Page 1

LOYALTY PROGRAMS Ενηµερωτικό έντυπο για τα προγράµµατα επιβράβευσης πελατών και τη χρησιµότητα τους στον κλάδο των κωµµωτηρίων.

Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη σήµερα χάνουν το 40% των πελατών τους µέσα σε 5 χρόνια. +5% Πιστοί Πελάτες = 25% Αύξηση Πωλήσεων (CRM Institute) Ενώ 
η
 μέση
 επιχείρηση
έχει
 αναγνωρίσει


Σ ή μ ε ρ α ,
 π ο λ λ ά
 ε ί ν α ι
 τ α 
 ε λ λ η ν ι κ ά


πόσο
 σημαντική
 είναι
 η
 προβολή
 της
 και
 κομμωτήρια
 που
 εφαρμόζουν
 προγράμματα
 γενικότερα 
 οι
 ενέργειες
 προσέλκυσης
 νέων
 επιβράβευσης
 πελατών.
 Με
 την
 προσφορά
 πελατών, 
μόνο
 τελευταία 
διαπιστώνουν
πόσο
 παροχών
 και
 προνομίων
 επιδιώκουν
 είτε
 την
 σημαντικό
είναι
να
εκμεταλλευτούν 
τον 
πλούτο
 αύξηση
 της
 συνολικής
 κατανάλωσης
 των
 που
 έχουν
 ήδη
 δημιουργήσει, 
 δηλαδή
 τους
 π ε λ α τ ώ ν
 τ ο υ ς ,
 ε ί τ ε
 τ η ν
 π ρ ο ώ θ η σ η
 υπάρχοντες
 ενεργούς
 πελάτες
 τους.
 Έτσι
 συγκεκριμένων
υπηρεσιών.
 διαπιστώνουμε
 τελευταία
 μια
 ραγδαία
 ανάπτυξη
 στα
 προγράμματα 
 πιστότητας
 ή
 προγράμματα
επιβράβευσης
πελατών.

Με
 την
 υλοποίηση
 ενός
 προγράμματος
 επιβράβευσης
 πελατών
 στο
 κομμωτήριο
 σας,Αξία δημιουργεί ο πιστός πελάτης.

θα
 σας
 δοθεί
 η
 δυνατότητα 
 να
 γνωρίσετε
 Ένα 
 πρόγραμμα
 επιβράβευσης
 πελατών
 καλύτερα
 τους
 πελάτες
 σας,
 να
 τους
 καταγράφει
 το
 πελατολόγιο
 μιας
 επιχείρησης
 παρακινήσετε
 να
 σας
 επισκέπτονται
 πιο
 και
 τις
 συναλλαγές
 τους
 και
 κατόπιν
 συχνά,
 να 
 δοκιμάζουν
 νέες
 υπηρεσίες,
 να
 επιβραβεύει
 τους
 πιο
 πιστούς
 πελάτες
 με
 αγοράζουν
 προιόντα,
 ακόμα 
 και
 να
 σας
 προνόμια
και
δώρα.


συστήσουν
νέους
πελάτες.


Δίνοντας
 λοιπόν
 κίνητρο
 στους
 πελάτες
 μας,
 τους
 παρακινούμε
 να
 προτιμούν
 συχνότερα
τη
 δική
 μας
 επιχείρηση
 έναντι
 του
 ανταγωνισμού,
 να
 ξοδεύουν
 περισσότερα
 χρήματα
σε
εμάς
 προσδοκώντας
την
ταχύτερη
 απόκτηση
 προνομίων
 και
 δώρων, 
 να
 δοκιμάζουν 
 νέα 
 προιόντα
 και
 υπηρεσίες, 
 να
 μας
 συστήνουν
 σε
 νέους
 πελάτες
 και


Τα προγράµµατα επιβράβευσης πελατών αποτελούν ευφυή εργαλεία marketing που έχουν αποδείξει στην αγορά την αξία τους, αυξάνοντας τις πωλήσεις και την κερδοφορία επιχειρήσεων, προσφέροντας παράλληλα γνώση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών ή ακόµα και για τη λήψη νέων επιχειρηµατικών αποφάσεων.

συμπερασματικά
 να
 επεκτείνουν
 τη
 σχέση
 τους
 μαζί
 μας
 για 
 μεγαλύτερο
 χρονικό
 διάστημα,
αυξάνοντας
έτσι
την
ΑΞΙΑ
τους.

[1]


ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο πελάτης

Καταγράφει τις καταναλωτικές συνήθειες και αναγνωρίζει τους πραγματικά κερδοφόρους πελάτες της.

Αισθάνεται ότι ανήκει στην οικογένεια της επιχείρησης. Με τη χρήση της κάρτας γνωρίζει ότι η εταιρία του συμπεριφέρεται διαφορετικά από τους υπόλοιπους πελάτες και σχεδιάζει ειδικά πράγματα γι’αυτόν.

Προστατεύει τους πελάτες της από τον ανταγωνισμό. Δημιουργεί μακροπρόθεσμες σχέσεις αυξάνοντας την αξία των πελατών της.

Με την πιστότητα που δείχνει στην επιχείρηση, γνωρίζει ότι θα επιβραβευτεί και θα απολαύσει δώρα και προνόμια.

Επικοινωνεί νέα προιόντα και υπηρεσίες και οδηγεί τους πελάτες της σε συνδυασμό αγορών και συχνότερες επισκέψεις.

Αποκτά το κίνητρο που χρειαζόταν για ν’αυξήσει τις επισκέψεις και την κατανάλωσή του.

Κερδίζει νέο πελατολόγιο δίνοντας κίνητρα για συστάσεις νέων πελατών.

Κοστίζει 5 φορές παραπάνω να φέρεις έναν νέο πελάτη στην επιχείρηση σου από το να διατηρήσεις έναν υπάρχοντα. (Harvard Business Review)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LOYALTY

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
/
ΕΝΤΥΠΑ

Η
εφαρμογή
που
θα
μας
βοηθήσει
να
 υλοποιήσουμε
σωστά
το
πρόγραμμα
 επιβράβευσης
πελατών
της
επιχείρησής
 μας.
Έχει
τη
δυνατότητα

να
καταγράφει
τα
 στοιχεία
των
μελών,
τις
υπηρεσίες
και
τα
 είδη,
τους
κανόνες
επιβράβευσης,
τις
 συναλλαγές
και
ταυτόχρονα
να
μας
δίνει
 ουσιαστικά
στατιστικά
στοιχεία.

Η
ταυτότητα
του
πελάτη
μας.
Μια
κάρτα
-
 μέλους
με
το
λογότυπο
μας,
που
κάνει
τον
 πελάτη
να
νιώθει
ξεχωριστός,
ενώ
 παράλληλα
λειτουργεί
ως
συνεχής
 διαφήμιση
της
επιχείρησής
μας.
Έχουμε
 τη
δυνατότητα
να
δημιουργήσουμε
απλές
 κάρτες
μέλους,
VIP,
Gold,
Platinum,
 εταιρικές,
ακόμα
και
δωροκάρτες.


Το
μέσο
που
θα
μας
συνδέσει
με
τον
 πελάτη.
Έτσι
εμείς
θα
γνωρίσουμε
τα
 δημογραφικά
στοιχεία
του
πελάτη
μας
 και
τα
ενδιαφέροντά
του,
ενώ
εκείνος
 τους
όρους
του
προγράμματος
 επιβράβευσης
της
επιχείρησής
μας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

CAMPAIGNS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ

Οι
κάρτες,
οι
αιτήσεις
και
τα
έντυπα

του
 προγράμματος
μας,
πρέπει
να
προωθούν
 την
εικόνα
και

φιλοσοφία
της
επιχείρησής
 μας
και
συγχρόνως
να
επικοινωνούν
 σωστά
την
ενέργεια.
Το
κατάλληλο
 δημιουργικό,
θα
μας
βοηθήσει
να
 επικοινωνήσουμε
άρτια
το
πρόγραμμα
 επιβράβευσης
των
πελατών
μας.

Η
επικοινωνία
μας
με
τον
πελάτη
είναι
το
 σημαντικότερο
συστατικό
της
επιτυχίας.
 Με
στοχευμένα
μηνύματα

sms,
emails,
 direct
mails,
προς
συγκεκριμένες
 κατηγορίες
πελατών,
επιδιώκουμε
την
 αύξηση
της
επισκεψιμότητας
και
της
 μέσης
απόδειξης
των
πελατών
μας.

Οι
κανόνες
επιβράβευσης,
τα
δώρα,
τα
 προνόμια,
οι
ενέργειες
μάρκετινγκ,
η
 επικοινωνία
του
προγράμματος,
η
 υλοποίηση
και
αξιολόγηση
του,
θα
μας
 απασχολήσουν
δημιουργικά,
έτσι
ώστε
 να
πετύχουμε
τη
μέγιστη
 ανταποδοτικότητα
της
ενέργειας.

[2]


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ

The Offer / Loyalty Basic 1k Total Solution

!"#$%

&$%$'(')

Loyalty SW Basic

1

'"*( *$+)#$%

'!,"-( '"*(

!"#$%&'() *+,%-)

1000

"0.70

"700.00 100% PVC, :- 45,9:4# $- 2 =?-&) '#& barcode.

.&%/$-&)

1000

"0.40

"400.00 @;%A!# .4 / .5 :- 45,9:4# $- 2 =?-&), 150gr Velvet.

"750.00

&!."/.)0(

"750.00 7"8'"3,9:(;8 "8<&$:&'= <&# 1 $3:-48 !>"3$3).

0,#1&$%&'() 2!3,-$4-)

1

"300.00

"300.00 B#'(%-) '#,%>; '#& #&%/$-9;.

Consulting Entry Level

1

"500.00

"500.00 CA:D8A"-A%&'/ $- $3:-4# '"-&6&+ %3) A"8!843$3).

SMS Credits (5&"&+6#)

1

"75.00

"75.00 1000 sms credits = 700 sms !-,4!8A.

!2,725.00

%1+$,$

GET IT NOW ! 1,600 !! 7& %&:() 6-; $A:!-,&"#:D+;8A; E!. 23%. F$5G) !,8$18,+) ->) 1/3/2011

Η
 Cross
 Marketing
 υλοποιεί
 
 καινοτόμα
 προγράμματα
 επικοινωνίας
 και
 μάρκετινγκ
 για
 την
 επίτευξη
 σύνθετων
 επιχειρησιακών
στόχων.
Εξειδικεύεται
στα
προγράμματα
επιβράβευσης
πελατών.

crossmarketing Tel:
+30
211
0147712 info@crossmarketing.gr www.crossmarketing.gr


[3]

hairshop offer  

Loyalty program for hairshops. Yes it works! Now at a very interesting price.

hairshop offer  

Loyalty program for hairshops. Yes it works! Now at a very interesting price.