met conceptueel denkvermogen en een sterke affiniteit met design. In deze brochure ver­ tellen we je graag wat meer over ‘FusionBranding’. Een unieke visie om retailmerken vanuit hun positionering sterker te maken.


Uitgesproken merken spreken het meest tot de verbeelding Niet elke retailformule kan de goedkoopste of de exclusiefste zijn. Tussen die twee uitersten is het in het merklandschap de uitdaging om zo duidelijk mogelijk te zijn. Dat begint met een kritische analyse. Wat gebeurt er in de markt? Is er een visie? Is het duidelijk waar je merk voor staat? Doet je merk een belofte? Is je merk足uit足straling nog up to date, aantrek足 kelijk en geloof足waardig? Strookt je merkimago eigenlijk wel met je identiteit? Maar ook: wordt je merk intern voldoende gedragen? Merkdenken is allang geen externe aangelegenheid meer. Interne verankering is essentieel om extern tot een authentieke merkervaring te kunnen komen.

Crossmarks helpt je om vanuit je merkpositionering duidelijke keuzes te maken. Dat betekent je klanten volkomen helder en zo gericht mogelijk aanspreken. Een verbinding met ze aangaan. Vanuit je merk relevant zijn voor je klant en betekenis geven. Alleen zo kun je een beslissende merkvoorkeur realiseren ten opzichte van je concurrenten.


Crossmarks geeft vanuit inhoud vorm aan je merk

Crossmarks is gespecialiseerd in retailbranding. We kennen retail door en door en voelen ons er helemaal in thuis. De focus op resultaat, de snelheid, de flexibiliteit, het praktische en pragmatische, het zit in ons bloed. We hebben ons volledig toegelegd op het bouwen van retailmerken. Hiervoor hebben we de mensen in huis, de ervaring, de middelen en het netwerk. Misschien wel het meest kenmerkend van Crossmarks is dat we evenveel aandacht besteden aan inhoud als aan vorm. Strategie en design trekken samen op en tillen elkaar naar een hoger niveau.

Brandingexpertise Strategisch merkdenken is verankerd in onze orga­ nisatie. Via onze verbinding met SWOCC & EURIB/ European Institute of Brand Management beschikken we altijd over de laatste inzichten. Al die kennis staat ten dienste van het resultaat. We zijn geen rapporten­ schrijvers, maar maken juist de vertaling naar werkbare, praktische oplossingen die direct inzetbaar zijn. Design roots Bij de uitwerking van uitingen hebben we veel profijt van onze roots in design. Ons voor detail en gevoel voor esthetica, helpt ons in elke business te komen tot een uitstraling die helemaal klopt en uitingen die er gewoonweg fantastisch uitzien. Onderscheidend, opval­ lend, eigentijds en perfect passend bij de identiteit van je organisatie. We geven je merkdesign en -commu­nicatie de looks én de brains.


FusionBranding: een realistische benadering van merkontwikkeling in de retailpraktijk Bij Crossmarks kunnen we goed en snel een creatief campagneconcept, merkactivatie- of salesidee voor je ontwikkelen. We geloven echter onvoorwaardelijk in de kracht van integrale merkcommunicatie op de langere termijn. FusionBranding is onze visie om merken vanuit hun positionering sterker te maken. Om deze visie toe te passen hebben we een geheel eigen werkmethodiek opgezet. In drie fasen naar strategische merkontwikkeling in de praktijk: Fase 1 Strategische merkpositionering De essentie van het merk definiĂŤren en vanuit identiteit, onderscheid en relevantie de gewenste positionering bepalen. Fase 2 Formuleontwikkeling De merkpositionering vertalen naar een unieke formule die toegevoegde waarde biedt aan je doelgroep. Fase 3 Implementatie Implementatie in real-life, offline en interactive.

Het resultaat van FusionBranding is dat alles wat je doet, aansluit bij je positionering. DĂĄt is de kracht van merkgericht ondernemen. Het stelt je in staat zelfs tijdens een uitverkoop aan je merk te bouwen. Zo komen omzetdoelstellingen op korte termijn vrijwel vanzelf in lijn met het strategische merkbeleid op de lange termijn. In elke business is dat een absolute vereiste om serieus werk te maken van branding.


In drie fasen naar een sterke retailformule

Fase 1.

Strategische merkpositionering In de eerste fase vormen we visie en stellen we de merkidentiteit vast. Dit doen we middels een aantal interactieve merksessies met onze merkstrategen en sleutelfiguren uit je bedrijf. Aan de hand van een analyse van de veranderende marktcontext in het retaillandschap, ontwikkelen we gezamenlijk een visie op de rol van je retailmerk in de toekomst. Aansluitend leggen we de merkidentiteit vast door de missie, de unieke krachten en de merkwaarden van je retailmerk te bepalen. Om tot een authentieke, onderscheidende en relevante merkpositionering te komen, duiken we de diepte in door middel van deskresearch en middels interviews. Zo achter­ha­len we eerst welke positie de belangrijkste concur­renten innemen en waar het grootste onderscheid zich bevindt ten opzichte van die concurrenten. Daarnaast onder­zoeken we wat de relevantie voor klanten is. Als dit bekend is bepalen we vanuit identiteit, onderscheid en relevantie de gewenste positionering van je merk. Het is de merkpositionering waarmee we een eigen plek in het hoofd van de consument willen claimen. Tot slot vertalen we de merkpositionering naar een merkbelofte. Dit is de belofte die je als merk doet aan je doelgroep. Uiteindelijk leggen we alle strategische uitgangspunten van het merk vast in een merkdocument.

Fase 2.

Formule ontwikkeling

Vertaalslag Nu je visie, missie, identiteit en gewenste positionering helder zijn maken we de vertaling naar je retail­formule. Kortom wat betekenen deze strategische keuzes voor het gedrag, design en communicatie. Maar ook wat betekent dit voor de winkelomgeving en het assortiment van je formule? Je wilt tenslotte de belofte die je aan je doelgroep doet ook waarmaken. Zodat uiteindelijk je doelgroep nu en in de toekomst kiest voor je retailmerk. De kracht van Crossmarks is dat we je helpen om de belofte waar te maken in alle facetten van je formule.

 Gedrag Het gedrag is essentieel voor een succesvolle merk­ beleving. Doelgroepen beoordelen merken uiteindelijk op hun handelingen. Juist in de retailbranche is er veel 1-op-1 contact met de doelgroep, wat maakt dat zeker voor retailmerken het gedrag een essentieel onderdeel is in de beeldvorming van het merk. Het gedrag van retailmerken uit zich onder andere in de wijze waarop het winkelpersoneel klanten benadert, de services die het merk in de winkel en/of online biedt, de wijze waarop klachten worden afgehandeld etc. We onder­steunen je bij internal branding, zodat de aangescherpte merkuitgangspunten omarmd worden en de conse­ quenties van de gekozen merkpositionering voor alle medewerkers duidelijk zijn.

1. CONTEXT

  Design & toon Design is de definitie van de symbolen waarmee je een beeld oproept bij de doelgroep. Design behelst veel meer dan alleen een logo. Denk bijvoorbeeld aan kleuren, vormen, typografie en beeldtaal. Het is de visuele door­ver­ta­ling van het merk naar verpakking, huisvesting, interieur, brochures, kleding enzovoorts. In een uitge­brei­de en praktische manual worden alle designuit­gangs­punten nauwgezet omschreven tot en met richtlijnen voor lettertypes, kleurgebruik en papier­ soorten. Naast het design bepalen we ook de toon en de stijl waarmee we de doelgroep in communicatie aanspreken. Dit wordt vastgelegd in een copyplatform.

2. VISIE / MISSIE

3. merkIDENTITEIT

4. Concurrenten (onderscheidend)

6. MERKPOSITIONERING

5. DOELGROEP (relevantie)

7. MERKbelofte

8. formule-ontwikkeling

9. GEDRAG

10. DESIGN & TOON

11. COMMUNICATIE

 Communicatie Op basis van de strategische keuzes ten aanzien van het merk gaan we aan de slag met de ontwikkeling van communicatieconcepten om de formule over de bühne te brengen. Hierbij denken we na over concepten waarmee we bouwen aan het gewenste merkimago en ontwikkelen we concepten voor salesdoeleinden. Wanneer de gekozen merkpositionering vraagt om een nieuwe pay-off denken we na over een passende payoff welke helpt het merk voor de komende jaren weer duidelijk op de kaart te zetten.


Fase 3.

Implementatie

De derde fase is de implementatie van de nieuwe formule. We hanteren hierbij een geïntegreerde totaal­ benadering van real-life, offline en interactive. Deze onderdelen moeten niet alleen op elkaar aansluiten maar elkaar versterken.

 Offline De meer ‘traditionele’ media kunnen afhankelijk van je merkpositionering heel effectief zijn. Folders, advertenties, commercials en buitenreclame zullen echter doordacht en in samenhang met overige communicatievormen moeten worden ingezet. En alleen als de meerwaarde voor het merk duidelijk is. Goed toegepast kunnen traditionele reclame­bood­ schappen zorgen voor activering, extra store traffic, meer websitebezoek en andere vormen van waardevol merk­contact.

OFFLINE

DESIGN

GEDRAG ODUCTEN PR

MERK POSITIONERING SE

REAL-LIFE

 Real-life Real-life staat voor de fysieke merkbeleving. Een merk kun je op allerlei manieren ‘in het echt’ ontmoeten. We zorgen ervoor dat al deze tastbare merkervaringen met elkaar in overeenstemming zijn. Van een coherente winkelinrichting tot een verrassende beursstand.

R V IC E S

INTERACTIVE

 Interactive Interactive omvat alle online activiteiten van een merk. Via internet kun je niet alleen je producten aanbieden maar kun je ook de dialoog met je doelgroep aangaan om mensen actief bij je merk te betrekken of om je te mengen in discussies over je merk. Interactieve online toepassingen die nuttig zijn of juist fun, die het leven vergemakkelijken, een probleem oplossen of antwoord geven op een vraag, zijn krachtige instru­men­ten om toegevoegde waarde aan je doelgroep te leveren.

Altijd merkfocus blijven houden Ook in deze laatste fase wordt alles wat we doen getoetst aan het merk. Dat wil niet zeggen dat er alleen nog ruimte is voor thematische, langetermijncampagnes. Het betekent alleen dat ook een salesactie, een beurs­ stand, een advertorial en je aanwezigheid in social media zorgvuldig en weloverwogen worden ingezet. Ongeacht de drukte van alledag, de stress en de deadlines, blijven we scherp op de oorspronkelijke merkgedachte en de beoogde doelstellingen op de middellange en lange termijn.


Een sterk retailmerk blijft steeds weer verleiden en verrassen

We kennen als geen ander de absolute noodzaak om eigentijds te blijven. Om aansluiting te houden bij wat er vandaag gebeurt. Het grootste gevaar voor retail足 merken is dat ze saai worden, gedateerd raken. Crossmarks houdt je merk fris, energiek, verrassend, verleidelijk en overtuigend. Juist doordat we eerst scherpe positionering kiezen, kunnen we daarna in gedrag, design en communicatie de grenzen opzoeken. Dat hoeft niet altijd een ingrijpend proces te zijn, soms volstaat een redesign of een training van het personeel. In het gehele traject begrijpen we als geen ander dat de winkel moet blijven draaien, daarom houden we graag de vaart erin.

Als eenmaal je gewenste merkimago is opgebouwd, begint de grootste uitdaging: ervoor zorgen dat dit zo blijft. Crossmarks blijft graag bij je merk betrokken. Samen houden we elkaar scherp en alert. Voorop lopen is de beste manier om te voorkomen dat je achterop raakt.


Baderie Baderie is een franchiseformule met zo’n 50 showrooms verspreid over heel Nederland. De positionering van Baderie is onvoldoende onderscheidend in het midden tot hogere prijssegment. Crossmarks gaat terug naar de bron en ontwikkelt een scherpe, nieuwe merk­posi­ tio­nering. De resultaten? Onder meer 30% omzetstijging in het nieuwe storeconcept en 100% meer online infor­ matieaanvragen.


Aanleiding IGM Holding schrijft eind 2010 een pitch uit voor haar franchiseformule Baderie. De vraag is: hoe kan Baderie haar naamsbekendheid top of mind houden, inhouds­ be­­kendheid opbouwen en meer traffic naar de show­ room genereren? Crossmarks maakt een merk­analyse, adviseert een herpositionering, doet daartoe direct al een aanzet, werkt deze uit naar strategische middelen en stelt een media-middelenmix voor. Met dit strategisch onderbouwde en complete antwoord wint Crossmarks de pitch. Na de pitchfase werkt Crossmarks samen met Baderie de nieuwe positionering uit waarin de kracht van de organisatie een centrale rol speelt.

Aanpak Crossmarks start een merkanalyse, formuleert visie en missie en geeft de merkidentiteit vorm in door kerncompetenties en merkwaarden helder te omschrijven. We brengen concurrenten in kaart en spreken de consument. Zo ontstaat uiteindelijk de positionering, in drie woorden: Het Baderie Comfort. Baderie weet de balans te brengen tussen functie en vorm: badkamers die er niet alleen fantastisch uitzien, maar ook uiterst comfortabel zijn in gebruik. Daarbij is ook het hele proces naar een nieuwe badkamer toe uiterst comfortabel. Samen werken we vervolgens de formule uit en geven middels gedrag, communicatie en design betekenis aan de positionering.

Hoofdinzicht “De oorsprong van Baderie ligt in de installatiebranche. Daar ligt ook de kracht: de deskundigheid om naast de mooiste ook de meest functionele maatwerkoplossing­en te leveren. Dit noemen we ‘het Baderie Comfort’.”

Uitwerking Internal branding zorgt ervoor dat medewerkers en franchisenemers zich de merkuitgangspunten eigen kunnen maken om ze vervolgens optimaal te kunnen uitdragen in gedrag. We ontwikkelen de visuele iden­ titeit, het storeconcept, diverse actiecampagnes, web­ design, themacampagnes en een uitgebreide set aan formule­communicatie. Met de Baderie Comfortmap faciliteren we een uniforme werkwijze in alle vestigingen die de formule versterkt. In juli 2012 verschijnt volledig door Crossmarks ontwikkelde Badkamerhandboek. Een onmisbaar handboek voor iedereen die aan een nieuwe badkamer denkt, waarmee Baderie op zelfbewuste wijze mentaal marktleiderschap claimt.

Resultaat De aandacht voor het merk en de positionering leiden door de hele organisatie tot de nodige focus en scherpte. Niet alleen in communicatie en design, maar ook in gedrag. Een nieuw storeconcept wordt uitge­werkt in Woerden en weet een omzetstijging van 30% te realiseren! De actiecampagne ‘ExtraComfortweken van Baderie’, met de middelenmix TV, online, h-a-h en instore is succesvol. Niet alleen geeft het de verkopers op de vloer tools in handen voor een succesvol sales­ traject, ook zorgt de campagne voor waardevolle leads. Na het uitzenden van de TV-commercial neemt het aantal online informatie­aanvragen toe met 110%, stijgt het aantal webbezoeken met 70% en worden er 20% meer badkamers verkocht.


Visuele Identiteit | Brand Identity Logo Baderie

Lettertypes Baderie

Neo Sans - Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Neo Sans - Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Kleuren Baderie

Pantone 2995 C

Pantone 280 C

10% Black

Longhand - Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ .,()!?造-1234567890

Basiselementen Baderie

Toilet weggewerkt achter het muurtje.

Themafotografie Baderie

Inzetjes Baderie


Visuele Identiteit | Brand Identity Instore posters Baderie

Het Baderie Comfort

k Antikinalg voor coat onmaak­ scho ak. gem

Het Baderie Comfort

Het speelkwartier van Julia en Lucas

De badkamer weer helemaal voor uzelf

douchen Heerlikrjkachtige met sagestralen. mas

Thermostaat voor altijd precies de goede temperatuur.

Gemakkelijk schoon te houden douchedeur door speciale coating.

D extier p ligba a co d vo mfo or rt.

berg­ Veel opte dooreubel. ruimt badm rian

Halfhoge wand oogt ruimtelijk en is praktisch voor inloopdouche.

Het Baderie Comfort

A ho fgeron de keken vode ids. or

Het hoofd koel, zelfs tijdens de ochtendspits

Het Baderie Comfort

Grote ideëen voor een kleine ruimte

041_baderie_instore_70x100cm_campagne_WT3.indd 1

05-06-12 13:49

041_baderie_instore_70x100cm_campagne_WT3.indd 2

05-06-12 13:49

Huis-aan-huis folder Baderie

aatste Verticaal gepl ntueren tegels accevan de de hoogte badkamer.

Riant, vrij eelbaar meubel vooind r extra veel opbergruim te.

041_baderie_instore_70x100cm_campagne_WT3.indd 3

05-06-12 13:50

041_baderie_instore_70x100cm_campagne_WT3.indd 4

05-06-12 13:50

Spetterweken FOLDer www.baderie.nl

De slimste vorm van genieten Het Baderie Comfort

ineen: Spiegel en kastvoor als slim bekeken hebt. u weinig ruimte

De slimste vorm van genieten Het Baderie Comfort

Alles uit het zicht maar bij de hand in de spiegelkast.

g Extra brede verlichtin voor uw spiegel.

Veiligheid en comfort voor alle leeftijden

Bij Baderie vertalen we de laatste technieken en trends naar een badkamer waar ú elke dag van geniet. Van de toiletzitting tot de lades, alles sluit zachtjes en fluisterstil. Het toilet is voorzien van een geurzuiveringssysteem, in de spiegel is LED-verlichting geïntegreerd en uit de speakers in het plafond klinkt uw favoriete muziek…

U hebt langer plezier van uw badkamer als u rekening houdt met de toekomst. Bijvoorbeeld door de vloer zo vlak mogelijk te maken en te kiezen voor antisliptegels. Baderie heeft verschillende producten voor extra comfort en veiligheid in nieuwe of bestaande badkamers. Zoals een opklapbaar douchestoeltje en handgrepen.

Keramag badkamermeubel

Makkelijk schoonhouden: douchewand zonder profiel.

Extra ruimtelijk: douchebak en tegels in dezelfde kleur.

Keramisch blad: mooi en duurzaam.

Complete badkamer met perfect op elkaar afgestemd sanitair, badmeubel en accessoires. Comfortprijs is inclusief: ■ witte douchebak met glazen ■ Grohe doucheset ■ spiegel met brede verlichting douchewand ■ hoogglans badmeubel ■ wandcloset met Geberit en hoge kast spoelsysteem ■ dubbele keramische wastafel ■ Thermic designradiator ■ 5 m2 vloertegels met 2 Grohe kranen

Ook handig: beugel te gebruiken als handdoekrekje.

8 weken lang

Badkamer Sphinx Complete badkamer, exclusief installatie

■■ witte

douchebak van 90x90cm schoon te houden douchewand

Hoge én lage lade voor optimaal opberggemak.

■■ Dornbracht

opbouwkraan met Geberit spoelsysteem

wastafel van 100cm met 2 Dornbracht kranen en spiegel designradiator

Strak design, optimaal comfort van Villeroy & Boch.

■■Thermic ■■ 20m2

■■ wandkloset

€6.995,­

witte wandtegels & 4 m2 antraciete vloertegels

NIEUW in het assortiment

€6.995,-

Complete badkamer, exclusief installatie

Alles voor uw badkamer

Badkamer Soft Line

Nieuw in de Baderie collectie is deze complete badkamer met moderne detaillering. Soepel geleidende douchedeur en opklapbaar douchezitje voor extra comfort in uw doucheruimte. Het plafond met 30 cm brede lamellen geeft de badkamer een extra luxe uitstraling. Onze vakmensen installeren deze badkamer graag voor u.

Comfortprijs vanaf

Badkamer Memento

€6.995,-

Complete badkamer, exclusief installatie

■■ witte

■■ makkelijk

Comfortprijs vanaf

Informeer naar de Totaal Comfortprijs (incl. installatie)

Comfortprijs vanaf

rohe Hansgme Luxe che set t r dou planchet voo ten. handig cheproduc uw dou

Een luxe, moderne badkamer die we voor u hebben samengesteld met sanitair en tegels van Villeroy & Boch. Comfortprijs is inclusief:

Afgebeeld is een uitvoering waarin extra comfort is toegevoegd. Informeer naar alle upgrade­ en uitbreidingsmogelijkheden bij uw Baderie showroom.

spoelsysteem Afgebeeld is een uitvoering waarin extra comfort is toegevoegd. Informeer naar alle upgrade- en uitbreidingsmogelijkheden bij uw Baderie-showroom.

Badkamer Memento

bij

zéér comfortabele aanbiedingen

Diep ligbad voor extra comfort. Een luxe, moderne badkamer die we voor u hebben samengesteld met sanitair en tegels van Villeroy & Boch. Comfortprijs is inclusief: ■■ witte douchebak van 90x90cm ■■ witte wastafel van 100cm met ■■ makkelijk schoon te houden 2 Dornbracht kranen en spiegel ■■ Thermic designradiator douchewand ■■ Dornbracht opbouwkraan ■■ 20m2 witte wandtegels & ■■ wandkloset met Geberit 4 m2 antraciete vloertegels

Badkamermeubel voorzien van ronde, elegante vormen en speciaal ontworpen afvoerplug met edele chromen rand. Extra veel opbergruimte in de softclosing lades. De LED-verlichting zorgt voor een mooie omlijsting van uw spiegel.

Zo mooi kan een afvoer zijn.

Handig tijdens de ‘ochtendspits’: wastafel met 2 kranen.

Mooi meubel met lekker veel bergruimte.

Informeer naar de totaal comfortprijs (incl. installatie)

Informeer naar de totaal comfortprijs (incl. installatie)

Deze badkamer is opgebouwd met de producten van o.a.:

044_Baderie_HahFolder_3-2011_WT5.indd 1

www.baderie.nl

www.baderie.nl

www.baderie.nl

www.baderie.nl

22-08-11 17:44

112_Baderie_Hah_Actieperiode3_208x250_WT3.indd 1

24-08-12 14:34

Zo’n luxe badbrug is echt genieten. Baderie heeft nog veel meer handige accessoires. Cosmeticaspiegels met vergroting en verlichting, badmatten, douchewissers... te veel om op te noemen. Allemaal van het eigen merk Baderie en dus met uitstekende kwaliteit voor een eerlijke prijs.

* Prijs is exclusief accessoires, tegels, plafond en installatie.

112_Baderie_Hah_Actieperiode3_208x250_WT3.indd 4

24-08-12 14:35

112_Baderie_Hah_Actieperiode3_208x250_WT3.indd 5

24-08-12 14:35

Badkamerhandboek Baderie Badkamerhandboek

Editie 11

Werkwijze

1 inspireren

Kranen

2 kiezen 3 ontwerpen 4 realiseren 5 genieten

Kra kranenchtige allure. met

Badkamerhandboek

In 5 stappen naar uw

Editie 11

ideale badkamer

www.baderie.nl

Laat u in onze showroom inspireren.

Ontdek de laatste

trends

in design en comfort

De allernieuwste collecties van topmerken én het eigen Baderie merk

H et co m plete b a d ka m er ha n d b o ek , b o o rd evol inspir at ie , info r mat ie en h e el ve el ver f r is s en d e id e e ën .

Laat de inspiratie vrijuit stromen

Maak kennis met Het Baderie Comfort. De meest persoonlijke en aangename weg naar uw nieuwe badkamer. Adembenemend mooi, functioneel tot in het kleinste detail. Volledig op maat en elke dag weer heerlijk in gebruik. In vijf overzichtelijke stappen nemen we u mee van inspireren tot en met genieten. We vertellen u graag meer over onze werkwijze.

Van complete badkameroplossingen tot slimme stylingtips

1

inspireren

Kranen maken uw badkamer helemaal af. De juiste kraan geeft een mooie wastafel nóg meer uitstraling en niet te vergeten: gebruikscomfort.

Kom verder

Op ontdekkingsreis door onze showroom

Baderie heeft zo’n 50 showrooms door heel Nederland waar u onbeperkt inspiratie kunt opdoen. Tijdens openingstijden bent u altijd welkom om spontaan langs te komen en onze showroom op eigen beweging te verkennen. Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Eén van onze adviseurs laat u graag alle mogelijkheden zien en neemt u mee langs de allerlaatste collecties van topmerken. Als u vooraf een afspraak maakt, bent u er zeker van dat we ruim de tijd voor u kunnen nemen. Kijk op baderie.nl voor de vestiging bij u in de buurt.

Alles wat u in tijdschriften en op internet heeft gezien, komt in onze showroom tot leven. Voel zelf het verschil tussen de materialen, combineer kleuren, bekijk de talloze tegelmogelijkheden, probeer zelf hoe de kranen aanvoelen en ontdek de nieuwste innovaties op het gebied van wellness. Dit zijn de echte producten, hier ervaart u het kwaliteitsverschil. Om u verder op ideeën te brengen hebben we een aantal voorbeeldbadkamers voor u ingericht, onze complete badkamers. U heeft al een complete Baderie badkamer vanaf € 9.995,­ inclusief installatie.

Begin op www.baderie.nl. Dé inspiratiesite op het gebied van badkamers, sanitair en wellness. Ons complete assortiment vindt u natuurlijk ook online. Naast inspirerende beelden bevat onze site een webshop én een aantal handige hulpmiddelen. Gebruik bijvoorbeeld ons 3D-ontwerpprogramma om alvast een eigen ontwerp te maken welke u desgewenst naar een van onze vestigingen kunt laten sturen. Door alvast zoveel mogelijk te bekijken en te proberen, bezoekt u onze showroom een stuk beter voorbereid.

08

‘Baderie een bron van inspiratie’ Blader rustig verder Over inspireren gesproken: blader rustig verder in dit badkamerhandboek. Hierin hebben we de mooiste badkamers, slimste producten en heel veel achtergrondinformatie voor u samengebracht. Laat de reis naar úw badkamer maar beginnen.

Voor u. Om thuis verder te genieten.

09

Baderie

De brede spiegel maakt de badkamer nog ruimtelijker.

BAD ligbad, extra lang TOILET wandcloset met Geberit bedieningsplaat MEUBEL meubelcombinatie inclusief wastafelblad KRANEN Hansgrohe wastafelkranen en badkraan TEGELS Mosa 60x60 en 30x120 cm vloertegels in licht beige en grijs

Nieuwe kitvoegen

Buiten de gebaande paden

Alles bij elkaar zijn we denk ik bijna tien keer in de showroom bij Baderie geweest. Steeds hebben we contact gehad met de eigenaar. Hij kwam zijn afspraken na en was voor elk gesprek weer goed voorbereid. De service is gewoon geweldig, ook na oplevering. Een mooi voorbeeld: ik had me nooit gerealiseerd hoe groot het effect van kitvoegen is. En eerlijk gezegd was de lichte kleur van de kitvoegen van onze tegels niet mijn smaak. De voegkleuren van mijn keuze konden niet geleverd worden. Maar ondertussen was ik iemand tegengekomen die helemaal gespecialiseerd was in kitvoegen en uitgebreide kleurstalen had van een bedrijf in Duitsland. Ik vroeg aan Baderie: durven jullie het aan met dit product dat jullie niet kennen? Ze zeiden: we gaan het gewoon proberen. We gaan door tot het goed is. Let wel, de badkamer was toen al opgeleverd! Dat is toch service?!

In 2011 zijn we begonnen om de eerste schrootjes van de muren te trekken. Enfin, je begrijpt wat ik bedoel. Dit was in ieder geval dé kans om het samen compleet nieuw aan te pakken. Tot 2011 was ik hoofd productontwikkeling bij een denimbedrijf in Amsterdam. In 1992 ben ik afgestudeerd als modeontwerper en een verbouwing heeft veel overeenkomsten met het samenstellen van een kledingcollectie. Door mijn creatieve achtergrond weet ik dat inspiratie overal vandaan kan komen.

VERWARMING vloerverwarming en designradiator

82

Baderie

Badkamerhandboek

Styling verzorgd door Woonwarenhuis Nijhof

83

84

Baderie

Badkamerhandboek

www.baderie.nl

Met de eengreeps wastafelmengkraan is het water direct de juiste temperatuop ur.

Vloerverwarming in de woonkamer Overigens is het ook heel handig dat Baderie van huis uit een installatiebedrijf is. Op de benedenverdieping hebben we een keramische vloer waar vloerverwarming voor nodig was, die Baderie ook heeft verzorgd. Zo hebben we alles bij één partij gehouden wat overzichtelijk en erg prettig was.

85

www.baderie.nl

doucheset en Easy Drain afvoer

Kom verder Dit boek van ruim 100 pagina’s is pas het begin. Kijk voor meer informatie op baderie.nl of laat u uitgebreid informeren in de showroom.

Editie 11

We hadden een grote ruimte voor de badkamer beschikbaar. Als we die standaard zouden invullen met veel wit, dan was het een abattoir geworden! Wij hebben een sterke connectie met de natuur en ik kwam al snel op het idee om te vertrekken vanuit ‘een grot’ als thema. Gezelligheid, geborgenheid en het pure van de natuur. Daar ben ik alle elementen bij gaan zoeken. Het werd een combinatie van een zandkleurige, gladde Mosa­tegel met een langwerpige, bruine, gladde Mosa­tegel. Deze tegels gecombineerd met donkergrijze, zeer grof gestucd wanden en ook grof gestucd plafond, leveren uiteindelijk een uitdagende en verrassende combinatie op. Maar bij het gebruik van zo´n donkere kleur op wanden en plafond vraagt verlichting natuurlijk wel extra aandacht. Naast de lichtkoepel met prachtig direct daglicht hebben we maar liefst 24 verlichtingspunten in de badkamer aangebracht!

Badkamerhandboek

TYPE BADKAMER modern design DOUCHE inloopdouche met Hansgrohe

Even binnenkijken

“Als modeontwerper weet ik dat inspiratie overal vandaan kan komen. Technische kennis is een heel ander verhaal.”

Googlen naar extra lang bad Hoe we bij Baderie terecht zijn gekomen? Heel pragmatisch. Mijn man is bijna twee meter en we zochten een bad waar hij lekker languit in kan liggen. Dat moet je gewoon uitproberen, dus ik zocht een showroom waar ze zo’n bad hebben staan. Toen ben ik gaan Googlen en zijn we bij Baderie terecht gekomen. We raakten met de eigenaar aan de praat en van het een kwam het ander. Het is allemaal heel natuurlijk gegaan.

De bewoners TYPE HUIS vrijstaand huis (bouwjaar 1953)

65

Baderie

Badkamerhandboek

Grot als basisthema

We wonen in het ouderlijk huis van mijn man, Johan. Heerlijk, de ruimte van zo’n grote woonboerderij. Alleen was er sinds de jaren ‘70 niets meer aan gedaan. Ik ben tijdelijk gestopt met werken om me volledig op de verbouwing te kunnen richten. Uiteindelijk is de badkamer een van de ruimtes geworden waar we trots op zijn.

BEWONERS Arianne (44) en Johan (42), ondernemers

64

“Ik ben tijdelijk gestopt met werken om me helemaal op de verbouwing te richten”

Even binnenkijken

Arianne en Johan

Wat nu nog helemaal nieuw is, maar straks misschien net zo vanzelfsprekend als chroom of roestvrij staal, is de zwarte en witte kraan. Een onbetwist stijlstatement in mat of glanzend. En wat dacht u van een watervaluitloop? Veel gezien bij luxe zwembaden, maar nu ook binnen bereik in uw badkamer.

Gratis Baderie tas We verwelkomen u graag in een van onze showrooms. Kom vrijblijvend langs, er staat een leuke attentie voor u klaar. In de gratis Baderie tas vindt u van alles om thuis nog lekker lang na te genieten van uw bezoek aan Baderie.

Badkamerhandboek

Het gebruik van hout naast het strakke stucwerk, geeft de badkamer een intieme sfeer.

raan. Wastafelk & Boch Villeroy

i

H et co m plete b a


Visuele Identiteit | Brand Identity Commercial Baderie

Alsjeblieft-tas give-away Baderie

Advertenties Baderie Let op, deze pagina is 2 mm smaller

<--Dit is een rillijn

<--Dit is een rillijn Kijk ook eens op www.baderie.nl

Antikalk coating.

Mogen we u wat vragen?

Baderie: bron van inspiratie

Baderie wil uw zoektocht naar een badkamer zo comfortabel mogelijk maken. Van inspiratie tot en met

Samen verkennen we uw mogelijkheden Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien en elke

installatie willen wij u Het Baderie Comfort laten beleven. Voor Baderie is het belangrijk te weten wat uw

dag weer heerlijk comfortabel zijn in gebruik. Daarom besteden we bij Baderie evenveel aandacht aan

achtergrond is. Daarom zijn we benieuwd wie u bent en waar u vandaan komt. Als u het formulier

uitstraling als aan functionaliteit. Uw wensen vormen daarbij het vertrekpunt, wij begeleiden u bij elke

ingevuld inlevert bij een van onze adviseurs, krijgt u er een goed gevulde Baderie tas voor

stap. Bij Baderie hanteren we een uniek vijf stappenplan (Inspireren, Kiezen, Ontwerpen, Realiseren &

terug. In de gratis Baderie tas vindt u ons Badkamerboek vol inspiratie en nog veel meer om

Genieten) om de totstandkoming van uw nieuwe badkamer inzichtelijk te maken. Zo ontstaat de slimste

thuis nog lekker lang na te genieten van uw bezoek aan Baderie.

Extra veel opbergruimte.

Handig tijdens de ‘ochtendspits’: wastafel met 2 kranen.

Diep ligbad voor extra comfort.

vorm van genieten, ook bij u thuis. Voor het zover is... laten we beginnen bij het begin. Kijk rustig verder in onze showroom en laat u heerlijk inspireren.

We brengen een wereld aan t design, comfor en functionaliteit voor u samen in onze showroom

Spiegel en kast bekeken ineen: slim u weinig voor als hebt. ruimte

Samen ontwerpen

Vlakke tegelv geen opsta loer: makkelijk p en onderhoud.in

Kom binnen… Welkom bij Baderie waar u het comfort ervaart vanaf de eerste stap in onze showroom. Hier vindt u de inspiratie voor de badkamer die aansluit bij uw wensen. Heeft u een vraag? Wilt u advies? Wij helpen u graag.

Ruim 30 jaar ervaring in en het realiseren van badkamerseigen we werken uitsluitend met UNETO-VNI erkende installateurs.

Het Baderie Comfort

Compleet genieten voor maar € 9.995,inclusief installatie* De Totaal Comfortprijs van deze badkamer is inclusief meubels, radiator, tegels,sanitair én installatie! Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien én elke dag comfortabel zijn in gebruik. Badkamers van Baderie zijn mooi én doordacht al vanaf € 9.995,- incl. installatie. Kijk op baderie.nl voor voor onze complete badkamers of ervaar Het Baderie Comfort in onze showroom. www.baderie.nl

Zorgeloos genieten dankzij de unieke 5 jaar garantie op uw complete badkamer

*Vraag naar de voorwaarden

Het Baderie Comfort

Gratis Extra Comfort Pakket t.w.v. € 500,- * Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien én elke dag comfortabel zijn in gebruik. De complete badkamers van Baderie zijn mooi én doordacht. Profiteer nu van Het Extra Comfort Pakket dat u naar eigen voorkeur samenstelt! Ook dat is het Baderie Comfort. Ervaar het zelf in onze showroom. www.baderie.nl

*De enige voorwaarde is een minimale besteding van € 5.000,- aan producten.

020_Baderie_Welkomstdrieluik_WT3.indd 1-3

Instore Baderie

23-06-11 16:56


Jan Linders In het door prijscommunicatie gedomineerde super足 marktlandschap neemt Jan Linders een unieke positie in. Met meer dan 50 vestigingen in Limburg, Brabant en Gelderland, regionale kennis, lokale producten en plaatselijke binding heeft Jan Linders alles in zich om de meest succesvolle supermarkt van Zuid(oost)Nederland te worden. Crossmarks benut de natuurlijke identiteit die Jan Linders bezit en bouwt deze uit tot een krachtig, onderscheidend merk.


Aanleiding Jan Linders schrijft in 2010 een pitch uit voor een zomercampagne. Crossmarks wordt uitgenodigd, kijkt verder dan deze ene campagne, maakt een strategische verkenning en wint de pitch. Als relatief kleine speler in de supermarktbranche win je het nooit op prijs en product alleen. Jan Linders wil de concurrentie aangaan met een focus op kwaliteit, meer regionale producten, regionale binding en de focus op de medewerkers (servicegericht, vriendelijk, betrokken). De super­ marktformule heeft geen landelijke ambities, maar de overtuiging om te excelleren in de eigen regio. Een strategisch merkkader hiervoor ontbreekt echter nog.

Aanpak In de maanden na de pitch is er eerst een acute behoefte aan actiethema’s en de uitwerking daarvan. Hierna gaan we voor de klant van Jan linders de propositie ‘Jan Linders. Het voordeel van het zuiden’ relevant maken. De interne pijlers (klantgerichte betrokken medewerkers, regionale betrokkenheid, de beste versproducten en scherpe prijzen bewaken) worden vertaald naar externe proposities en een propositie­architectuur vormt de basis voor diverse thema’s en boodschappen om de zichtbaarheid van de merkidentiteit te verbreden.

Hoofdinzicht “Jan Linders is de regionale supermarkt van en voor het zuiden. De supermarkt­ formule moet deze kern­ belofte nadrukkelijker uitdragen én meer betekenis aan geven.”

Uitwerking Crossmarks ontwikkelt strategie, concept en design voor real-life, online en offline middelen. Meer aandacht voor de merkpositionering komt onder meer terug in de wekelijkse h-a-h-folder, de actiefolders en het maandblad ‘Boodschappen’. Verder werken we het tactisch design uit tot designregels die samen leiden tot een consistenter merkbeeld voor Jan Linders. Naast nieuwe themacampagnes ontwikkelen we ook het design voor het private label en merkextensies. Zowel het design als het assortiment geven invulling aan de positionering.

Resultaat De aandacht voor het merk en de positionering leiden door de hele organisatie tot de nodige focus en scherpte. Niet alleen in communicatie en design, maar ook in gedrag. In 2011 wordt Jan Linders gekozen tot één van de drie beste supermarktformules van Nederland in het halfjaarlijkse supermarktonderzoek van GfK dat wordt gehouden onder duizenden consumenten. In de verkiezing van de ING Retail Jaarprijs 2011 wordt Jan Linders genomineerd voor Beste Winkelketen van Nederland. De nettowinst over 2010 stijgt van € 99.000 naar € 1,4 miljoen. De uitdaging is nu om het momentum vast te houden en het merk verder uit te bouwen. Zowel in 2010, 2011 als in 2012 wordt Jan Linders uitgeroepen tot Beste Verssupermarkt van Nederland. En 10 jaar op rij wordt de bakkersafdeling bekroond tot de beste van Nederland. 2012 begint voortvarend met 8% omzetgroei tegen een groei van 1,4% in de markt.


Visuele Identiteit | Brand Identity Logo Jan Linders

Lettertypes Jan Linders

Meta Plus Black Roman abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden. Kleuren Jan Linders

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,( )!?造-1234567890

Pantone 207 C

Pantone 287 C

Pantone 390 C

Papierstructuur

Toepassing logo Jan Linders

Streekstroken Jan Linders

Fotografie werknemers Jan Linders

Streekweek beelden Jan Linders

Meta Plus Book Roman FS - Sammy

abcdefgh i jklmn opqrstuvwxyz ABC DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?-1234567890


Visuele Identiteit | Brand Identity

099

Daily Chef oven lasagne bolognese 1000 gram 3.99

299

+ Tomaten

=

+ Hamburgers

Geraspte belegen kaas

écht actie!

Pickwick Ice Tea alle varianten pak 1500 ml 1.17

Sunil wasmiddel vloeibaar alle varianten 2x flacon 730-1500 ml 9.10-10.98

1+1 GRatIS

Felix alle varianten en combinaties mogelijk 60-1200 gram 0.77-3.99

2 VOOR

*

500

Robijn wasverzachter alle varianten 2x 750 ml 5.18-6.98

099 PRIJS 2 VOOR

399

écht actie!

écht actie!

écht actie!

Lassie rijst alle varianten en combinaties mogelijk 250-750 gram 0.79-2.19

Honig mix voor pannenkoeken alle varianten pak 400 gram 0.99-1.19

Sun vaatwastabletten alle varianten pak 26-40 stuks 5.99-6.99

Edet toiletpapier soft pak 12 rollen 6.58

2e halVe

PRIJS

1+1 GRatIS

*

1+1 GRatIS

499

* OP=OP

erssuperm ar te v es

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Instore communicatie Jan Linders

Onze vleeswaren

Ons fruit

Onze vlaaien

Ons brood

‘onze trots’ vleeswaren zi jn bereid op ambachteli jke wi jze. Proef ook onze streekspecialiteiten als limburgse zult en mestreechse s jink.

We kiezen bi j voorkeur voor telers uit de buurt. Die aandacht en liefde besteden aan hun producten. Dat ziet u. en dat proeft u.

Uit hart je limburg, door deskundigen uitgeroepen tot de beste van het zuiden. de allerlekkerste vlaaien, gebakken volgens geheim recept.

Gisteren was het nog tarwe, water, zout en gist. Vandaag het allerlekkerste en meest bekroonde brood van ons land.

Hunselse courgette 1 euro

Limburgse groente 1 euro

OnzeTrots streekcake

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl

www.janlinders.nl

www.janlinders.nl

www.janlinders.nl

Het beste groente en

fruit uit de streek

Het

bij Jan Linders

beste groente en fruit uit de streek

2

Heading over ambachtelijk gebakken cake

49

bij Jan Linders

bij Jan Linders

Verse koffiebroodjes 3+1 gratis Heading over brood en gebak

bij Jan Linders

Week 14

Acties geldig van maandag 2 april t/m maandag 9 april 2012

Bewaarexemplaar december 2011

Acties geldig van maandag 28 november t/m zaterdag 31 december 2011

Week 11

Proef Pasen

Fonkelende Feestdagen

bij Jan Linders

weken

bij Jan Linders

heerlijke MENU

voor uit en

THUIS

Hele assortiment • Sunil wasmiddel • Sun vaatwastabletten • Robijn wasverzachter grootverpakking • Andrélon Kijk snel • Dove verder in • Soapy de folder

suggesties

Paasprijs!

heerlijke

producten

Culinaire varkenshaas naturel of seizoen (Elzasser) 500 gram 8.30

INSPIRATIE

voor een

499

heerlijke

december

MAAND

Inspiratiemagazine voor de paasdagen boordevol recepten | heerlijke producten | handige tips Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden. 000106072 TL JAN fld-wk14-paasmagazine-2012-36pag-170x297mm-OMGEZET!.indd 1

Prijs per kilo 9.98

boordevol

één en al

bij Jan Linders

l sn e Slaom ... 11-09-12 15:06

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

1+1 GRATIS: u ontvangt 50% korting op de totaalprijs van 2 producten

tips

2e week

Acties geldig van maandag 12 maart t/m zondag 18 maart 2012

Carnaval 10 dagen lang knotsgek voordeel

bij Jan Linders

Prijs per liter 11.98 Prijs per kilo vanaf 5.63

2e halVe*

écht actie!

*

Prijs per kilo vanaf 7.10

149

Haribo snoep diverse varianten bijv. perziken 300 gram 1.09

Prijs per kilo 3.30

U betaalt per pak vanaf 1.04

écht actie!

169

Quaker snack a jacks alle varianten rol 145-210 gram 1.69/1.88

U betaalt per pak vanaf 0.58

Prijs per kilo 2.09 Prijs per kilo 3.98/4.42 Prijs per kilo 11.16 Prijs per kilo 46.33

PRIJS

VRIeSVeRS

599

Duyvis borrelof tijgernootjes alle varianten zak 235-300 gram 1.76-1.89

Prijs per liter 2.67

1

49

*

2e halVe

Prijs per liter vanaf 1.67

250

Suzi Wan Pinda satésaus 380 gram 1.79

299

Passoã fiesta 500 ml 7.49

Alle Perfekt handijsjes alle combinaties mogelijk pak 3-12 stuks 1.39-2.49

Prijs per kilo 4.26

129 2 VOOR

Knorr Chicken Tonight alle varianten 2x pot 480-500 ml 2.90

écht actie!

kt

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

139

Heinz sandwich spread alle varianten pot 303 gram 1.49

5 Wit Fruitig

*1+1 GRATIS: u ontvangt 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. 2e HALVE PRIJS: u ontvangt 25% korting op de totaalprijs van 2 producten

Jan Linders luxe sla alle varianten zak 75 gram 1.49/1.69

Prijs per kilo 2.99

129

Prijs per kilo 13.20

Jan Linders roerbakmix Italiaanse of Chinese zak 400 gram 1.99

Prijs per kilo 3.23

Prijs per kilo 9.98 Prijs per kilo 13.30

Panga spiezen 300 gram 5.24

499 399

Deze week is het zover: de halve finale en de finale van het EK Maak het uzelf makkelijk met de verse producten van Jan Linders en zet in een handomdraai een heerlijke cheeseburger op tafel. Smikkelen en smullen tijdens de wedstrijd. Voor het complete boodschappenlijstje, de bereidingswijze en meer recepten kijk op www.janlinders.nl

B

= 2 halen 1 betalen

Prijs per liter 0.74/0.86, maximaal 6 kratten per klant

1+1

Vers gebakken kibbeling voordeelpak 500 gram 6.75

Prijs per kilo vanaf 0.99

B

Prijs per stuk 0.62 Prijs per kilo 11.98

Menu van de week Cheeseburgers met tomaat

Vis tip

Heerlijke visspiezen gemaakt van Pangasius, witvis voorzien van een heerlijke kruidige marinade. De spiezen zijn gemakkelijk te bereiden op de grill of op de barbecue. Bak de spiezen ongeveer 4-6 minuten aan elke kant tot deze mooi bruin en gaar zijn.

2

Pickwick variatie thee alle varianten pak 30 gram 1.51

79

2 Rood Soepel

Drakensberg alle varianten 750 ml 3.49

Prijs per pak vanaf 3.00

Steelkoteletten voordeelpak 1000 gram 6.69

149

199

Douwe Egberts arôme diverse varianten bijv. Select pak 250 gram 3.25

Nergens goedkoper!

Prijs per liter 0.39

A ND VAN J

149

JAN LINDERS BLAUWE BESSEN, FRAMBOZEN OF BRAMEN BAK 125 GRAM 1.99 -2.69

VRIeSVeRS

Van Dobben bitterballen of rundvlees croquetten pak 450/500 gram 2.17/2.35

*

2+1

GRatIS

Prijs per kilo vanaf 1.24

VA R

nl

DERS

. w

LIN

ww

NSVLE KEjanlinders. E

LA

N

E UIT H

T

S

Alfa Edel Pils krat 24x 30 / 20x 50 cl 12.39/14.79

GALIA MELOEN PER STUK 1.99

Aviko aardappelspecialiteiten diverse varianten bijv. Pom’Duchesse 750 gram 2.35

Prijs per liter vanaf 2.50

Vivera vleesvervangende producten alle varianten per pak 2.09-2.79

099

VRIeSVeRS

Prijs per kilo 3.92

Gemarineerde kip minute lapjes 500 gram 4.99

écht actie!

SALATRIO KLUITSLA PER STUK 1.29

*1+1 GRATIS: u ontvangt 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. 2+1 GRATIS: u ontvangt 33.34% korting op de totaalprijs van 3 producten. 2e HALVE PRIJS: u ontvangt 25% korting op de totaalprijs van 2 producten

Mister Kitchen worst alle varianten 400 gram 4.99

599 249 399 399 189 599

199

Prijs per kilo 3.98

Kebabspies 250 gram 3.09

Jan Linders, de beste verssupermarkt van Nederland

Prijs per kilo 9.96

bij Jan Linders

099

PITLOZE WITTE & RODE DRUIVENMIX BAK 500 GRAM 2.99

VERPAKT OF ONVERPAKT 200-1000 GRAM 1.49/1.99

Prijs per kilo 9.98

Barbecuepakket tapas 500 gram 7.50

UIT HET LAND VAN JAN LINDERS

Prijs per kilo 7.98

Gepaneerde filetschnitzel 3 stuks 3.79

geschikt voor 3-4 personen

ALLE TOMATEN

erssuperm ar te v es

Prijs per kilo vanaf 7.56

Elke week échte acties

4 249 99

kt

Hamburgers naturel voordeelpak 8 stuks 5.99

U betaalt vanaf 0.59 per pak

Vers, vers en nog eens vers

écht actie

Acties geldig van maandag 25 juni t/m zondag 1 juli 2012

Prijs per kilo 11.92

Week 26

Prijs per liter 3.99

Redesign folder Jan Linders


Visuele Identiteit | Brand Identity Pijler advertenties Jan Linders

Onze achtertuin. Wij kopen scherp in, zodat u dat ook kunt doen.

De boer is bij ons de buur. Bij Jan Linders is vers ook echt vers.

Bij Jan Linders zijn de prijzen blijvend laag. Iedere dag staan onze inkopers voor een mooie uitdaging: het zoeken van de beste producten voor een eerlijke prijs. Met hun neus voor scherpe prijzen en hun boerenverstand, vinden ze die bij leveranciers uit onze eigen

regio. Dit zijn telers en boeren waar we een jarenlange relatie mee hebben opgebouwd. U ziet onze scherpe prijzen iedere dag terug op uw kassabon. Dat noemen we bij Jan Linders het prijsvoordeel van het zuiden.

De service van Jan Linders gaat verder. Tot aan uw kofferbak, om precies te zijn.

De lekkerste groente en het beste fruit groeien om de hoek. Daarom haalt Jan Linders zoveel mogelijk uit eigen regio. Zo bouwen we aan relaties met lokale telers, die liefde tonen voor hun vak. Samen delen wij de trots voor hun prachtige producten. En delen we de verantwoordelijkheid voor

Onze vriendelijke medewerkers staan graag voor u klaar.

Jan Linders haalt zoveel mogelijk producten uit eigen streek.

het milieu. We weten hierdoor als geen ander wat eerlijke producten en prijzen zijn. Nog een voordeel: wat je dichtbij haalt, is veel verser. Wat gisteren nog in onze achtertuin stond, ligt vaak vandaag al in onze schappen. Dat noemen we bij Jan Linders het productvoordeel van het zuiden.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid te kiezen voor onze eigen regio. Zo groeit bijvoorbeeld niet alleen onze sla, maar ook de werkgelegenheid in het zuiden. Onze champignonteler vindt u bij ons om de

Medewerkers die nog echt de tijd voor u nemen, waar vind je die nog? Inderdaad, bij Jan Linders. Zoekt u een product? Dan lopen wij even met u mee. We staan altijd voor u klaar met advies, of een tip voor een bereidingswijze. We helpen

hoek. Zodat het vervoer tot het minimum wordt beperkt. Minder transport is beter voor het milieu, zorgt voor lagere kosten én voor versere champignons. Dat noemen we bij Jan Linders het streekvoordeel van het zuiden.

u met inpakken, als u dat wenst. En zijn u graag van dienst om uw boodschappen naar uw auto te brengen. Voor ons is dit allemaal de gewoonste zaak van de wereld. Dat noemen we bij Jan Linders het servicevoordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl

www.janlinders.nl

www.janlinders.nl

www.janlinders.nl

Communicatie uitingen Jan Linders

Het zomert in het zuiden

Jan Linders is weer verkozen tot beste verssupermarkt van Nederland.

U begrijpt, we hebben er met z’n allen wel even op geproost. Het is ook niet zomaar iets, verkozen worden tot de beste verssupermarkt. Het meest trots zijn we op het feit dat we deze prijs aan u hebben te danken. Het is de t weede keer op rij dat het gerenommeerde onderzoeksinstituut Gfk Jan Linders op één zet. Onze broodafdeling is zelfs voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot de beste van Nederland. We laten hiermee supermarkten als Albert Heijn (XL), Jumbo en Emté ruim achter ons. Kunnen we

wekenlang volop zomervoordeel

nu genoegzaam achterover leunen? Nee, zeker niet. We gaan iedere dag met nóg meer plezier voor u op zoek naar het lekkerste vers voor de scherpste prijs. Groente en fruit, vlees en vleeswaren, kaas, vlaaien en brood die we zoveel als mogelijk halen bij onze regionale leveranciers. Met hen en u willen we graag onze uitverkiezing vieren. Met versproducten die nu extra voordelig zijn. En met lekkere proeverijen in onze filialen. Dat noemen we bij Jan Linders het versvoordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden. www.janlinders.nl

(Mobiele) website Jan Linders Home Over Jan Linders Sponsoring Vacatures Nieuws

Acties

Recepten

Assortiment

22oC

Zoek

Zoekterm

Bestel online

Klantenservice

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Nog geen account? Registeer hier!

Inloggen

Mijn jan

Welkom in het land van Jan Linders

vul uw gegevens in en vind uw jan linders

Bij Jan Linders proeft u iedere dag het bourgondische zuiden. In onze groente en fruit uit de streek die met zorg en liefde worden geteeld. In ons versgebakken brood dat is bekroond tot het beste van Nederland. In ons malse vlees en onze ambachtelijke vleeswaren.

Plaatsnaam Plaatsnaam of of postcode postcode

zoek

beKijK al onze filialen op de Kaart

>>>

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

>>> AAA

U bent hier > Home

Kli K h i er

bij Jan Linders

wekenlang extra voordeel op producten uit onze streek

bij Jan Linders

wekenlang extra voordeel op producten uit onze streek

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

bij Jan Linders

249

Croky funbox Paprika of naturel 12 zakjes / 10-20 min

499

Onze streekproducten

(Streek)product van de week

Brabantse Ballondagen

Ma et que id evellore doluptatur audandescima estissi dite nimossitam est, consequi optatur reicid quis et siti.

Ma et que id evellore doluptatur audandescima estissi dite nimossitam est, consequi optatur reicid quis et siti.

Ma et que id evellore doluptatur audandescima estissi dite nimossitam est, consequi optatur reicid quis et siti.

Ma et que id evellore doluptatur audandescima estissi dite nimossitam est, consequi optatur reicid quis.

Lees verder

wekenlang extra voordeel op producten uit onze streek

Croky funbox Paprika of naturel 12 zakjes / 10-20 min

Onze lokale leveranciers

Meer over onze streekproducten

Bekijk snel

De beste verssupermarkt

Streekrecept

Winkelopening Deurne

Ma et que id evellore doluptatur audandescima estissi dite nimossitam est, consequi optatur reicid quis et siti.

Ma et que id evellore doluptatur audandescima estissi dite nimossitam est, consequi optatur reicid quis et siti.

Jan Linders Deurne geopend! audandescima estissi dite nimossitam est, consequi optatur reicid quis et siti.

Lees verder

Bekijk het recept

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Lees verder

Meer evenementen

Foto: © Marc Beijers

écht actie!


Setpoint Setpoint is een landelijke keten van herenmoderetailers in het hogere middensegment. Met meer dan 180.000 geregistreerde klanten behoort de onderneming tot de grotere nationale spelers op de doorgaans gevoelige fashionmarkt. Om de positie als stijlautoriteit op het gebied van mannenmode te versterken, voert Cross足marks een upgrade van de look & feel in alle uitingen door. Van mailings en halfjaarlijks magazine tot instore en online.


Aanleiding De gemiddelde ‘Setpoint-man’ wordt getypeerd als modebewuste man met een actief leven. Hij wil voortdurend worden benaderd op een uitgesproken, verrassende, prikkelende en tegelijkertijd altijd stijl­volle wijze. Het is de uitdaging om elk seizoen weer te verrassen. De communicatie rondom de Fall/Winter collectie 2008 is aangegrepen om een verdere upgrade ten aanzien van het merk door te voeren en Setpoint meer top-of-mind te krijgen bij de Nederlandse man (en zijn vrouw).

Aanpak Centraal vertrekpunt is de Setpoint identiteit waarvan met name de kernwaarden (mannelijk, persoonlijk & efficiënt) en het kernconcept (personally yours) leidend zijn. Om als ‘stijlautoriteit’ op het gebied van men’s fashion en als ‘pakkenspecialist’ te kunnen gelden, worden verder de actuele collectie en het interessebeeld van de Setpoint-man als leidraad gebruikt. Crossmarks voert een stijlvolle upgrading van de look & feel door. Daarbij zijn het design, de fotografie en de styling naar een hoger plan getild.

Hoofdinzicht “Met behulp van een stijlvolle upgrade van de overall merkuitstraling klantrelaties versterken vanuit het kernconcept ‘personally yours’.”

Uitwerking Setpoint richt zich in eerste instantie op de grote groep loyale vaste klanten, waardoor een intensief DM-traject de belangrijkste communicatievorm is. Voor de vaste klanten wordt per seizoen een glossy magazine uitgegeven, rondom een thema dat in de volle breedte wordt uitgemeten. Een deel van de Setpoint-klanten krijgt het magazine thuisgestuurd, voor de rest ligt een exemplaar in de winkel klaar. Alle vaste klanten ontvangen met grote regelmaat actie-, thema- en eventmailings, die aansluiten bij het overall seizoensthema. Hiervoor worden ook veel­vuldig e-mailings ingezet, terwijl de website vrijwel dagelijks wordt geactualiseerd. Vanzelfsprekend wordt de nieuwe look & feel ook naar de winkelvloer vertaald in diverse instore uitingen.

Resultaat De overall merkuitstraling is naar een hoger niveau getild en de klantrelatie is versterkt. Op de nieuwe website kunnen klanten hun merkvoorkeuren aangeven en een eigen ‘stijlpaspoort’ aanmaken. Inmiddels heeft een groot deel van de vaste klanten dit daadwerkelijk gedaan en aangegeven graag door Setpoint persoonlijk benaderd te worden. Een geweldig resultaat voor een merk met ‘personally yours’ als kernconcept en direct mailings en persoonlijk advies in de winkel als belang­ rijkste marketingtools.


Visuele Identiteit | Brand Identity Lettertypes Setpoint

Logo Setpoint

StainlessComp - Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

StainlessComp - Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Kleuren Setpoint

StainlessExt Light Pantone Black

White

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

StainlessExt Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890 Fotografie modellen Setpoint

Fotografie stills Setpoint


Visuele Identiteit | Brand Identity Magazine Fall-Winter 2010 Setpoint

MEN WHO MEAN

Zakelijk goed voor de dag komen. Daar draait het om als je wilt presteren. Setpoint weet hoe belangrijk dat is en heeft voor elk businessmoment de juiste oplossing. In een strak pak of wat informeler: je gaat altijd goed gekleed naar het werk.

SHIRT 79.95 DAS 44.95

NO BUSINESS AS USUAL

All set FOR BUsINess

Business as usual? Vanaf dit najaar zeker niet! Het pak is nog steeds een prima zakelijke basis, maar de accenten worden wel wat informeler. Met het dress shirt kun je variëren van klassiek tot iets losser. En een das mag, maar hoeft zeker niet meer in elke situatie gedragen te worden. De Fall/Winter collectie van Setpoint is zo samengesteld dat je altijd de juiste combinatie kunt maken, voor elk moment van de week. Het colbert is daarbij de verbindende factor; als onderdeel van een pak of in de combinatie met een shirt en jeans.

PAK 349.HET MAG

NICE TO KNOW

FORMAL HET ZIT HEM IN NO TIES ALLOWED DE DETAILS Formeel wordt steeds informeler. Zo draag je alleen nog een das als het moment erom vraagt. En anders niet. Draag een mooi zakelijk shirt met stijlvolle details onder je pak en je ziet er nog steeds op je best uit. Eén ding is zeker: de collectie bijzondere shirts van Setpoint is gróót! Daarmee kun je zakelijk alle kanten op. VOORPAGINA

SHIRT 69.95

PAK 249.-

BUSINESS

STYLES FOR THIS SEASON PAK 349.-

VAN LILA TOT FUCHSIA

DE ACCENTKLEUREN VOOR ELK MOMENT

Succes Succeshangt hangtvaak vaak afaf van van details. details. Ook Ook inin de de mode modegaan gaandededetails detailshet hetmodebeeld modebeeld bepalen, bepalen, zowel zowelformeel formeelals alsinformeel. informeel. Bij Bij de de shirts shirts zien zien we weveel veel contraststoffen contraststoffen inin manchetten manchetten en en boorden, boorden,contrasterende contrasterende stiksels stiksels ofof elbow­ elbow­ patches. patches. Ook Ook bij bij het het colbert colbert worden worden deze deze accenten accentensteeds steeds dominanter. dominanter. De De details details bij bij het hetkostuum kostuumzitten zittenvooral vooral inin de de binnenzijde binnenzijde en en de elbowpatches.

FOCUS OP

GOEDE ZAAK

VEEL KLEUR ROOD & LILA

WATCH THIS

BUSINESS COLBERTS

CHECK IS BACK

Beken kleur, zowel formeel als informeel, informeel, met met Het colbert bepaalt de nieuwe zakelijke look rood en lila. De accentkleuren in de de looks looks zijn zijn van Setpoint. Van klassiek tot informeel, van lila, paars en verschillende soorten rood. rood. Vooral Vooral ingetogen tot rijk gedetailleerd. Altijd comfor­ in de dassen en shirts, maar ook in de de details details tabel dankzij de perfecte pasvorm en rijke van pakken en colberts spelen de accentkleuren accentkleuren stoffen. Combineer het met een jeans of chino een overtuigende rol. tot een informele, maar zakelijke look. Ook het ‘unconstructed’ colbert, ongevoerd en zonder schouderstukken, zien we terug bij Setpoint.

SHIRT 69.95 DAS 44.95

De ruit gaan we dit seizoen veel terugzien. Luid en duidelijk in de shirts. Maar óók in de colberts en de pakken. Bij de pakken is de ruit vooral subtiel aanwezig, verwerkt in details en meestal in de binnenzijde. Wordt de look informeler, dan gaat het veel verder. Met de ruit zien we een businesstrend, die door de hele collectie heen loopt.

COLBERT 249.SHIRT 89.95 CHINO 109.95

DAS 44.95

PULLOVER

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 2

13-08-2010 16:04:42

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 3

13-08-2010 16:04:44

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 4

13-08-2010 16:04:47

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 5

13-08-2010 16:04:51

VA 69.95

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 12

13-08-2010 16:07:50

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 13

13-08-2010 16:07:56

WAlK the WAY YOU TALK

CLASSIC SHIRTS THE ESSENTIALS Het classic shirt geeft je pak een een eigen eigen touch en zorgt ervoor dat je zakelijk zakelijk het het verschil kunt maken. Mooie kwaliteiten kwaliteiten en bijzondere details. Draag het ook ook gerust gerust zonder das: net iets informeler, maar maar nog nog altijd in stijl.

Je pak is de basis, maar met de juiste accessoires laat je echt zien wie je bent. Zorg dat alles klopt en stem schoenen, riem en horloge qua kleur en materiaal op elkaar af.

PAK 449.SHIRT 119.95

FALL/WINTER 2010 SHIRT

VA 59.95

DAS

VA 34.95

SCHOENEN

VA 129.95

SCHOENEN

VA 139.95

setPOINt IN gOOD COMPANY

PAK 299.SHIRT 99.95 DAS 54.95

a third generation family business

ZIE WWW.SETPOINT.NL 391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 6

13-08-2010 16:05:19

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 7

13-08-2010 16:05:46

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 8

13-08-2010 16:06:06

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 9

13-08-2010 16:06:30

Met de juiste accessoires maak je elke zakelijke look pas echt compleet. Vooral als die accessoires van Profuomo zijn. Want net als Setpoint staat Profuomo voor kwaliteit en een eigentijdse visie op mannenmode. Dat vertaalt zich in een fraaie collectie shirts en luxe accessoires, zoals dassen en manchet­ knopen. Een collectie die in al onze filialen verkrijgbaar is. Profuomo werd drie generaties geleden op­ ge richt en heeft zich als familiebedrijf altijd onderscheiden door vakmanschap en oog voor detail. Vanaf het begin heeft Profuomo gewerkt met de allerbeste toe­ leveranciers en fabrikanten. Hierdoor kon Profuomo een constant kwaliteitsniveau bereiken. De huidige collectie wordt geken­ merkt door eigentijdse ontwerpen en mate­ rialen van de hoogste kwaliteit en Italiaanse

EXCLUSIEF BIJ SETPOINT SETPOINT

allure. allure.Alleen Alleenals alseen eenproduct product perfect perfect is, is, mag mag het zich Profuomo noemen.

PROFUOMO hhORlOge CADEAU

Voor Voordedestijlbewuste stijlbewuste man man heeft heeft Profuomo Profuomo twee twee markante markante fashionlijnen fashionlijnen gecreëerd: gecreëerd: Profuomo ProfuomoOriginals Originals en en Profuomo Profuomo Sky Sky Blue. Blue. Profuomo ProfuomoOriginals Originalsgeeft geeft natuurlijke natuurlijke materi­ materi­ alen alenenenklassieke klassieke lijnen lijnen een een hedendaagse hedendaagse touch. touch.Profuomo ProfuomoSky SkyBlue Blueisismeer meer uitgespro­ uitgespro­ ken kenenenstaat staat voor voor innovatieve innovatieve stoffen stoffen en en ont ontwerpen werpen met met een een sublieme sublieme afwerking. afwerking. Daarnaast Daarnaastisiserereen eenbrede bredecollectie collectie horloges, horloges, die elk halfjaar volledig wordt vernieuwd.

BIJ 2 PROFUOMO shIRts sh

InInons onseigen eigenstreven streven naar naar kwaliteit kwaliteit werken werken we wegraag graagsamen samenmet met partners partners die die bij bij onze onze visie visiepassen. passen.Partners Partners die die kwaliteit kwaliteit niet niet zien zien als alseen eenhandelsvoorwaarde, handelsvoorwaarde, maar maar als als een een echte echtepassie. passie.Wat Wat dat dat betreft betreft zijn zijn we we met met Profuomo in meer dan goed gezelschap.

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 14

13-08-2010 16:07:59

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 15

13-08-2010 16:08:02

05-08-2010 08:23:30

The life behind Fall-Winter 2010 Setpoint Maandag 09.30 ­ Showroom Moooi / Amsterdam

Dinsdag 08.30 ­ Woonhuis / Rhenen

Woensdag 11.30 ­ Showroom / Rhenen

Verliefd David Davidontwikkelde ontwikkelde een een techniek techniek om om de de vloer vloer krasbestendig krasbestendig en en kleurvast kleurvast te te maken; maken;duurder, duurder,maar maargeheel geheel op op basis basis van van plantaardige plantaardigeoliën, oliën,milieuvriendelijk milieuvriendelijk en en vrij vrij van vanvluchtige vluchtigeorganische organische componenten. componenten. Essentieel Essentieelvoor voor gebruik gebruik binnenshuis binnenshuis en en belangrijk belangrijk voor voor het het groeiende groeiende aantal aantal milieubewuste milieubewuste bedrijven. bedrijven. Het Het product product klopt, klopt, de de markt markt werd werd verliefd, verliefd, Senso Senso maakte maaktehet hetwaar waaren en David’s David’s leven leven isis niet niet meer meerhetzelfde. hetzelfde.Zes Zes jaar jaar na na de de oprichting oprichting vliegt vliegt hij hij voor voor klanten klanten de de wereld wereld over over enenleeft leefthijhijeen een snel snel en en indrukwekkend indrukwekkend leven leven met met veel veel verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid, veel vrijheid en luxe.

7 DAGEN VOL OVERGAVE

THE LIFE

BEHIND David Bols / Senso

Het begon in de hal van zijn appartementje boven een kroeg. David: ‘Ik timmerde een paar kasten in elkaar waarin de stalen konden drogen die ik ’s avonds in mijn oude kloffie maakte. De dag erna ging ik, strak in pak, op weg naar architecten om ze te presenteren.’ David zegde zijn baan op als verkoper van industriële gietvloeren om het product te ontwikkelen voor de esthetische markt. ‘Mijn baas wilde er niet aan. Ik zag een grote markt. Er was veel vraag van architecten, maar het industriële product voldeed nog niet, was te ruw en te gevoelig voor scheuren en verkleuring.’

Kandidaten

Inschrijven

Magazine

Over ons

Contact

PAK 299,-

SHIRT 59.95

Maandag 14.30 ­ Showroom

NEXT TIME:

YOUR LIFE BEHIND? KlIK hIEr!

Overtuiging en drive ‘Groei ‘Groeiwas wasnooit nooit het het doel’ doel’,, vertelt vertelt David. David. ‘Ik‘Ikben benondernemer ondernemer vanuit vanuit een een idee idee waar waar ikikiningeloof, geloof,een eenproduct product waar waar ikik continu continu mee meebezig bezigwil wilzijn. zijn. IkIk heb heb een een voorliefde voorliefde voor voormooie mooiedingen. dingen. Een Een gietvloer gietvloer isis inge­ inge­ togen togenenentijdloos tijdloos en en de de enige enige naadloze naadloze bodembedekker. bodembedekker. Vanuit Vanuit mijn mijn overtuiging overtuiging enendrive drivegagaikiktetewerk. werk.InInhet het begin begin was was ikik ererdag dagenennacht nachtmee mee bezig, bezig, zeven zeven dagen dagen per per week. week. Een Een idee idee dat dat ikik tijdens tijdens het het avondeten avondetenbedacht, bedacht, moest moest nog nog diezelfde diezelfde avond worden uitgewerkt.’

SCHOENEN 159.95

Vrijdag 12.30 ­ Zakenlunch

7 dagen vol overgave

THE LIFE

BEHIND Setpoint en business gaan goed samen. In de serie ‘The Life Behind’ stellen we elk seizoen een ‘Setpoint’man centraal die zakelijk een bijzondere prestatie heeft geleverd. In deze eerste editie volgen we David Bols van Senso.

‘Ik heb een voorliefde voor mooie dingen’

COLBERT 199.95 391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 16

Home

‘Representatieve kleding is niet per definitie een een strak strak definitie pak of of een een stropdas, stropdas, pak maar juist iets waarin je je je je lekker lekker waarin voelt. Kleding Kleding waarin waarin voelt. je jezelf kunt zijn.’

Setpoint en business gaan goed samen. In de serie ‘The Life Behind’ stellen we elk seizoen een ‘Setpoint’-man centraal die zakelijk een bijzondere prestatie heeft geleverd. In deze eerste editie volgen we David Bols van Senso.

In drie jaar groeide de omzet van zijn bedrijf met 822% naar 5,6 miljoen in 2009. Daarmee won Senso gietvloeren de FD Gazellen Award als vierde snelst groeiende bedrijf van Nederland. Grote namen als Heineken, KPMG, Hugo Boss, Prada, Tommy Hilfiger en Sony ontdekten Senso en deze maand opent hij zijn tweede buitenlandse showroom: in Londen. ‘We gaan de wereld veroveren’, verklapt oprichter David Bols (30). Hoe blijf je toch met beide sneakers op de grond als je droom eindelijk werkelijkheid wordt?

7 dagen vol overgave

THE LIFE

BEHIND

13-08-2010 16:08:10

SHIRT 59.95

DENIM 79.95

SHAWL 49.95

SHIRT 79.95

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 17

13-08-2010 16:08:17

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 18

COLBERT 229.-

SHIRT 89.95

COLBERT 179.95 13-08-2010 16:08:25

VEST 89.95

SHIRT 59.95

David Bols

Laore conullandio ex ea feui tie modolorting exeriurem quisissim dolor sequisl utpat alis doluptat, quiscil ip estrud mod ea Ci euisi. Putating esectet ipissectem aut at. Uguerit acilis aliquam irit lorem vent wis nit...

BeKIJK HeT INTERVIEW: Visie 5:30min - 30mb

Concurrentie

Senso

Nullaore On henisim dio dolorero od tincilit ea corem nit luptat. Lore magnibh euguercinibh eliquatis nostie www.sensovloeren.nl

Your life behind?

Laore conullandio ex ea feui tie modolorting exeriurem quisissim dolor sequisl utpat alis doluptat, quiscil ip estrud mod ea Ci euisi. Schrijf je nu in!

3:30min - 25mb

Man of business 4:10min - 45mb

Vrijetijd 3:55min - 30mb

DENIM 79.95

391_Setpoint_Magazine_FW10_WT11.indd 19

13-08-2010 16:08:30

Magazine spreads Setpoint

12

Steeds meer mannen kleden zich ook buiten de casual friday wat informeler. Het klassieke tweedelige pak maakt steeds meer plaats voor wat lossere combinaties. Dit betekent overigens niet dat u aan stijl, laat staan aan smaak inboet. Onze Citycollectie is boven alles elegant.

SLIGHTLY BRITISH Het kleedgedrag van een Brit is een toonbeeld van stijl. Een cut-to-the-bone pak, niet té opvallend van kleur met wat frivoliteit in de details. Een weergave van zijn karakter in feite: understated, met kleur in de nuances. En in die kleur zijn we hier geïnteresseerd. Bijgaand een overzicht van combinatiemogelijkheden die van elk pak een stijlstatement maken.

Colbert We’re there to help you look razorsharp. Mix and make it exactly your cup of tea.

199,95

Jeans

99,95

Trui

149,95

Shawl

49,95

16

Jas

229,-

Colbert

279,-

Pullover

149,95

20

Colbert Jack dons

Jeans 5-pocket

89,95

Jeans 5-pocket

Shawl

49,95

Pullover

279,-

Shirt

279,89,95

Jas Shirt

89,95

Jeans

89,95

Pullover

139,95

Shawl

49,95

Jeans

14

299,69,95 139,95 89,95

Colbert

279,-

Pantalon

109,95

Colbert

349,-

Pantalon

109,95

Shirt

69,95

59,95

Shawl

39,95

Shirt


Visuele Identiteit | Brand Identity Website Setpoint

MEMBER LOGIN

EMAILADRES

WACHTWOORD

Wachtwoord vergeten? HOME

COLLECTIE

MAGAZINE

MERKEN

ORGANISATIE

FILIALEN

VACATURES

LOYALITEITSPROGRAMMA

NIEUWSBRIEF

PERS

FAQ

COLLECTIE MAGAZINE MERKEN ORGANISATIE FILIALEN VACATURES PRIVILEGE CARD AFSPRAAK NIEUWSBRIEF FAQ SMART SELECTION CONTACT

MEMBER LOGIN

EMAILADRES

WACHTWOORD

Wachtwoord vergeten? HOME

COLLECTIE

MAGAZINE

MERKEN

ORGANISATIE

FILIALEN

VACATURES

LOYALITEITSPROGRAMMA

NIEUWSBRIEF

PERS

FAQ

DISCLAIMER

MEMBER LOGIN

EMAILADRES

WACHTWOORD

Wachtwoord vergeten? HOME

COLLECTIE

MAGAZINE

MERKEN

ORGANISATIE

FILIALEN

VACATURES

LOYALITEITSPROGRAMMA

NIEUWSBRIEF

PERS

FAQ

349,89,95 44,95 9,95

Kostuum Shirt Das Pochet

CONTACT Colbert Shawl Shirt Vest 5-Pocket

CONTACT

189,95 39,95 49,95 79,95 89,95

169,95 34,95 59,95 99,95

Colbert Shawl Shirt Chino

Kostuum Shirt Das Pochet

379,89,95 34,95 9,95

Kostuum Shirt Das

379,69,95 44,95

DISCLAIMER

229,49,95 69,95

Jack Shirt Chino

DISCLAIMER

Sillywalks Setpoint

SMART SELECTION

COLBERT

SMART SELECTION

269 '

JACK

399 -

SMART SELECTION

SMART SELECTION

'

VEST

KOSTUUM

99 95

379 -

'

'

Chino

99,95

Shirt

69,95

Shirt

59,95

Shirt

79,95

Shirt

69,95

Pantalon

89,95

Polo lange mouw 69,95

Vest

99,95

Das

44,95

Riem

269,-

49,95

5-pocket

Shawl

39,95

Colbert Kostuum

379,-

399,-

Jack

89,95

Mailing Spring-Summer 2011 Setpoint

ALL SET FOR BUSINESS

Er goed uit zien en presteren gaan

in hand. Of je nu gaat voor Er goedhanduit zien gaan strak in het paken of voorpresteren net wat informeler, Setpoint biedt je keuzeje om nu gaat voor handaltijd inruimschoots hand.deOf steeds weer goedgekleed voor de dag te in komen. Allemaal strak het pak of voor net volgens de trends van dit seizoen. wat informeler, Setpoint biedt je altijd ruimschoots de keuze om steeds weer goedgekleed voor de dag te komen. Allemaal volgens de trends van dit seizoen. LINNEN

DASSEN

Dit seizoen is blauw het nieuwe zwart. Daarom vind je blauw in onze gehele collectie terug. Combineer bijvoorbeeld het donkerblauwe pak met één van de stijlvolle shirts, verkrijgbaar in diverse kleuren blauw. Jij bepaalt hoe je blauw inpast in je dagelijkse stijl en hoe je deze kleur combineert.

Het zijn de kleine dingen die een look compleet maken. Daarom zie je dit seizoen bij Setpoint veel details die je look net dat beetje extra geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een kleurrijke binnenvoering. Of als verrassend dessin in kraag en boord. Kleine details, grootse klasse.

Als de dagen langer en warmer worden, blijf jij je comfortabel voelen in linnen. Linnen heeft de ideale eigenschap dat het ademt en altijd droog en koel aanvoelt. Met de ruime collectie linnen colberts en shirts van Setpoint houd je in elke situatie het hoofd koel. Ook als de temperaturen naar recordhoogte stijgen.

Ieder zakelijk kleedmoment kent zijn eigen kledingstijl. Soms draag je bij het pak een das en dan weer niet. Jij bent de baas, jij maakt de beslissingen. Een das dragen is tegenwoordig geen halszaak meer. Niets moet, veel mag. Vandaag laat je hem daarom achterwege. En morgen? Dan sta je er goed gestrikt op.

GILET 99.95 SHAWL 29.95

DETAILS

BLUE SUITS YOU SHIRT 69.95

COLBERT 169.95

Dit seizoen is blauw het nieuwe zwart. Daarom vind je blauw in onze gehele collectie terug. Combineer bijvoorbeeld het donkerblauwe pak met één van de stijlvolle shirts, verkrijgbaar in diverse kleuren blauw. Jij bepaalt hoe je blauw inpast in je dagelijkse stijl en hoe je deze kleur combineert.

Het zijn de kleine dingen die een look compleet maken. Daarom zie je dit seizoen bij Setpoint veel details die je look net dat beetje extra geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een kleurrijke binnenvoering. Of als verrassend dessin in kraag en boord. Kleine details, grootse klasse.

Met een zomerse grijze basis kun je alle kanten op. Draag het grijze pak zakelijk of juist met een informele toon. Combineer dit seizoen grijs met een zomers shirt voor een informele look of met een klassiek shirt voor een zakelijke look.

BLAUW

Ieder zakelijk kleedmoment kent zijn eigen kledingstijl. Soms draag je bij het pak een das en dan weer niet. Jij bent de baas, jij maakt de beslissingen. Een das dragen is tegenwoordig geen halszaak meer. Niets moet, veel mag. Vandaag laat je hem daarom achterwege. En morgen? Dan sta je er goed gestrikt op.

COLBERT 229.SHIRT 79.95 CHINO 99.95 SHAWL 39.95 RIEM 39.95

1

JACKET

2

SHAWL

3

SNEAKER

4

SOKKEN

5

SHIRT

6

TAS

26-07-11 13:26

RIEM 39.95

SCHOENEN 99.95

488_Setpoint_Mailing SS11_WT4.indd 2

10.95 249.-

RIEM

39.95

SCHOEN

99.95

9

BROEK

10

POLO

11

PULLOVER

79.95 69.95 79.95

12

SOKKEN

10.95

13

COLBERT

169.95

14

JEANS

89.95

15

SHIRT

79.95

16

SHIRT

99.95

17

KLANTENKAART, KIJK OP WWW.SETPOINT.NL

19

PANTALON (SPLIT PAK) 89.95

29.95

109.95

7

18 COLBERT (SPLIT PAK) 179.95

149.95 109.95

8

MANCHET KNOPEN DAS

29.95 54.95

20

PAK SHIRT POCHET

349.59.95 29.95

21

DAS

49.95

SHIRT 79.95

SCHOENEN 149.95

26-07-11 13:27

RIEM 39.95

FOR SHARP DRESSED

blauw. Jij bepaalt hoe je blauw inpast in je dagelijkse stijl en hoe je deze kleur combineert.

STYLES

JEANS 89.95

SEASONAL

GILET 99.95 SHAWL 29.95

Als de dagen langer en warmer worden, blijf jij je comfortabel voelen in linnen. Linnen heeft de ideale eigenschap dat het ademt en altijd droog en koel aanvoelt. Met de ruime collectie linnen colberts en shirts van Setpoint houd je in elke situatie het hoofd koel. Ook als de temperaturen naar recordhoogte stijgen.

Het zijn de kleine dingen die een look compleet maken. Daarom zie je dit seizoen bij Setpoint veel details die je look net dat beetje extra geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een kleurrijke binnenvoering. Of als verrassend dessin in kraag en boord. Kleine details, grootse klasse.

Dit seizoen is blauw het nieuwe zwart. Daarom vind je blauw in onze gehele collectie terug. Combineer bijvoorbeeld het donkerblauwe pak

THE FINER THINGS KEEP IT COOL IN LIFE

BLUE SUITS YOU BLAUW

SHIRT 69.95

DETAILS

CHINO 99.95

LINNEN

SCHOENEN 99.95 Ieder zakelijk kleedmoment kent zijn eigen kledingstijl. Soms draag je bij het pak een das en dan weer niet. Jij bent de baas, jij maakt de beslissingen. Een das dragen is tegenwoordig geen halszaak meer. Niets moet, veel mag. Vandaag laat je hem daarom achterwege. En morgen? Dan sta je er goed gestrikt op.

SHIRT 79.95 PANTALON (SPLIT PAK) 89.95

TO TIE OR NOT TO TIE DASSEN

COLBERT (SPLIT PAK) 179.95 Begin dit nieuwe seizoen extra goed bij Setpoint en maak direct gebruik van je persoonlijke waardecheque. Bekijk de complete nieuwe collectie in het online magazine op www.setpoint.nl

COLBERT 169.95 Er goed uit zien en presteren gaan hand in hand. Of je nu gaat voor strak in het pak of voor net wat informeler, Setpoint biedt je altijd ruimschoots de keuze om steeds weer goedgekleed voor de dag te komen. Allemaal volgens de trends van dit seizoen.

SHAWL 39.95

SHIRT 89.95

TO TIE OR NOT TO TIE

MINERVUM 7032, 4817 ZL BREDA

RIEM 39.95

JEANS 89.95

DASSEN

met één van de stijlvolle shirts, BUSINESS MEN149.95 verkrijgbaar in diverse kleuren SCHOENEN

COLBERT (SPLIT PAK) 179.95

BLUE MONDAY

GILET 99.95 SHAWL 29.95

VOORPAGINA COLBERT 249.GILET 99.95 SHIRT 79.95 5-POCKET 149.95 SHAWL 39.95

PANTALON (SPLIT PAK) 89.95

Dé modekleur van dit seizoen is blauw. Daarom vind je blauw in alles terug. In de geruite shirts en shawls en in de bijzondere binnenvoeringen en accessoires.

SHIRT 69.95

Als de dagen langer en warmer worden, blijf jij je comfortabel voelen in linnen. Linnen heeft de ideale eigenschap dat het ademt en altijd droog en koel aanvoelt. Met de ruime collectie linnen colberts en shirts van Setpoint houd je in elke situatie het hoofd koel. Ook als de temperaturen naar recordhoogte stijgen.

SUIT YOURSELF

SCHOENEN 99.95 SHIRT 79.95

COLBERT 169.95

Dé modekleur van dit seizoen is blauw. Daarom vind je blauw in alles terug. In de geruite shirts en shawls en in de bijzondere binnenvoeringen en accessoires.

SPRING/SUMMER 2011

26-07-11 13:26

VOORPAGINA COLBERT 249.GILET 99.95 SHIRT 79.95 5-POCKET 149.95 SUIT 449.SHAWL 39.95

Begin dit nieuwe seizoen extra goed bij Setpoint en maak direct gebruik van je persoonlijke waardecheque. Bekijk de complete nieuwe collectie in het online magazine op www.setpoint.nl

BLUE LINNEN MONDAY THE FINER THINGS KEEP IT COOL IN LIFE

JEANS 89.95

BUSINESS MEN

CHEQUE

WAARDE PERSOONLIJKE

SHIRT 79.95 COLBERT 229.488_Setpoint_Mailing SS11_WT4.indd 1

Deze waardecheque is in te leveren t/m zaterdag 2 april 2011. De cheque staat op naam en is niet overdraagbaar. De cheque is niet inwisselbaar voor contanten en er wordt geen wisselgeld op teruggegeven.

SCHOENEN 149.95

STYLES FOR SHARP DRESSED Met een zomerse grijze basis kun je alle kanten op. Draag het grijze pak zakelijk of juist met een informele toon. Combineer dit seizoen grijs met een zomers shirt voor een informele look of met een klassiek shirt voor een zakelijke look.

CHEQUE

TO TIE OR NOT TO TIE

SUIT 449.-

SUIT

S EYOURSELF ASONAL

SPRING/SUMMER 2011

THE FINER THINGS KEEP IT COOL IN LIFE

WAARDE

SUIT 449.-

VOORPAGINA COLBERT 249.GILET 99.95 SHIRT 79.95 5-POCKET 149.95 SHAWL 39.95

DETAILS

PERSOONLIJKE

SHIRT 89.95

BUSINESS MEN

BLAUW

BLUE SUITS YOU

De zomer staat voor de deur. Dit seizoen biedt Setpoint inspirerende combinaties uit de formele, informele en casual collecties. Kies voor linnen, gecombineerd met een blauw shirt of een shirt met roze accentkleuren. Maak de look compleet met bijpassende accessoires. Dit alles met een kleine knipoog maar altijd oog voor de zakelijke touch. Business as usual, met de zonnige kant voorop.

Begin dit nieuwe seizoen extra goed bij Setpoint en maak direct gebruik van je persoonlijke waardecheque. Bekijk de complete nieuwe collectie in het online magazine op www.setpoint.nl

RIEM 39.95

STYLES FOR SHARP DRESSED

CHEQUE

SHIRT 89.95

SEASONAL

SPRING/SUMMER 2011

WAARDE

488_Setpoint_Mailing SS11_WT4.indd 1

MINERVUM 7032, 4817 ZL BREDA

PERSOONLIJKE


Boerenbond/ Welkoop BoerenBond/Welkoop heeft haar wortels op het platteland. Maar ook de particuliere klant die van zijn tuin, terras of dieren geniet, weet zijn weg naar de winkels te vinden. Zeker met de verschuivingen in de landbouwsector en de herwaardering van de schaarse ruimte dichtbij huis, ligt hier de kans om een sterk merk uit te bouwen: BoerenBond/Welkoop, dÊ autoriteit van het buitenleven. Crossmarks begeleidt de strate­ gische herbezinning van het merk vanaf de basis en blijft betrokken bij de realisatie en implementatie.


Aanleiding Beneden de grote rivieren is Boerenbond al ruim honderd jaar een begrip, erboven geldt voor Welkoop al decennialang hetzelfde. Beide zijn onderdeel van verschillende coöperaties tot ze in 1998 worden samengevoegd tot full-service franchiseorganisatie Agri Retail. Aan de achterkant vindt direct een grootschalige reorganisatie plaats. Met de backoffice grotendeels op orde vindt Agri Retail in 2005 de tijd rijp voor een herbezinning aan de voorzijde: een nieuwe invulling van de merk- en winkelbeleving.

Aanpak Crossmarks verzorgt diverse benchmarks bij relevante winkels, een analyse van de huidige Boerenbond/ Welkoop-winkels en een verkenning van trends en ontwikkelingen in de agrarische (retail)sector. Daarna volgen merkwaardensessies en wordt de centrale merkgedachte vastgelegd in een merkpaspoort. Een handzaam boekje waarin alle feiten en inzichten samenkomen. Van daaruit start de ontwikkeling van een pilot store (samen met Claessens Erdmann) en alle mogelijke communicatie-uitingen.

Hoofdinzicht “Boerenbond/Welkoop moet een seizoenswinkel worden. Een winkel die niet alleen precies biedt wat de klant nodig heeft, maar waar hij de seizoenen ook écht ervaart.”

Uitwerking Kern van de herbezinning is dat BoerenBond/Welkoop dé seizoenswinkel is. Niet alleen het assortiment wordt op het seizoen afgestemd; de winkels en folders kleuren ook met de seizoenen mee: van zonnig geel in de zomer tot stemmig bruin in de herfst. Een unieke doorvertaling! Uiteraard moet de communicatie in de winkel de merkwaarden ondersteunen. De afspraken in een gedetailleerde stijlgids maken de weg vrij om de instore communicatie verder vorm te geven. Er wordt een complete line-up van uitingen ontwikkeld: van een drieënhalve meter hoge totempaal tot A3 actieborden en van inspirerende merkbillboards tot overzichtelijke schapkaartjes.

Resultaat Uit alle afzonderlijke uitingen komt één duidelijk merkbeeld naar voren. Van de folder tot en met de winkelcommunicatie, alles draagt bij aan de merk­ beleving van Boerenbond/Welkoop. Het resultaat is zeer substantiële groeicijfers in een moeilijke markt. In de branche wordt het succes van de strategische herpositionering inmiddels alom erkend. Boerenbond/ Welkoop wint in 2010 de ING Retail Jaarprijs in de categorie ‘Tuin en Dier’.


Visuele Identiteit | Brand Identity Logo Boerenbond | Welkoop

Lettertypes Boerenbond | Welkoop

InfoWeb - Normal abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

InfoWeb - Italic Kleuren Boerenbond | Welkoop

Pantone 350 C

Pantone 349 U

Pantone 355 C

Pantone 355 U

Pantone 186 C

Pantone 186 U

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

InfoWeb - Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Basisgrid Boerenbond | Welkoop

EERLIJK VERBONDEN

GEDREVEN NATURALIST NATUURLIJKE BUITENAUTORITEIT GOEDE KOOP

5

ALTIJD DICHTBIJ EERLIJK VERBONDEN BEWUSTE BUITENLEVER

Eerlijke producten, eerlijke winkels, eerlijke bediening. Zonder franje, maar met professionaliteit en direct verbonden met de seizoenen en het buitenleven. Direct advies waar je iets mee kunt. Elke winkel in Nederland voelt vertrouwd.

Sfeerfotografie Boerenbond | Welkoop

Productfotografie Boerenbond | Welkoop


Visuele Identiteit | Brand Identity Seizoensindeling Boerenbond | Welkoop

SEIZOENSWINKEL

We zeggen ook niet voor niets in onze communicatie ‘Beleef het buitenleven’. Deze belofte willen we graag verder uitbouwen en invullen. We worden dé seizoenswinkel, omdat het seizoen de behoeften en het gedrag van de klant bepaalt. Ieder seizoen kunnen klanten bij ons terecht voor producten en adviezen toegespitst op het jaargetijde. Door kleur, inrichting en styling van de winkel gaan we dit gevoel versterken. Verder zal alles in de winkel en in de communicatie, het buitengevoel uitademen. Door op deze manier alle in- en externe communicatie op elkaar af te stemmen, wordt BoerenBond/Welkoop dé seizoenswinkel van Nederland.

Buitenleven en de seizoenen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovendien leven onze klanten ook met de seizoenen.

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Merkboek Boerenbond | Welkoop

GEDREVEN NATURALIST

GEDREVEN NATURALIST NATUURLIJKE BUITENAUTORITEIT GOEDE KOOP

NATUURLIJKE BUITENAUTORITEIT

1

ALTIJD DICHTBIJ

GEDREVEN NATURALIST NATUURLIJKE BUITENAUTORITEIT GOEDE KOOP

2

ALTIJD DICHTBIJ

EERLIJK VERBONDEN

EERLIJK VERBONDEN

BEWUSTE BUITENLEVER

BEWUSTE BUITENLEVER

Wij zijn een ambitieuze organisatie met 2.500 medewerkers. Iedere dag zetten we ons in voor het succes van ons merk. Als naturalist zijn wij van oudsher sterk betrokken bij de natuur en onze natuurlijke omgeving.

Van oorsprong zijn wij een coöperatieve instelling, met onze wortels op het platteland. Door de jaren heen hebben wij ons ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van het buitenleven.

GOEDE KOOP

Prijssigning Boerenbond | Welkoop

1

2

3

4

5

6

MERKWAARDEN, PIJLERS ONDER HET MERK Door de juiste merkwaarden te benoemen en deze in de communicatie consequent uit te dragen, kunnen we groeien. Deels liggen de merkwaarden besloten in het verleden, deels vertellen zij ook iets over onze toekomstplannen. De merkwaarden in vogelvlucht: 1 Gedreven Naturalist zegt iets over onze organisatie. De medewerkers, de samenwerking en onze ambities. 2 Natuurlijke Buitenautoriteit laat zien dat we geen eendagsvlieg zijn, maar door onze groene wortels hebben we een schat aan kennis over het buitenleven. 3 Goede Koop staat voor een uitstekende kwaliteit voor de juiste prijs en een eerlijk en uitgebreid advies. 4 Altijd Dichtbij. We zijn overal in Nederland te vinden, medewerkers zijn vriendelijk, toegankelijk en vertrouwd. 5 Eerlijk Verbonden met onze eigen omgeving, product, presentatie, advies en communicatie. Verbonden met de seizoenen en met onze klanten. 6 Bewuste Buitenlever, dat zijn onze klanten. Mensen die met beide benen op de grond staan en een hart hebben voor de natuur om hen heen.

GEDREVEN NATURALIST NATUURLIJKE BUITENAUTORITEIT GOEDE KOOP

3

ALTIJD DICHTBIJ EERLIJK VERBONDEN BEWUSTE BUITENLEVER

Wij zijn geen prijzenstunter. Onze prijzen zijn doorlopend gunstig en de kwaliteit is onmiskenbaar hoog. Ons eigen merk is hiervan het beste bewijs. Klanten kiezen voor ons omdat we een eerlijk advies geven over al onze producten.


Visuele Identiteit | Brand Identity Buiten Gewoon Boerenbond | Welkoop

Gevel Boerenbond | Welkoop


Kwantum Kwantum is een bekende low-budget retailketen voor huis en interieur. De formule van de Macintosh Retail Group heeft er behoefte aan om de winkel- en verkoop足 omgeving aan te scherpen. Aan Crossmarks de vraag om vanuit de bestaande situatie te komen tot een eigentijdse discounter met meer uitstraling en meer beleving. Geen nieuwe winkelformule dus, maar wel een intelligente winkelevolutie.


Aanleiding Zowel het interieur als het exterieur van Kwantumwinkels hebben al geruime tijd min of meer dezelfde uitstraling. Om goed bij de tijd te blijven en het merk vanuit de winkel zelf te revitaliseren, heeft Kwantum behoefte aan een nieuwe look & feel. Uitgangspunt daarbij is meer helderheid voor de formule en integratie van producten en productgroepen.

Aanpak Na een uitvoerige storecheck en benchmark is in fase 1 een pilotstore gerestyled, inclusief geveldesign, instore signing en outdoor actiesigning. Nadat de winkelformule en het assortiment door Kwantum zelf al waren aangepast naar een 1000m²-winkel, werd de bestaande communicatie opnieuw gestileerd, waardoor klanten de winkel ineens heel anders gingen ervaren. In fase 2 is de restyling, mede op basis van voortschrijdend inzicht, verder geoptimaliseerd en uitgebreid naar prijsbeleving, merkbeleving en een instore communicatieconcept gericht op informatie op de winkelvloer.

Hoofdinzicht “Creëer duidelijkheid in de winkel en overzicht, zonder verlies van het discountgevoel.”

Strategie Het store design wordt opgebouwd rondom de dominantie van de basisproductgroepen. Dit aange­vuld met een speciale vloer voor wisselende seizoensartikelen. Daarbij zijn vier functies cruciaal: dirigeren, informeren, inspireren en activeren. Om de klant snel de weg te wijzen naar de juiste producten en afdelingen, speelt met name de eerste functie een belangrijke rol. De (gefaseerde) restyling strekt zich uit van geveldesign en outdoor actiesigning tot prijsbeleving, merkbeleving en een instore communicatieconcept gericht op informatie op de winkelvloer. Denk hierbij onder meer aan A3-borden, prijssigning in diverse formaten, schapstroken, folderdisplays, stoepborden, diverse vormen van product­­informatie, koofborden en bewegwijzering.

Resultaat Uit de meetresultaten over de eerste testperiode is gebleken, dat de winkelomzet in korte tijd met 23% is gestegen. Daarnaast zijn onsite consumenten­ panels ingezet, om de dagelijkse gang van zaken in de win­­kel te screenen en hierover te rapporteren, zodat nog tijdens het hele proces bijstelling ‘op de huid van de consument’ mogelijk zou zijn. De eerste conclusies van dit onderzoek geven aan dat de re­styling een succes is: de nieuwe winkel wordt gestructureerd en overzichtelijk gevonden. Daarnaast maakt de winkel volgens het panel een klant- en servicegerichte indruk.


Visuele Identiteit | Brand Identity Logo Kwantum

Lettertypes Kwantum

Interstate - RegularCondensed abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Interstate - Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Kleuren Kwantum

Pantone 158 C

White

Black

Interstate - BoldCondensed abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Basiselementen Kwantum

Noemer Fotografie Kwantum

Fotografie Kwantum

Actie

Escalatie


Visuele Identiteit | Brand Identity Logo Toepassingen Kwantum

Openings tijden. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Openings tijden. Pak hier

Maandag 11.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.30 - 18.00 uur Woensdag 9.30 - 18.00 uur Wilt u de folder per email ontvangen? Donderdag 9.30 - 21.00 uur SMS Kwt “spatie” uw emailadres naar uur 4411 Vrijdag 9.30 - 21.00 bijvoorbeeld: kwt x@xx.be Zaterdag 9.00 - 21.00 uur Of kijk op www.kwantum.be

SAFE GEEN SLEUTEL AANWEZIG!

Hanglamp 99

uw folder.

11.00 - 18.00 uur 9.30 - 18.00 uur 9.30 - 18.00 uur 9.30 - 21.00 uur 9.30 - 21.00 uur 9.00 - 21.00 uur

GEEN SLEUTEL AANWEZIG!

ERKEND DOOR DE CENTRALE BRANCHVERENIGING WONEN

Crystal Clear

99,

SAFE

DEZE WINKEL IS VOORZIEN VAN EEN KLUIS MET BINNENKLUIS. DE BINNENKLUIS KAN NIET WORDEN GEOPEND DOOR HET PERSONEEL!

DEZE WINKEL IS VOORZIEN VAN EEN KLUIS MET BINNENKLUIS. DE BINNENKLUIS KAN NIET WORDEN GEOPEND DOOR HET PERSONEEL!

ERKEND DOOR DE CENTRALE BRANCHVERENIGING WONEN

Communicatieniveau Kwantum

Kassa.

Neem hier uw folder mee.

Dit karpet vindt u onder nummer:

Altijd de goedkoopste. Als u het ergens anders goedkoper vindt, ontvangt u het verschil terug plus 10%.

Altijd 1 jaar garantie.

Geen folders meer? Vraag het een van onze medewerkers

We garanderen kwaliteit voor de laagste prijs. Dus krijgt u op alle artikelen 1 jaar garantie.

Altijd ruil mogelijk. Een artikel dat niet voldoet, kunt u binnen 14 dagen ruilen.

Altijd betrokken bij mens en milieu. We doen er alles aan om onze collectie verantwoord in te kopen en te produceren.

KWANTUM KWANTUM KWANTUM

Prijssigning Kwantum

Trinidad Trinidad Trinidad bruin bruin bruin 100% 100% 100% synthetisch synthetisch synthetisch heatset. heatset. heatset. Afmeting Afmeting Afmeting 200 200 200 x 300 x 300 x 300 cm. cm.cm. Grammage Grammage Grammage per perm2 per m2800 m2 800 800 DIN DINDIN

89, 89, 89,

95 95 95

Trinidad Trinidad Trinidad bruin bruin bruin 100% 100% 100% synthetisch synthetisch synthetisch heatset. heatset. heatset. Afmeting Afmeting Afmeting 200 200 200 x 300 x 300 x 300 cm. cm.cm. Grammage Grammage Grammage per perm2 per m2800 m2 800 800 DIN DINDIN

89, 89, 89,

95 95 95

Topcollectie. Topcollectie. Topcollectie.

eel liteit waliteit kwaliteit s.prijs.

89, 89, 89,

95 95 95

Solden. Solden.

kt.

100% 100% 100% synthetisch synthetisch synthetisch heatset. heatset. heatset. Afmeting Afmeting Afmeting 200 200 200 x 300 x 300 x 300 cm. cm.cm. Grammage Grammage Grammage per perm2 per m2800 m2 800 800 DIN DINDIN

LenteKnaller! LenteKnaller! LenteKnaller!

ALLES MOET WEG

OPRUIMING. OPRUIMING. ALLES MOET MOET WEG WEG ALLES

eel liteit waliteit kwaliteit s.prijs.

Trinidad Trinidad Trinidad bruin bruin bruin

Topcollectie Topcollectie Topcollectie bestaat bestaat bestaat uit de uitbeste de uit beste tapijten de beste tapijten tapijten van Kwantum van Kwantum vanen Kwantum isen is en is exclusief exclusief verkrijgbaar exclusief verkrijgbaar verkrijgbaar op bestelling. op bestelling. op bestelling.

Prijssigning Kwantum

Lente Lente Lente Knaller! Knaller! Knaller!

Korting Korting Korting Knaller! Knaller! Knaller!

Restanten Restanten Restanten Knaller! Knaller! Knaller!

Standenstoel Standenstoel Standenstoel Edinburgh Edinburgh Edinburgh

Standenstoel Standenstoel Standenstoel Edinburgh Edinburgh Edinburgh

Standenstoel Standenstoel Standenstoel Edinburgh Edinburgh Edinburgh

Teakhout, Teakhout, Teakhout, FSC FSC FSC gecertifi gecertifi gecertifi ceerd ceerd ceerd NU NUNU 44HALEN HALEN 4 HALEN 33BETALEN, BETALEN, 3 BETALEN, OP=OP OP=OP OP=OP

95 95 89, 89,95

Teakhout, Teakhout, Teakhout, FSC FSC FSC gecertifi gecertifi gecertifi ceerd ceerd ceerd NU NUNU 44HALEN HALEN 4 HALEN 33BETALEN, BETALEN, 3 BETALEN, OP=OP OP=OP OP=OP

95 95 89, 89,95

Teakhout, Teakhout, Teakhout, FSC FSC FSC gecertifi gecertifi gecertifi ceerd ceerd ceerd NU NUNU 44HALEN HALEN 4 HALEN 33BETALEN, BETALEN, 3 BETALEN, OP=OP OP=OP OP=OP

95 95 89, 89,95

Topcollectie op bestelling.

1


De juiste matras. De juiste Kwantum has an integral matras. and pragmatic approach

Lente in de tuin. Lente in Kwantum has an integral de tuin. and pragmatic approach

Goed hout. Goed Kwantum has an integral hout. and pragmatic approach

Niet moeilijk. Niet Kwantum has an integral moeilijk. and pragmatic approach

to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an integral to environmental and and pragmatic approach social issues. We feel it. to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an integral to environmental and and pragmatic approach social issues. We feel it. to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an integral to environmental and and pragmatic approach social issues. We feel it. to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an integral to environmental and and pragmatic approach social issues. We feel it. to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an cool to environmental and integral and primaat approach towards it. social issues. We feel it.

to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an integral to environmental and and pragmatic approach social issues. We feel it. to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an cool to environmental and integral and primaat approach towards it. social issues. We feel it.

to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an integral to environmental and and pragmatic approach social issues. We feel it. to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an integral to environmental and and pragmatic approach social issues. We feel it. to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach Kwantum has an integral to environmental and and pragmatic approach social issues. We feel it. to environmental and social issues. We feel it. Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an cool integral and primaat Kwantum an cool approach has towards it. integral and primaat approach towards it. Kwantum has an cool integral and primaat approach has towards it. Kwantum an cool integral and primaat approach towards it. Kwantum has an cool integral and primaat approach has towards it. Kwantum an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an cool integral and primaat Kwantum an cool approach has towards it. integral and primaat approach towards it. Kwantum has an cool integral and primaat approach has towards it. Kwantum an cool integral and primaat approach towards it. Kwantum has an cool integral and primaat approach has towards it. Kwantum an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

ACTIE. ACTIE. Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and.

WEG ERMEE! WEG ERMEE!

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and.

59,95 59,95

59,95 59,95

ALLES ALLES MOET MOET WEG WEG

Zelf leggen. Zelf Kwantum has an integral leggen. and pragmatic approach

OPRUIMING. OPRUIMING.

Gratis gemaakt. Gratis Kwantum has an integral gemaakt. and pragmatic approach

Visuele Identiteit | Brand Identity Signing Kwantum

Verlichting. Verlichting.

Gordijnen. Gordijnen.

Altijd slim.

Kwantum heeft verrassend veel kwaliteit voor een verrassend scherpe prijs.

Altijd slim.

Kwantum heeft verrassend veel kwaliteit voor een verrassend scherpe prijs.

Overgordijnen. In-betweens. Vouwgordijnen. Rolgordijnen. Overgordijnen. In-betweens. Vouwgordijnen. Rolgordijnen.

Altijd gratis.

Uw gordijnen op maat gemaakt.

Altijd gratis.

Uw gordijnen op maat gemaakt.

Beitsen & Lakken. Muurverven. Spuitverven. Verfgereedschappen. Beitsen & Lakken. Muurverven. Spuitverven. Verfgereedschappen.

Altijd slim.

Lente in de tuin.

Goed hout.

Niet moeilijk.

ACTIE.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an cool integral and primaat approach towards it.

Kwantum has an integral and pragmatic approach to environmental and social issues. We feel it.

59,95

Kwantum heeft verrassend veel kwaliteit voor een verrassend scherpe prijs.

WEG ERMEE!

Altijd slim.

ALLES MOET WEG

De juiste matras.

gemaakt.

Zelf leggen.

Kwantum heeft verrassend veel kwaliteit voor een verrassend scherpe prijs.

59,95

OPRUIMING.

Verf. Verf. Gratis

Schemerlampen. Hanglampen. Halogeenverlichting. Wandverlichting. Schemerlampen. Hanglampen. Halogeenverlichting. Wandverlichting.

T b

1 A G

Gevel Kwantum

Verlichting. Verf.

Behang.

Slapen.

Wonen.

Schemerlampen. Hanglampen. Halogeenverlichting. Wandverlichting.

Kroonluchter

15,95

Laminaat.

Gordijnen. Altijd slim.

Kwantum heeft verrassend veel kwaliteit voor een verrassend scherpe prijs.

Chinese vaas

Gordijnen.

Verf.

Instore Kwantum

Tapijt.

S

19,95 Overgordijnen. In-betweens. Vouwgordijnen. Rolgordijnen.

Beitsen & Lakken. Muurverven. Spuitverven. Verfgereedschappen.

L K

Te N

Altijd gratis.

Uw gordijnen op maat gemaakt.

Altijd slim.

Kwantum heeft verrassend veel kwaliteit voor een verrassend scherpe prijs.


Bruynzeel Keukens Bruynzeel Keukens is een begrip in Nederland. Met behoud van haar nummer 1 positie in het huurwoningen足 segment, wil Bruynzeel Keukens een van de meest toonaangevende retailformules in het particuliere segment worden. Crossmarks begint met een duidelijke definitie van het merk en stelt dit merk vervolgens centraal in alle uitingen en handelingen.


Aanleiding Bruynzeel Keukens hanteert in de periode 2003 tot 2005 een businessplan waarin een ambitieus groeipad is vastgelegd richting: meer omzet, meer rendement, meer store traffic, meer winkels en een doorontwikkeling van de franchiseformule. In het besef dat het merk Bruynzeel een belangrijke drager en aanjager van het beoogde succes kan zijn, wordt Crossmarks gevraagd om het merk te definiëren, ontwikkelen en verankeren in de dienstverlening en producten.

Aanpak Op basis van merksessies met marketing en directie wordt een uitvoerig merkpaspoort ontwikkeld. Een benchmark in Londen is het vertrekpunt voor een uitvoerige SWOT-analyse. Een duidelijke positionering van Bruynzeel Keukens staat aan de basis van alle te volgen ontwikkelingen. Een reorganisatie binnen Bruynzeel leidt tot de vorming van een intern formuleteam dat waakt over de totale kernwaarden. Alle marketingcommunicatie-instrumenten die het aankoopproces van potentiële keukenkopers zo goed mogelijk faciliteren en beïnvloeden worden in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Zo ontstaat een integrale benadering van klantcontactmanagement.

Hoofdinzicht “Bruynzeel is een winkelmerk met sales targets op de korte termijn én een keukenmerk dat op de lange termijn moet w ­ orden opgebouwd. Deze twee merkdoelen moeten met elkaar in overeenstemming worden gebracht.”

Strategie Crossmarks en Bruynzeel Keukens gaan een ongekend hechte samenwerking aan gericht op een complete procesbeheersing met de inzet van alle beschikbare communicatiekanalen. Centraal hierbij staat de aansluiting en verbinding van het Bruynzeelwinkel­ concept, verkoopconcept en communicatieconcept. Hierbij is zowel aandacht voor omzet op korte termijn (acties, promoties en events) als merkontwikkeling op langere termijn (thema-uitingen, corporate identity en store design).

Resultaat Het eerste jaar na de volledige ombouw van alle winkels stijgt de omzet met 14%. Een bijzondere prestatie in een dalende markt. Een jaar later realiseert Bruynzeel Keukens de hoogste omzet in haar historie. Opvallend is verder de toename van de gemiddelde keukenprijs met 36% (het marktgemiddelde ligt in deze periode op +6%). De focus op persoonlijke aandacht in het winkel­concept blijkt op alle fronten een groot succes, want ook de klanttevredenheid stijgt van 6,9 naar 7,2%.


Visuele Identiteit | Brand Identity Logo Bruynzeel Keukens

Lettertypes Bruynzeel Keukens

The Sans - Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

The Sans - Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Kleuren Bruynzeel Keukens

Pantone 123 C

Pantone 285 C

The Sans - Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ .,()!?造-1234567890

Basiselement Bruynzeel Keukens

Productfotografie Bruynzeel Keukens

Sfeerfotografie Bruynzeel Keukens


Visuele Identiteit | Brand Identity Advertenties Bruynzeel Keukens

bewonder! Voor het aanvragen van de

Mag je keuken er anders uitzien? Strakke lijnen, met een sprekend uiterlijk en een

brochure, het complete winkel-

goed doordacht innerlijk? Realiseer die wens en kom eens langs om de topontwerpen

overzicht en de koopzondagen

van Bruynzeel Keukens te bewonderen. Er is keus te over. Bovendien zijn alle fronten,

belt u 0164 285209 of kijkt u op

werkbladen, handgrepen en apparatuur met elkaar te combineren. Wat ons betreft

www.bruynzeelkeukens.nl

moet iedereeen namelijk kunnen zeggen: Bruynzeel, dat is voor mij gemaakt. Loop dus

leef! Voor het aanvragen van de brochure, het complete winkel-

van nu? Steek dan je licht eens op bij Bruynzeel Keukens. Onze trendline keukens zijn

overzicht en de koopzondagen

jong, ruim, praktisch én ze kunnen tegen een stootje. Keus is er te over. Bovendien zijn

belt u 0164 285209 of kijkt u op

alle fronten, werkbladen, handgrepen en apparatuur, met elkaar te combineren. Wat ons

eens binnen bij één van de vele Bruynzeel showrooms.

www.bruynzeelkeukens.nl

betreft moet iedereen namelijk kunnen zeggen: Bruynzeel, dat is voor mij gemaakt.

Voor het aanvragen van de

Droom je al even van een heerlijke, huiselijke keuken, waarin iedereen zich direct op z’n

brochure, het complete winkel-

gemak voelt? Laat je inspireren door de classicline keukens van Bruynzeel Keukens. Die

overzicht en de koopzondagen

zijn tijdloos gezellig en stiekem helemaal voorzien van alle comfort van nu. Er is keuze

belt u 0164 285209 of kijkt u op

te over. Bovendien is alles, van werkblad tot deurgreep, met elkaar te combineren. Wat

www.bruynzeelkeukens.nl

ons betreft moet iedereen namelijk kunnen zeggen: Bruynzeel, dat is voor mij gemaakt.

Voor het aanvragen van de

Plannen voor een nieuwe keuken? Steek uw licht eens op bij de basicline keukens van

brochure, het complete winkel-

Bruynzeel. Die zijn mooi, compleet én leuk geprijsd. Gewoon omdat we het slim voor u

overzicht en de koopzondagen

aanpakken. Bovendien is alles, van werkblad tot deurgreep, met elkaar te combineren.

belt u 0164 285209 of kijkt u op

Wat ons betreft moet iedereen namelijk kunnen zeggen: Bruynzeel, dat is voor mij

www.bruynzeelkeukens.nl

gemaakt. Ervaar het zelf, kom eens langs in onze showroom. Schipholweg 1 te Haarlem, telefoon 023 5356374.

Ervaar het zelf, kom eens langs bij één van de vele Bruynzeel showrooms.

Ervaar het zelf, kom eens langs bij één van de vele Bruynzeel showrooms.

NL: Almere | Amersfoort | Amsterdam-Buitenveldert | Amsterdam-Villa Arena | Apeldoorn | Barendrecht | Bergen op Zoom | Breda | Bunnik | Delft | Den Haag | Deventer Dordrecht | Groningen | Haarlem | Harderwijk | Heerlen | Hengelo | Houten | Leiderdorp | Naaldwijk | Nijmegen | Roosendaal | Rotterdam-Alexandrium | Rotterdam-Westblaak Son-Ekkersrijt | Tilburg | Utrecht | Veenendaal | Venlo | Waalwijk | Werkendam BE: Dour | Jambes | Jette | Schoten | Sint-Genesius-Rode | Sint-Stevens-Woluwe

slim!

geniet!

Op zoek naar een keuken, maar dan wel één waarin geleefd mag worden? En helemaal

NL: Almere | Alphen a/d Rijn | Amersfoort | Amsterdam-Buitenveldert | Amsterdam-Villa Arena | Apeldoorn | Barendrecht | Bergen op Zoom | Breda | Bunnik | Den Haag-Hogewal Den Haag-Maanweg | Deventer | Dordrecht | Goes | Gouda | Groningen | Harderwijk | Hengelo | Leiderdorp | Middelburg | Naaldwijk | Nijmegen | Roosendaal | Rotterdam-Alexandrium Rotterdam-Westblaak | Son-Ekkersrijt | Tilburg | Utrecht | Venlo | Vlissingen | Werkendam BE: Dour | Jambes | Jette | Schoten | Sint-Genesius-Rode | Sint-Stevens-Woluwe

NL: Almere | Amersfoort | Amsterdam-Buitenveldert | Amsterdam-Villa Arena | Apeldoorn | Barendrecht | Bergen op Zoom | Breda | Bunnik | Delft | Den Haag | Deventer Dordrecht | Groningen | Haarlem | Harderwijk | Heerlen | Hengelo | Houten | Leiderdorp | Naaldwijk | Nijmegen | Roosendaal | Rotterdam-Alexandrium | Rotterdam-Westblaak Son-Ekkersrijt | Tilburg | Utrecht | Veenendaal | Venlo | Waalwijk | Werkendam BE: Dour | Jambes | Jette | Schoten | Sint-Genesius-Rode | Sint-Stevens-Woluwe

NL: Almere | Amersfoort | Amsterdam-Buitenveldert | Amsterdam-Villa Arena | Apeldoorn | Barendrecht | Bergen op Zoom | Breda | Bunnik | Delft | Den Haag | Deventer Dordrecht | Groningen | Haarlem | Harderwijk | Heerlen | Hengelo | Houten | Leiderdorp | Naaldwijk | Nijmegen | Roosendaal | Rotterdam-Alexandrium | Rotterdam-Westblaak Son-Ekkersrijt | Tilburg | Utrecht | Veenendaal | Venlo | Waalwijk | Werkendam BE: Dour | Jambes | Jette | Schoten | Sint-Genesius-Rode | Sint-Stevens-Woluwe

Advertenties Bruynzeel Keukens

Wervings Advertentie Bruynzeel Keukens Tweeploegendienst en Fulltime

Productiemedewerkers m/v Als gevolg van een sterk gestegen vraag naar Bruynzeel-keukens, zal de productiecapaciteit worden verhoogd. Voor de afdelingen Magazijn, Voormontage, Assemblage en Verzending is Bruynzeel Keukens daarom op zoek naar nieuwe collega’s.

Bruynzeel Keukens heeft ruim 40 winkelvestigingen in Nederland en België. Deze winkels zijn alle ingericht met de allernieuwste kwaliteitskeukens; topmodellen met een puur Nederlands design. De keukens worden geproduceerd in Bergen op Zoom, waar de fabriek en het hoofdkantoor gevestigd zijn. 650 vakkundige en enthousiaste collega’s zijn dagelijks bezig met het ontwerpen, produceren en leveren van keukens. Bruynzeel Keukens is zeer slagvaardig op zowel de particuliere als de projectenmarkt.

Wat bieden wij

Voor de afdelingen Magazijn, Voormontage en Assemblage: het inslaan, opslaan en verzamelen van keukendelen, het bouwen van keukenkasten o.a. met gebruik van moderne machinestraten en het continu uitvoeren van kwaliteitscontroles volgens vastgelegde systemen. Voor de afdeling Verzending: het verzamelen van keukenonderdelen per order en vrachtwagen, het laden van vrachtwagens met behulp van moderne verladinghulpmiddelen, het uitvoeren van uitgangscontroles op compleetheid en juistheid van te laden onderdelen en het continu uitvoeren van kwaliteitscontroles volgens vastgelegde systemen.

Wat zoeken wij LBO werk- en denkniveau, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een must, minimaal twee jaar werkervaring in een productieomgeving, werkervaring in de keuken- en/of meubelproductie is een pré, deelnemer willen zijn in verbeterteams, bereid zijn tot het volgen van werkgerelateerde opleidingen, teamplayer, gedreven, accuraat, proactief, flexibel, praktisch en zelfstandig, gevoel voor techniek, perfectie en kwaliteit. De werktijden tweeploegendienst: 06.00 - 14.15 uur / 14.10 - 22.25 uur. Onze procedure

Indien je geïnteresseerd bent en aan de functie-eisen voldoet, kun je tot en met 20 november aanstaande reageren via een sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae. Je kunt je gegevens sturen naar Bruynzeel Keukens B.V., afdeling personeel en organisatie, t.a.v. mevrouw D. Zandee, Postbus 140, 4600 AC Bergen op Zoom. Je kunt ook solliciteren via onze website www.bruynzeelkeukens.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw D. Zandee, telefoon: 0164 285390. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

piet

jan

Design van vroeger met het comfort van nu. Deze kenmerken behoren toe aan de moderne versie van de

ontwerpt exclusief voor Bruynzeel Keukens

herleven nostalgische details zoals het houten wandrek,

“Karakter is mijn nieuwe keukenontwerp voor Bruynzeel Keukens. Ik ben uitgegaan van

de bakjes voor grutterswaren en de stenen wasbak

traditie zetten we voort met mijn nieuwste keukenontwerp,

de dagelijkse praktijk en strakke maatvoeringen. Dit ontwerp zet de toon voor de toekomst.

met de bijzondere muurkraan. In combinatie met de

de Olympia. Een keuken met een perfecte afwerking, een

Een stoere keuken met brede handgrepen en tal van slimme handigheidjes voor puur comfort.

weggewerkte koelkast, vaatwasser en de afzuigkap

gebruiksvriendelijk karakter en een eigentijdse uitstraling. Door

in het gebruik en de uitstraling. Karakter heeft alles: kracht, uitstraling én persoonlijkheid.”

in 2002 de Kim-award voor dit historische ontwerp.

keuken vrij in een ruimte plaatsen. De Olympia is uitnodigend.

Kijk voor ons actuele vacatureaanbod op www.bruynzeelkeukens.nl

Alle details hebben dezelfde stijl, bijpassende kleuren en materialen. Het karakter vindt u terug

die geheel in stijl is vormgegeven. Bruynzeel ontving

de vriendelijke afrondingen op alle lange zijdes kan men de

Je krijgt volop kansen bij één van de succesvolste keukenformules van Nederland. Met onder andere vacatures in verkoop, logistiek en productie. Van medewerker tot manager.

ontwerpt exclusief voor Bruynzeel Keukens

beroemde Piet Zwart-keuken uit 1937. In deze klassieker

“In 1997 en 2000 heb ik ontwerpen gemaakt voor Bruynzeel. Deze

breng je carrière op smaak bij Bruynzeel Keukens

gerard

inspiratie voor Bruynzeel Keukens

Iedereen voelt zich hier thuis.”

www.bruynzeelkeukens.nl

115_Bruynzeel posters_druk.indd 1

26-10-2004 15:39:23

115_Bruynzeel posters_druk.indd 2

26-10-2004 15:40:08

115_Bruynzeel posters_druk.indd 3

26-10-2004 15:41:01

Merkboek Bruynzeel Keukens Om jarenlang van uw droomkeuken te kunnen genieten, wilt u

onze oorsprong De traditie van Bruynzeel Keukens begon 110 jaar

geleden met een klein

houtfabriekje. In 1937 werd

in Zaandam de eerste

keuken gemaakt naar

ontwerp van Piet Zwart.

uw achtergronden zo goed mogelijk te kennen. Via een gedegen

‘bergonomie’ ontwikkeld. Dit concept – met de ‘b’ van Bruynzeel –

het plannen niets aan het toeval over te laten. Eerst willen we

gebruikszones aan een doordachte ergonomie. Het resultaat is een

keukengebruikers, hoe lang zijn ze, wat zijn hun gewoontes? Dan

kunnen realiseren. Uw gezondheid, uw activiteiten en optimaal

moet voldoen. We stemmen alle maten af op het ergonomische

stappenplan verzamelen we alle informatie die nodig is om bij

koppelt het principe van slim opbergen en het indelen in logische

een goed beeld krijgen van u en uw huisgenoten: wie zijn die

unieke ontwerpmethode waarmee we uw keuken exact op maat

genomen. Vanzelfsprekend vindt u dat op alle fronten terug in de nieuwe collectie keukens, ontworpen door toptalenten uit

brengen we in kaart aan welke bouwtechnische eisen de keuken

“uw droom op maat”

binnen- en buitenland.

Toen Piet Zwart zijn eerste Bruynzeel-keuken ontwierp, veranderde

“de keukenpaskamer: uw eigen stappenplan”

hij koken op slag in kookplezier. Hij werd niet alleen de grondlegger

van de moderne keuken, maar introduceerde met zijn revolutionaire

comfort staan daarbij centraal. En omdat u natuurlijk ook een móóie

inzichten ook de combinatie van schoonheid, functionaliteit en

keuken wilt, brengt bergonomie uw behoefte aan design en func-

comfort in de keuken. Een grensverleggende combinatie die we

tionaliteit in een perfecte balans. Zo kunt u de keukenruimte

hebben vastgehouden tot op de dag van vandaag, maar dan

profiel van de gebruikers. We bespreken welke apparaten en voor-

optimaal plannen met het oog op uw persoonlijke situatie. Hierdoor

wel met tal van eigentijdse voorzieningen en innovaties. Zoals

zieningen u in de keuken wenst. En we overleggen welke vorm

wordt uw keuken – groot of klein – beter toegankelijk en maakt u

de nieuwe en spraakmakende Bruynzeel-keukenstandaard

de keuken moet krijgen. Zo kunnen we de juiste verdeling maken

van uw Bruynzeel-keuken echt uw eigen gebruiksvriendelijke keuken.

‘bergonomie’, die het fraaie design van elke Bruynzeel-keuken

meten is weten

Op weg naar uw droomkeuken is het voor ons van groot belang om

hem zo goed mogelijk vormgeven, indelen en organiseren. Met dat

voor ogen heeft Bruynzeel Keukens de nieuwe keukenstandaard

Inmiddels is er veel veranderd op keukengebied, en Bruynzeel

Keukens heeft daarin tot op de dag van vandaag het voortouw

in praktische keukenzones en u de meest comfortabele en func-

tionele keuken aanmeten. Wanneer u de keukenpaskamer verlaat,

een extra dimensie geeft: onbegrensd persoonlijk gebruiksgemak.

volgt nog een laatste controle van alle eerdere stappen. En pas

als u en wij het écht zeker weten, gaan we uw keuken bouwen.

de nieuwe keukenstandaard van Bruynzeel

Om tot invulling van het concept bergonomie te komen, hebben we het keukengedrag van een groot aantal gezinnen bestudeerd. Daaruit

1 Bevoorraden

Koffie, rijst, conserven en een koelkast met gekoelde levensmiddelen, alles bij elkaar 80 kg aan voorraad!

blijkt dat u gemiddeld:

• 30 keer per dag van en naar de keuken- of eetkamertafel loopt • 80 keer per dag keukendeuren en laden opent en sluit • 50 handelingen per dag uitvoert in de keuken • 250 kg goederen bewaart in de keuken • 2 uur per dag doorbrengt in de keuken • 264 meter per dag aflegt in de keuken • 20 jaar met een keuken doet

2 Opbergen

Borden, schalen, kopjes, glazen en bestek, bij elkaar ongeveer 800 liter aan volume (= 8 volle winkelwagentjes)!

3 Spoelen & Afval

Kraan, vaatwasser en spoelbak: onder de spoelbak is plaats voor afvalemmers en schoonmaakproducten.

Een doordachte keuze Door uw lengte te meten en te weten wie u bent, kunnen we deze gegevens verwerken in een bergonomische oplossing. Uw bezigheden in de keuken vergen nogal wat van uw lichaam. U loopt, stopt,

4 Voorbereiden

draait, buigt en strekt. Kortom, u bent constant in beweging. Om het u daarbij

Voorbereiding van de maaltijden: werkbestek, keukenapparatuur, maar ook kruiden horen dicht bij het werkvlak thuis.

zo makkelijk mogelijk te maken, is uw Bruynzeel-keuken ergonomisch volledig verantwoord. En dat merkt u elke dag weer. Want u verkort de loopafstanden met 25%, u benut de opbergruimtes tot wel 55% beter en u vermijdt onnodige

5 Koken & Bakken

kniel- en strekbewegingen. Uiteindelijk belast u uw lichaam dus aanzienlijk

Gereserveerd voor kookplaat, magnetron, oven en afzuigkap. Tevens voor het opbergen van pannenset en kookgerei.

minder en bereikt u veel meer comfort.

www.bruynzeelkeukens.nl

Bruynzeel Keukens hecht veel waarde aan een functioneel en comfortabel ingerichte keuken.

NL: Almere | Amersfoort | Amsterdam-Buitenveldert | Amsterdam-Villa Arena | Apeldoorn | Barendrecht | Bergen op Zoom | Breda | Bunnik | Den Haag | Delft | Deventer Dordrecht | Groningen | Haarlem | Harderwijk | Hengelo | Heerlen | Houten | Leiderdorp | Naaldwijk | Nijmegen | Roosendaal | Rotterdam-Alexandrium | RotterdamWestblaak | Son-Ekkersrijt | Tilburg | Utrecht | Veenendaal | Venlo | Waalwijk | Werkendam BE: Dour | Jambes | Jette | Schoten | Sint-Genesius-Rode | Sint-Stevens-Woluwe

Brochure Bruynzeel Keukens sinds 1897

vertrouwd Nederlands fabrikaat

slim van binnen

Voor een keukenontwerp kunnen we bij Bruynzeel Keukens een beroep

(advertentie Avenue juni 1967, juni 1969, juli 1969, mei 1971, )

doen op onze eigen ontwerpers. Ook internationale topontwerpers tekenen voor Bruynzeel Keukens. Altijd met één uitgangspunt:

u, de gebruiker. En met één streven: blijven verrassen met eigentijdse vormen, nieuwe materiaalcombinaties en praktische vondsten.

Bruynzeel-keukens blinken uit in functionaliteit. Een

Bruynzeel-keuken is dan ook nooit alleen maar mooi, De keukenfabriek op volle stoom.

Bruynzeel Keukens bepaalt al bijna 110 jaar het gezicht van de Nederlandse keuken. Slim, duurzaam, gewoon heel erg mooi. Vertrouwd Nederlands fabrikaat.

Cees Bruynzeel sr. is van oorsprong een Thoolse boerenzoon uit het Zeeuwse SintAnnaland. Als ondernemer eigenlijk een laatbloeier. Want pas op latere leeftijd begint zijn ondernemerschap met de oprichting van Stoomtimmerfabriek De Arend in Rotterdam. Met zes man personeel vervaardigt hij hier schaverijproducten en vloerdelen.

1919

Na een forse brand in 1919 verhuist het bedrijf naar Zaandam. Een gouden greep! Met Albert Heijn en Verkade als buurman voelt Cees zich als een vis in het water. Zijn ondernemerschap bloeit hier verder op. Al snel wordt de schaverij uitgebreid met meerdere producten.

1925

De allereerste Bruynzeel-showroom van vloeren wordt geopend in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. In deze jaren 20 komen ook zijn twee zonen – Cees jr. en Willem – in het bedrijf. Cees jr. is de industrieel. Hij start een nieuwe fabriek gericht op massaproductie van binnen- en buitendeuren. Willem is meer de handelaar en richt zich met name op de schaverij en fineerproducten.

keukenmagazine 6

1937

Vanaf nu richt het bedrijf zich ook op vloeren, wasproducten, fineer- en triplexproducten, keukens, kasten, scheidingswanden en potloden. Neerlands topontwerper Piet Zwart ontwerpt de eerste industriële keuken voor Bruynzeel. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en vallen de activiteiten van het bedrijf stil. Om toch te kunnen overleven wordt de fabriek gebruikt om houten speelgoed, banden en klompen te maken.

1946

De wederopbouw van Nederland begint. Het concept van Piet Zwart wordt verder doorgevoerd. Alle onderdelen van de keukens worden vooraf geproduceerd en pas bij de klant samengesteld tot een keuken. Deze werkwijze sluit naadloos aan op de behoefte van snelle productie voor een voortvarende wederopbouw. Voor Bruynzeel resulteert dit in glorieuze jaren.

1965

Bruynzeel telt 12.000 werknemers en 28 fabrieken in 14 landen.

1967

Bergen op Zoom wordt de nieuwe locatie voor de productie van vloeren, keukens, kasten en potloden.

1982

Door recessie en overheidsbezuinigingen verliest Bruynzeel gedeeltelijk het marktleiderschap. Er ontstaat een noodzakelijke opsplitsing van het concern in Bruynzeel deuren, vloeren, potloden, systeemwanden, kunststoffen en keukens. Bruynzeel Keukens maakt zelfstandig een doorstart met 250 medewerkers.

2000

PIET ZWART

Bruynzeel Keukens is een bloeiende onderneming die tot nu toe ruim 15 miljoen keukens heeft geproduceerd.

In 1937 ontwerpt Piet Zwart de inmiddels bekende ‘Bruynzeel-Keuken’. In 2002 heeft Bruynzeel Keukens dit ontwerp opnieuw uitgebracht in een moderne versie. Piet Zwart werd in 2002 uitgeroepen tot e ‘ontwerper van de 20 eeuw’.

2002

65 jaar na de introductie van de originele Piet Zwart-keuken brengt Bruynzeel Keukens de keuken opnieuw uit als moderne klassieker. Het authentieke ontwerp wordt voorzien van hedendaags kookcomfort en wint prompt de KIM Award voor meest vernieuwende keuken- en interieurontwerp.

2003

Jan des Bouvrie en Gerard van den Berg ontwerpen beiden een keuken voor Bruynzeel Keukens ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan van Bruynzeel Keukens.

KHO LIANG IE

Kho Liang Ie is één van de meest vooraanstaande industrieel ontwerpers die Nederland heeft gekend (o.a. Schiphol). In 1965 ontwerpt Kho Liang le voor Bruynzeel Keukens de Aquila-keuken, een hangende keuken. Een topontwerp op het gebied van ergonomie en ruimtelijk effect. Lopen, rekken en bukken wordt tot een minimum teruggebracht en alles bevindt zich binnen reik- en werkhoogte.

PIERRE CARDIN

In 1974 ontwerpt de Franse modekoning Pierre Cardin een keuken voor Bruynzeel Keukens. Deze keuken kenmerkt zich door de gewaagde kleurstellingen en de bijzondere handgrepen, namelijk de hoofdletter C.

omdat iedereen z’n keuken anders gebruikt, hebben JAN DES BOUVRIE

Bruynzeel Keukens en Jan des Bouvrie werken al langer succesvol samen. Jan des Bouvrie heeft diverse keukens voor Bruynzeel Keukens ontworpen zoals de Module 100 naar aanleiding van het 100-jarig bestaan, van Bruynzeel Keukens.

MONIQUE KOCHANOWSKI

we een heleboel slimme dingen bedacht. Speciaal

GERARD VAN DEN BERG

Monique Kochanowski is onze huisontwerper. Haar favoriete ontwerp is de Accent Exacta, een keuken met lichte kleuren en natuurlijke materialen. Hierbij waren zon, zee en strand haar inspiratiebron. Monique heeft diverse Bruynzeel-keukens ontworpen.

In 2003 ontwerpt Gerard van den Berg naar aanleiding van het 105-jarig bestaan de keuken Karakter. Deze keuken kenmerkt zich door de vele functionele details en de stoere uitstraling.

tegen kleine kinderhandjes of om meer ruimte te

opbergen, veilig koken en comfortabel genieten.

2005

Introductie Bruynzeel BASIC, een nieuwe lijn extra voordelige keukens die klanten in 30 minuten zelf samenstellen.

2006

Bruynzeel introduceert een greeploze keukenlijn. Momenteel werken er 600 medewerkers bij Bruynzeel Keukens. Bruynzeel Keukens heeft een unieke winkelketen met een eigen productiebedrijf en is daarnaast een actieve en sterke partner in de professionele markt.

Stel uw eigen keuken samen

8

Bruynzeel Keukens Ontwerpers

9

22 Bruynzeel Keukens Slim van binnen

keuken. Dus hebben we gezocht naar een extra voordelige manier om keukens te maken. Mét behoud van de vertrouwde Bruynzeel-kwaliteit. De oplossing is Bruynzeel BASIC.

Zelf kiezen

Uw eigen stijl

Voorbeeldkeukens

Het principe is eenvoudig: u stelt uw eigen keuken samen. Daarmee wint u alvast tijd. En dus geld. U stelt zelf uw keuken samen uit een vast aantal onderdelen. Veel losse elementen houden we steeds op voorraad, zodat we uw keuken snel en slim kunnen maken. Zo houden we de levertijd kort en de prijs laag. Er is al een BASIC-keuken vanaf € 1850,-.

Elke Bruynzeel Keukens-showroom beschikt over een Bruynzeel BASIC-collectie. In een apart gedeelte van de winkel stelt u in minder dan 30 minuten uw eigen keuken samen. Vijf weken later kan uw nieuwe keuken al bij u thuis worden geleverd en gemonteerd. Snel, voordelig én in de vertrouwde Bruynzeel Keukens-kwaliteit. Dus ook: met 10 jaar garantie.

Het zal u verrassen hoeveel combinaties er mogelijk zijn met een select aantal basisonderdelen. Zo heeft u de keuze uit vijf basisopstellingen en tien stijlen keukendeuren, die allemaal weer leverbaar zijn in verschillende kleuren en met diverse grepen. Zo is het wel heel gemakkelijk om uw BASIC-keuken aan te passen aan uw eigen stijl.

Om u op ideeën te brengen hebben we op de volgende pagina’s enkele voorbeeldkeukens voor u samengesteld. Bij de keukens staat precies vermeld uit welke onderdelen ze bestaan. U vindt deze voorbeeldkeukens ook in de Bruynzeel BASIC-winkel. Kom eens langs bij Bruynzeel Keukens. Daar kunt u zien hoe handig Bruynzeel BASIC werkt.

ruim baan voor verfijnde smaak

In de halfhoge kast zijn de koelkast,

“een stoere keuken, helemaal op maat gemaakt”

Uniek detail: in de volledig glazen

Deuren

Grepen

kastbodem is verlichting verwerkt. Dit geeft een prachtig lichteffect, zowel in de kast als eronder.

Parallel-opstelling

Hoekopstelling (rechtsom)

U-opstelling

Hoekopstelling (linksom)

Hoe benut je veel, heel veel vierkante meters in stijl? Door adembenemend design te combineren met maximale werk- en Kleuren

opbergruimte. Deze keuken heeft een extra groot spoel- en werkeiland, aan de geïntegreerde tafel kunnen gasten meteen

Spoelbakken

keuken heb ik me helemaal verdiept in de mogelijkheden. Ik wilde een stoere keuken, zonder tierlantijntjes. Nou, dat is gelukt! Giethoorn heet-ie. Grappig, want de grepen en het blad doen me inderdaad wel een beetje aan de scheepvaart denken. Helemaal perfect is dat de apparatuur die ik heb uitgekozen naadloos in de keuken is verwerkt. Maatwerk, waardoor het nu echt mijn keuken is.”

fraai zijn verlicht. De fronten zijn wengé gekleurd, geïnspireerd op de prachtig donkere, bijna zwarte houtsoort. Het 10 cm dikke RVS blad zorgt voor een fraai industrieel accent. Ruim baan voor verfijnde smaak.

5

Vanaf Vanaf € 1850,-

vriezer, oven en magnetron verwerkt.

“De kookliefhebber bij ons in huis ben ik. Dus toen het tijd werd voor een nieuwe

André de Vogel, Stadskanaal

aanschuiven. Dankzij de volledig symmetrische opstelling voelt de keuken rustig en harmonieus, terwijl achter de deurtjes enorm veel bergruimte schuilt. De bodem van de kasten is van glas, waardoor ze zowel van binnen als aan de onderzijde

26 Bruynzeel BASIC

23

Wij vinden dat iedereen moet kunnen genieten van een Bruynzeel-

Snel, slim en voordelig

Rechte opstelling

keuken. Sommige slimmigheidjes zitten standaard Mooi van buiten, slim van binnen. Dat is handig

Bruynzeel Keukens wint de Retail Innovatieprijs 2004. Uit het juryrapport van de Stichting Retail Jaarpijs: “In alle opzichten een geslaagd voorbeeld van de manier waarop innovatie kan leiden tot tevreden klanten, medewerkers en aandeelhouders.”

7

Opstellingen

creëren of om een beter overzicht te houden in uw

in elke Bruynzeel-keuken, andere kunt u bijbestellen.

2004

Bruynzeel Keukens Historie

e

in elk ontwerp staat het gebruiksgemak voorop. En

onze ontwerpers

In 2002 wordt de Piet Zwart-keuken opnieuw uitgebracht als moderne klassieker.

1897

Vrachtwagens gereed voor transport van keukens en kasten.

De brand legt in 1919 een groot deel van De Arend in de as.

Ontwerptijd 30 minuten

10 jaar garantie

Uniek voor deze keuken zijn de metalen grepen die liggen verzonken in de kastdeuren.

Het extra robuuste blad contrasteert mooi met het diep gekleurde wengé.

weken levertijd!

Romance Massief Optima designline

27

106 designline Romance Massief Optima

alle mogelijkheden bekijken

Giethoorn

P. 133

classicline

107

52 classicline Giethoorn

alle mogelijkheden bekijken

P. 122

53


Visuele Identiteit | Brand Identity 105 jaar actie Bruynzeel Keukens

opgeruimd!

handig!

nu bij aanschaf van een keuken het jubileumpakket: + Orgalux producten naar keuze t.w.v.  1050,- voor  105,+ Blumotion in uw keuken + massief beuken snijplank

mooi!

nu bij aanschaf van een keuken het jubileumpakket: + Orgalux producten naar keuze t.w.v.  1050,- voor  105,+ Blumotion in uw keuken + massief beuken snijplank

nu bij aanschaf van een keuken het jubileumpakket: + Orgalux producten naar keuze t.w.v.  1050,- voor  105,+ Blumotion in uw keuken + massief beuken snijplank

10-daagse Bruynzeel Keukens 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

10-daagse

10-daagse

keuken keuken DONDERDAG

vRijDAG

zATERDAG

zONDAG

MAANDAG

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

DiNSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

vRijDAG

zATERDAG

OKTOBER NOvEMBER NOvEMBER NOvEMBER NOvEMBER

Van 26 oktober t/m 4 november: de keuken 10-daagse. Maak ’n afspraak en pak uw voordeel!

DONDERDAG

vRIjDAG

zATERDAG

zONDAG

MAANDAG

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

vRIjDAG

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

HEmELvAART

zATERDAG

Van 26 oktober t/m 4 november: de keuken 10-daagse. Maak ’n afspraak en pak uw voordeel!

vRIjDAG

zATERDAG

zONDAG

mAANDAG

DINsDAG

wOENsDAG

DONDERDAG

vRIjDAG

zATERDAG

mEI

mEI

mEI

mEI

mEI

mEI

juNI

juNI

juNI

keuken mEI

OKTOBER NOvEMBER NOvEMBER NOvEMBER NOvEMBER

EXTRA OpEN!

Profiteer nu en Bel 0900-10dagen

10 jaar garantie Bel 10-daagse Bij Bruynzeel Keukens geven we altijd een garantie van maar liefst 10 jaar op al onze keukens. Jarenlang Bruynzeel plezier!

(=0900-1032436)

Hoe werkt de keuken bel 10-daagse? Heel eenvoudig. Bel 0900-1032436 (lokaal tarief) . Maak met één van onze adviseurs een afspraak bij een Bruynzeel keukenshowroom bij u in de buurt. Bij aanschaf van een keuken krijgt u al deze waanzinnige aanbiedingen, onvoorstelbare kortingen en supervoordelen uit deze folder. Kortom: 10% belkorting op uw keuken + het gratis 10-daagse belpakket bestaande uit: gratis Nespresso Professional ES 50 - gratis thuismontage - gratis Blumotion - gratis vaatwasser - gratis Orgalux en 10 jaar garantie. Bellen tegen lokaal tarief. Wij staan u alle dagen van 10.00 tot 22.00 uur te woord.

Bel van 25 mei t/m 3 juni voor een afspraak met Bruynzeel Keukens. Bij aankoop van een keuken ontvangt u: 10% belkorting + het gratis 10-daagse belpakket bestaande uit: gratis Nespresso Professional ES 50 - gratis thuismontage - gratis Blumotion gratis vaatwasser - gratis Orgalux en 10 jaar garantie.

één TELEfOONTjE LEvERT u 10% BELKORTING EN EEN EXTRA vOORDEEL Op TOT wEL e4500!

0

10%

0

Profiteer nu en Bel 0900-10dagen 10% 10%

10%

op alle keukens

Orgalux OPgEruIMd Staat NEtjES t.w.V e 1000,-

EuRO

10 dagEN laNg*

0

BluMOtION StIllE ladEN VOOr EEN StIllE KEuKEN

+ gratis 10-daagse belpakket ter waarde van maximaal

+ gratis 10-daagse belpakket ter waarde van maximaal

BELKORTING

+ gratis 10-daagse belpakket ter waarde van maximaal

EuRO

10 dagEN laNg*

e4500

€4500

op alle keukens

EuRO

10 dagEN laNg*

BELKORTING

AFSPRAAKKORTING

Aanbiedingen zijn niet van toepassing op ons BASIC-assortiment. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

VaatwaSSEr Extra luxE, SuPErSchOON

op alle keukens

op alle keukens

0

(=0900-1032436)

0

thuISMONtagE allES OP zIjN PlaatS BIj u thuIS

NESPrESSO PrOfESSIONal ES 50 VOOr EEN PErfEct KOPjE ESPrESSO t.w.V e 275,-

e4500

AfSpRAAKKORTiNG Hoe werkt de keuken bel 10-daagse? Heel eenvoudig. Bel 0900-1032436 (lokaal tarief) . Maak met één van onze adviseurs een afspraak bij een BruynzeelEuRO keukenshowroom bij u in de buurt. Bij aanschaf van een EuRO keuken krijgt u al deze waanzinnige aanbiedingen, onvoorstelbare kortingen en supervoordelen uit deze folder. Kortom: 10% belkorting op uw keuken + het gratis 10-daagse belpakket bestaande uit: gratis Nespresso Professional ES 50 - gratis thuismontage - gratis Blumotion - gratis vaatwasser - gratis Orgalux en 10 jaar garantie. Bellen tegen lokaal tarief. Wij staan u alle dagen van 10.00 tot 22.00 uur te woord. Aanbiedingen zijn niet van toepassing op ons BASIC-assortiment. Vraag naar de voorwaarden.

10 dagEN laNg*

10 dagEN laNg*

*bij aankoop van een keuken. Aanbiedingen zijn niet van toepassing op ons BASIC-assortiment. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

één TELEfOONTjE LEvERT u 10% BELKORTING EN EEN EXTRA vOORDEEL Op TOT wEL e4500! VaatwaSSEr Extra luxE,

0

0

Orgalux OPgEruIMd Staat NEtjES t.w.V e 1000,-

SuPErSchOON Wonen in de wolken Bruynzeel Keukens

Wonen in de wolken

Bruynzeel Keukens en Neff gezien op RTL4? Profiteer nu van de unieke ‘Wonen in de wolken’-actie!

met Bruynzeel Keukens en Neff Inbouwapparaten

EuRO

10 dagEN laNg*

0

Piet

ge

en opzitv !

nostalgisch genieten van modern kookgemak

EuRO

10 dagEN laNg*

BluMOtION StIllE ladEN VOOr EEN StIllE KEuKEN

35% korting

Nu 35% korting

op de Bruynzeel-keuken uit ‘Wonen in de Wolken’

‘Wonen in de wolken’ is de nieuwe reality serie waarbij vier gezinnen anderhalf jaar worden gevolgd bij de ontwikkeling van hun droomhuis. De deelnemers zijn geselecteerd uit duizenden inzendingen en werken op dit moment aan de realisatie van hun ideale woning. Volg het hele bouwproces, van kavel tot keukeninrichting, elke zondag van 16.15 uur tot 16.45 uur tot medio december op RTL4.

Gratis Neff stoomsysteem

Koken, koelen en afwassen is hemels met Neff inbouwapparatuur. Kiest u voor een van de tv-keukens, dan ontvangt u bij aanschaf van vier Neff aparaten een Neff stoomsysteem t.w.v. € 449,- gratis. Dit drukloos stoomsysteem past naadloos in uw Bruynzeel-keuken en maakt stomen met smaak en veelzijdig en gezond koken op meerdere niveaus mogelijk. *Vraag naar de voorwaarden

0

0

thuISMONtagE + gratis allES OP zIjN PlaatSNeff sto omsystee t.w.v. € 449 m BIj u thuIS ,-*

NESPrESSO PrOfESSIONal ES 50 VOOr EEN PErfEct KOPjE ESPrESSO t.w.V e 275,-

*bij aanscha f van 4 Neff inbouwa vraag naar de voorwaa pparaten, rden.

EuRO

Greeploos Optima De keuze van Marijke en Wim

Wim: “Ons droomhuis vormt één geheel met de omgeving, zonder barrière tussen buiten en binnen. De Greeploos Optima sluit volledig aan bij dat uitgangspunt. Ik kan niet wachten tot we hartje winter met het hele gezin warm en geborgen in de grote leefkeuken zitten.”

BELKORTING

Bij aanschaf van vier Neff apparaten

Bij een droomhuis hoort een droomkeuken, daarom is Bruynzeel Keukens sponsor van ‘Wonen in de wolken’. De vier gezinnen bouwen totaal verschillende woningen en hebben hun eigen keukenwensen. De vier Bruynzeel-keukens van hun keuze zijn nu verkrijgbaar met 35% korting!

10 dagEN laNg*

Giethoorn De keuze van Mirjam en Winfried

Mirjam: “Ik kan nog nauwelijks geloven dat we echt bezig zijn met de bouw van ons eigen droomkasteel. De Giethoorn past perfect bij de beoogde sfeer: stoer, robuust en toch eigentijds en comfortabel.”

Neff stoomsysteem t.w.v. € 449,- gratis

De vier tv-keukens

NL: Almere | Amersfoort | Amsterdam-Buitenveldert | Amsterdam-Villa Arena | Apeldoorn | Barendrecht | Bergen op Zoom | Breda | Bunnik | Den Haag | Delft | Deventer Dordrecht | Groningen | Haarlem | Harderwijk | Hengelo | Heerlen | Houten | Leiderdorp | Naaldwijk | Nijmegen | Roosendaal | Rotterdam-Alexandrium | RotterdamWestblaak | Son-Ekkersrijt | Tilburg | Utrecht | Veenendaal | Venlo | Waalwijk | Werkendam BE: Dour | Jambes | Jette | Schoten | Sint-Genesius-Rode | Sint-Stevens-Woluwe

op de Bru ynzeel ‘Wonen in -keukens uit de Wolken’

Bruynzeel Keukens sponsort samen met Neff Inbouwapparaten het RTL4-programma ‘Wonen in de wolken’ en ú profiteert. U krijgt nu tijdelijk 35% korting op de droomkeukens van tv! Kiest u in uw nieuwe Bruynzeel-keuken vier Neff inbouwapparaten, dan ontvangt u ook nog eens een Neff stoomsysteem t.w.v. € 449,- gratis.*

Nu op RTL4

EuRO

10% op alle keukens

+ gratis 10-daagse belpakket ter waarde van maximaal Accent Optima De keuze van Roely en Theo

Roely: “We bouwen drie woningen ineen, een huis waarin drie generaties zelfstandig kunnen leven. Onze keuken wordt een trefpunt voor iedereen. De Accent Optima is licht, ruim en praktisch. Alle bewoners zullen zich erin thuisvoelen.”

Ancona Country De keuze van Lolita en Roy

Roy: “Door de Italiaanse achtergrond van Lolita ontstond het idee voor een Toscaanse Villa. Met hoge plafonds, veel licht én een woonkeuken. De Country-keuken heeft precies de warmte en tijdloosheid voor de avondvullende etentjes waar we zo naar uitkijken.”

e4500

EuRO

10 dagEN laNg*

10 dagEN laNg*

*bij aankoop van een keuken. Aanbiedingen zijn niet van toepassing op ons BASIC-assortiment. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Slim van binnen Bruynzeel Keukens

 Flexibele lade-indeling Flexibele lade-indeling voor kruiden voor en bestek kruiden en bestek Keukenhulp om het Keukenhulp u zo makkelijk om het mogelijk u zo makkelijk te maken. mogelijk te maken.

onze oorsprong

slim van binnen, een doordachte keuze

De traditie van BRUYNZEEL KEUKENS begon 110 JAAR geleden met een klein houtfabriekje. In 1937 werd in Zaandam de eerste keuken gemaakt naar ontwerp van

PIET ZWART. Inmiddels is er veel veranderd, maar Bruynzeel Keukens is eigenlijk altijd zichzelf gebleven. Met een verrassend assortiment keukens, uniek Nederlands fabrikaat in eigen huis, bijzondere keukenontwerpen van onze eigen talenten en ook van topontwerpers uit binnen- en buitenland. Toen Piet Zwart zijn eerste

Dat Bruynzeel Keukens zoveel waarde hecht aan een functioneel en comfortabel ingerichte keuken, heeft alles te maken met de dagelijkse praktijk. Allereerst heeft u in uw keuken natuurlijk de ruimte nodig. Maar u bent er ook veel actiever dan u denkt.

DE FEITEN SPREKEN VOOR ZICH:

• u bewaart tot 250 kilo goederen in uw keuken • u benut gemiddeld 2,7 m opbergruimte • u loopt elke dag ongeveer 30 keer van en naar de keuken(tafel) • u opent of sluit uw keukenladen en -deuren ruim 80 keer per dag • u voert dagelijks zeker 50 handelingen uit, zoals groenten spoelen en snijden, brood smeren, koffie zetten, enz. • u bukt zo’n 50 keer per dag (in een keuken zonder laden) 3

Bruynzeel-keuken ontwierp, veranderde hij koken op slag in kookplezier. Hij bleek niet alleen de grondlegger van de moderne keuken, hij introduceerde met zijn

Bruynzeel

de perfecte combinatie van comfort en functionaliteit

revolutionaire inzichten ook de combinatie van SCHOONHEID, FUNCTIONALITEIT en COMFORT in de keuken. Een GRENSVERLEGGENDE COMBINATIE die we hebben vastgehouden tot op de dag van vandaag, maar dan wel met allerlei eigentijdse voorzieningen en tal van slimme innovaties. Zo zorgen we ervoor dat uw keuken niet alleen mooi is, maar ook een genot om mee te werken. Want hoe fraai een Bruynzeel-keuken ook oogt, in elk ontwerp staat het gebruiksgemak voorop.

Massief beuken lade-inzet inclusief bestek

Al het bestek compleet en netjes bij elkaar in één lade.

Flexibele lade-indeling met RVS bestekschalen Zelfs de volste lade sluiten met één vingerbeweging.

Uw bezigheden in de keuken vergen dus nogal wat van uw lichaam. U loopt, stopt, draait, buigt en strekt. Kortom, u bent constant in beweging. Om het u daarbij zo makkelijk mogelijk te maken, zijn Bruynzeel-keukens altijd slim van binnen. Hoe slim? Dat kunt u helemaal zelf bepalen: er zijn tientallen slimme keukenoplossingen, en die kunt u geheel naar eigen inzicht combineren. Handig van Bruynzeel Keukens...


Word het retailmerk dat je altijd al wilde zijn

Samen naar een maximaal resultaat FusionBranding vereist een vernieuwingsgezinde grond­houding en resultaatgerichte mentaliteit. Wij zijn alvast oneindig nieuwsgierig en bereid tot elk experi­ment. Omdat patroondoorbrekende ideeën het meest gebaat zijn bij een gestructureerde werkwijze wordt voor elk project een team en een plan van aan­pak op maat opge­steld. In het plan van aanpak ligt de nadruk op zowel de inhoud en uitvoering als op het in een organisatie beno­digde draagvlak om een veran­dering te kunnen realiseren. We willen dus niet alleen mooie dingen maken, maar vooral zorgen voor een maximaal resultaat.

Wil je meer weten over de specifieke mogelijkheden van FusionBranding en wat Crossmarks voor je retailmerk kan betekenen? Bel dan naar Albert Top 06-54223897 of mail albert@crossmarks.nl.


Crossmarks Postbus 530 5201 AM ’s-Hertogenbosch De Gruyter Fabriek Veemarktkade 8 5222 AE ’s-Hertogenbosch T 073 69 005 55 F 073 69 005 56 E info@crossmarks.nl ABN AMRO 44.66.32.023 K.v.K. Oost-Brabant 17127354 BTW NL809155047B01

www.crossmarks.nl

Versterk je merk

Crossmarks Corporate Brochure 2012  

Crossmarks Corporate Brochure